Sp.a Temse gaat samen met de burger naar de gemeenteraadsverkiezingen

TEMSE – Tijdens de wekelijkse markt werd vrijdag 19 januari een nieuw verbond boven de doopvont gehouden in café ‘Bij Rita’, het volkscafé waar de Vlaamse fictieserie Met Man en Macht werd opgenomen. Onder de naam TESAMEN gaan onafhankelijke mensen uit de Scheldegemeente die actief zijn in verschillende burgerinitiatieven en actiecomités samen met sp.a-Temse naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober.

“TESAMEN is een vernieuwende politieke beweging die de krachten en de kennis van burgerinitiatieven en actiegroeperingen bundelt los van verkrampte partijpolitiek”, stelt Dirk Lauwers. “Een project dat bij de volgende verkiezingen een krachtig signaal wil geven dat burgerparticipatie niet stopt in het stemhokje, maar waardevol is en waarmee zes jaar lang rekening moet worden gehouden. Omdat een mens het belangrijkst blijft in een continue veranderende maatschappij.”

Bedoeling van het verbond is met een progressief, sociaal en creatief programma naar de Temsese kiezer te trekken. Alle betrokkenen zijn enthousiast én ambitieus en ze geloven dat ze met een pak sterke en mondige mensen een nieuwe vibe kunnen teweeg brengen.

“TESAMEN is geen ‘kartel’ maar een samengaan van burgers die willen dat het beleid verandert in Temse”, klinkt het bij Bert Bauwelinck, fractieleider sp.a in de gemeenteraad. “Zij willen uitdrukkelijk ook bestuursverantwoordelijkheid opnemen. Dat sp.a-Temse zich voor de gemeenteraadsverkiezingen aansluit bij het geheel toont uiteraard dat ze sterk geloven in de slagkracht en de overtuigingskracht van dit nieuwe verbond. De algemene ledenvergadering van sp.a-Temse zette trouwens vorige week unaniem het licht op groen voor dit nieuwe project. Tegelijk is TESAMEN ook geen groepering die tégen iets of iemand is. Wij zijn voor! Wij willen vooruit. Het programma waarmee TESAMEN naar de verkiezingen zal gaan stellen we later dit voorjaar voor. Uiteraard zal het heel wat progressieve en linkse ideeën en projecten bevatten. We willen vooral creatieve en geloofwaardige alternatieven lanceren op sociaal vlak, op het vlak van ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit, natuur en cultuur, fiscaliteit, enz… Wij willen met TESAMEN ook dat onze gemeente meer leefbaar wordt, meer bruisend. Een leuke plek voor iedereen om te wonen, te leven, te werken, te spelen en te ontspannen. Wij willen trots zijn en wij kijken met een open blik naar de wereld rondom ons. Met TESAMEN komt er een formatie in Temse in beeld die zich voluit zal inzetten namens -, voor – en mét alle inwoners.

Lokale participatie verstevigen

“Ons klassiek partijensysteem rijdt zich bijwijlen vast”, stelt lokaal sp.a voorzitter Pascal De Dycker. “Vele gemeentebesturen weten niet goed hoe ze moeten omgaan met mondige inwoners of sterke

Temse is volgens de initiatiefnemers een spijtig voorbeeld van hoe besluitvorming nog op een ouderwetse manier tot stand komt.

“Bewoners participeren bij ons te veel enkel en alleen via het indienen van bezwaarschriften en het invullen van klachtenformulieren”, klinkt het. “Dat moet anders en participatiever. Er wonen in onze gemeente zoveel interessante en kleurrijke mensen wiens ideeën en capaciteiten nu veel te weinig naar waarde worden geschat. Heel wat partijen vinden nu vlak voor de verkiezingen plots wel het concept ‘inspraak’ uit. sp.a-Temse werkt al jaren samen met bewoners die goede voorstellen hebben; ook tussen twee verkiezingen door. We gaan dat na de verkiezingen met TESAMEN nog explicieter uitbouwen. Los van het feit of lokale inspraak nu wettelijk of decretaal verplicht is bij bepaalde projecten, wij zullen met TESAMEN ‘sleutels’ inbouwen om ook bij alle belangrijke grote projecten in de gemeente werken met ‘masterplannen’ (zoals dat in vele gemeenten buiten Temse al gebeurt). Zo kan er in de buurt van zo’n ingrijpende projecten een draagvlak worden gecreëerd. Daarenboven kunnen inwoners vaak een nuttige bijdrage leveren waardoor bepaalde ontwikkelingen zelfs nog beter worden als de versie die wordt opgesteld door een studiebureau. De gemeente moet een participatie-ambtenaar aanduiden zodat het organiseren van de inbreng van de mensen een automatisme wordt.”

TESAMEN zal de komende maanden een puntig programma uitwerken en regelmatig nieuwe mensen lanceren die ook daadwerkelijk op de lijst zullen opkomen. Bij de persvoorstelling op de wekelijkse markt toonden een 15-tal enthousiastelingen al dat ze er zin in hebben.

sp.a gaat Tesamen met de burger naar de verkiezingen. (foto Guy Van Vliet)

Horecacomplex Kaai 22 plechtig geopend

Oud-inwoner van ‘echte’ Wilfordkaai 22 wordt in de bloemetjes gezet
TEMSE – In het bijzijn van zowat 150 genodigden, waaronder enkele hoge gasten, werd op dinsdag 16 op de Wilfordkaai het nieuwe horecacomplex ‘Kaai 22’ plechtig geopend. Eregast was vice-premier Kris Peeters (CD&V). Eén van de opgemerkte gasten was de laatste bewoonster van de woning op de Wilfordkaai met huisnummer 22.
(lees verder onder de advertentie)

Naast heel wat bekende gezichten uit Temse was ook de burgemeester van Bornem, Luc De Boeck (CD&V), en zelfs gewezen doelman Jean-Marie Pfaff aanwezig om de opening mee te maken.

Madeleine Van Bruysel-Mertens kreeg een attentie van Minister Kris Peeters

De naam van het nieuwe taverne-restaurant is trouwens niet toevallig.
“De naam Kaai 22 is schitterend gevonden”, vertelde burgemeester Luc De Ryck, tijdens zijn toespraak. “Het huisnummer 22 is verdwenen bij de sloping van de krotwoningen, en het bouwen van het appartementsgebouw hier rechttegenover (de appartementen naast taverne Bistro red.) “Sindsdien bestond het huisnummer 22 niet meer op de Wilfordkaai. Schepen Freddy Verbeke kwam tot die vaststelling en lanceerde de voorzet van ‘Kaai 22’ bij zaakvoerder Tony Nai die het idee overnam.”

Symbolisch had men trouwens de laatste bewoner van Wilfordkaai 22 uitgenodigd.
“Vermits we houden van symbolen willen we hier een attentie uitreiken aan de laatste bewoner van de echte Wilfordkaai 22, Madeleine Van Bruyssel-Mertens”, stelde de burgemeester. “Ze is 91 jaar jong en we geven haar een attentie als blijvende herinnering aan haar woning nummer 22 en de nieuwe Kaai 22.”

Vice-eerste minister Kris Peeters mocht de attentie overhandigen, een vaas met de inkerving van de skyline van Temse.

Voor de realisator van de renovatie van de Wilfordkaai Kaai-Invest, mocht Natalie Smet het woord tot de genodigden richten:

“Dit uit de band springend initiatief begon met ‘I had a dream. Het idee om de kaai te renoveren springt inderdaad uit de band omdat het idee, zoals gebruikelijk, van de overheid maat wel van een privé-initiatief kwam. De scheldekaai heeft een iconische uitstraling en vormt een aantrekkingskracht voor zowel de Temsenaar als de toeristen…
…Iets doen op de grond van iemand anders naatuurlijk risico’s in. Daarom moest de eigenaar Waterwegen & Zeekanaal zijn fiat geven. Aangezien de kaai publiek domein blijft moet die ook publiek blijven zodanig dat alle burgers van Temse er gebruik van kunnen maken en er kunnen genieten, wandelen voor de mijmerende poëtische geesten, parkeren voor de rijdende burger en lekker eten en drinken voor de bourgondische gelukszoeker. Dit alles in één enkel project gegoten. Het resultaat is wat het is. Bij de kritische Temsenaren zullen er voor – en tegenstanders zijn, maar in ieder geval is het een feit dat in het totaalconcept er getracht wordt aan ieders wensen te voldoen. Ik heb hierdoor het genoegen kunnen beleven iets te doen voor de gemeenschap en kan niet genoeg onderlijnen dat de gemeente Temse dit initiatief gedragen en gesteund heeft…
… Publieke-private samenwerkingen kunnen ideale samenwerkingsverbanden zijn waar de overheid zijn vertrouwen in de burger kan tonen….
… Moge dit project een voorbeeld zijn voor anderen om samen te bouwen aan een betere wereld.”

Daarna mocht zaakvoerder Tony Nai de genodigden welkom heten en toelichting geven bij het project Kaai 22.

Zaakvoerder Tony Nai

“In 2008 kochten we het postgebouw op de Markt om het om te vormen tot oosters restaurant de Sampan”, klonk het bij Nai ” Het was een groot succes en de positieve feedback van de klanten inspireerde ons om in 2013 een tweede Sampan te openen aan het station in Puurs. Met de goede ligging en nood aan bijkomende overnachtingsmogelijkheid openen we in 2015 boven ons restaurant in Temse een hotel. En vandaag zijn we hier samen voor de opening van onze nieuwste uitdaging Taverne-restaurant Kaai 22, bekend als het glazen uis voor de Temsenaren. De zaak zal gerund worden door de zeer bekwame chef-kok Michael Wauters en zijn team. Met Kaai 22 gaan we voor een klassieke franse keuken in een familiale sfeer”, aldus Nai. “En met een accent op gezonde en huisgemaakte gerechten.”

Daarna mocht vice-premier Kris Peeters Kaai 22 officieel openen.

“Het is mij een een zeer groot genoegen om hier kort het woord te voeren”, aldus Peeters. “Ik heb iets met Temse dat weet de burgemeester al een tijdje. En één van de hoogtepunten is de realisatie van de scheldebrug.

Wanneer men het geluk heeft aan een rivier te liggen dan zijn er twee dingen dat men moet doen: Ten eerste men moet een brug hebben. en jullie hebben niet één brug maar twee. Er zijn grote steden die aan de Schelde liggen die nooit een brug zullen hebben. Maar daar gaan we niet over uitweiden. Het tweede wat men moet hebben wanneer men aan een prachtige rivier zoals de Schelde ligt is dat men die rivier niet de rug toekeert. Maar daar alles aan doet om daar van te genieten. Er is een lange periode geweest dat men de Schelde de rug had toegekeerd. Met de komst va n de nieuwe brug en dan dit kaaiproject heeft de gemeente nu alles waar andere gemeenten of steden jaloers op zullen zijn. Twee bruggen en de rivier recht in het aangezicht. Patat !!! En daarbij wil ik iedereen die daartoe heeft bijgedragen feliciteren.

De nieuwe schelde brug daar heeft de overheid toch de financiering op zich nemen. Ik heb begrepen dat dankzij de familie’s achter Kaai-Invest de overheid daar niet al te veel geld heeft moeten insteken. Het is een prachtig initiatief, we hebben nog heel wat kaaien en wil Kaai-Invest aanmoedigen omdat te blijven doen. Zodoende dat wij, geen geld hebbende, dat kunnen besteden aan andere zaken. Dit jaar is in Temse zeer goed begonnen. Ik ga er van uit dat het zeer goed zal eindigen en dat tussen nu er het eind van het jaar heel lekker kan genoten worden an de prachtige Schelde en de praxhtige locatie en ik kan u verzekeren dat ik, vanuit het verre Antwerpen met de fiets of zonder de fiets, zeker eens naar hier kom om te genieten van wat hier gerealiseerd is.”

Meer foto’s, klik hier

Zaakvoerder van Kaai 22 Tony Nai samen met de investeerders van het kaaiproject de families Smet -Maes en Peeters-Bievre en federaal minister Kris Peeters

Heb jij een idee voor een tijdelijke activiteit op de leegstaande site van ISA ?

Jouw idee/activiteit op de ISA-site? Dien voorstel in voor 28/2 en maak kans op tegemoetkoming voor uitwerking. Met mogelijkheid tot bezoek site op 7/2 en tot stemmen op voorgestelde initiatieven

In 2012 kocht Interwaas het leegstaande ISA-schoolgebouw (1844-2010) en kloostergebouw met zijn terreinen van de Zustercongregatie H. Vincentius a Paulo op de hoek Gasthuisstraat-Pastoor Boelstraat. De hoofdbestemming van de toekomstige site van 10 000 m² zal ‘wonen’ zijn, mogelijks aangevuld met diensten en commerciële voorzieningen.
In afwachting van de goedkeuring van het masterplan en de bouwwerkzaamheden wil Interwaas nu een deel van de leegstaande site (buitenruimte van 2 400 m² + 2 stockeerruimten met stroom- en watervoorziening) tijdelijk – tot januari 2020 – ter beschikking stellen van de gemeenschap en plaatselijke initiatieven, zoals bv. een speelpleinwerking, buurtwerking, moestuin, recreatieve sportwedstrijd, zomerbar, kunstproject enz.

Hiervoor doet het Gemeentebestuur een beroep op ideeën van inwoners, winkeliers, verenigingen, horeca, groeperingen… Geïnteresseerden kunnen de site bezoeken op woensdag 7 februari van 16.30 u. tot 17.30 u. en (bij voorkeur) hun aanwezigheid bevestigen aan Interwaas of het Gemeentebestuur (contact: zie onderaan).

Heb jij of je vereniging een idee of initiatief voor een tijdelijke activiteit (1 of meerdere dagen) die je zelf kan organiseren en die thuishoort op de ISA-buitenruimte, dien dan jouw voorstel in voor 28 februari via één van de volgende kanalen:

https://temse.citizenlab.co – Temsenaar aan ’t roer – Tijdelijke invulling voor ISA – na aanmaak van een persoonlijk account
deelnamekaart die binnenkort huis-aan-huis wordt bedeeld (ook verkrijgbaar aan Infobalie AC De Zaat en dienst Toerisme op gemeentehuis)

Via de bovenvermelde website kan ook iedereen stemmen op het idee van anderen dat hij of zij het liefst gerealiseerd zou zien.

Op basis van het aantal stemmen voor ieder voorstel en bepaalde criteria selecteert een stuurgroep van Interwaas en het Gemeentebestuur dié initiatieven die voor uitwerking in aanmerking komen en die hiervoor een financiële tegemoetkoming krijgen (verdeling prijzenpot). Er is geen maximumaantal te selecteren initiatieven bepaald. De prijsuitreiking is gepland op 31 maart.

Het plan van de tijdelijk te gebruiken zone van het voormalige ISA

Jozefa Van Raemdonck (88) overleden

Dichtste familielid van de IJzerhelden de gebroeders Van Raemdonck
TEMSE/HASSELT – Op zondag 14 januari overleed, op 88-jarige leeftijd, Jozefa Van Raemdonck. Zij was het dichtste nog levende familielid van de gebroeders Van Raemdonck. Haar vader, Willy, was de jongste broer van de IJzerhelden.
Jozefa Van Raemdonck met burgemeester Luc De Ryck op de herdenking van de 100ste verjaardag van het sneuvelen van de gebroeders Van Raemdonck in Temse op zondag 12 maart 2017.

De ouders van Jozefa woonden in de Consciencestraat, in de woning waar het gezin Van Raemdonck zich had gevestigd na de dood van de broers. Willy Van Raemdonck (1900-1956) baatte er het druk bezochte café ‘Crescendo’ (in de volksmond ‘bij de Willy’) uit. Jozefa was regentes Lichamelijke Opvoeding en gaf een paar jaar les aan het Sint-Amelbergainstituut in Temse. Toen zij in 1953 in het huwelijk trad met Jos Schreurs, logistiek directeur bij Philips in Hasselt, verhuisden zij naar Dilsen. Sinds 1960 wonen zij in Hasselt. Zij hebben 2 dochters en 3 zonen, onder wie de bekende muzikant Jokke Schreurs.

Als dichtste nog levende familielid was Jozefa betrokken bij alle herdenkingen van haar ooms. Haar laatste publieke aanwezigheid was in Temse op zondag 12 maart 2017, toen de broers werden herdacht naar aanleiding van de 100ste verjaardag van hun sneuvelen. Zij mocht toen als eerste de luxe-edities van de strip over de broers in ontvangst nemen.

Voor wat betreft de familiegeschiedenis was Jozefa een bevoorrechte getuige voor de samenstelling van het boek ‘Terug naar niemandsland – De geschiedenis van de gebroeders Van Raemdonck: mythe en werkelijkheid’ van Luc De Ryck.

Rudy Van Raemdonck (°1963) uit Temse is nu het oudste levende lid van de familie. Hij is de kleinzoon van Ernest Van Raemdonck (1898-1964), oudere broer van de broers. Ook Rudy’s moeder, Rosa Maris, is nog leven.

De uitvaart vindt plaats in de parochiekerk O.L.Vrouw van Banneux, Hazelarenlaan, Hasselt op zaterdag 20 januari om 10.30 u.

Lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen Open VLD voorgesteld tijdens nieuwjaarsontbijt

TEMSE/ELVERSELE – In de Emiel Naudtszaal organiseerde Open VLD Temse het jaarlijkse nieuwjaarsontbijt.

“Met 164 aanwezigen kregen we een record aantal inschrijvingen”, glunderde voorzitter Philippe Heyvaert. “Als het zo doorgaat moeten we volgend jaar uitwijken naar een grotere zaal.”

Vice-premier Alexander De Croo was eregast bij Open VLD Temse.

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in oktober werd lijsttrekker Wim Van Rossen officieel voorgesteld aan de leden.
“Deze week gaf ons voltallige afdelingsbestuur unaniem het vertrouwen aan deze jonge 45-jarige politiek ervaren Steendorpenaar om ons te leiden naar een klinkende verkiezingsoverwinning”, klonk het bij Heyvaert.

Meer foto’s, klik hier

 

Toerisme Temse organiseerde nieuwjaarsreceptie voor de leden

TEMSE – Voor zowat 100 aanwezige leden organiseerde Toerisme Temse een nieuwjaarsreceptie. Het komende jaar zit het toeristisch seizoen volgestouwd met zowat 60 activiteiten en evenementen.

Rita Heerwegh, voorzitter van Toerisme Temse blikte terug op het voorbije jaar. “2017 was een schitterend jaar voor het toerisme in onze gemeente”, klonk het. Hierbij wil ik graag beklemtonen dat toerisme een weefsel is: het is geen geïsoleerd terrein, het heeft raakvlakken met heel wat domeinen, zoals cultuur, commerce, erfgoed, sport, folklore en sport.

De voorzitter stond ook stil bij het overlijden van belleman Gerard Vercauteren.

“Gerard was een belleman uit de duizend. Hij laat een enorme leemte na. We zijn hem blijvend dankbaar voor zijn inzet en bezieling, en zullen zijn nagedachtenis koesteren”, klonk het. “Onze gemeente bevestigde ook afgelopen jaar zijn reputatie als centrum van het Scheldetoerisme: over het hele jaar werden opnieuw om en bij de 25.000 boottoeristen geregistreerd. Ook de Durme is een niet te onderschatten troef. Aan het Durmeveer in Tielrode telde veerman Alin Poort ook nu weer ruim 40.000 passanten (40.504 om precies te zijn red.).

Op vlak van toerisme blijven het gemeentehuis en AC De Zaat grote trekpleisters.

“Onder de talrijke groepen die onze gemeente bezochten, nemen Chinese delegaties een plaats apart in.
Temse ging in september ook op handelsmissie naar China. Ook onze culinaire wandeling is een groot succes. We hebben er intussen tien georganiseerd en ontvangen uitsluitend enthousiaste reacties.”

Dé grote blikvanger komend seizoen is de opening van het VITA Scheldebad met een feestweekend op 1-2 september”, vertelde schepen van Toerisme Franky De Graeve (CD&V) “Iedereen is alvast op de werf uitgenodigd op 6 mei tijdens de Open Wervendag.

“Ook het overnachtingsaanbod in onze gemeente blijven we promoten”, aldus De Graeve. Dit jaar komen er twee nieuwe B&B’s bij in Tielrode: ‘Slapen met de ogen open’ en de kamers in de brouwerij VBDCK. In totaal zijn er in groot-Temse nu 3 hotels, 7 b&b’s en 4 locaties met gastenkamers of vakantiehuizen. Het blijft ook ons streefdoel om niet alleen dagjestoeristen naar Temse te lokken, maar ook verenigingen en groepen. Vorig jaar namen we deel aan twee toeristische beurzen voor groepsuitstappen – dit jaar deelname in Merelbeke. Dit werpt zijn vruchten af: vorig jaar stijging van aantal groepsaanvragen + bezoek aan Temse door OKRA-groepen uit Vlaamse randgemeenten (met meer dan 1 000 bezoekers) en ook uit Eernegem en Limburg

Het bestaand aanbod voor groepen wordt dit jaar uitgebreid met:
• City Voetbal, na City Golf – combinatie van voetbalspelen met degustatiemomenten
• Elektrisch treintje (Stiltetrein – Toon Pauwels): na het aanbod van een rondrit vanuit het centrum naar Steendorp nu ook naar Tielrode, rond de potpolder

Wat wordt in de nabije toekomst nog verwezenlijkt:
Afwerking Mobilhomeparking achter AC De Zaat – automaten en aansluitingen zijn reeds geleverd – worden over een maand geïnstalleerd (i.s.m. Eandis en Watergroep) – in april dit jaar: bezoek van de Vlaamse zwerfautoclub De Zwervers met 40 mobilhomes, en de afwerking van de heraanleg van de Wilfordkaai: groenzones en andere faciliteiten worden nog aangebracht.”

Meer foto’s, klik hier

Het bestuur van Toerisme Temse anno 2018

Fakkeltocht en kerstboomverbranding lokt weer heel wat bewoners

TIELRODE – Voor de 26ste keer organiseerde KWB Tielrode een fakkeltocht voor vrede en verdraagzaamheid en kerstboomverbranding in de paardenpolder.

Met zowat 350 aanwezigen was het evenement een groot succes. Voor de kinderen het vuur aan de kerstbomen mochten steken bracht voorzitter Eddy Noens een eerbetoon aan belleman Gerard Vercauteren die eind vorig jaar overleed en steeds de fakkeltocht in goede banen leidde. Het initiatief werd opgeluisterd door de Flanders Red Cross Pipe Band en Marino Punk.

Meer foto’s, klik hier

Erfgoedvereniging Op Stoapel bestaat 10 jaar

TEMSE – Op Stoapel, de erfgoedvereniging rond de Boelwerf viert dit jaar zijn tinnen jubileum. Tien jaar geleden op 31 mei 2008 kwamen enkele erfgoed enthousiastelingen samen in een vergaderzaaltje in AC De Zaat, met als doel om het rijke scheepsbouwverleden uit Temse niet verloren te laten gaan.
(lees verder onder de advertentie)

In 2018 kan men terugkijken op heel wat verwezenlijkingen. Dit jaar zal men vooral het herdenkingsjaar 2019 voorbereiden. Dan is het 25 jaar geleden dat de Boelwerf definitief de deuren sloot. Momenteel is men ook bezig om alle schepen die ooit gebouwd werden op de Boelwerf te archiveren.

Bezieler van dat project is Eddy Van Grevelinge. “Dankzij schenkingen en het zoeken via Google kon ik al zowat 960 schepen oplijsten’, klinkt het bij Van Grevelinge. “Ik heb er nog zowat 500 te gaan. De resultaten van dit titanenwerk wordt opgenomen in een publicatie die gepland wordt in het herdenkingsjaar.

Meer foto’s, klik hier

Opening Kaai 22 sluitstuk van renovatie Wilfordkaai

TEMSE – Met de opening van het nieuwe Kaai 22, door de Temsenaren in de volksmond al omgedoopt tot ‘het glazen huis’, is de vernieuwing van de Wilfordkaai een feit. De gerenoveerde kaai met een brede wandelboulevard beschikt over twee horecazaken, wat een extra toeristische troef moet betekenen. Kaai 22’ vormt het sluitstuk van de hele vernieuwing van de kaai, die de Scheldegemeente vanaf de lente nieuwe, toeristische impulsen moet geven.
Michael Wauters en Tony Nai openen volgende week Kaai 22

Taverne-restaurant Kaai 22 opent volgende week donderdag de deuren. Deze opening vormt meteen het sluitstuk van de grote renovatie van de Wilfordkaai, die door de Temsenaren op gemengde gevoelens werd onthaald. De grijze parking werd vervangen door een brede boulevard. Deze wandelstructuur ligt verhoogd, zodat er een mooi uitzicht is over de Schelde. De kaai moet Temse verfraaien en voor extra toeristische aantrekkingskracht zorgen.

Nogal wat Temsenaren hebben het moeilijk met de nieuwe parkings langs weerszijden van de boulevard omdat ze de parkeertarieven te duur vinden. Ook de beperkte groenvoorziening wordt op weinig gejuich onthaald. De twee horecazaken langs de boulevard vormen dan weer wel een troef. Daar is zaakvoerder Tony Nai van Kaai 22 van overtuigd. “Het is een toplocatie aan de oever van de Schelde, waarvan ik veel verwacht.”

2 Share or Not 2 Share

De zaakvoerder is vertrouwd met de gemeente want na hotel-restaurant De Sampan op de Markt is dit al zijn tweede horecazaak in Temse. Voor het dagelijkse beheer in Kaai 22 zal hij bijgestaan worden door Michael Wauters, al 22 jaar actief in de horeca. “Met het nieuwe Kaai 22 introduceren we het voor Temse nieuwe eetconcept ‘2 Share or Not To Share’. Bij de voorgerechten kun je met familie of vrienden de gerechten onder elkaar delen. En alles wat op onze kaart staat is huisgemaakt, tot zelfs de mayonaise”, gaat Nai verder.

‘Het glazen huis’ is ingericht met veel natuurlijke materialen, vooral hout. “Er zijn 60 zitplaatsen binnen en op ons terras kunnen 70 klanten vertoeven. Daarbij zal een deel van ons terras ingericht worden met speeltuigen voor de allerkleinsten. Tijdens de zomermaanden zullen we ook een ijskraam plaatsen voor de toeristen die flaneren op de promenade.”

(Bron: HN-GVA – GVH)

Open  Vld  Temse  duidt  unaniem  Wim  Van  Rossen  aan  als  lijsttrekker  voor  de  gemeenteraadsverkiezingen 

TEMSE – Donderdagavond 11 januari heeft het lokale afdelingsbestuur van Open Vld Temse Wim Van Rossen unaniem voorgedragen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. “Hij heeft het geknipte profiel om de liberale ploeg naar de verkiezingsoverwinning te leiden”, stelt voorzitter Philippe Heyvaert. “Volgende eigenschappen kleven op hem: ploegspeler, politiek ervaren, ruime beroepservaring, dossierkennis, degelijk, visie en maatschappelijk geëngageerd”.

Wim Van Rossen zal Open Vld Temse naar verkiezingsoverwinning leiden
voorzitter Philippe Heyvaert

Wim Van Rossen

Uitdagingen genoeg
“Voor de nabije toekomst staan er voor Temse belangrijke uitdagingen op stapel”, zegt Wim. “Centraal staan de wensen van de Temsenaren om in een mooie, veilige en gezonde gemeente te kunnen wonen, werken en winkelen”, vult hij aan. “De renovatie van het centrum van onze gemeente zal voor ons een cruciale rol spelen, bij het in de praktijk brengen van die wens! Verder staat Open Vld Temse voor eerlijke en faire belastingen. We staan achter de taxshift die geld terug geeft aan de burgers. We zijn fel gekant tegen een onredelijke verhoging van de gemeentelijke belasting op eigendom en uitrustingsgoederen, met ca. 33% zoals de CD&V/N-VA invoerde. Dit kan en moet in Temse beter!

Zo moet er dringend werk gemaakt worden van een middenstandsplan.“Met de gelanceerde enquête ‘temsespreekt.be’ gaan we de rechtstreekse dialoog met de inwoners van Elversele, Temse, Tielrode, Steendorp en Velle aan om ons te inspireren bij het voltooien van ons programma”, besluit hij.


Liberalen in Temse: The Next Generation

Het roer van Open Vld Temse is in handen van jonge en zelfbewuste dertiger- en veertigers. Mensen met een diverse achtergrond, opleidingsniveau en beroepservaring met allemaal dezelfde ambitie: Temse, in het hart van Vlaanderen, definitief de 21ste eeuw binnenloodsen.

“Wij hebben de vaste wil, kennis en energie om Temse de komende jaren mee vorm te geven. Het is aan deze generatie om mee te bepalen waar Temse binnen 10 tot 25 jaar moet staan. Om dan het weer in vol vertrouwen over te dragen aan een nieuwe generatie”, vat voorzitter Philippe Heyvaert de gedrevenheid van de liberalen in Temse samen. Binnen de liberale partij krijgt deze groep het vertrouwen van de sterkhouders die in de vorige eeuw Temse door de uitdagingen van die tijd hebben geleid.

Wie is Wim ?, klik hieronder verder …

Verder lezen Open  Vld  Temse  duidt  unaniem  Wim  Van  Rossen  aan  als  lijsttrekker  voor  de  gemeenteraadsverkiezingen 

“Hopelijk krijgen we een snelle realisatie van de herinrichting van het kruispunt met de N16”

in 2018 staat er veel werk op stapel voor de ondernemingsclub van de TTS-zone
TEMSE – Om het nieuwe jaar in te zetten organiseerde de ondernemingsclub van de TTS industriezone, in de toonzaal van Bouwpunt Van der Gucht aan de Eurolaan, een feestelijk netwerk-event met walking-diner-buffet  en een optreden van de muziekband Funky D. Tijdens zijn speech gaf voorzitter Roland Van Gasse een beknopt overzicht van de belangrijkste dossiers die momenteel lopen de zijn voor de TTS-zone.
Voorzitter van de TTS-ondernemingsclub Roland Van Gasse

“Ik wil klinken op een nieuw jaar vol mogelijkheden en uitdagingen”, klonk het tijdens de nieuwjaarsspeech van Roland Van Gasse, . “Er is vorig jaar door de TTS ondernemingsclub heel wat werk verzet maar het meeste gebeurd achter de schermen zodat niet altijd duidelijk voor de leden wat de meerwaarde is van onze club.”

De voorzitter hoopt dat in samenwerking met de gemeente Temse, de stad Sint-Niklaas en de provinciale besturen in 2018 enige vorm zal gegeven worden aan de snelle realisatie van de vele lopende dossiers.

“Er is het fietspaddossier tussen de N16 en de Houten Schoen, dat heel belangrijk is voor de Hoogkamerstraat, wat in de laatste fase tot uitvoering komt. Dit dossier valt ook samen met de ontsluiting van de TTS-zone, via een extra rijstrook rechtstreeks naar de E17, en de daarbij horende heraanleg van de Hoogkamerstraat, Kapelanielaan en het kruispunt met de N16. Ook daar heeft Agenschap Wegen & Verkeer ons beloofd, en hopelijk zijn dit geen loze beloften, dat dit op korte termijn zal gerealiseerd worden. En dan is er ook het dossier van de oostelijke tangent, we zijn er nog maar een 10, 11, 12 jaar mee bezig. Dat blijft aanslepen maar er blijkt nu toch voorzien te zijn om dit te realiseren tussen 2020 en 2022.”

Naast al die belangrijke dossiers is er ook de verkeers – en parkeersproblematiek in de TTS-zone.

“Dit is zeer belangrijk maar blijkbaar een bijzonder moeilijk dossier”, aldus Van Gasse. “Dit moet met veel omzichtigheid behandeld worden maar toch met de nodige realiteitszin voor de veiligheid en de doorstroming in onze industriezone. Dit is een probleem dat in 2018 moet opgelost worden. De algemene veiligheid en het onderhoud van het industriepark wordt dagelijks opgevolgd. Tot slot wil ik nog zeggen dat onze ondernemingsclub mee betrokken is in de stuurgroep voor studie van de de herontwikkeling van het industriepark. Interwaas is de projectleider die met dit revitaliseringsproject de kwaliteit van het bedrijventerrein moet verhogen en de levensduur verlengen. Dit moet resulteren in een nieuw beleid afgestemd op hedendaagse bedrijfsvoering en een antwoord bieden op alle knelpunten binnen een industriepark.”

Meer foto’s, klik hier

Het event vond plaats in de toonzaal van Bouwpunt Van der Gucht

Driekoningen Zingen in Steendorp

STEENDORP – Net zoals de voorbije jaren gingen ook in Steendorp afgelopen weekend de Driekoningen van huis tot huis.

‘Een traditie die al meer dan 50 jaar bestaat ‘, zegt Tony Peirsman van het Davidsfonds. “Er zijn heel wat bewoners die speciaal thuis blijven tot wij langs geweest zijn.” Eddie Van der Vieren en Bert Peirsman waren zaterdag de andere koningen. Zondag werden zij vervangen door Hilde Van de Voorde en René Wittock. De opbrengst gaat ook dit jaar naar het onderhoud van de kerststal.

“De traditie van het Driekoningen Zingen in Steendorp bestaat al meer dan 50 jaar”, aldus Tony Peirsman (2e van links)

 

vrnl.: Koningen René Wittock en Tony Peirsman & engel Hilde Van de Voorde

Wafelenbak na voorstelling luxe-stripalbum

TEMSE – In de feestzaal van het gemeentehuis stelde culturele vereniging Spirit in samenwerking met het gemeentebestuur en de Stichting Marc Sleen een luxe dubbelalbum voor van stripheld Nero.
Wafelbakker Marc Rooms uit Overijse heeft als enige de publieke rechten op de Nero-wafel

Het album met De Ijzeren Kolonel en De Kolbak van How biedt bovendien redactionele geïllustreerde) bijdragen over de auteur, de Stichting Marc Sleen, het palmares van Temse stripgemeente en de historiek van Spirit.

Het is trouwens het 33ste luxe-stripalbum dat door de culturele vereniging uitgebracht wordt.

In deze twee verhalen is Geerard Den Duivel aan het feest. Hij is een van de karaktervolste personages die Sleen ooit voor Nero heeft bedacht. Geeraard past perfect in Nero’s universum, waarin de dagelijkse, vooral Belgische realiteit en allerlei ,,wetenschappelijk niet verantwoorde” fenomenen haast vanzelfsprekend hand in hand gaan.

Ook Nero’s hoed valt in die tweede categorie, want hij beschikt over magische krachten. Ooit was die hoed van Geeraard de Duivel, maar Nero koopt hem voor een klein fortuin en wil hem nadien niet meer kwijt. In De kolbak van How wordt de rol van de magische hoed overgenomen door de kolbak (een hoge pelsmuts van een parade-uniform red.) van de IJzeren Kolonel. De zelfbewuste held Nero is gelukkig niet bang voor de duivel, zodat Geeraard geregeld rake klappen krijgt.

Naar aanleiding van deze voorstelling organiseerde men, naar analogie met de Nero-strips, nadien een heuse wafelenbak. Hiervoor was wafelbakker Marc Rooms uit Overijse, de streek van Marc Sleen, naar Temse afgezakt. Hij kreeg van de striptekenaar enkele jaren geleden groen licht om als enige de Nero-wafels te maken. De stripheld staat ook afgebeeld op zijn ijskar. Men kon naast een klassieke wafel dan ook smullen van een wafel in de vorm het aangezicht van de bekende stripfiguur.

Meer foto’s, klik hier

Na de voorstelling van het luxe-stripalbum was er een heuse wafelenbak

Voor de technische fiches van het album klik hier onder verder

Verder lezen Wafelenbak na voorstelling luxe-stripalbum

Fietsersbond klinkt op het nieuwe fietsjaar

TEMSE – Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde Fietsersbond Temse een nieuwjaarsdrink voor de leden. Daar werd teruggeblikt naar het voorbije fietsjaar maar werd ook bekeken welke fietsproblemen in 2018 zouden moeten aangepakt worden.

“In 2017 hebben we één van onze belangrijkste actiepunten uit onze lijst kunnen schrappen”, klinkt het bij Jozef Van Breuseghem, secretaris van de lokale afdeling van de Fietsersbond. “Het levensgevaarlijke fietspad langs de N41 in Elversele, tussen de kruispunten van de Kettermuit en de Duivenhoek, is verdwenen. Er zijn twee mooie, afgescheiden tweerichtingsfietspaden voor in de plaats gekomen, die onderling verbonden zijn door een fietstunnel onder de N41. Verder heeft Waterwegen & Zeekanaal gezorgd voor nieuwe asfalt in de Tielrodebroekpolder en zijn er nog verscheidene andere dingen verwezenlijkt, samen met enkele zaken die we liever niet hadden zien gebeuren.”

Het komende jaar 2018 zou wel eens belangrijk kunnen worden voor Fietsersbond Temse.

“Er zullen definitieve beslissingen moeten genomen worden voor het fietspad in de Hoogkamerstraat over de viaduct van de E17, samen met de herinrichting van het kruispunt Hoogkamerstraat/N16 en de reconversie van de industriezone TTS. Bij dit alles komen fietsvoorzieningen te pas.”

Wat ook belangrijk is voor de fietsvereniging is dat 2018 een verkiezingsjaar is voor een nieuw gemeentebestuur.

“We hebben al kunnen opmerken dat de politieke partijen de fietser ontdekt hebben als kiezer. Tevens laten we ons belangrijkste actiepunt niet los, het fietspad langs de spoorlijn naar Sint-Niklaas”, stelt Vazn Breuseghem.

“Verder heeft de gemeente Temse in 2017 beloofd om van nu af aan fietsvriendelijker te worden. Daar zal in 2018 een bescheiden aanvang mee genomen worden door degelijke diefstalveilige fietsenstallingen aan te brengen op een aantal plaatsen”, stelt voorzitter André Verheyen. “Bovendien zou Temse aan de Fietsersbond gevraagd hebben om de gemeente te auditen met de meetfiets. Tenminste, dat heb ik toch al twee keer gelezen in de “maandelijkse dashbord” van de Fietsersbond, in oktober en in november van vorig jaar. Niet te vergeten: zeer waarschijnlijk komt er ook een fietspad bij in het verlengde van de Tekenaarslaan, op de site de Zaat.
Naast dit lijstje zullen in de loop van het jaar zeer waarschijnlijk nog wel meer fietsaangelegenheden de kop opsteken.”

Meer foto’s, klik hier

Enkele leden van Fietsersbond Temse klonken op het nieuwe fietsjaar