Huisartsenkring wil vaccinatiecentrum in sporthal Temsica

TEMSE – Op donderdag 7 januari evalueerde de gemeentelijke Veiligheidscel de coronacijfers.

In de week van kerst waren er 58 nieuwe besmettingen. Tijdens de nieuwjaarsweek 29,  en van 4 tot 7 januari waren er 26 positieve gevallen.

Eén huisarts is momenteel besmet.
Deze maand wordt gestart met het vaccineren van bewoners en personeel van de woonzorgcentra: op 12 januari De Reiger, op 21 januari ’t Blauwhof, op 19 januari Huize Vincent.

Ten vroegste vanaf eind februari komen de 65-plussers en de risicogroepen aan de beurt. In de zomer volgen de -65-jarigen. Over de organisatorische aanpak en het verloop is nog geen duidelijkheid, maar namens de Huisartsenkring pleitte dokter Rosiers voor een plaatselijke aanpak, m.a.w. de inentingen vinden best in Temse zelf plaats.
Hiervoor wordt gedacht aan de sporthal Temsica. De overheid stelt één vaccinatiecentrum voor per 50.000 inwoners. Temse komt niet aan dit aantal, maar er kan wel samengewerkt worden met een buurgemeente zoals Kruibeke.

Dokter Rosiers benadrukte dat het vaccin volkomen veilig is en dat ingezet moet worden op het sensibiliseren van inwoners en personeel om zich zeker te laten vaccineren.

Woonzorgcentra

In de woonzorgcentra De Reiger en ’t Blauwhof zijn de voorbije 3 weken geen nieuwe besmettingen bij bewoners en personeel vastgesteld.
In Huize Vincent in Tielrode was er een uitbraak: bij de hospitalisatie van een bewoner (niet omwille van Covid) werd deze uit voorzorg getest en positief bevonden. Bijgevolg werden alle residenten en personeelsleden getest: 18 residenten en 5 personeelsleden bleken besmet, gelukkig met geen of zwakke symptomen. De nodige maatregelen werden meteen genomen om verdere verspreiding te voorkomen.

Onderwijs

In het Gemeenschapsonderwijs waren de voorbije drie weken gemiddeld 1 tot 2 leerkrachten en 1 tot 2 leerlingen per school afwezig om coronagerelateerde redenen. Ook in het vrij onderwijs moesten enkele leerkrachten en leerlingen in quarantaine.
Directies van beide onderwijsnetten ervaren dat ouders inzake vakantie niet altijd de correcte informatie aan de school doorgeven.

Politie

De Lokale Politie stelde de voorbije drie weken 61 coronagerelateerde overtredingen vast, waarvan 4 in Kruibeke. Onder het politiepersoneel zijn geen afwezigheden wegens ziekte op dit moment.

Maatregelen

Op basis van de cijfers in de voorbije weken adviseerde de Veiligheidscel om de maatregelen in Temse niet te versoepelen en niet te verstrengen.

Het geldende burgemeestersbesluit is tot 15 januari van kracht. Op basis van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van vrijdag 8 januari en de bespreking in de collegezitting van 11 januari a.s., zal de burgemeester volgende week beslissen of zijn besluit van 4 december 2020 wordt gehandhaafd of aangepast. De Veiligheidscel vergadert opnieuw op donderdag 21 januari.

Foto: Shutterstock

Een gedachte over “Huisartsenkring wil vaccinatiecentrum in sporthal Temsica”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *