Open  Vld  Temse  duidt  unaniem  Wim  Van  Rossen  aan  als  lijsttrekker  voor  de  gemeenteraadsverkiezingen 

TEMSE – Donderdagavond 11 januari heeft het lokale afdelingsbestuur van Open Vld Temse Wim Van Rossen unaniem voorgedragen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. “Hij heeft het geknipte profiel om de liberale ploeg naar de verkiezingsoverwinning te leiden”, stelt voorzitter Philippe Heyvaert. “Volgende eigenschappen kleven op hem: ploegspeler, politiek ervaren, ruime beroepservaring, dossierkennis, degelijk, visie en maatschappelijk geëngageerd”.

Wim Van Rossen zal Open Vld Temse naar verkiezingsoverwinning leiden
voorzitter Philippe Heyvaert

Wim Van Rossen

Uitdagingen genoeg
“Voor de nabije toekomst staan er voor Temse belangrijke uitdagingen op stapel”, zegt Wim. “Centraal staan de wensen van de Temsenaren om in een mooie, veilige en gezonde gemeente te kunnen wonen, werken en winkelen”, vult hij aan. “De renovatie van het centrum van onze gemeente zal voor ons een cruciale rol spelen, bij het in de praktijk brengen van die wens! Verder staat Open Vld Temse voor eerlijke en faire belastingen. We staan achter de taxshift die geld terug geeft aan de burgers. We zijn fel gekant tegen een onredelijke verhoging van de gemeentelijke belasting op eigendom en uitrustingsgoederen, met ca. 33% zoals de CD&V/N-VA invoerde. Dit kan en moet in Temse beter!

Zo moet er dringend werk gemaakt worden van een middenstandsplan.“Met de gelanceerde enquête ‘temsespreekt.be’ gaan we de rechtstreekse dialoog met de inwoners van Elversele, Temse, Tielrode, Steendorp en Velle aan om ons te inspireren bij het voltooien van ons programma”, besluit hij.


Liberalen in Temse: The Next Generation

Het roer van Open Vld Temse is in handen van jonge en zelfbewuste dertiger- en veertigers. Mensen met een diverse achtergrond, opleidingsniveau en beroepservaring met allemaal dezelfde ambitie: Temse, in het hart van Vlaanderen, definitief de 21ste eeuw binnenloodsen.

“Wij hebben de vaste wil, kennis en energie om Temse de komende jaren mee vorm te geven. Het is aan deze generatie om mee te bepalen waar Temse binnen 10 tot 25 jaar moet staan. Om dan het weer in vol vertrouwen over te dragen aan een nieuwe generatie”, vat voorzitter Philippe Heyvaert de gedrevenheid van de liberalen in Temse samen. Binnen de liberale partij krijgt deze groep het vertrouwen van de sterkhouders die in de vorige eeuw Temse door de uitdagingen van die tijd hebben geleid.

Wie is Wim ?, klik hieronder verder …

WIE IS WIM?
Wim Van Rossen is een 45-jarige Burgerlijk Ingenieur, die daarnaast nog het getuigschrift van de universitaire cyclus ‘Master in Industrieel Ondernemingsbeleid’ en het diploma van ‘Leraar’ behaalde.

Op politiek vlak is Wim ervaren. Hij kwam de eerste maal op bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2000 en werd meteen verkozen. In de legislatuur 2000–2006 trad hij op als fractieleider van de liberalen in de Temsese gemeenteraad en was hij gedurende twee jaar (2005 – 2007) voorzitter van het ‘Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas’ (kortweg ‘Interwaas’).

In de legislatuur 2007–2012 oefende hij achtereenvolgens de functies van ‘Voorzitter van de Gemeenteraad’ (2007), ‘Eerste Schepen’ (2007 – 2011) en opnieuw ‘Voorzitter van de Gemeenteraad’ (2011 – 2012) uit. Ondertussen nam hij deel aan de verkiezingen voor het Vlaams Parlement.
Bij de verkiezingen van oktober 2012 werd hij voor de derde opeenvolgende maal rechtstreeks verkozen, deze maal van op de derde plaats met 520 voorkeursstemmen. Vandaag is Wim de Open Vld- fractieleider in de gemeenteraad.

Als geboren Steendorpenaar heeft Wim Van Rossen altijd een zwak gehad voor gemeentepolitiek. Daarbij staat steeds de plaats van de inwoners in hun eigen, vertrouwde omgeving centraal, en dient de gemeentelijke overheid er goed voor te zorgen dat het sociale weefsel van de verschillende wijken en deelgemeenten binnen Groot-Temse alle kansen blijft krijgen om zich in stand te houden. Dit houdt inspanningen in, op gebieden als veiligheid, recreatie, gezondheid, cultuurbeleving, openbaar patrimonium…

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *