Ook lokaal bestuur Temse moet de ’tering naar de nering’ zetten in deze crisisperiode

Aanpassing van meerjarenplan om financiën gezond te houden zonder stijging van personenbelasting of onroerende voorheffing

TEMSE – Door de, op sociaal-economisch vlak, uitdagende tijden is ook het Lokaal Bestuur Temse genoodzaakt om het meerjarenplan aan te passen en zo de financiële situatie gezond en stabiel te houden. Deze aanpassingen hebben een impact op de ganse organisatie.

“Op een bepaald moment werd er een gat voorspeld in de begroting van 8 miljoen euro. Dat wordt nu onder meer gedicht door de verkoop van gebouwen en het schrappen van investeringen.

Uiteraard blijven we ons dagelijks inzetten voor een kwaliteitsvolle dienstverlening voor alle inwoners”, stelt het schepencollege eensgezind.

Van pandemie tot uitdagingen op economisch vlak

Zoals veel andere steden en gemeenten werd Lokaal Bestuur Temse de afgelopen maanden en jaren geconfronteerd met heel wat uitdagingen: van de coronapandemie tot de oorlog in Oekraïne en de energie- en koopkrachtcrisis. Ze hadden allemaal een grote impact op de gemeentelijke financiën.

“De grootste stijging in de uitgaven komt door de oplopende personeelskosten door de aanpassingen van de lonen aan de zeer hoge inflatie, de stijgende energiekosten en de oplopende prijzen voor bouwmaterialen”, stelt scherpen van Financiën Stephan Van der Gucht (N-VA).

“In deze specifieke situatie waren we genoodzaakt om een aantal aanpassingen te doen aan het meerjarenplan om de gemeentelijke financiën gezond en naar de toekomst toe stabiel te houden” geeft burgemeester Hugo Maes (CD&V) aan.”

“Kwaliteitsvolle dienstverlening en goede interne werking blijven centraal staan Een gezonde financiële situatie is noodzakelijk. Niet alleen omdat het verplicht is vanuit de Vlaamse regelgeving om aan een aantal parameters te voldoen, maar ook omdat het getuigt van goed bestuur en respect voor de beleidsruimte van deze en van toekomstige legislaturen. De focus ligt op de financiële gezondheid van het Lokaal Bestuur, zonder daarbij de dienstverlening voor de inwoner en de interne werking van de teams uit het oog te verliezen.”

De eigen werkingsmiddelen werden kritisch bekeken. Verder zullen bepaalde (openstaande) vacatures niet meer ingevuld worden (bv. na een pensioen).

“Het gaat om functies die niet perse noodzakelijk zijn voor een kwaliteitsvolle dienstverlening zoals een eigen schrijnwerker of garagist voor het wagenpark”, stelt burgemeester Hugo Maes (CD&V). “Naakte ontslagen gaan er echter niet vallen. We kijken meer naar een optimalisatie van de dienstverlening en stemmen daar het personeelskader op af.”

De stijgende personeelskosten en de oplopende energieprijzen zijn ook sterk voelbaar bij de partnerorganisaties van het lokaal bestuur. Dit vertaalt zich in een verhoging van de dotaties en betekent dus een stijgende uitgave voor het Lokaal Bestuur: Hulpverleningszone Waasland 2.121.857,98 euro, de Politiezone 4.769.094 euro, dat is zowaty 700 000 euro meer dan vorig jaar, en Welzijnsvereniging Sleutelzorg 1.540.000 euro.

“De personenbelasting en onroerende voorheffingen worden niet verhoogd. We maken wel werk van het indexeren van de sturende belastingen en retributies.”

Vrijetijdsaanbod

“De afgelopen jaren investeerde Lokaal Bestuur Temse veel in het vrijetijdsaanbod en dit blijven we doen”, stelt schepen van Cultuur Lieve Truyman (N-VA) “Het aanbod wordt verder afgestemd op de noden van de gebruikers en op de huidige economische omstandigheden. De programmatie in het cultuurcentrum wordt aangepast. In 2023 zal men het met 10 procent minder doen, in 2024 zelfs met 25 procent minder. Zo wordt ook de sportpromotie op de scholen wordt herbekeken. Ook besliste het bestuur om de logistieke ondersteuning voor evenementen van verenigingen aan te passen. De toelages voor de verenigingen werden verhoogd aan het begin van deze legislatuur en blijven zo behouden.”

De programmatie in het cultuurcentrum wordt aangepast.

Gebouwen

Een ander deel van de kritische oefening richtte zich op de gemeentelijke gebouwen.

“Deze legislatuur verkopen we er een aantal”, aldus Van der Gucht. “De keuze van de verkoop van deze gebouwen kadert binnen een langetermijnvisie over het patrimonium die op dit moment wordt opgemaakt. Het renoveren en onderhouden van deze gebouwen zou heel veel geld kosten en dat zou onverantwoord zijn.”

De volgende panden worden uit het gemeentelijk patrimonium onttrokken: de Fortune in Elversele, Het Molenhuis van de Watermolen op de Wilfordkaai, het resterende gedeelte van de Dacca-site, met de tentoonstellingszaal de Dacca Loft, de Beenhouwerij, dat is de annex van het oud gemeentehuis in de Kamiel Wautersstraat, de dekenij in de Oeverstraat en het oud gemeentehuis van Steendorp. We gaan in gesprek met de vaste gebruikers van deze gebouwen en kijken naar oplossingen.”

Ook de tentoonstellingszaal het Molenhuis wordt verkocht

“In Elversele is er de Emiel Naudtszaal om het wegvallen van Huis De Fortune op te vangen. In Steendorp wordt het oud-gemeentehuis gebruikt door de BKO en de harmonie. Er zijn echter nog vier lege ruimtes in De Mosterdpot die casco afgewerkt zijn. Gevoeliger ligt wellicht de verkoop van de Dacca-loft. Daar vinden volgens de gemeente echter vaak exposities plaats die geen link hebben met Temse. Er zal in de toekomst meer ingezet worden om expo’s te organiseren in de Phillipus Nijszaal naast de academie in de Schoolstraat.”

De BKO en de harmonie verhuist van het oud-gemeentehuis in Steendorp naar de Mosterdpot

Geen serviceflats

Enkele lopende investeringsprojecten werden herbekeken zonder de verwachte kwaliteit van deze projecten in gedrang te brengen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de nieuwbouw van woonzorgcentrum De Reiger.

“Na een externe studie besloten we om de vierde fase, de renovatie van de Oude Reiger, niet uit te voeren tijdens deze legislatuur”, klinkt het.”Zo pasten we onze ambities aan de huidige zorgvraag aan. Normaal zou het oude rusthuis na de verhuis naar de nieuwbouw omgevormd worden tot serviceflats. De nood is intussen minder groot en de beschikbare bedden gaan wellicht naar WZC Het Blauwhof in Steendorp. De oude Reiger zal worden afgebroken om wat extra groen te brengen op de site. Het ontharden en vergroenen van het centrum wordt trouwens ook verder gezet.”

Op het vlak van energiezuinigheid werden de voorbije maanden al een aantal maatregelen doorgevoerd. Zo werd onder andere beslist om de verwarmingstemperatuur van de gemeentelijke gebouwen te verlagen. “Enkele graden minder scheelt een slok op een borrel op de energierekening”, klinkt het. “Onze gemeente is ook koploper in Vlaanderen als het gaat om openbare LED-verlichting, waarbij al 50 procent van de straatverlichting omgevormd is tot LED, wat de energiezuinigheid ten goede komt.”

Verdere digitalisering waarbij iedereen mee is

Hert lokaal bestuur zet ook in op een verdere digitalisering van de dienstverlening.

“In het voorjaar van 2023 lanceren we een nieuwe website voor gemeente/OCMW met e-loket”, stelt Hugo Maes. “We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk inwoners mee zijn met deze digitalisering en voorzien extra ondersteuning voor digitaal kwetsbaren.”

Aandacht voor kwetsbare inwoners

We blijven oog hebben voor het welzijn van kwetsbare doelgroepen. Dit doen we door het indexeren van de sociale steun, bijkomende energiesteun, voedselbedeling en opvoedingsondersteuning. We voorzien extra steun voor kwetsbare gezinnen op school en oefenkansen Nederlands. In 2023 zetten we verder in op het verbeteren van de kwaliteit van de buitenschoolse kinderopvang.

Vergroten van leefbaarheid en vergroening van de gemeente

“Met project Wonderland zetten we verder in op vergroening, verduurzamen en ontharden van ons centrum. Zo hebben we circa 500 000 euro aan subsidies binnengehaald via de projectoproep groenblauwe parels 2.0. “

“We werken verder aan een meer kwaliteitsvolle ruimtelijke planning om in te spelen op de huidige maatschappelijke vragen rond het gebruik van de (open) ruimte. Zo wordt er meer budget voorzien voor de opmaak van een nieuw ruimtelijk beleidsplan. Voor de sites van de Roomakker in Tielrode en de steenbakkerij in Steendorp worden middelen voorzien voor de studies om een definitieve invulling te realiseren.”

De geplande werken in de centrale as Kouterstraat-Pastoor Boelstraat worden onverkort aangevat in het voorjaar van 2023. De voorbereidende werken voor het project Eigenlo lopen verder zodat de werken volgende bestuursperiode kunnen starten. Hier wordt ingezet op verkeersveilige fietsinfrastructuur.

Inspanningen zorgen voor positief budgettair resultaat

“De inspanningen van de afgelopen maanden worden beloond met een positief budgettair resultaat. Met deze opgebouwde buffer is het Lokaal Bestuur klaar voor de uitdagingen die de volgende jaren ongetwijfeld nog op ons af komen. Eerlijk is eerlijk: de gemaakte budgettaire keuzes en daarbij horende onderhandelingen waren pittig. Maar het resultaat is er. Onze gemeente is klaar voor de uitdagingen die nog op ons af komen” sluit schepen van Financiën Stephan Van der Gucht af.

De aanpassingen worden ter goedkeuring voorgelegd op de gemeente- en OCMW-raad van 19 december.

Het college moest enkele zware knopen doorhakken om de financiën gezond te houden

Een gedachte over “Ook lokaal bestuur Temse moet de ’tering naar de nering’ zetten in deze crisisperiode”

 1. Zou er iemand geloven wat hier boven geschreven staat? Is dit de kerstcadeau die het schepencollege aan de bevolking van Temse aanbiedt? En zeker de deelgemeenten Temse, Steendorp en voornamelijk Elversele? Is dit laatste dorp nog niet genoeg gestroopt? Gemeentehuis, pastorij en nu De Fortune???Is dit echt voor te lachen bedoeld of is dit meer een tragedie om te huilen?
  Denken jullie dat de samenleving jullie dromen gelooft? Hoe ga je de “kwaliteitsdienstverlening” invullen, met minder personeel en minder diensten? De dienstverlening was in het verleden al ondermaats?
  En de uitverkoop en speciaal voor het dorp waar ik geboren en getogen ben. Met de verkoop van De Fortune wordt het kleinste dorp door het college bij de nek vastgenomen en wordt het gewurgd waardoor de laatste adem van deze samenleving zal worden uitgeperst. Is dat uiteindelijk jullie doelstelling?
  Jullie weten beter dan ikzelf dat deze situatie alleen tot stand kwam door prestige ideeën die nooit mochten zijn uitgevoerd.
  Ik hoop dat de gemeenteraad en zeker de gemeenteraadsleden die behoren tot de getroffen deelgemeenten, tegen dit gedrocht van meerjarenplan zullen tegenstemmen.
  Gegroet
  Staf Van Hove

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *