Komend weekend eindelijk weer een volwaardige editie van de Winterhappening

Met zaterdag dj’s en zondag een familiedag met optredens animatie, de Kerstman, ballonclown en kermis

TEMSE – Tijdens het weekend van 17/18 december is het weer feest op de Markt in Temse. Na drie jaar is er opnieuw een volwaardige editie van de Winterhappening, ‘Voor het Goede Doel’ met dj’s, optredens, animatie en kermis. Ook dit jaar gaat de opbrengst van het evenement naar de vzw Supernils.

Zes jaar geleden werd de Winterhappening voor het eerst georganiseerd. Twee jaar later, in 2018, nam Tommy Van San de fakkel over.

“Mijn idee was om er een muzikaal evenement voor een breed publiek van te maken”, vertelt Van San. “Omdat de vorige organisatie er mee stopte en zo’n evenement toch niet verloren mocht gaan, stapte ik naar de gemeente en daar kreeg ik de nodige steun.”

Familiedag

De Winterhappening is een evenement voor de ganse familie

“Omdat er in Temse niet al te veel voor de jeugd te doen was koos ik er voor om op zaterdag dj’s te programmeren. Een goeie zet want die eerste zaterdag groeide meteen uit tot een topper. Met een tiental dj’s die zorgden voor ambiance en heel veel jongeren die kwamen feesten op de Markt.”

“Op zondag proberen we met de Winterhappening een familiedag te creëren met vooral optredens voor jong en minder jong”, klinkt het. “Zo stonden de voorbije jaren onder meer op het podium: Sergio, Steve Tielens, Jean-Bosco Safari, Golden Yearsband en ook lokale artiesten die een kans kregen op ons podium.”
Ook dit jaar zal er weer muzikale diversiteit te vinden zijn tijdens de Winterhappening.

“De dj’s op zaterdagavond zijn een mix van lokaal talent en nationaal bekende dance dj’s”, glundert Tommy. “Jana De Vliegher(30) alias dj Jana Vitiligo uit Temse is één van de dj’s die voor eigen publiek zal draaien. Ze stond dit jaar ook op het podium van Tomorrowland.”

DJ Frank

Top of the bill op zaterdag is DJ Frank.

“Tegenwoordig heeft hij een wekelijkse show op de nationale radiozender Q-Music. Maar hij is vooral bekend van de dance-hit The Summerjam van The Underdog Project uit 2003. Het nummer wordt ook in 2022 nog altijd grijsgedraaid op feesten en fuiven. Er werden wereldwijd meer dan 1.300.000 exemplaren verkocht en zo kreeg Frank de kans om over de hele wereld te spelen. En zaterdag is hij er dus ook bij op de Winterhappening.”

Ambiancegroep

“De optredens op zondag zijn voor elk wat wils”, vertelt Van San. “Vanaf 15 uur achtereenvolgens coverband Think Twice, Vlaams schlagericoon Danny Fabry en drumwonder Michael Schack.”

Er zullen zondag ook kerstnummers op het podium weerklinken.

“Jessy De Smet, in de jaren ’90 bekend als Jessy van de danceformatie The Mackenzie staat tegenwoordig samen met haar moeder op het podium”, weet Tommy. “Zij nam in 2018 deel aan The Voice Senior op VTM en samen brengen zij een kerstrepertoire. De afsluiter op zondag is er één met veel ambiance. Op algemeen verzoek programmeerden we, de ambiancegroep van Temse en wijde omgeving, 50 Tinten Brijs om de happening in schoonheid af te sluiten. Zij waren eigenlijk al twee jaar geleden geboekt maar een virusje stak daar een stokje voor.”

Zoals gewoonlijk gaat de opbrengst van het evenement ook dit jaar naar een goed doel van de Warmste Week.

“Al enkele jaren op rij werd gekozen voor vzw Nilsforlife, een organisatie die in 2019 samen ging met vzw SuperNils”, vertelt Van San. “Beide verenigingen groeiden immers uit eenzelfde verlies, namelijk het overlijden van zoon, broer, vriend Nils Scheltjens aan leukemie. Ze streefden dan ook dezelfde doelstellingen na, waardoor een fusie een logisch gevolg was.”

De opbrengst van de Winterhappening gaat naar vzw Supernils

Vier doelstellingen

“Met onze organisatie vzw SuperNils willen we een duurzame en professionele organisatie zijn, die een viertal doelstellingen nastreeft”, stelt voorzitter Robert Scheltjens. We ondersteunen het mentale welzijn van patiënten met een hematologische aandoening, zoals leukemie.
Verder informeert men mensen over deze ziekte, kanker in het algemeen en alles wat ermee verbonden is.

Wetenschappelijk onderzoek

“Dit doen we via onze uitgebreide website, maar ook via een podcast “Leukemie, … SuperNils Boostfactory” die te beluisteren is via de website en Spotify”, aldus Scheltjens. “SuperNils ondersteunt ook het wetenschappelijk onderzoek naar leukemie. Dat gebeurt via twee universiteitsfondsen, één in Gent en één in Antwerpen. Als vierde doelstelling willen we inzetten op een betere en gezondere wereld. Dat doen we door duurzame producten en materialen te gebruiken, binnen onze werking.”

Dit jaar schenkt de Winterhappening van Temse dus weer de opbrengst aan het goede doel van vzw SuperNils.
“De centen zijn zeer welkom en worden ingezet, om onze doelstellingen te realiseren en de organisatie te laten groeien”, verduidelijkt de voorzitter. “Op de zondag van de Winterhappening zullen de mensen van SuperNils aanwezig zijn, zodat eventueel extra informatie kan gevraagd worden. Hierbij willen we de organisatie van de Winterhappening erg bedanken voor het initiatief en de schenking.”

Info: Winterhappening ‘voor het goede doel’ @ Facebook
https://supernils.be

Tommy Van San organiseert komend weekend weer het happening voor de ganse familie

Biljartverbond Temse huldigde kampioenen 2022

TEMSE – Zaterdag 10 december vonden in lokaal Sportvrienden de finalewedstrijden plaats van de 2de editie Bandstoten, en het 67ste Individueel Kampioenschap Vrijspel van Biljartverbond Temse.

In de ereklasse van het vrij spel was Benny Foubert outstanding. De jaren lijken op hem geen vat te hebben, hij won overtuigend van Frankie De Gendt. In de promotieklasse trok Kamal Vercauteren het blauwe laken naar zich toe. Na een aarzelende start domineerde hij Alex Van Steenput, die verdiend zilver pakte.

Patrick De Cauwer was de beste in de ereklasse bandstoten, ten nadele van Eddy Persy, die als 8ste uit de voorronde toch wist door te stoten tot de finale. De trofee van de promotieklasse in het bandstoten ging voor het 2de jaar op rij naar Kamal Vercauteren, die Tony Van Hoorde het nakijken gaf.

In de rand van de kampioenschappen vond voor het eerst in de geschiedenis een fel gesmaakte challenge plaats tussen Burgemeester Hugo Maes en Schepen van Sport Wim Van Rossen in de discipline Vlaams Poelen: de Burgemeester bracht zijn Sportschepen niet in verlegenheid en liet deze laatste de winst met 9-11.

Meer foto’s, klik hier
(foto’s Julien Heerwegh)

De laureaten en eindspelers van de kampioenschappen bandstoten en vrijspel 2022 van het biljartverbond Temse.
Eerste rij: Walter Vermeulen, kampioenen Patrick De Cauwer, Benny Foubert en Kamal Vercauteren, finalist Eddy Persy. Tweede rij: Schepen Wim Van Rossen, secretaris Hugo Van Britsom, competitieleider Peter Pauwels, Burgemeester Hugo Maes, Ivan Schelfaut, finalist Alex Van Steenput, verbondsvoorzitter Luc Verhulst en finalist Tony Van Hoorde.

Gezinsbond Temse vierde eeuwfeest

TEMSE – In de feestzaal van het gemeentehuis van Temse is het honderdjarig bestaan gevierd van de Gezinsbond. Beter bekend als De Bond van Grote en Jonge Gezinnen

De Bond kende nationaal zijn ontstaan in 1921 – onder de naam Bond der Talrijke Huisgezinnen. De oprichting vloeide voort uit de ellende van de Eerste Wereldoorlog. Vele kostwinners waren gesneuveld of werkonbekwaam. De industriële revolutie zorgde bovendien voor meer armoede, vooral bij grote gezinnen. De Bond wilde de kinderrijke gezinnen meer kansen en levenskwaliteit bieden.

Twee stichters

Eén van de eerste vlaggen
van de lokale bond uit 1933

In 1927 werd de naam gewijzigd in Bond der Kroostrijke Gezinnen, in 1961 in Bond van Grote en Jonge Gezinnen. De huidige naam – Gezinsbond – dateert van 2002.

“Al in 1922, een jaar na de nationale oprichting, ging in Temse een afdeling van start”, vertelde burgemeester Hugo Maes (CD&V) tijdens de feestelijke viering. “Het jaar 1922 was ook het jaar waarin in onze gemeente ook een andere heel belangrijke sociale organisatie het licht zag: de Bouwmaatschappij, tegenwoordig Woonanker. En in datzelfde jaar richtte de Kredietbank in Temse een filiaal op.”

De twee stichters van de Bond waren bekende Temsenaars: Edward Cornelis en Frans Wauters:

  • Edward Cornelis, de eerste voorzitter, was de leidende figuur van de Christelijke Arbeidersbeweging. In 1922 was hij gemeenteraadslid, in 1924 werd hij eerste schepen,
  • Frans Wauters, de eerste secretaris, stamde uit de bekende Vellese Wauters-dynastie van onderwijzers. Naast leerkracht was hij ook koster.

In Temse werd in 1922 de lokale afdeling opgericht.
foto vlnr.: Alfons Van Britsom, Petrus Verhulst, onderpastoor D’Hooghe, voorzitter Eduard Cornelis, secretaris Frans Wauters, Karel …, Benoit Tersago.
Bovenaan rechts: vaandeldrager Basiel Buytaert

Baanbrekend historisch werk

“Als zelfstandige, a-politieke, pluralistische vereniging heeft De Bond van bij zijn ontstaan nationaal een rol van betekenis gespeeld”, aldus Maes. “Afdelingen schoten overal in ons land als paddenstoelen uit de grond, ook in de deelgemeenten van Temse.

“Als ongebonden drukkingsgroep drukte de Bond zijn stempel op het sociaal beleid, vertaald in talrijke initiatieven en activiteiten. Haar weerslag op het sociale leven, de welvaart en het welzijn is enorm. Ontelbare gezinnen en nog veel meer kinderen hebben kunnen genieten van de werking, die een wezenlijke invloed heeft gehad op de kwaliteit van de maatschappij. Met andere woorden: de Gezinsbond heeft baanbrekend historisch werk verricht.”

“Het is onbegonnen werk allen die daartoe in de loop der jaren hebben bijgedragen hier te vermelden”, klonk het bij de burgemeester. “Ik beperk mij – symbolisch – tot de voorzitters. Hun namen: Edward Cornelis, René Van Garsse, Henri Brys, Prudent Rombaut, André Van der Gucht, Hubert Weyn en Sandra Heuninckx. Ik heb begrepen dat de voorzittersfunctie momenteel vacant is en de taak feitelijk wordt behartigd door secretaris Annemie Eeckhaudt. Het is mij bekend dat deze cumul bij haar in goede handen is.”

Gezinszegels

De Bond van Grote en Jonge Gezinnen zal altijd in één adem genoemd worden met de legendarische Gezinszegels die bij heel wat handelaars gegeven werden bij een aankoop”, aldus Annemie Eeckhaudt. “Het illustreert het rijke middenstandsverleden van onze gemeente.”

Heel wat handelaars gaven bij een aankoop de befaamde Gezinszegels

In 2002 verandert de naam nogmaals en wordt de ‘Gezinsbond’ geboren. De ‘Gezinsbond’ is meer dan ooit de bond-genoot van alle gezinnen, los van politieke, religieuze en welke andere overtuigingen ook.

“Die gezinnen wijzigen qua vorm in de voorbije eeuw. Waar vroeger vader, moeder en de kinderen een gezin vormden, zien we nu andere gezinsvormen ontstaan zoals éénoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen met ouders, zorgouders, plusouders of adoptieouders.
De materiële aspecten waar de Bond 100 jaar geleden reeds aandacht aan schonk, blijven -onder een weliswaar gewijzigde vorm- jammer genoeg heden ten dage nog brandend actueel. Denk maar aan de lege brooddozen op school.”

“Hedendaagse onderwerpen zoals relatie ouder – kind, opvoeding en rechten van het kind, de emancipatie in het gezin gaat de Gezinsbond niet uit de weg”, klinkt het bij de secretaris. “Zoals ik al meegaf, veranderde de naam van de Gezinsbond en de vorm van de gezinnen in de afgelopen eeuw.”

“Echter één constante, bleef in die 100 jaar overeind, de vrijwilligers. Vroeger was het een vanzelfsprekendheid en waren ze bijgevolg talrijk. Nu moet je ze zoeken als een naald in een hooiberg. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat onze maatschappij, onze samen-leving niet kan samen leven zonder deze pareltjes, die diamantjes. Zij zijn als cement in een bouwwerk, als radertjes in een rad.”

Burgemeester Hugo Maes geflankeerd door oud – en huidige bestuursleden van de Gezinsbond
Oud bestuursleden van de Gezinsbond samen met burgemeester Hugo Maes
De huidige bestuursleden van de Gezinsbond

Ook lokaal bestuur Temse moet de ’tering naar de nering’ zetten in deze crisisperiode

Aanpassing van meerjarenplan om financiën gezond te houden zonder stijging van personenbelasting of onroerende voorheffing

TEMSE – Door de, op sociaal-economisch vlak, uitdagende tijden is ook het Lokaal Bestuur Temse genoodzaakt om het meerjarenplan aan te passen en zo de financiële situatie gezond en stabiel te houden. Deze aanpassingen hebben een impact op de ganse organisatie.

“Op een bepaald moment werd er een gat voorspeld in de begroting van 8 miljoen euro. Dat wordt nu onder meer gedicht door de verkoop van gebouwen en het schrappen van investeringen.

Uiteraard blijven we ons dagelijks inzetten voor een kwaliteitsvolle dienstverlening voor alle inwoners”, stelt het schepencollege eensgezind.

Van pandemie tot uitdagingen op economisch vlak

Zoals veel andere steden en gemeenten werd Lokaal Bestuur Temse de afgelopen maanden en jaren geconfronteerd met heel wat uitdagingen: van de coronapandemie tot de oorlog in Oekraïne en de energie- en koopkrachtcrisis. Ze hadden allemaal een grote impact op de gemeentelijke financiën.

“De grootste stijging in de uitgaven komt door de oplopende personeelskosten door de aanpassingen van de lonen aan de zeer hoge inflatie, de stijgende energiekosten en de oplopende prijzen voor bouwmaterialen”, stelt scherpen van Financiën Stephan Van der Gucht (N-VA).

“In deze specifieke situatie waren we genoodzaakt om een aantal aanpassingen te doen aan het meerjarenplan om de gemeentelijke financiën gezond en naar de toekomst toe stabiel te houden” geeft burgemeester Hugo Maes (CD&V) aan.”

“Kwaliteitsvolle dienstverlening en goede interne werking blijven centraal staan Een gezonde financiële situatie is noodzakelijk. Niet alleen omdat het verplicht is vanuit de Vlaamse regelgeving om aan een aantal parameters te voldoen, maar ook omdat het getuigt van goed bestuur en respect voor de beleidsruimte van deze en van toekomstige legislaturen. De focus ligt op de financiële gezondheid van het Lokaal Bestuur, zonder daarbij de dienstverlening voor de inwoner en de interne werking van de teams uit het oog te verliezen.”

De eigen werkingsmiddelen werden kritisch bekeken. Verder zullen bepaalde (openstaande) vacatures niet meer ingevuld worden (bv. na een pensioen).

“Het gaat om functies die niet perse noodzakelijk zijn voor een kwaliteitsvolle dienstverlening zoals een eigen schrijnwerker of garagist voor het wagenpark”, stelt burgemeester Hugo Maes (CD&V). “Naakte ontslagen gaan er echter niet vallen. We kijken meer naar een optimalisatie van de dienstverlening en stemmen daar het personeelskader op af.”

De stijgende personeelskosten en de oplopende energieprijzen zijn ook sterk voelbaar bij de partnerorganisaties van het lokaal bestuur. Dit vertaalt zich in een verhoging van de dotaties en betekent dus een stijgende uitgave voor het Lokaal Bestuur: Hulpverleningszone Waasland 2.121.857,98 euro, de Politiezone 4.769.094 euro, dat is zowaty 700 000 euro meer dan vorig jaar, en Welzijnsvereniging Sleutelzorg 1.540.000 euro.

“De personenbelasting en onroerende voorheffingen worden niet verhoogd. We maken wel werk van het indexeren van de sturende belastingen en retributies.”

Vrijetijdsaanbod

“De afgelopen jaren investeerde Lokaal Bestuur Temse veel in het vrijetijdsaanbod en dit blijven we doen”, stelt schepen van Cultuur Lieve Truyman (N-VA) “Het aanbod wordt verder afgestemd op de noden van de gebruikers en op de huidige economische omstandigheden. De programmatie in het cultuurcentrum wordt aangepast. In 2023 zal men het met 10 procent minder doen, in 2024 zelfs met 25 procent minder. Zo wordt ook de sportpromotie op de scholen wordt herbekeken. Ook besliste het bestuur om de logistieke ondersteuning voor evenementen van verenigingen aan te passen. De toelages voor de verenigingen werden verhoogd aan het begin van deze legislatuur en blijven zo behouden.”

De programmatie in het cultuurcentrum wordt aangepast.

Gebouwen

Een ander deel van de kritische oefening richtte zich op de gemeentelijke gebouwen.

“Deze legislatuur verkopen we er een aantal”, aldus Van der Gucht. “De keuze van de verkoop van deze gebouwen kadert binnen een langetermijnvisie over het patrimonium die op dit moment wordt opgemaakt. Het renoveren en onderhouden van deze gebouwen zou heel veel geld kosten en dat zou onverantwoord zijn.”

De volgende panden worden uit het gemeentelijk patrimonium onttrokken: de Fortune in Elversele, Het Molenhuis van de Watermolen op de Wilfordkaai, het resterende gedeelte van de Dacca-site, met de tentoonstellingszaal de Dacca Loft, de Beenhouwerij, dat is de annex van het oud gemeentehuis in de Kamiel Wautersstraat, de dekenij in de Oeverstraat en het oud gemeentehuis van Steendorp. We gaan in gesprek met de vaste gebruikers van deze gebouwen en kijken naar oplossingen.”

Ook de tentoonstellingszaal het Molenhuis wordt verkocht

“In Elversele is er de Emiel Naudtszaal om het wegvallen van Huis De Fortune op te vangen. In Steendorp wordt het oud-gemeentehuis gebruikt door de BKO en de harmonie. Er zijn echter nog vier lege ruimtes in De Mosterdpot die casco afgewerkt zijn. Gevoeliger ligt wellicht de verkoop van de Dacca-loft. Daar vinden volgens de gemeente echter vaak exposities plaats die geen link hebben met Temse. Er zal in de toekomst meer ingezet worden om expo’s te organiseren in de Phillipus Nijszaal naast de academie in de Schoolstraat.”

