Gemeenteraad wil stationsloket open houden tot NMBS klantvriendelijke oplossing vindt

Naar aanleiding van de sluiting van het stationsloket in Temse en de bijkomende problemen voor de reizigers, organiseerde de gemeenteraad, boven en buiten de partijgrenzen heen, een actie op het perron. Ook een aantal Temsese verenigingen en werkgroepen tekenden present.  De actie verliep rustig. Desondanks hield een politiemacht van zowat vijf agenten wel een oogje in het zeil.

Burgemeester Luc De Ryck (CD&V) las, als tolk van alle fracties uit de gemeenteraad, een brief voor die uitgedeeld werd aan de plaatselijke veranwoordelijke in het station, de reizigers, en ondertussen opgestuurd werd naar Luc Lallemand (gedelegeerd bestuurder Infrabel), Jo Cornu (gedelegeerd NMBS), Bart De Groote (algemeen directeur Marketing en Verkoop NMBS) en Etienne De Ganck (algemeen directeur Transport NMBS).

Luc De Ryck:

“De sluiting van het loket in het station van Temse heeft grote verontwaardiging gewekt – zowel bij de gebruikers, de plaatselijke gemeenschap als de beleidsverantwoordelijken van Temse.Al op 29 juni 2015 stemde de gemeenteraad eenparig een motie voor het behoud van een bemand treinloket en een verbetering van de dienstverlening. Helaas zonder gevolg.

De sluiting, mét heel wat bijkomende problemen, is één zaak, het alternatief een andere.

“Er kan geen discussie zijn omtrent de ‘waarde’ van het alternatief. De voetgangersbrug is onpraktisch, onefficiënt, omslachtig, voor een aantal mensen problematisch, voor anderen onmogelijk. Zij nodigt niet uit, integendeel: zij schrikt af en ontmoedigt het gebruik van deze vorm van openbaar vervoer. Bovendien: bij vorst en ijzel moet mankracht worden ingezet om de loopbrug begaanbaar te houden. Aan deze niet-oplossing hangt een prijskaartje van 100.000 euro.

Tijdens de bijeenkomst van de gemeenteraad op 29 februari jongstleden is dit klantonvriendelijke alternatief aan bod gekomen. Boven en buiten de partijgrenzen heen is spontaan besloten de verontwaardiging en woede van de raadsleden, de gebruikers en de plaatselijke gemeenschap gestalte te geven onder de vorm van een schrijven én een actie aan het station van Temse op woensdag 9 maart, 6.45 u.

Het Gemeentebestuur is bij deze de tolk van allen die bekommerd zijn om het openbaar vervoer in het algemeen en het treinverkeer in het bijzonder.
De overheid stimuleert het gebruik van het openbaar vervoer. In Temse wordt het ontmoedigd, ja ontraden. De onpraktische voetgangersbrug is op termijn een nekslag voor het reizen per trein via Temse.

Waarom wordt een klantvriendelijke oplossing zoals in Zele niet overwogen? Ook in Nederland en Zwitserland wordt een met slagbomen en lichten beveiligd overpad in stations en stopplaatsen heel vaak toegepast.

Wij dringen er dan ook ten zeerste op aan dat het loket zou worden opengehouden tot een klantvriendelijke oplossing is gevonden. Namens de voltallige fracties in de gemeenteraad van CD&V, N-VA, sp.a/Groen, Open VLD en Vlaams Belang”.

De brief werd ondertekend door de burgemeester en de gemeentesecretaris.

Naast leden van de gemeente – en OCMW raad voerden ook een aantal Temsese verenigingen en werkgroepen mee actie waaronder de Fietsersbond, Leefbaar Temse en Haal de Lijn over de Brug.

Meer foto’s, klik hier

Actie GR Station 09 03 2016

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *