Verlaten steenbakkerij krijgt bedrijvencentrum en nieuwe woningen: Eén kenmerkende schoorsteen blijft staan

“Heel wat inwoners hopen dat dit opnieuw een boost kan geven aan Steendorp”
Gemeenteraadslid Wim Van Rossen (Open VLD)

TEMSE/STEENDORP – De verlaten steenbakkerij langs Warandestraat en Gelaagstraat wordt omgevormd tot lokaal bedrijventerrein, in combinatie met een kernversterkend woonproject en een park- en natuurzone.

Interwaas heeft eindelijk een plan klaar voor de vroegere steenbakkerij, die in 2011 de deuren sloot en er sindsdien verlaten bij ligt. Op dit ogenblik is het gebied bestemd voor kleiontginning en daarom kwam er een plan, deze week goedgekeurd door de Temsese gemeenteraad, voor herbestemming. Het gebied krijgt een ontsluiting langs de Kapelstraat, een gewestweg. Dat voorkomt dat al dat nieuwe verkeer door het hart van Steendorp moet. “We denken aan een lokaal bedrijventerrein, van zo’n tien hectare aan de westzijde. Zo kan een grotere buffer worden gerealiseerd ten opzichte van de woningen aan de oostzijde. Deze zone is bedoeld voor het herlokaliseren van plaatselijke bestaande bedrijven en nieuwe lokale bedrijven”, omschrijft het plan van Interwaas, dat stelt in te spelen op een behoefte. “De bestaande bedrijvenzones zijn overvol en er is geen leegstand.” Vlakbij de Warandestraat, grenzend aan de woonkern van Steendorp, komt een nieuwe woonzone. “Daar komen maximum 120 wooneenheden, met onder andere een buurtsuperette en de uitbouw van een toeristisch-recreatief knooppunt. Een deel daarvan zullen sociale woningen zijn. Naast wonen is er ook ruimte voor de vestiging van zelfstandige beroepen, kantoren, praktijkruimten en horeca.”

Schoorstenen

Zoals eerder aangekondigd blijft een van de schoorstenen bewaard, als blijvende herinnering aan het verleden. Met de ligging naast het natuurgebied Roomkouter en het Gelaagpark is het ook logisch om groen te voorzien. Er komt een parkzone met daarin het oude spoortunneltje als winterverblijf voor vleermuizen, een natuurzone met boskarakter en een reservaatzone met aandacht voor ecologische en landschappelijke waarden.

Bedenkingen

Tijdens de gemeenteraad uitte Raf Catthoor (Groen) een aantal bedenkingen.

“De locatie in Steendorp met zijn moeilijke bereikbaarheid leent zich niet voor zo’n groot bedrijventerrein. En net nu de Vlaamse regering heel recent een beslissing nam over de betonstop, wil men hier een nieuwe woonzone. Met deze plannen laat onze gemeente een kans liggen om één groot aaneengesloten natuurgebied te doen ontstaan.”

Gemeenteraadslid Wim Van Rossen (Open VLD), zelf uit Steendorp is positief over de eerste plannen.

“De reacties in ‘het dorp’ op de plannen voor een woonzone en KMO-zone zijn veelal positief”, vertelde Van Rossen. ” Heel wat inwoners hopen dat dit opnieuw een boost kan geven aan Steendorp. Dat er opnieuw wat leven in de brouwerij komt omdat Steendorp de laatste tijd een slapend dorp lijkt waar niks meer te beleven is.”

Bron: HN/GVA – GVH

steenbakkerij-steendorp-2016
De steenbakkerij staat al jaren leeg ( (C) Interwaas)

4 gedachtes over “Verlaten steenbakkerij krijgt bedrijvencentrum en nieuwe woningen: Eén kenmerkende schoorsteen blijft staan”

  1. Meer dan 1.000 Steendorpenaars, hun familie en vrienden zijn het hier zodanig niet mee eens dat ze de moeite hebben genomen om een persoonlijk bezwaarschrift in te dienen bij de Gecoro.

  2. Misschien is een update van deze artikel hier wel aan de orde, aangezien de grote onrust bij de bewoners, zie de twee infovergaderingen, en zie het heel hoge aantal bezwaarschriften.

  3. Burgers zijn NIET akkoord met dit RUP, dit getuige de talrijke bezwaarschriften -> alleen al door de VZW Steendorp-Leefruimte werden ca. 1000 bezwaarschriften ingediend!! Tel daarbij alle andere bezwaarschriften die persoonlijk (aangetekend of via mail) bezorgd werden, dan stijgt dit aantal aanzienlijk (velen lieten al weten dat ze dit op deze manier deden 🙂 )
    BTW: de ‘burgers’ werden pas op 8/03/2017 officieel ingelicht via een open vergadering door het gemeentebestuur: veel te laat en dan nog niet in de eigen deelgemeente. veel te laat ook omdat onze burgemeester steevast meerdere malen benadrukte dat de democratie ten allen tijde gerespecteerd wordt en haar werk doet… stof tot nadenken.

  4. De reacties in ‘het dorp’ zijn niet veelal positief, meer dan 1000 bezwaarschriften! (gelukkig worden alle reacties op ‘editie temse’ gecensureerd: leve de vrije meningsuiting van de burger van Temse)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *