UNIZO Temse verdiept zich in de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) van Temse-centrum

TEMSE – UNIZO Temse toont al jaren een grote belangstelling en bekommernis omtrent (de evolutie van) het commerciële centrum van de gemeente en wil ook bijdragen tot het bevorderen van de aantrekkingskracht.

De afvoering van het RUP ‘Winkelkern’ was voor UNIZO een reden te meer om de ontwikkelingen nadrukkelijk op de voet te volgen en als partner zo mogelijk te beïnvloeden. De gemeente voerde het RUP ‘Winkelkern’ – van Hoogkamerstraat tot Parklaan – af, omdat het veel te omvangrijk was en bepaalde knelpunten het hele dossier blokkeerden. In de plaats heeft het college geopteerd voor kleinere deel-RUP’s. Zij vormden het gespreksonderwerp voor UNIZO in hun recent overleg met burgemeester Luc De Ryck en de nieuwe schepen van Ruimtelijke Ordening Eddie Van der Vieren. Het UNIZO-bestuur was vertegenwoordigd door voorzitter Patrick Michiels, Luc Thierens en Stijn Teugels.

Sites die aan bod kwamen, waren: het zwembad (Scheldepark) en omgeving, Aldi-Paterstraat, ISA (hoek P. Boelstraat/Gasthuisstraat), brasserie Temsica en omgeving (naast N16), Ter Uilen (Parklaan) en de tennishal Hoogkamerstraat.

Bijzondere aandacht ging ook naar de as kruispunt Pastoor Boelstraat/Schoolstraat – Kouterstraat – August Wautersstraat – Guido Gezelleplaats. Het Gemeentebestuur wil deze as promoten als het epicentrum van het winkelgebeuren in Temse.

De burgemeester en de schepen onderstreepten dat de (commerciële) opwaardering van Temse-centrum een prioriteit moet zijn voor de komende jaren.
UNIZO beklemtoonde nogmaals de hoogdringendheid voor retail Temse en rekent op de harmonieuze samenwerking van de departementen Ruimtelijke Ordening, Lokale Economie en Mobiliteit om optimale resultaten te bereiken.

V.l.n.r. Luc Thierens, UNIZO-voorzitter Patrick Michiels, burgemeester Luc De Ryck, schepen Eddie Van der Vieren en Stijn Teugels.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *