Temse weigert verkavelingsaanvraag en vraagt om woonuitbreidingsgebied te schrappen

Gemeentebestuur wil niet weten van 250 nieuwe huizen naast Waesmeer

TIELRODE/TEMSE – Het gemeentebestuur wil de provincie vragen om het huidige woonuitbreidingsgebied tussen het Waesmeer en de Rozenwijk om te vormen tot landelijk gebied. Zo moet voorkomen worden dat er in de toekomst tot 250 woningen zouden bijkomen.

“We willen geen extra bebouwing in dit gebied”
Wim Van Rossen, schepen van Ruimtelijke Ordening

Met de weigering van een omgevingsvergunning voor acht halfopen bebouwingen langs de Smesstraat wil de gemeente het signaal geven dat er geen extra bebouwing in het gebied wenselijk is.

“Het is niet de eerste keer dat we zo’n aanvraag krijgen voor een verkaveling langs de Smesstraat”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Wim Van Rossen (Open VLD). “De Smesstraat is immers een volledig uitgeruste weg waaraan zonder problemen gebouwd kan worden, terwijl voor de rest van het gebied nog niets is uitgetekend qua wegenis en nutsvoorzieningen. We willen daar echter geen extra bebouwing en hebben daarom besloten de aanvraag te weigeren. We verwachten wel dat de aanvrager in beroep zal gaan, iets wat in het verleden ook al gebeurd is.”

Het woonuitbreidingsgebied strekt zich uit van het Waesmeer tot de Rozenwijk en zou in de toekomst plaats kunnen bieden aan 250 woningen. “Die bestemming als woongebied dateert van tien jaar geleden, bij de regularisatie van de woningen aan het Waesmeer. Toen is beslist om binnen het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ook in de aangrenzende open ruimte op termijn bewoning toe te laten”, zegt Van Rossen. “Dat vinden we niet langer wenselijk. Niet alleen laat een landelijke weg als de Smesstraat niet veel extra bebouwing en bijhorend verkeer toe, het zou ook lintbebouwing in de hand werken. Mochten er op termijn zo veel woningen bijkomen, zou de hele straat inclusief riolering heraangelegd moeten worden richting N16, en dat is nu helemaal geen prioriteit.”

Van Rossen wil bij de provincie aankloppen om de bestemming van het gebied te wijzigen van woonuitbreidingsgebied in landelijk gebied. “Zo voorkomen we dat er om de zo veel tijd een aanvraag wordt ingediend en garanderen we het behoud van de open ruimte.”

Een verkavelingsaanvraag voor acht halfopen bebouwingen aan de watertoren in de Smesstraat is geweigerd door het schepencollege van Temse.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *