Aannemer moet tekortkomingen na werken Wilfordkaai oplossen

TEMSE – Na een controle door de bevoegde gemeentelijke diensten blijkt dat de nieuwe asfaltlaag op de Wilfordkaai, ter hoogte van de bocht met de Rik De Rycklaan, al putten en scheuren vertoont.

Bevoegd schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Lieve Truyman (N-VA) is niet tevreden over het uitgevoerde werk door de aannemer. Er blijken ook nog tal van andere tekortkomingen vastgesteld zijn.

“In alle eerlijkheid ben ik erg teleurgesteld in de manier van werken van deze aannemer” schepen Lieve Truyman (N-VA)

Enkele weken geleden werd de vernieuwde rijbaan van de Wilfordkaai, tussen de Conscienstestraat en de Rik De Rycklaan opnieuw opengesteld voor het verkeer.

“Na controle blijkt dat er nog heel wat tekortkomingen zijn die de aanemer moet oplossen”, vertelde Mobiliteitsambtenaar Tonny Schelfhout tijdens de gemeentelijke commissie ‘Ruimte’.

“Zo zijn de blindegeleidetegels niet aangebracht tot tegen de bebouwing. Waardoor bij het gebruiken van hun stok tegen de gevel de kans bestaat dat ze de tegels niet opmerken”, klinkt het.

Een aantal wegmarkeringen en verkeersborden zijn al aangebracht

Daarnaast zijn nog een tiental andere kleine aanpassingen die moeten gebeuren.

“Zoals het verlagen van borduren zodat ook minder mobiele mensen zoals rolstoelgebruikers gemakkelijk het zebrapad kunnen gebruiken’, stelt Schelfhout. “Of het bijplaatsen van bepaalde verkeersborden, wegmarkering die ontbreekt en het verder afwerken van de boord tussen het voetpad en de parking tegenover Temsica.”

De grootste aanpassing moet gebeuren aan de asfaltlaag vlakbij de Rik De Rycklaan.

“Nu al blijkt het asfalt daar putten en scheuren te vertonen door het afslaan van de de vrachtwagens van het bedrijf dat daar gevestigd is. En dat is toch wel snel”, aldus de ambtenaar.

Dit is te wijten aan een hechtingsprobleem en slechte uitvoering van het asfalt.

“Er is inderdaad heel wat werk nodig aan de asfaltlaag”, stelt schepen Lieve Truyman. “Waardoor een deel opnieuw moet afgefreesd en heraangelegd worden. En in alle eerlijkheid ben ik erg teleurgesteld in de manier van werken van deze aannemer.”

De werken duurden langer door personeelsproblemen door Covid ondermeer.

“Bepaalde periodes lag de werf daardoor stil door geen of te weinig personeel. En uiteindelijk heeft hij de werf afgewerkt en is hij vertrokken zonder onze diensten daarvan te verwittigen”, klinkt het bij de schepen. “Waardoor de signalisatie niet in orde was en de manier van afwerking was ook niet gebeurd zoals het moet.”

ook de belijning aan het fietspad is aangebracht

“Daarom moeten we bij toekomstige projecten, waar een aanbesteding nodig is, dit project zeker in het achterhoofd houden. Want dit was een klein maar toch wel prijzig project.”

“Ik ben vooral teleurgesteld over het feit dat we niet op de hoogte gesteld zijn van het openstellen van de wegenis. Want vanaf dan is de beheerder, de gemeente, verantwoordenlijk. Het was ook niet fijn te zien hoe bepaalde groepen reacties uitlokten op de sociale media zonder te weten hoe de vork in de steel zit.”

De aannemer is gecontacteerd en heeft weet van de bijkomende werken die moeten gebeuren. En daarvan zijn een aantal ondertussen uitgevoerd.

De afwerking van de werken liet te wensen over
De grootste aanpassing moet gebeuren aan de asfaltlaag vlakbij de Rik De Rycklaan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *