Tesamen en Groen verenigen de krachten met het oog op de verkiezingen van 2024

TEMSE – De politieke beweging TESAMEN krijgt versterking. Groen Temse heeft besloten op vanaf heden, met het oog op de verkiezingen van oktober 2024, toe te treden tot de beweging. “Door de krachten te bundelen hopen we vanaf 2025 zwaarder te wegen op het beleid of mee te besturen”, klinkt het.

“We zijn ervan overtuigd dat de bundeling van krachten meer mensen over de streep trekt”

Bert Bauwelinck, fractieleider Tesamen

Bijna vijf jaar geleden, op 19 januari 2018 werd TESAMEN boven de doopvont gehouden in het toenmalige café Rita op de Markt. Onder de naam TESAMEN trokken toen een aantal onafhankelijke mensen uit de Scheldegemeente, die actief zijn in verschillende burgerinitiatieven en actiecomités, samen met sp.a-Temse (nu Vooruit-Temse), met een progressief, sociaal en creatief programma naar de Temsese kiezer.

Samen ingespeeld raken

“TESAMEN haalde bij de lokale verkiezingen van 2018 meteen vier verkozenen. Groen-Temse ging met twee verkozenen in de gemeenteraad zetelen”, stelt Bert Bauwelinck, fractieleider van TESAMEN. Samengeteld hadden we misschien wel zeven zetels kunnen veroveren. Dan zaten we erg dicht bij het resultaat van N-VA. En het is normaal gezien de grootste partij die eerst aan zet komt om een coalitie te vormen. Daarom beslisten de mensen van Groen-Temse om voor hun lokaal politiek engagement in 2024 TESAMEN te vervoegen.”

“Vooruit-Temse herbevestigt bovendien het engagement om blijvend de krachten te bundelen binnen TESAMEN. We zullen vanaf nu onze maandelijkse voorbereidende vergaderingen gezamenlijk houden zodat we tegen de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 nog beter op elkaar ingespeeld raken. Meer kunnen we momenteel niet doen want de wet verbiedt dat fracties tijdens de legislatuur één fractie worden.”

Lokale participatie verstevigen: samen als TESAMEN

“Ons ‘klassiek’ partijensysteem rijdt zich soms vast. Vele gemeentebesturen weten niet goed hoe ze moeten omgaan met mondige inwoners of sterke actiecomités. Maar mensen die daar actief zijn hebben vaak geen zin om zich met nationale thema’s bezig te houden en dan is een lokale partijafdeling van een nationale partij een te hoge drempel”, aldus Bauwelinck.

“Vaak wordt het lokale debat dan vermengd met het nationale partijdiscours. Wij willen met TESAMEN duidelijker de focus leggen op gemeentelijke dossiers, zaken dicht bij de mensen. TESAMEN werkt niet met lidkaarten. Dat wil niet zeggen dat mensen binnen TESAMEN geen lid mogen zijn van een nationale partij. Dat is vaak mooi meegenomen maar dat hoeft niet. We doen voortaan met meer mensen een ‘TESAMEN’-jasje aan en mikken hiermee op een grote lokale politieke beweging die mee kan spelen met de andere politieke formaties in onze gemeente.”

TESAMEN zal creatieve en geloofwaardige alternatieven blijven lanceren op sociaal vlak, op het vlak van ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit, natuur en cultuur, fiscaliteit.

Unaniem overtuigd

“Wij willen met TESAMEN dat onze gemeente meer leefbaar wordt, meer bruisend. Een leuke plek voor iedereen om te wonen, te leven, te werken, te spelen en te ontspannen.”

“Wij willen trots zijn en wij kijken met een open blik naar de wereld rondom ons. We zijn ervan overtuigd dat de bundeling van krachten ook meer mensen over de streep trekt om tezamen met ons aan de kar te duwen.”

In tegenstelling tot vijf jaar geleden is men bij Groen dit keer wel unaniem overtuigd over het project TESAMEN.

“Vijf jaar geleden hadden we twijfels over het initiatief van TESAMEN”, stelt Groen fractieleider Raf Catthoor.

“Maar nu blijkt dat onze ideeën, standpunten en ook het stemgedrag zeer gelijklopend zijn”, klinkt het bij Liesbet Verest. “We hebben de pro’s en contra’s goed afgewogen maar zijn ervan overtuigd dat we samen kunnen verbinden en een beter resultaat kunnen neerzetten.”

Ook Vooruit Temse herbevestigt het engagement om blijvend de krachten te bundelen in TESAMEN en hopelijk goede resultaten te behalen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2024. “We geloven in dit project, we gaan dit niet laten vallen”, klinkt het bij lokaal voorzitter Brigitte Caura van Vooruit.

Gemeenteraadsleden van Tesamen en Groen Temse: Bert Bauwelinck, Raf Catthoor, Brigitte Caura, Liesbet Verest, Sien Steels en Alec Lamberts samen met andere leden van de politieke formaties.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *