Rap op Stap kantoor opende in buurthuis Den Boodt

TEMSE – In buurthuis Den Boodt opende een Rap op Stap kantoor. Dit is een reiskantoor voor mensen met een beperkt budget.

Buurthuis Den Boodt uitgebaat door het OCMW heeft er een nieuw kantoor bij. Voortaan kan men er elke maandag van 11-12 uur en woensdag van 10 – 12 uur terecht in het Rap op Stap kantoor.

“Maar in de praktijk kan men er eigenlijk steeds terecht tijdens de openingsuren van Den Boodt”, aldus schepen van Sociale Zaken, Patrick Vermeulen (Open VLD). “Ons Rap op Stap kantoor zoekt naar reisaanbod op maat voor mensen met een beperkt budget. Het gaat zowel over sport – of cultuuractiviteiten of over langere reizen.”

De medewerkers van het kantoor zoeken naar reizen of uitstappen met kortingen op basdis en interesses en wensen van de klant.

“Het Rap op Stap kantoor is zeer toegankelijk”, vertelt de schepen. “Iedereen kan er vrijblijvend binnenstappen tijdens de openingsuren. Men hoeft geen afspraak te maken.”

“Momenteel zijn er al 50 Oost-Vlaamse Rap op Stap locaties in 28 steden en gemeenten”, aldus Oostvlaams gedeputeerrde Leentje Grillaert. “Het is en blijft belangrijk dat mensen met een kleine portemonnee volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Eens een uitstap of een korte reis hoort daar zeker bij.”

Meer info: In Den Boodt Scheldestraat 64 elke maandag 11-12 uur/woensdag 10-12 uur.

De medewerkers van het Rap op Stap kantoor (vooraan) samen met schepen Patrick Vermeulen en gedeputeerde Leentje Grillaert

Maart is maand van het Geboortebos in groot-Temse

TEMSE/STEENDORP – Maart is in Temse traditioneel de maand voor de aanplanting van de boompjes voor de geboortebossen. Zaterdag 16 maart konden 73 driejarigen samen met ouders en grootouders een boompje planten in het Meulenbroek. In Steendorp op de Roomkouter waren 13 geïnteresseerden op de afspraak.

Bij afwezigheid van schepen van Natuur en Groen, Hugo Maes (CD&V) mocht de gloednieuwe schepen van Jeugd Tinneke Van Britsom (N-VA) de honneurs waarnemen voor het gemeentebestuur.

In Temse liep de boomplanting in samenwerking met Vriendenkring De Nauwe Band en de Gezinsbond.

Vooraleer de kinderen en hun ouders/grootouders een boompje konden planten werd dit even voorgedaan door enkele arbeiders van de Groendienst. Bij problemen bij het planten schoten zij meteen ter hulp.

Ook de familie Gamal-Van Bruysel was van de partij om met zoontje/kleinzoon Adam een boompje te planten vlakbij de Schelde.
“Dit is even leuk als paaseieren rapen”, klonk het enthousiast bij de oma van één van de kleuters.

In Steendorp gingen 13 ouders in op de uitnodiging van het gemeentebestuur om, voor hun driejarige spruit, een boom te planten in de Roomkouter, Hier gebeurde dit in samenwerking met Natuurpunt Scousele.

Na de aanplanting kregen de aanwezigen zowel in Temse als Steendorp een drankje aangeboden van de organisatie.

Op 23 maart komt Tielrode en Elversele aan de beurt. Dan plant men, op de respectievelijke locaties, boompjes telkens vlakbij de ringdijk van de nieuwe potpolder in aanleg.

Meer foto’s geboortebos Temse, Klik hier
Meer foto’s Geboortebos Steendorp, Klik hier

Ook de familie Gamal-Van Bruysel was van de partij in het Meulenbroek in Temse
Op de Roomkouiter in Steendorp gingen 13 ouders in op de uitnodiging van de Groendienst om een boompje te planten

De Vinckehoeve’ gaat van start als zelfplukboerderij

Jong koppel kweekt wat buurt mag oogsten
ELVERSELE – Wie graag groenten recht van het veld of uit de serre wil maar er zelf geen plaats of tijd voor heeft, kan aankloppen bij De Vinckehoeve. De zelfplukboerderij gaat binnenkort van start en kweekt groenten voor zeventig mensen uit de buurt.

“Door in groep aan landbouw te doen, beperken we het voedseloverschot”
Tinne Van Der Veke en Karl Hectors

Tinne Van der Veke (27) en Karl Hectors (31) organiseren vanavond 14 maart een infomoment voor hun zelfplukboerderij ‘De Vinckehoeve’ in de Bergstraat.

“We hebben in de straat de gelijknamige hoeve verbouwd en gaan daar volgende week in wonen. Vlakbij was er ook een veld en een bijhorende serre die we huren. Daarin gaan we allerlei groenten en andere planten kweken. Omdat de oppervlakte te groot is voor ons tweetjes, laten we mensen uit de buurt deelnemen aan ons project”, vertellen ze.

350 euro per jaar

“Voor een jaarlijks bedrag van 350 euro kunnen de ingeschrevenen telkens groenten komen afhalen wanneer ze klaar zijn om geoogst te worden. Wij leren hen hoe ze dat precies doen en geven ook workshops rond ecologie en het teelproces zelf. Zelf hebben we onder meer ervaring opgedaan op een bioboerderij en met een grote daktuin in Antwerpen.”

Wie zich inschrijft bij De Vinckehoeve, krijgt wekelijks een berichtje met wat geoogst kan worden. “Die groenten duiden we aan met vlaggetjes, en we maken een overzicht met hoeveel groenten per persoon geoogst mogen worden. We zijn zelf ook telkens aanwezig om mensen daarmee te helpen. Zo komt alles wat we telen vers van het veld bij de mensen thuis.”

Vaste groep afnemers

Door in groep aan landbouw te doen, wil het jonge koppel de voedseloverschotten zo veel mogelijk gaan beperken.

“Doordat we met een vaste groep deelnemers werken, weten we precies hoe groot onze afzetmarkt is. We starten met een aanbod voor zeventig personen, maar als het goed werkt kunnen we dat zeker uitbreiden. De werkwijze is ook heel transparant voor onze deelnemers. We geven hen een gedetailleerd overzicht van onze kosten, en hopen het eerste jaar vooral break-even te draaien.”

De Vinckehoeve organiseert vanavond 14 maart om 20 uur een infomoment voor deelnemers in de Bergstraat 3C. Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van De Vinckehoeve. (Bron: HN/GVA – Mattias Goossens)

Tinne Van Der Veke en Karl Hectors laten de afnemers weten wanneer de groenten plukklaar zijn

Komende weken mogelijk verkeershinder door werken op de Scheldebrug

TEMSE/BORNEM – In het kader van de werken aan de oude Scheldebrug zijn er momenteel opnieuw voorbereidende werken gestart. Dit kan eerst en vooral verkeershinder geven in de richting van Sint-Niklaas op de oude Scheldebrug. Daarna in een verder stadium van de werken in beide richtingen op de Scheldebruggen.

Vanaf maandag 11 maart tot en met dinsdag 23 april zullen er op de oude Scheldebrug geregeld werken worden uitgevoerd waarbij men één rijstrook afsluit.
Dit kan verkeershinder veroorzaken voor het verkeer komende van Bornem in de richting van Sint-Niklaas. Er zal een snelheidsbeperking van 30 km/uur gelden.

Vanaf vrijdag 5 april omstreeks 20:00 uur tot en met maandag 8 april omstreeks 6:00 uur zal de oude Scheldebrug volledig afgesloten worden. Het verkeer zal dan via de nieuwe Scheldebrug rijden, één rijstrook per rijrichting.

Dit kan verkeershinder geven in beide rijrichtingen. Er zal een snelheidsbeperking van 50 km/uur gelden.

Pipi in het zwembad gevaarlijk ? FactCheckers deed de test in het Vita Scheldebad…

TEMSE – Is pipi in het zwembad gevaarlijk? voor het nieuwe één programma FactCheckers deed Jan Van Looveren de test…

…met een zwembad vol pipi en zijn twee favoriete slachtoffers…. In het instructiebad van het Vita Scheldebad.…Alles voor de wetenschap! ?
Bekijk de volledige reportage, via deze link (vanaf 35.45 min.)

Is pipi in het zwembad gevaarlijk? Jan doet vanavond de test met een zwembad vol pipi en zijn twee favoriete slachtoffers. Alles voor de wetenschap! ?

Slået op af Factcheckers i Onsdag den 13. marts 2019

Ook in Temse prijsverschil tussen privé-rusthuis en OCMW instellingen

TEMSE – De krant De TIJD maakte een roundup van de kostprijs van de rusthuizen in ons land. Een rusthuisbewoner betaalt in Vlaanderen gemiddeld 1.728 euro per maand. Ook in Temse zijn er grote verschillen.

Zo zien we dat er een merkelijk verschil is, wat de kostprijs betreft, tussen privé-rusthuis Huize Vincent en de OCMW instellingen De Reiger en ’t Blauwhof.

Zo betaalt men in Huize Vincent 1734 euro p/m. En in de OCMW instellingen De Reiger en ’t Blauwhof respectievelijk 1358 en 1494 euro p/m.

 

‘Leefbaar Temse’ niet enthousiast over participatietraject mobiliteitsplan

TEMSE – Actiecomité ‘Leefbaar Temse’ staat sceptisch tegenover het nieuwe participatietraject rond mobiliteit in de gemeente. Daarvoor wordt vanavond 13 maart een eerste workshop georganiseerd in AC De Zaat.

“Enquêtes en statistieken rijzen als paddenstoelen uit de grond, zeker ten tijde van verkiezingen. Onze jarenlange ervaring vanuit ‘Leefbaar Temse’ en de werkgroep ‘Verkeersveilige Hoogkamerstraat’ leert dat enquêtes het meestal bij suggesties houden”, schrijft het comité in een brief aan het college.

Daarin stellen ze dat burgerinitiatieven in het verleden op niet veel respons konden rekenen.

“We zijn niet gekant tegen de werkwijze op zich. Uit ervaring vrezen wij echter dat dit geen zoden aan de dijk zal brengen. Inspraak in het mobiliteitsplan is nu eenmaal een verplichting van het gemeentebestuur naar de burger en kadert deels in het bekomen van daaraan gekoppelde subsidies. Getuige hiervan het nog steeds onaangeroerde document ‘Knelpuntenanalyse’ met betrekking tot de fijnstofproblematiek in Temse, daterend van 2011.”

Schepen van Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA) is zelf wel hoopvol over het project.

“Het is de eerste keer dat er zo’n grootschalig participatietraject wordt opgezet waarbij alle weggebruikers gehoord worden. We moeten realistisch zijn: niet alle problemen zullen opgelost kunnen worden. Maar we willen wel geleidelijk aan maatregelen uitrollen in de loop van het nieuwe mobiliteitsplan, over een periode van tien jaar.” (Bron: HN/GVA – Mattias Goossens)

In 2016 gaf Leefbaar Temse al eens een ‘klachtenherinnering’ aan schepen van Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA)

Binnenkort ook in Temse overschakeling van huisvuilzakken naar Diftar-systeem

TEMSE – Als het van het schepencollege afhangt, schakelen ook Temsenaren binnenkort over van huisvuilzakken naar slimme containers van het Diftar-systeem. De beslissing wordt later deze maand door de gemeenteraad genomen.

“In gemeenten waar Diftar wordt ingevoerd stelt men een daling van minstens 25% huisvuil vast”
Sven Peeters, directeur MIWA

Bij Diftar (kort voor gedifferentieerd tarief, nvdr.) betaalt u per kilo huisvuil in de container, in plaats van een vaste kostprijs per huisvuilzak. Via een chip wordt het nettogewicht van de persoonlijke afvalcontainer aangerekend. Het systeem wordt vanaf 1 juli ingevoerd in de vier andere gemeenten van afvalintercommunale MIWA, en ook het schepencollege van Temse heeft zich principieel akkoord verklaard met een instap in het systeem. Als de gemeenteraad die beslissing later deze maand goedkeurt, zou Diftar begin 2020 ingevoerd kunnen worden.

“Door een half jaar later dan de andere gemeenten te starten, zullen een groot deel van de kinderziektes al opgelost zijn”, meent schepen van Leefmilieu Hugo Maes (CD&V).

Eensgezindheid

In de vorige legislatuur was er nog discussie over het al dan niet omschakelen naar containers, maar daar lijkt nu wel eensgezindheid over te zijn.

MIWA-directeur Sven Peeters gaf maandagavond op de commissie Leefmilieu al een toelichting over de motivaties achter het Diftar-principe.

“In de MIWA-gemeenten wordt jaarlijks gemiddeld 161,3 kilo huisvuil per persoon opgehaald. In Temse is dat jaarlijks 159,5 kilo per inwoner. Volgens de nieuwe normen van OVAM moet dat getal tegen 2022 zakken naar 143 kilo. Dat lijkt ons zeker haalbaar, aangezien momenteel 40% van wat bij het restafval belandt daar niet thuishoort. Door het Diftar-principe willen we de bevolking aansporen om beter te sorteren, rekening houdend met de soepelere regels rond GFT en ook PMD vanaf juni dit jaar. In andere gemeenten waar Diftar wordt ingevoerd, stelt men een daling van minstens 25% huisvuil vast. En dat wordt echt niet allemaal gesluikstort.”

De precieze details rond de invoering van Diftar zullen trouwens na de eventuele goedkeuring door de gemeenteraad vastgelegd worden. MIWA zal daar eind augustus, begin september dan ook gericht over communiceren naar alle inwoners.
(Bron: HN/GVA – Mattias Goossens)

(C) Dieter Verschoren

Jonge pyromanen moeten meer dan 50.000 euro schadevergoeding betalen na serie brandstichtingen

Ook celstraffen met uitstel
KAMPENHOUT / STEENDORP – De twee jongeren die eind vorig jaar opgepakt werden na een reeks brandstichtingen in regio Temse en Kampenhout zijn veroordeeld tot straffen met uitstel. Ze moeten ook meer dan 50.000 euro schadevergoeding betalen.

De reeks brandstichtingen waarvoor Aron L. (18) uit Steendorp en Michaël M. (20) uit Kampenhout zich moesten verantwoorden in de correctionele rechtbank van Dendermonde was lang.

In natuurgebied Roomkouter in Steendorp staken ze tussen augustus en oktober van 2018 twee speeltoestellen en het houten speelfort in vuur en vlam.

Ook een woonboot op de scheepswerf in Rupelmonde en een leegstaand atelier en houtschuur in de Kapelstraat in Steendorp gingen in de vlammen op.

In Kampenhout legden de jongeren onder meer de chalet van de plaatselijke petanqueclub in de as. Na doorgedreven onderzoek door de politiediensten konden de pyromanen uiteindelijk op 12 oktober van vorig jaar in de kraag gevat worden.

Dinsdag kregen ze in rechtbank van eerste aanleg hun straf te horen. Aron L. werd veroordeeld tot dertig maanden celstraf volledig met uitstel. Michaël M. kreeg twee jaar cel opgelegd, ook volledig met uitstel. Voorwaarde is wel dat hij zich ambulant laat behandelen en therapie volgt.

Met die straffen gaf de rechter de jongeren nog een tweede kans, maar niet zonder dat ze stevig in de geldbuidel zullen moeten tasten. De schadevergoeding die werd uitgesproken voor het gemeentebestuur van Temse werd provisioneel al vastgelegd op 50.000 euro, en kan nog verder oplopen. Ook de kleinere schadevergoedingen van enkele individuele slachtoffers van de brandstichtingen werden door de rechter goedgekeurd.

Aron L. zat tot aan zijn proces in de cel en was niet aanwezig voor de uitspraak. Michaël M. was eerder al onder voorwaarden vrijgelaten en was wel present voor het vonnis. (Bron: HN- Bert Foubert)

 

Foto: (C) Bert Foubert

Groepen stoet Elversele krijgen toch vergoeding

Tocht nog feest ondank afgelaste stoet
ELVERSELE –  Zondagavond was het toch nog feest in de Durmegemeente. Het carnavalscomité deed zondagmiddag een oproep aan de carnavalisten om ’s avonds, ondanks het afgelasten van de stoet, toch nog af te zakken naar de twee cafés in de gemeente.

Vele fuivers gingen daar gretig op in, zodat er toch nog duchtig gefeest werd.

Alle groepen hadden trouwens bijzonder lovende woorden voor het carnavalscomité.
Ondanks het afblazen van de carnavalstoet van Elversele besliste zij dat de groepen toch een financiële vergoeding krijgen. Een gebaar dat bijzonder geapprecieerd wordt.

“Ondanks de afgelasting van de stoet in Elversele toch een vergoeding gekregen, chapeau dat noem ik respect hebben voor de groepen.”, zegt Eddy Vermeulen van de Sharky’s.

“Oprechte dank aan comité Jawohl voor de financiële tegemoetkoming die we toch nog mochten ontvangen. Dikke vette merci van alle Nabukootjes”, klinkt het bij Kurt Smet van Nabukodonosor, één van de gedoodverfde favorieten voor winst.

Ondanks het afblazen van de stoet was het toch nog feest in Elversele (Foto: (C) Facebook – Shana Van Raemdonck)

Carnavalstoet Elversele definitief afgelast

Prins Peter I tot tranen toe bewogen als Prins zonder stoet
ELVERSELE – Net zoals in vele andere gemeente werd ook in Elversele de carnavalsstoet afgeblazen uit veiligheidsoverwegingen. Het was de eerste keer in de 47-jarige geschiedenis van het carnaval in de Durmegemeente. De stoet alsnog op een ander tijdstip organiseren is onmogelijk.

“Het zou onverantwoord geweest zijn om de carnavalisten de baan op te sturen in dit stormweer”, aldus Albert D’Haen, voorzitter van comité Jawhol.

Een deel carnavalisten hoopte dat de stoet van Elversele op een ander tijdstip toch nog zou kunnen doorgaan.

“Dat is spijtig genoeg niet mogelijk. De komende weken zijn er stoeten in Belsele, Temse en Hamme. Vele groepen die bij ons meegaan zijn daar van de partij. Om onze stoet daar nog tussen te passen is een onmogelijke zaak. En ook dan moeten we afwachten wat de weergoden in petto hebben.”

Voor prins carnaval Peter Van Hoecke werd het een carnaval in mineur. Hij was voor de eerste keer een prins zonder stoet.

Het is heel jammer, ik was tot tranen toe bewogen vertelt Peter. “Natuurlijk gaat de veiligheid boven alles. Doch de morele steun van alle carnavalsgroepen deed wel deugd, al is dit slechts een magere troost.”

Voor Albert D’Haen was het alvast zijn laatste carnaval als voorzitter van het comité. Hij kondigde zaterdag tijdens de prins-aanstelling aan dat hij de fakkel wenst door te geven.

“De vraag is trouwens of het carnaval in Elversele volgend jaar wel kan doorgaan”, stelt D’Haen. “Er zijn namelijk herinrichtingswerken in het centrum van onze gemeente gepland.”

“Positief blijven denken is de boodschap”, reageert schepen van Openbare Werken Hugo Maes (CD&V). “Eens de aannemer is aangesteld kunnen we de planning maken en dan zien we wel hoe we één en ander op elkaar kunnen afstemmen.”

De weergoden zorgden ervoor dat Prins Peter I er eentje was zonder stoet

 

Ook in Temse veel schade door storm

TEMSE/TIELRODE/ELVERSELE/STEENDORP – Ook in Temse heeft de brandweer de handen vol met de stormschade. Op vele plaatsen in Temse en de deelgemeenten kwamen dakpannen los, kwamen bomen op de rijweg terecht en werden stellingen aan bouwwerven een speeltje voor de stormwind.

Op de Markt kwam de aannemer van de werf aan het voormalig café Het Vermoeden ter plaatse om een vloerplaat van de stelling opnieuw vast te leggen.

De spuitgasten moesten een vlag aan het oud-gemeentehuis, die dreigde los te komen opnieuw vastzetten.

Aan het station sneuvelde een glazen wand van de fietssenstalling.

De grootste schade wellicht viel te betreuren aan de Heilig Hartschool langsheen de Sint-Amelbergalaan.
Daar waaide het dak en de muur van het afdak aan de ingang van de school op het fietspad en de rijweg

Naast de brandweer werd ook een deel van de gemeentelijke Technische Dienst, Milieu – en Groendienst opgetrommeld voor de naweeën van de storm.

Eerder vandaag werd al beslist dat de carnavalstoet in Elversele afgelast werd door veiligheidsredenen.

Hebt u zelf ook schade door de storm, stuur gerust enkele foto’s door, voor publicatie op onze site, bij voorkeur via het gratis programma We Transfer via nieuws@editietemse.be

Meer foto’s, klik hier

Aan de Markt kwam de aannemer ter plaatse om een vloerplaat van de stelling vast te leggen
Aan de Heilig Hartschool blies de wind een afdak en muur weg (C) Danny Van Gheem

Peter Van Hoecke officieel aangesteld als Prins carnaval Elversele

Voorspelde storm kan roet in het eten gooien voor de stoet
Voorzitter doet oproep voor jong bloed in het comité

ELVERSELE- Met de overhandiging van de Gemeentesleutel door schepen Hugo Maes werd Peter Van Hoecke (45) in Huize De Fortune officieel aangesteld als Prins carnaval 2019 van Elversele.

Samen met eredame Karen, tevens zijn echtgenote en erejonker Maarten, zijn zoon, mag hij tijdens de stoet het Elverseelse carnaval in goede banen leiden.

Peter die eind vorig jaar de prinsverkiezing won tegen Eva De Caluwe zetten een aantal mensen in de bloemetjes, daarbij zijn echtgenote die volgens Peter niet echt carnaval-minded was maar die hij toch kon overtuigen om zijn eredame te zijn. En ook zijn ouders, die speciaal uit het ‘verre’ Gent waren afgezakt naar Elversele.

Tijdens zijn speech deed Albert D’Haen, voorzitter van carnavalscomité Jawohl, een oproep voor nieuw en jong bloed in het comité. Tevens kondigde hij aan plaats te willen ruimen voor een nieuwe voorzitter.

Op het eind van het officieel gedeelte kreeg de Albert D’Haen van het carnavalscomité nog een aandenken als ‘Beste Voorzitter Ooit‘.

Of de carnavalstoet kan doorgaan, met de storm die voorspeld is, zal zondagvoormiddag bekeken worden.
“Zoiets moet de brandweer beslissen”, aldus de voorzitter. “Maar het zou bijzonder spijtig zijn als de stoet moest afgelast worden, zeker met het vele werk dat door onze comitéleden de voorbije maanden verzet is om er weer een fantastisch kijkstuk van te maken.”

Meer foto’s, klik hier

Met de overhandiging van de Gemeentesleutel door schepen Hugo Maes werd Peter Van Hoecke officieel aangesteld als prins carnaval

Maart: maand van het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker: infosessie in AC De Zaat

TEMSE – Vanaf nu ontvangen mannen en vrouwen van 51 tot en met 74 jaar tweejaarlijks een uitnodiging om deel te nemen aan het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker met een stoelgangtest. Vanaf 1 januari 2020 zullen ook de 50-jarigen uitgenodigd worden.

Op dinsdag 19 maart wordt in AC De Zaat, Frans Boelplein 1, in zaal De Arcke (5de verdieping, ingang langs de achterzijde via passerelle) een infosessie georganiseerd, waar je meer te weten komt over dikkedarmkanker, mogelijke preventie, het vroeg opsporen van de ziekte en het bevolkingsonderzoek.

Deze infosessie is een organisatie van Logo Waasland en het Lokaal Bestuur Temse.
Jij komt toch ook op dinsdag 19 maart vanaf 19.30 uur?
Meer info over het onderzoek: www.bevolkingsonderzoek.be of 0800 60 160.