De BKO en de harmonie verhuist van het oud-gemeentehuis in Steendorp naar de Mosterdpot

Geen serviceflats

Enkele lopende investeringsprojecten werden herbekeken zonder de verwachte kwaliteit van deze projecten in gedrang te brengen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de nieuwbouw van woonzorgcentrum De Reiger.

“Na een externe studie besloten we om de vierde fase, de renovatie van de Oude Reiger, niet uit te voeren tijdens deze legislatuur”, klinkt het.”Zo pasten we onze ambities aan de huidige zorgvraag aan. Normaal zou het oude rusthuis na de verhuis naar de nieuwbouw omgevormd worden tot serviceflats. De nood is intussen minder groot en de beschikbare bedden gaan wellicht naar WZC Het Blauwhof in Steendorp. De oude Reiger zal worden afgebroken om wat extra groen te brengen op de site. Het ontharden en vergroenen van het centrum wordt trouwens ook verder gezet.”

Op het vlak van energiezuinigheid werden de voorbije maanden al een aantal maatregelen doorgevoerd. Zo werd onder andere beslist om de verwarmingstemperatuur van de gemeentelijke gebouwen te verlagen. “Enkele graden minder scheelt een slok op een borrel op de energierekening”, klinkt het. “Onze gemeente is ook koploper in Vlaanderen als het gaat om openbare LED-verlichting, waarbij al 50 procent van de straatverlichting omgevormd is tot LED, wat de energiezuinigheid ten goede komt.”

Verdere digitalisering waarbij iedereen mee is

Hert lokaal bestuur zet ook in op een verdere digitalisering van de dienstverlening.

“In het voorjaar van 2023 lanceren we een nieuwe website voor gemeente/OCMW met e-loket”, stelt Hugo Maes. “We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk inwoners mee zijn met deze digitalisering en voorzien extra ondersteuning voor digitaal kwetsbaren.”

Aandacht voor kwetsbare inwoners

We blijven oog hebben voor het welzijn van kwetsbare doelgroepen. Dit doen we door het indexeren van de sociale steun, bijkomende energiesteun, voedselbedeling en opvoedingsondersteuning. We voorzien extra steun voor kwetsbare gezinnen op school en oefenkansen Nederlands. In 2023 zetten we verder in op het verbeteren van de kwaliteit van de buitenschoolse kinderopvang.

Vergroten van leefbaarheid en vergroening van de gemeente

“Met project Wonderland zetten we verder in op vergroening, verduurzamen en ontharden van ons centrum. Zo hebben we circa 500 000 euro aan subsidies binnengehaald via de projectoproep groenblauwe parels 2.0. “

“We werken verder aan een meer kwaliteitsvolle ruimtelijke planning om in te spelen op de huidige maatschappelijke vragen rond het gebruik van de (open) ruimte. Zo wordt er meer budget voorzien voor de opmaak van een nieuw ruimtelijk beleidsplan. Voor de sites van de Roomakker in Tielrode en de steenbakkerij in Steendorp worden middelen voorzien voor de studies om een definitieve invulling te realiseren.”

De geplande werken in de centrale as Kouterstraat-Pastoor Boelstraat worden onverkort aangevat in het voorjaar van 2023. De voorbereidende werken voor het project Eigenlo lopen verder zodat de werken volgende bestuursperiode kunnen starten. Hier wordt ingezet op verkeersveilige fietsinfrastructuur.

Inspanningen zorgen voor positief budgettair resultaat

“De inspanningen van de afgelopen maanden worden beloond met een positief budgettair resultaat. Met deze opgebouwde buffer is het Lokaal Bestuur klaar voor de uitdagingen die de volgende jaren ongetwijfeld nog op ons af komen. Eerlijk is eerlijk: de gemaakte budgettaire keuzes en daarbij horende onderhandelingen waren pittig. Maar het resultaat is er. Onze gemeente is klaar voor de uitdagingen die nog op ons af komen” sluit schepen van Financiën Stephan Van der Gucht af.

De aanpassingen worden ter goedkeuring voorgelegd op de gemeente- en OCMW-raad van 19 december.

Het college moest enkele zware knopen doorhakken om de financiën gezond te houden

Temse Schenkt maakt weer veel kinderen gelukkig

TEMSE – Hulporganisatie Temse Schenkt vzw organiseerde weer een succesvolle Sintactie. Honderden kinderen werden blij gemaakt met een snoep – en speelgoedpakket.

“We konden in totaal 300 kinderen gelukkig maken, dat is iets minder dan vorig jaar”, vertelt Juul De Cock. “het aantal geschonken pakketjes was quasi gelijk aan vorig jaar. Maar bij de bestelde snoeppakketten werden er minder gereserveerd dan in 2021, dit omdat twee grote bedrijven die vorig jaar snoep besteld hadden voor hun personeel dat dit jaar niet deden, wellicht door de huidige crisis.”

Een snoeppakket koste 7.50 euro.

’s Morgens kon men een besteld pakket afhalen in het depot, in het oude ISA gebouw. Na de middag ging de Sint samen met zijn pieten met een cabrio de baan op om pakketjes aan huis te leveren. Ook burgemeester Hugo Maes (CD&V) ging ’s morgens even langs in het depot.

De Sint-actie van Temse Schenkt maakte weer honderden kinderen gelukkig

Sint bezoekt enkele scholen

TEMSE – Sinterklaas heeft deze week een erg druk werkschema. Zo bracht hij ook een aantal scholen in de regio een bezoekje. Wij gingen langs bij de Sint-Amelbergaschool, GVB Tielrode en de eerste kleuterklasjes van BS De Vierklaver.

Sint-Amelberga

Donderdagmorgen was basisschool Sint-Amelberga (SAS) aan de beurt. De Sint en zijn Pieten kwamen met een bakfiets. “Om mijn paard ‘Slecht Weer Vandaag’ een beetje rust te gunnen voor het drukke weekend dat voor de deur staat”, zo vertelde de Heilige Man.

Alle leerlingen vormden op de speelplaats een erehaag om de Sint te verwelkomen. Daarna bracht hij samen met zijn Pieten een bezoekje aan de peuterklas. Nadien konden de kleuterklasjes zingen en dansen voor de Heilige Man en kregen de kinderen, net zoals de peuters, speelgoed om te gebruiken in de klas. Na de middag kwamen de lagere schoolkinderen aan de beurt.

GVB Tielrode

Vrijdagmorgen kwam Sinterklaas aangemeerd in Tielrode. Van aan de andere kant van de Durme werd hij door de veerman de rivier overgezet. Hij kreeg een warme ontvangst door de schooldirectrice en alle leerlingen. Daarna gingen het stoetsgewijs richting school waar de Sint verwelkomd werd in de feestzaal van de school.

BS De Vierklaver

Van in Tielrode ging het daarna richting BS De Vierklaver. Daar waren de kinderen van de eerste kleuterklasjes door het dolle heen door het bezoek van Sinterklaas. Nadat de kinderen gedanst en gezongen hadden kregen ook zij heel wat leuk speelgoed van de Sint en zijn Pieten. Ook de andere klassen mochten daarna de Heilige Man verwelkomen.

Meer foto’s SAS, klik hier
Meer foto’s, GVB Tielrode, klik hier
Meer foto’s BS De Vierklaver, klik hier
Filmpjes volgen….

Om zijn paard te sparen kwam de Sint naar SAS met een bakfiets
In Tielrode kwam hij met de overzetboot
Ook in de Vierklaver waren de kinderen van de eerste kleuterklasjes door het dolle heen

Op 19 december worden aansluitingen met de N16 afgesloten.

AWV werkt kruispunt Hoogkamerstraat verder af

TEMSE – De komende weken werkt Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) het kruispunt Hoogkamerstraat/N16 verder af. Er komt een definitieve lichteninstallatie en aangepaste regeling.

Zoals eerder bekend worden ook de aansluitingen van de Laagstraat en de Boerenboomstraat afgesloten van de N16. Hier kwam de voorbije maanden heel wat protest tegen van gemeentebestuur en bewoners maar AWV zet zijn plannen toch door.

De werken aan de brug Hoogkamerstraat zijn al even klaar. Het kruispunt werkte wel nog met een voorlopige lichteninstallatie in afwachting van de levering van de definitieve portieken en installaties. Deze zullen nu geplaatst worden in de week van 5 december. In de week van 14 december zal ook een licht aangepaste lichtenregeling geladen worden. Vanaf dan is het kruispunt helemaal afgewerkt en kunnen de Laagstraat en de Secretaris-Generaal Boereboomstraat zoals voorzien afgesloten worden voor een proefperiode.

Hinder tijdens aanpassingen

“De plaatsing van de nieuwe portieken en palen van de verkeerslichten zal de aannemer ’s nachts uitvoeren om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken voor het verkeer”, aldus Roland Van Gasse, voorzitter van TTS Ondernemersclub. “Hiervoor worden drie nachten tijdens de week van 5 december (van 22u tot 5u) voorzien. Tijdens die nachten zullen de verkeerslichten buiten dienst zijn en zal er sterke hinder zijn op het kruispunt. Verkeer op de N16 blijft mogelijk. Linksafbewegingen vanaf de N16 naar de Hoogkamerstraat zijn tijdelijk niet mogelijk. Het dwarsen van het verkeer vanuit en naar de Hoogkamerstraat is ook niet mogelijk. De bypasses zullen wel open blijven.”

Het verkeer rijdt als volgt:

Wie vanuit TTS of Bornem naar Temse-centrum wil rijden moet eerst richting complex Sint-Niklaas en daar keren.

Wie vanuit Temse-centrum of Sint-Niklaas naar TTS wil rijden moet via kruispunt Doornstraat en daar keren.

Eens de nieuwe portieken en palen geplaatst zijn zullen ook verhardingen en bermen rond deze installaties afgewerkt worden.

Op 14 december in de voormiddag zal de nieuwe lichtenregeling in dienst genomen worden. Dan zal de politie tijdelijk het verkeer op het kruispunt regelen.

19 december: afsluiting zijstraten N16

Vanaf 19 december wordt de Laagstraat afgesloten van de N16 voor een proefperiode van zes maanden

Na het in dienst nemen van de nieuwe lichteninstallatie zijn voor AWV alle voorwaarden vervuld voor het afsluiten van de aansluitingen van de Laagstraat en de Secretaris-Generaal Boereboomstraat op de Gewestweg (N16).

“Deze ingreep die de veiligheid voor de fietsers moet verbeteren en het verkeer op de gewestweg veilig en vlotter moet laten verlopen, zal voorzien worden op maandag 19 december”, stelt AWV. “De Laagstraat zal afgesloten worden met paaltjes die overrijdbaar zijn voor de hulpdiensten. De Secretaris-Generaal Boereboomstraat wordt afgesloten met betonnen blokken. AWV zal de impact van deze afsluitingen monitoren gedurende minimum 6 maanden zodat de effectiviteit van de maatregel kan geëvalueerd worden en er eventueel bijsturingen gedaan kunnen worden.

“Via de gemeentediensten hebben we gevraagd om het tekstbord dat geplaatst is door AWV bij het einde Laarstraat/begin van de Laagstraat te verplaatsen naar de hoek Haverheidelaan”, klinkt het bij Gasse. “Nu wekt het de indruk dat de hele Laagstraat niet bereikbaar is.”

Foto: archief Editietemse.be