Kruispunt hoogkamerstraat/N16 krijgt conflictvrije verkeerslichtenregeling

Hoogkamerstraat krijgt langs beide zijden van N16 twee rijstroken voor links afslaand verkeer

TEMSE – Wegen & Verkeer Oost-Vlaanderen wil aanpassingen uitvoeren aan het kruispunt van de Hoogkamerstraat met de gewestweg N16. Werken die nodig zijn om het kruispunt veiliger te maken voor alle weggebruikers, en om de doorstroming te verbeteren. Momenteel loopt hiervoor een aanvraag tot omgevingsvergunning bij Departement Omgeving.

Het kruispunt is al jaren opgenomen op de lijst van gevaarlijke punten in Vlaanderen. Eerdere aanpassingen in het kader van een TV3V project hebben niet geleid tot een verbetering van de veiligheid. Om de veiligheid te verbeteren is een conflictvrije verkeerslichtenregeling op het kruispunt noodzakelijk. Deze regeling kan ingebouwd worden, doch zonder infrastructurele aanpassingen zou deze leiden tot nog grotere problemen in verband met de doorstroming.

Infrastructurele maatregelen

Op het kruispunt zijn er momenteel doorstromingsproblemen in ochtend- en avondspits en dit vanuit verschillende richtingen. De file op N16 in de richting van Bornem kent vaak terugslag tot op de parallelweg van de E17. Wat dan ook op die plaats problemen met de veiligheid oplevert.

Door de lange noodzakelijke groentijden op de N16, verloopt de toegang vanuit TTS en vanuit het centrum van Temse naar de N16 dan ook zeer moeizaam in de spits, met lange files voor zowel het openbaar vervoer (bus) als het gemotoriseerd verkeer. De moeizame toegang vanuit centrum Temse leidt bovendien tot sluipverkeer in bijvoorbeeld de Secretaris Generaal (SG) Boereboomstraat.

De oplossing bestaat, naast het doorvoeren van een conflictvrije regeling in volgende infrastructurele maatregelen op het kruispunt:

1) Hoogkamerstraat kant Temse:

– aanleg van een dubbele linksaf richting E17: om de capaciteit van de   lichtenregeling te verhogen

– hierdoor opschuiven van de voetgangers- en fietsoversteek over N16 met         aanpassing van de eilandjes

– hierdoor opschuiven van de bypass richting Bornem

2) Hoogkamerstraat kant TTS:

– aanleg van een dubbele linksaf richting Bornem: om de capaciteit van de     lichtenregeling te verhogen

– aanleg van een korte busbaan richting Temse: oversteek van de rijstroken van   de bypass via een steunlicht

– hierdoor opschuiven van de bypass richting E17

De invoegstrook vanuit de TTS zone richting E17 wordt verlengd. Dit om het vrachtverkeer uit de industriezone dat moeizaam optrekt voldoende tijd te geven om in te voegen. De bestaande pechstrook wordt daarom omgevormd tot invoegstrook tot aan het uitvoegen voor de oprit E17. Vrachtverkeer richting Antwerpen hoeft zo niet in te voegen in de rijstroken N16 waar een snelheidsregime van 90 km. per uur geldt.

Rechtstreekse toegang

Het plan beoogt ook het verbreden van het fietspad tot 2,5 m in de werkzone, daar waar de ruimte beschikbaar is.

De aantakkende gemeentewegen SG Boereboomstraat en Laagstraat worden na realisatie van de werken afgekoppeld van rechtstreekse toegang tot N16. Dit verkeer krijgt zijn nieuwe route via het kruispunt Hoogkamerstraat waarvoor op dat ogenblik een betere doorstroming gegarandeerd is.

De aanvraag bevat op zich een reeks relatief beperkte ingrepen aan een kruispunt op de N16. Het grootste deel van de ingrepen bevindt zich aan de noordzijde, en is perfect inpasbaar in de omgeving van de industriezone. De aanpassingen aan de zuidzijde beperken zich tot wat nu ook al als kruispuntzone wordt aanzien.

Lees ook: “Laagstraat en SG Boereboomstraat worden afgesloten van N16”

Zowel langs de kant van TTS als de kant van Temse krijgt de Hoogkamerstraat twee rijstroken voor links afslaand verkeer

Een gedachte over “Kruispunt hoogkamerstraat/N16 krijgt conflictvrije verkeerslichtenregeling”

  1. Laat jullie niks wijsmaken: conflictvrije verkeerslichten zorgen ALTIJD voor langere files. Herinner u de conflictvrije situatie die AWV had gemaakt op de A12 aan de kruispunten in Schelle, Aartselaar en Wilrijk. De wachttijden aan die kruispunten liep van de ene dag op de andere ineens op van 5 minuten naar 30 minuten!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *