Grote veranderingen op komst in het centrum van Temse

Meer fietsstraten, meer zone 30, meer blauwe zones: Temse heeft ambitieus nieuw mobiliteitsplan
TEMSE – Minder auto’s in het centrum van Temse en meer ruimte voor de zwakke weggebruiker. Dat is kort gezegd hoe het nieuwe mobiliteitsplan in Temse er zal uitzien.

De gemeenteraad heeft het mobiliteitsplan op maandag 24 februari goedgekeurd. “Dit is een dynamisch plan, dat altijd nog aangepast kan worden”, vertelt schepen voor Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA). “Mobiliteit is immers geen exacte wetenschap.”

De eerste grote verandering staat gepland voor 2022: de herinrichting van de Kouterstraat. Die winkelstraat wordt een eenrichtingsstraat, lopende van de Vrijheidsstraat naar de Pastoor Boelstraat. Zo komt er meer ruimte vrij voor voetgangers en fietsers. Er komt wel een busbaan zodat de bussen in beide richtingen kunnen blijven rijden. Verkeer dat in tegengestelde richting naar de N16 wil, kan via de Oeverstraat, Wilfordkaai en Rik De Rycklaan.

Fietszone

De trage weggebruiker lijkt voorop te staan in de plannen. Zo komen er ook nieuwe zones 30 in de woonkernen die de leefbaarheid vergroten. “We krijgen meermaals de vraag: doe iets aan de straatracers. Met de zone 30’s doen we dat. We gaan daarbij meer doen dan borden plaatsen, het is ook de weginfrastructuur aanpassen zodat racen niet meer kan.”

Er komen ook maatregelen om meer mensen op de fiets te krijgen, zoals extra fietsstraten en op termijn de inrichting van een fietszone tussen de Kouterstraat, Akkerstraat, Kasteelstraat en N16. Bepaalde straten kunnen een knip krijgen, zoals de Akkerstraat, Oostberg, Rozenlaan en de Molstraat.

Andere straten worden eenrichtingsverkeer of krijgen een wijziging in de rijrichting, zoals de Markt, de Edgard Tinelplaats-Leie, de Akkerstraat en een deel van de Cauwerburg, tussen Leie en de Orlaylaan.

“Doorgaand autoverkeer wil het bestuur zo veel mogelijk langs de de E17, N16 en N41 laten rijden”, zegt schepen Truyman. De gemeente wil ook een parkeerplan om langparkeerders vooral naar de rand van de gemeente te lokken”.

Wilfordkaai

In het centrum wordt daarvoor de blauwe zone uitgebreid, met bewonerskaarten voor de inwoners. De betaalautomaten aan de Markt verdwijnen. Enkel het winkelkerngebied blijft betalend, maar de 15 minuten gratis parkeren worden verlengd naar 30 minuten.

De oppositiepartijen zagen tijdens de gemeenteraad van maandag 24 februari veel positieve punten, maar hadden ook kritiek. Zowel Groen, Vlaams Belang als Tesamen willen niet dat de Wilfordkaai als ontsluitingsweg gebruikt zou worden.

Bert Bauwelinck (Tesamen) stelt zich vragen bij de doorstroming van het verkeer van west naar oost, met de invoering van eenrichtingsstraten en fietststraten. “We mogen niet in een labyrint terechtkomen.”

“Aan het plan is duidelijk heel wat gesleuteld na de hoorzittingen die er zijn geweest en ook via Citizenlab, wat zeer goede initiatieven zijn”, vertelde Annemie Muyshondt van Vlaams Belang. “Temse is en blijft een moeilijke gemeente om een goede mobiliteit te kunnen garanderen, enerzijds zitten we met een historisch centrum met smalle straten, we worden afgebakend door bovenlokale wegen en de Schelde. Snelheidsregimes dringen zich op: de 50km zone is zeker toepasbaar en afdwingbaar.

“De 30km zones op korte termijn zullen zeer duidelijk moeten aangegeven worden en deze op lange termijn lijken ons niet altijd haalbaar of afdwingbaar.
Het afleiden van het verkeer richting Kasteelstraat of naar Markt en Kaai, zal ook daar dan voor de nodige problemen zorgen.
De kaai – een aantrekkingskracht voor toerisme – zal daardoor zeker minder aantrekkelijk worden voor de wandelaar en fietser. Er zal zeker nadien grondig geëvalueerd moeten worden.”

Gemiste kansen

Raadslid Vincent De Maeyer van Groen had graag meer ambitie gezien, onder meer op het vlak van de fietsinfrastructuur en het parkeerbeleid.
“Het bestuur durft kennelijk niet voluit gaan om de noodzakelijke modal shift door te voeren”, klonk het bij De maeyer. Groen Temse ziet veel gemiste kansen en betreurt dat het bestuur blijft zweren bij automobiliteit en doorstroming.”

“We zien positieve punten in het nieuwe mobiliteitsplan, maar ziet nog veel te weinig ambitie wanneer het gaat over: Inrichten van fietsinfrastructuur, Afbakenen van een ruime fietszone in het centrum van Temse, creëren van fietsstraten in de centra van de deelgemeenten en inrichten van schoolstraten. De gefaseerde invoering van zone 30 in het centrum van Temse en het parkeerbeleid zijn teleurstellend.”

“Het bestuur durft kennelijk niet voluit gaan om de noodzakelijke modal shift door te voeren. Groen Temse ziet veel gemiste kansen en betreurt dat het bestuur blijft zweren bij automobiliteit en doorstroming.”

In 2022 wordt de Kouterstraat een éénrichtingsstraat om meer plaats te geven voor voetgangers en fietsers

 

Klik hieronder door voor meer kaarten