Interwaas ondertekent historisch akkoord voor eigentijdse woon- en belevingsproject op de site van voormalig Instituut Sint-Amelberga

“Na de zomer van 2027 zou alles klaar moeten zijn”
Bart Casier, Directeur Interwaas

TEMSE – Handelszaken, enkele groene pleinen, een polyvalente ruimte en heel veel nieuwe woningen: zo ziet de toekomst er uit voor het leegstaande Instituut Sint-Amelberga (ISA) in het centrum van Temse. De meeste oude schoolgebouwen gaan onder de sloophamer. De werken zouden begin 2024 beginnen.

Met een hoop handtekeningen hebben woensdagavond alle betrokken partijen de toekomst van de voormalige school Instituut Sint-Amelberga (ISA) en klooster vastgelegd. Hoewel, er is nog één horde.

“We moeten de bestemming van de grond nog wijzigen”, zegt Bart Casier, directeur van Interwaas, dat het terrein bezit. “Want dat is nu een gebied voor openbaar nut. Momenteel wordt een RUP opgemaakt om er woongebied van te maken, dat moet in de lente van 2022 rond zijn.”

Op de hoek van de Pastoor Boelstraat en de Gasthuisstraat komt het Zuster Majellaplein

Interwaas en projectontwikkelaar CAAAP ondertekenden een voor Temse historische overeenkomst. Het betekent de start van de ontwikkeling van het voormalige Instituut Sint-Amelberga. Een jury koos het voorstel van CAAAP uit drie selecteerde ontwerpen. Het project ‘Gustave’ geeft het centrum van Temse een nieuw aanzien.

Het Sint-Amelberga Instituut sloot omwille van een tekort aan leerlingen in 2010 de deuren, na 166 jaar. Gezien de strategische ligging van de site in het centrum van de gemeente, drong een kwalitatieve reconversie van de site zich op. Interwaas kocht de verlaten site met schoolgebouwen en klooster aan.

Interwaas koos voor een publiek-private samenwerking om de ambitieuze kwalitatieve herontwikkeling van deze site te realiseren.
Om voldoende kwalitatieve ontwerpen voor dit voor Temse vitaal project te garanderen, werd eind 2018 gekozen voor een wedstrijdformule in twee fasen. Voor de tweede fase werden drie teams geselecteerd en eind 2020 uitgenodigd om een offerte in te dienen.

CAAAP werd door de jury als hoogste gequoteerd, waarna er onderhandeld werd om tot een overeenkomst te komen die nu ondertekend zal worden.

De jury stelde op prijs dat het ontwerp van CAAAP duidelijk rekening houdt met het beeldkwaliteitsplan en het masterplan ‘Temse centrum’. Ook de relatie met de onmiddellijke omgeving krijgt aandacht. Zo houdt men rekening met de doorwaadbaarheid van de site en de verbinding met de Kleine Heide.

Ook de realisatie van horeca is opgenomen in het project

De site wordt ook toekomstgericht benaderd. Het plein dat gerealiseerd wordt op de hoek van de P. Boelstraat en de Gasthuisstraat, het zogenaamde Zuster Majellaplein, verzekert enerzijds een verbeterde zichtbaarheid voor de straat en zorgt er anderzijds voor dat de site zich opent naar de buurt. Ook het terugtrekken van de gebouwen aan de Gasthuisstraat en de voorgestelde vergroening van het straatbeeld zijn een duidelijke meerwaarde binnen het project.

De jury waardeerde ook dat in het project op zoek gegaan wordt naar leefbaarheid. Zo wordt er geen maximale dichtheid nagestreefd. Hoogbouw wordt zoveel mogelijk vermeden. Daardoor blijft de kapel als hoogste gebouw als landmark in de zone overeind.

97 woningen

In totaal worden er 97 woningen voorgesteld. Er wordt een evenwichtige verdeling voorgesteld, zowel naar typologie (grondgebonden, stapelwoningen, cohousing voor ouderen, …) als naar grootte en aantal slaapkamers. Ongeveer 15% van het totaal aantal woningen zijn voorzien als sociale woningen.

De grootte van deze sociale woningen werd afgestemd op de doelgroep: de sociale huurappartementen hebben 1 a 2 slaapkamers (bedoeld voor De Klokke vzw). De sociale koopappartementen hebben telkens 2 a 3 slaapkamers. Daarnaast worden er 20 bescheiden woningen voorzien.

Buurtondersteunend

Ook positief is de aanstelling van een specifiek bureau voor de invulling van de buurtondersteunende functies. Voor de invulling denkt de ontwikkelaar in eerste instantie aan diensten die focussen op bewegen, toerisme en verhuur (bijvoorbeeld van fietsen). Dit wordt aangevuld met horeca, een voedingswinkel/markthal in het kloostergebouw en flexibele commerciële ruimtes.

CAAAP voorziet een ruim aanbod aan kernversterkende activiteiten. Het inrichten van het klooster als markthal/voedingswinkel is een absolute meerwaarde voor de buurt.

Er is grote aandacht geschonken aan het toegankelijk maken van het projectgebied. Dat gebeurt door de creatie van zorgvuldig geplaatste doorsteken en een intelligente verkeersafwikkeling. Op een natuurlijke manier kunnen bewoners en bezoekers een weg vinden naar het groene hart van de site, met de ontdekking van interessante doorzichten, sociale controle, en verschillende rustpunten.

Erfgoedwaarde

In het project wordt veel aandacht besteed aan erfgoedwaarde. Het Instituut Sint-Amelberga speelde een grote rol in de geschiedenis van Temse. De school is een legende voor de Temsenaar. Veel inwoners hebben hier school gelopen. Het is deze herinnering die een belangrijke erfgoedwaarde van de site definieert. De historische kern wordt bewaard door de kapel te restaureren en vrijstaand te maken, het kloostergebouw te renoveren en de dwarsvleugel te herbouwen op dezelfde footprint.

De kapel wordt bestemd als polyvalente ruimte en krijgt zo een flexibele invulling. De bedoeling is om deze breed toegankelijk te maken voor de hele buurt. Dit wordt ook duidelijk door de kapel onderaan open te werken en de relatie met de tuin uit te spelen.

Mobiliteit

Op het vlak van mobiliteit wordt de fiets duidelijk naar voor geschoven als het vervoersmiddel bij uitstek. Met 334 fietsenstallingen voldoet het voorstel ruim aan de minimale verwachtingen uit het bestek. De parking wordt ondergronds voorzien (met een duplexniveau, gebruikmakend van het hoogteverschil).

Tijdelijk gebruik

Reeds sinds de aankoop van de site werd er gekozen om de gebouwen tijdelijk te laten gebruiken door verschillende verenigingen. Zo geeft dansschool Upstream danslessen in de sporthal van de oude school, worden enkele lokalen gebruikt door voedselbedeling-vzw Cura en Temse Schenkt vzw. Ook worden er enkele ruimtes verhuurd voor tijdelijke bewoning. Op deze manier voorzien we sociale controle op de site en bleef deze grotendeels gevrijwaard van vandalisme. Waar mogelijk en in samenspraak met CAAAP zal dit tijdelijk gebruik verdergezet worden.

Timing

Om een schoolsite (met als bestemming “Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen”) om te vormen tot een woonproject, is er eerst een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) nodig om de bestemming te wijzigen naar woongebied.

Dit wordt momenteel opgemaakt en is voorzien om tegen april 2022 definitief vastgesteld te worden. Ondertussen wordt door CAAAP het communicatie- en participatietraject in gang getrapt en wordt het ontwerp verder verfijnd om de nodige vergunning te bekomen. De voorverkoop is voorzien voor midden 2023, waarna eind 2023 gestart kan worden met de werken. Na de zomer van 2027 zou alles klaar moeten zijn.

Enkele leden van het gemeentebestuur en Interwaas op de schoolsite, met op de tafel een maquette van hoe het er uit zal zien.
“We voorzien ook commerciële ruimtes”, zegt Interwaas-directeur Bart Casier (tweede van rechts).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *