Nieuwe Scheldebrug niet aan de orde.

Nieuwbouw is volgens De Vlaamse Waterweg niet nodig en moeilijk realiseerbaar
TEMSE – Tijdens de gemeenteraad van oktober vroeg Vlaams Belang Raadslid Annemie Muyshondt aan het gemeentebestuur of men de Vlaamse Waterweg, de beheerder van de Scheldebruggen, geen voorstel kon doen om de oude brug te vervangen door een nieuw exemplaar. De Vlaamse Waterweg is echter is formeel: “Een nieuwe Scheldebrug is niet aan de orde. De beheerder van de brug aan de N16 tussen Temse en Bornem reageert daarmee ook op het voorstel van de Wase afdeling van Vlaams Netwerk van Ondernemingen (VOKA).

“De toestand van de brug is niet van dien aard dat er aan vernieuwbouw of nieuwbouw wordt gedacht”
De Vlaamse Waterweg

VOKA stelde zich vorige maand de vraag of het niet efficiënter zou zijn om een volledig nieuwe Scheldebrug te plaatsen in plaats van de zestig jaar oude brug te blijven oplappen.

“De renovatie kost handenvol geld terwijl er geen garanties zijn dat de brug daarna nog lange tijd zonder herstelling verder kan bestaan. De filekosten die met een dergelijke renovatie gepaard gaan, tot ver buiten het Waasland trouwens, zijn bovendien enorm”, klonk het toen.

Regiovoorzitter Filip De Clerq stelde voor om de bestaande brug te vervangen door een nieuwe.

“Die kan dan zowel constructietechnisch als op het vlak van verkeersafwikkeling voldoen aan de kwaliteitseisen van de komende decennia. Een dergelijke brug kan bovendien op een andere locatie worden gebouwd, worden ingevaren en op de bestaande pijlers worden geplaatst. Zo kan de oude brug tot het laatste ogenblik dienen en wordt het fileleed tot een minimum beperkt. Buitenlandse voorbeelden leren ons dat dit soort werken maar een aantal dagen moeten duren.”

In een nota aan het gemeentebestuur geven de deskundigen van De Vlaamse Waterweg aan dat een nieuwbouw voorlopig uitgesloten is.

“Onrealistisch”

“De toestand van de brug is niet van dien aard dat er aan vernieuwbouw of nieuwbouw wordt gedacht”, Een dergelijke brug op een andere locatie bouwen, invaren en op enkele dagen op de bestaande pijlers plaatsen is overigens volkomen onrealistisch is. Dat wordt in de praktijk wel toegepast voor kleinere kunstwerken en bruggen, maar voor de Scheldebrug is dat niet haalbaar. Bij de bouw van een nieuwe brug gaan we bovendien uit van een totaalconcept, waarbij bovenbouw en onderbouw op mekaar moeten afgestemd zijn. De oude pijlers hergebruiken gaat bijgevolg niet. Bovendien ligt de oude Scheldebrug ingesloten tussen de spoorbrug en de nieuwe Scheldebrug, wat de uitvoerbaarheid van de stelling van VOKA onmogelijk maakt”, klinkt het.

Momenteel zijn de twee rijstroken van de brug opnieuw toegankelijk richting Bornem. Volgend jaar zijn er echter opnieuw herstellingswerken nodig, deze keer aan de vaste delen van de brug. Wanneer die werken starten en wat de precieze hinder zal zijn, wordt binnenkort gecommuniceerd.
(Bron: HN/GVA – Mattias Goossens)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *