Inwoners krijgen inspraak bij opmaak mobiliteitsplan

Burgerparticipatiemomenten en -initiatieven tijdens onderzoeksfase
TEMSE – In 2018 werd beslist om het mobiliteitsplan van Temse te herzien. De opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan werd toevertrouwd aan het studiebureau Arcadis, dat het Lokaal Bestuur van Temse begeleidt tijdens dit planproces. Tijdens de onderzoeksfase worden ook twee participatiemomenten met de bevolking georganiseerd.
Schepen Lieve Truyman en schepen Tinneke Van Britsom samen met o.m. Davy Decock, Diensthoofd Mobiliteit Temse

De mobiliteitsstudie bevat 3 deelfasen:

1. Verkenningsfase met de opmaak van een verkenningsnota;
2. Onderzoeksfase met de uitvoering van verschillende verkeersonderzoeken;
3. Beleidsfase met de opmaak van een beleidsnota.

De verkenningsfase werd afgerond in december 2018. De verkenningsnota is raadpleegbaar op de gemeentelijke website van Temse.
De onderzoeksfase werd inmiddels opgestart.
De beleidsfase is voorzien voor het najaar van 2019.

1. De organisatie van een workshop op 13 maart 2019 (participatiemoment 1);
2. De organisatie van een 2de workshop op 12 juni 2019 (participatiemoment 2): een aantal scenario’s op basis van de input van de bevolking worden voorgelegd aan de burgers.

“Tijdens het eerste participatiemoment worden ideeën voor een vlotter, veiliger en duurzamer verkeer verzameld”, klinkt het bij Lieve Truyman (N-VA), schepen van Mobiliteit. “Een postkaart wordt in de week van 20 februari bedeeld in alle brievenbussen op het grondgebied van Temse om inwoners uit te nodigen op de workshops op 13 maart en hen ertoe aan te zetten om hun suggesties ook schriftelijk of online via www.temse.be/inspraak aan het Lokaal Bestuur over te maken.”

Deze postkaart krijgt iedereen in groot-Temse in de bus

De postkaart bevat een invulstrook, waarop inwoners hun idee kunnen noteren om aan de dienst Mobiliteit van de gemeente Temse te bezorgen.

Programma 1ste workshops op 13 maart:
– Algemene infozitting over het nieuwe mobiliteitsplan van Temse
– Open gesprek (van ca. 20 minuten) rond 4 voorafgaandelijk bepaalde mobiliteitsthema’s (knelpunten + potentiële oplossingen):

1. Hoe evolueren naar een duurzame mobiliteit in Temse?
2. Hoe het parkeren in Temse optimaliseren?
3. Hoe de verplaatsingen van voetgangers en fietsers ondersteunen?
4. Hoe het autoverkeer organiseren in Temse?

Alle ideeën zijn welkom, ook de ideeën die niet behandeld worden in de workshops. In totaal worden 8 thema’s gekozen (voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, autoverkeer, vrachtverkeer, verkeers-veiligheid, parkeren en snelheidsregimes).

Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van het platform Citizenlab om ideeën te verzamelen. Burgers kunnen ideeën lanceren via www.temse.be/inspraak. Het platform wordt opengesteld van 21 februari tot 20 maart 2019. Na deze periode worden de reacties van de bevolking geanalyseerd. Het platform biedt het voordeel dat de ideeën van andere burgers raadpleegbaar zijn. Er kan ook gereageerd worden op suggesties van andere burgers. Belangrijk bij het posten van een nieuw idee is dat de geregistreerde inwoner de locatie invult waarop zijn/haar suggestie betrekking heeft.

Bovendien wordt aan het gebruik van het platform voor het mobiliteitsplan een prijzenpakket gekoppeld. Wie een idee online plaatst, maakt via loting kans op 1 van de 45 leuke prijzen. Het wedstrijdreglement en de samenstelling van het prijzenpakket is raadpleegbaar op het platform.

 

Vernieuwing Openbare verlichting (verledding) over gans het grondgebied van Temse

Eind 2017 werd door de gemeenteraad van Temse een overeenkomst afgesloten met Eandis (nu Fluvius) om de openbare verlichting over het ganse grondgebied van Temse over te dragen en aan te pakken.

De openbare verlichting zal over het ganse grondgebied van Temse vernieuwd worden door Fluvius en dit over een periode van 10 jaar in overleg met het gemeentebestuur.

“Eerst worden de verlichtingspunten aangepakt waarvan de lampen en armaturen uit productie gaan zodat vervanging bij defect niet meer mogelijk werd”, aldus schepen Hugo Maes (CD&V). “Tevens zijn het ook die lampen die een hoog verbruik lieten optekenen. Tegelijkertijd worden indien nodig ook de verlichtingspalen aangepakt en vernieuwd.”

“Puntverlichting op de oversteekplaatsen in de Kouterstraat, Schoolstraat en Burg. A Heymanstraat zal ervoor zorgen dat deze oversteekplaatsen een pak veiliger worden door een betere belichting (wit licht).”

Door het verledden van de openbare verlichting komt het gemeentebestuur afspraken na die ondertekend werden in de Burgemeestersconvenant. Het overschakelen naar het gebruik van ledlampen zal de openbare verlichting heel wat energiezuiniger en duurzamer maken.

 

Klik hieronder door voor een overzicht van de werken in 2019

Verder lezen Vernieuwing Openbare verlichting (verledding) over gans het grondgebied van Temse

POLITIE. Woninginbraak, tegen geparkeerde auto en aanrijding tussen fietser en wandelaar

Woninginbraak
In de Doornstraat in Temse vond zaterdagavond een inbraak plaats. De woning werd doorzocht. Er werd geld en juwelen gestolen.

Dronken bestuurder rijdt tegen geparkeerde auto
Zondagavond gebeurde er in de Steendonkstraat in Temse een aanrijding tegen een geparkeerd voertuig. De 46-jarige bestuurder uit Kruibeke legde een positieve ademtest af. De vrouw had 2.25 promille alcohol in haar bloed. Haar rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. Het voertuig was niet meer rijvaardig en werd getakeld.

Aanrijding fietser en wandelaar
In de polder in Tielrode zijn maandagvoormiddag een fietser en wandelaar gebotst. De wandelaar raakte licht gewond. De 61-jarige fietser uit Temse kwam ten val en werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

Koen Polfliet officieel aangesteld tot prins carnaval in de centrumgemeente

TEMSE – In de feestzaal van het gemeentehuis werd Koen Polfliet alias Polle I gekroond tot prins carnaval Temse 2019.

Samen met zijn eredames Nathalie, Tinneke en hofnar Wouter zal tijdens het weekend van 23 maart het carnaval in Temse in goede banen leiden.
Voor de aanstelling waren er naast heel wat lokale en regionale carnavalscomités en -groepen ook delegaties uit Ronse en Zottegem afgezakt naar Temse.

Ook het zelfgeschreven lied, ‘Temse Carnaval’ ! (beluister onderaan) van de nieuwe prins , dat wel eens een grote hit zou kunnen worden tijdens de carnavalsfeesten in groot-Temse werd in de kijker geplaatst.

Meer foto’s, klik hier

Prins Polle I met zijn eredames Nathalie, Tinneke en hofnar Wouter

Jean-Pierre Smet (Sint-Niklaas) exposeert schilderijen in Gemeentemuseum

TEMSE – Opengesteld op 18 november 1983, opende burgemeester Luc De Ryck de 441ste tentoonstelling in het Gemeentemuseum. Het bezoekersaantal is op weg naar de 160.000.

Exposant is de getalenteerde kunstschilder Jean-Pierre Smet uit Sint-Niklaas. Het is de tweede maal dat hij zijn schildersoeuvre in het Gemeentemuseum exposeert. Op de vernissage werd zijn werk toegelicht door Jozef Pauwels, eredirecteur van de Academie van Temse.

De expo Introspectie² is t/m 24 februari vrij toegankelijk op zaterdag (14-18 u.) en zondag (10-12 en 14-18 u.).

Jean-Pierre Smet en Jozef Pauwels
V.l.n.r.: Gemeenteraadslid Franky De Graeve, Erevoorzitter gemeenteraad Koen De Jonghe, gemeenteraadslid Ingrid Deschepper, exposant Jean-Pierre Smet, Burgemeester Luc De Ryck, eredirecteur academie Temse Jozef Pauwels en voorzitter beheerraad Gemeentemuseum Romain Van Hautekerke

 

Werkgeversorganisaties ontvangen door schepencollege

TEMSE – Op maandag 11 februari werd een delegatie van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland (Voka – KvK), Ondernemend Temse en TTS Ondernemingsclub ontvangen bij het college van burgemeester en schepenen van Temse.

“Doel van de ontvangst was het overhandigen en bespreken van een manifest dat de drie werkgeversorganisaties samen opstelden. Daarin staan de gezamenlijke wensen en verzuchtingen van ondernemers naar het nieuwe gemeentebestuur”, aldus Katrijn De Lie van Voka. “De inhoud van het document werd voorgesteld door Voka – KvK regiovoorzitter Filip De Clercq. De focus voor de ondernemers ligt vooral op lokale belastingen, mobiliteit, ruimte om te ondernemen, arbeidsmarkt en het gestructureerd overleg met het gemeentebestuur.”

In een eerste reactie stelde het college het op prijs dat dit gezamenlijk manifest duidelijk, gestructureerd en redelijk is.

“Het college van Temse beloofde over de inhoud van het manifest een aparte interne vergadering te houden en sowieso de verzuchtingen in het toekomstig overleg op te nemen”, stelt De Lie. “Burgemeester Luc De Ryck beklemtoonde dat het op zich al bijzonder was dat een delegatie tijdens haar collegezitting werd ontvangen. Tegelijk waardeerde de burgemeester het ook dat drie werkgeversorganisaties samen één document presenteerden met de gezamenlijke wensen en verzuchtingen naar het nieuwe bestuur.”

De delegatie tijdens de ontvangst door het college, samengesteld uit vertegenwoordigers van Voka Waasland (voorzitter Filip De Clercq, KamerAmbassadeur Peter Depraetere, directeur Dirk Bulteel), van Ondernemend Temse (Philippe Van Robaeys) en TTS Ondernemingsclub (Roland Van Gasse).

POWER BODY: Lezing van gezondheidscoach Claudia Van Avermaet in Theaterzaal Roxy

TEMSE – Op donderdag 28 februari organiseert Best Pittig Temse samen met de lokale Markant afdeling een lezing met Claudia Van Avermaet. Tijdens deze lezing geeft ze praktische tips om strakker en energieker in het vel te zitten. Niet enkel met eenvoudige recepten, en work-outs maar ook met voldoende rust en meditatie. Dat zijn de sleutelwoorden om tot een POWER formule te komen.
Gezondheidscoach Claudia Van Avermaet in Theaterzaal Roxy

“Claudia Van Avermaet, de zus van wielrenner Greg Van Avermaet, publiceerde ondertussen vier succesvolle boeken”, aldus Annelies Verstraete van Best Pittig. “Na de lezing kan men deze aankopen en laten signeren door deze gepassioneerde dame.”

Iedereen is welkom op deze lezing: man, vrouw, jong, minder jong.

Lezing Claudia Van Avermaet:

Waar ? Theaterzaal Roxy, Stationstraat 29, Temse
Wanneer ? Donderdag 28 februari. Deuren vanaf 18u45. Lezing start om 19u30.
Kostprijs ? 15 euro (voor iedereen). Een attentie voor leden van Best Pittig en Markant is voorzien.
Inschrijven kan tot en met 25 februari.

“Best Pittig Temse is een netwerk voor actieve, jonge vrouwen. Leuke activiteiten, toffe workshops én je persoonlijke netwerk uitbouwen, dat doe je bij ons”, besluit Annelies Verstraete.

Inschrijven kan via deze link

‘Jong Blaut’: Klaar voor een nieuwe start

TEMSE – Open VLD Temse zet de jongerenafdeling in een nieuw kleedje. Met ‘Jong Blaut’ willen de jongeren doorwegen op het nieuwe bestuur.
‘Jong Blaut’ wil doorwegen op het bestuur

“In de campagne naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 vroeg Open VLD om te kiezen voor de toekomst van Temse. Dankzij het mooie verkiezingsresultaat hebben we dan ook de kans om met twee gemotiveerde schepenen in het  schepencollege onze stempel te drukken op Temse”, Vertellen initiatiefnemers Gert Poppe en Stijn De Leeneer.

“Onze jongerenafdeling blijft dan ook niet achter en steekt zichzelf in een nieuw kleedje. “Jong Vld Temse” wordt “Jong Blaut” en wil jonge liberalen “Jong Blaut moet de komende jaren uitgroeien tot een aanspreekpunt voor jongeren waar we gemeentepolitiek bespreekbaar en toegankelijk willen maken. Nu het schepencollege uit de startblokken is geschoten start het echte werk. We hebben de unieke  kans om als jongerenafdeling ook mee door te wegen op het bestuur en willen deze niet laten liggen. De invoering van een digitaal aanmeldingssysteem voor de inschrijving in onze lagere scholen is hier een mooi voorbeeld van. Eén van onze voorstellen wordt binnenkort realiteit.”

De prioriteiten van Jong Blaut zijn ambitieus:

 • De zwakke weggebruiker in Temse moet voorrang krijgen en er moet eindelijk werk gemaakt worden van een degelijk fiets- en voetpadenplan.
 • Onze kinderen verdienen moderne speelpleintjes waar ze echt kind kunnen zijn en met de bal
  mogen spelen.
 • Temse moet werk maken van een doordachte buurtwerking waardoor buren terug buurten
  worden.
 • De sportinfrastructuur moet verder meegroeien met het bewonersaantal en dient grondig
  gerenoveerd te worden.
 • Onze parken en pleinen verdienen extra aandacht, we willen wonen en leven in een proper en
  groen Temse.
 • initiatiefnemers Gert Poppe en Stijn De Leeneer

Kerel-ballon wil Belgisch record verbreken tijdens Eco Race

TEMSE/TIELRODE – Vannacht steeg de ballon van brouwerij VBDCK op in de Zwitserse Alpen om deel te nemen aan de ‘Eco Race’, een speciale ballonwedstrijd waarbij ballonvaarders met een beperkte hoeveelheid brandstof zo ver mogelijk proberen te vliegen.

“Wij hebben de ambitie om vijftien uur in de lucht te blijven”
Phillipe De Cock

In ons land zijn er slechts twee zogenaamde ecoballons, waarvan eentje de Kerel-ballon van brouwerij VBDCK. “Dergelijk type ballon bestaat nog maar enkele jaren”, zegt ballonvaarder Phillipe De Cock. Samen met Kris Houtmeyer steeg hij afgelopen nacht op in het Zwitserse Val-de-Charmey. “De ballon bestaat uit een dubbele laag stof, met een isolerende laag lucht ertussen. Daardoor gaat veel minder warme lucht verloren en kan een ballon tot drie keer verder vliegen met dezelfde hoeveelheid gas.”

Speciaal voor dat soort ballons werd drie jaar geleden de eerste Balloon Concept Challange Eco Race georganiseerd. “We hebben vorig jaar al een keer deelgenomen met onze Kerel-ballon als test. Dit jaar willen we het Belgisch record ‘in de lucht blijven’ verbreken. Dat staat nu op twaalf uur, en wij hebben de ambitie om vijftien uur in de lucht te blijven. We zullen dus vermoedelijk rond 18 uur landen in Frankrijk, tussen Dijon en Metz. Het andere team van energiebedrijf Elugie uit Grasheide ( Putte bij Mechelen nvdr.) wil zelfs nog langer vliegen.”

Tactische uitdaging
De Cock vliegt ondertussen al drieëndertig jaar met ballons, en ziet de Eco Race vooral als een tactische uitdaging. “Aangezien je tot zonsondergang mag blijven vliegen, moet je proberen zo veel mogelijk afstand af te leggen. Het is uitnodigend om hoger in de atmosfeer te gaan aangezien er daar meer wind is, maar doordat de wind daar anders waait, riskeer je in de Middellandse Zee te belanden. Je moet dus goed afwegen of je gaat voor een hoge snelheid of de juiste windrichting. Momenteel is de wedstrijd nog niet bijster competitief, maar indien de regels worden aangescherpt, kan dit een zeer belangrijke wedstrijd worden. Wat we doen met dit type ballons is nu een beetje pionierswerk.” (Bron HN/GVA – Mattias Goossens)

Zo lang mogelijk in de lucht blijven met zo weinig mogelijk brandstof is de opdracht voor Phillipe De Cock

Festivel brengt grote namen naar Temse-Velle

TEMSE – Het festivalweekend FESTIVEL, oorspronkelijk begonnen als benefiet voor de Sint-Jozefschool in Temse-Velle, pakt voor zijn tweede editie uit met wel zéér grote namen op haar programma.  Zo zijn in het laatste weekend van april onder meer Peter Van de Veire, bondscoach Roberto Martinez, DJ Mattn en Nachtwacht te zien op het podium in de grote festivaltent in de Veldstraat. De ticketverkoop is dinsdagavond van start gegaan.
Festivel is dit jaar nog grootser

FESTIVEL kende vorig jaar een zeer goede start. Verspreid over het festivalweekend waren toen een paar duizend bezoekers getuige van de eerste edities van ‘Festiquiz’, ‘Festival’ en ‘Festikids’. Gezellig feest vieren in een festivalomgeving sprak het publiek aan en daar wordt dit jaar op verder gebouwd door een groot team van vrijwilligers die in hun enthousiasme allen samen het kleine Temse-Velle voor één weekend uitbouwen tot een echte festivallocatie.

Door het succes wordt dit jaar een grotere festivaltent ingezet van 32x55m met 6 masten van bijna 20m hoog.

De organisatie ligt in de handen van de vzw FESTIVEL, voorzitter Philippe Van Robaeys : “We hebben met ons initiatief vorig jaar iets negatief willen ombouwen tot iets positief en met de hulp van ondermeer 120 vrijwilligers, vele sponsors en de buurt zijn we daar meer dan in geslaagd. De toon werd daarmee gezet, daar willen we nu op verder bouwen door een festivalweekend aan te bieden met voor ieder wat wils.”

Info en Tickets: www.festivel.be

 

Klik voor het volledige artikel hieronder door

Verder lezen Festivel brengt grote namen naar Temse-Velle

N-VA stelt Oost-Vlaamse kandidaten voor

Ook Temsese kandidaten op de lijsten

TEMSE – Anneleen Van Bossuyt en Matthias Diependaele stelden als lijsttrekkers de N-VA kandidaten voor Oost-Vlaanderen voor. Op 26 mei wordt een nieuw Vlaams en Federaal parlement gekozen. Met een opvallend jonge lijst onderscheidt de Oost-Vlaamse N-VA zich van de andere partijen. ook N-VA Temse is opvallend aanwezig zowel op de Vlaamse als Federale lijst

Lieve Truyman en Kim Aluwé

N-VA Temse levert voor het eerst in de geschiedenis twee kandidaten: één voor de Vlaamse en één voor de Federale verkiezingen. Schepen Lieve Truyman staat net zoals in 2014 op de lijst voor het Vlaams parlement. Met een tweede plaats bij de opvolgers is ze het vrouwelijk boegbeeld voor het Waasland. Huidig ondervoorzitter van N-VA Temse Kim Aluwé is onze kandidaat op de Federale Kamerlijst en is terug te vinden op plaats 17.

Lieve Truyman (37) is sinds 2013 schepen in Temse. Als lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zette ze een fantastisch resultaat neer, waardoor N-VA Temse nog sterker de nieuwe legislatuur kon ingaan.

“Voor Temse zet ik graag mijn tanden in mobiliteitsdossiers, ruimtelijke ordening en de effecten ervan. De ideale ligging van onze gemeente in de Vlaamse ruit, zorgt ervoor dat we hier dagelijks de impact van voelen. Temse verdient dan ook een stem op Vlaams niveau zodat deze materie van dichtbij opgevolgd kan worden.
Verstandig ruimtegebruik – mobiliteit – economie – natuur en leefmilieu geven elkaar de hand en verdienen een verantwoord evenwichtig beleid.
Een samenleving is een verbond tussen verschillende generaties, deze, de voorbije én de toekomstige generaties. Het is onze opdracht om alles wat op de aarde leeft goed te beheren
Er zijn voor ons Vlaanderenland dus nog heel wat uitdagingen.”
Kim Aluwé (29) is sinds oktober 2017 ondervoorzitter van N-VA Temse. Als eerste opvolger voor de gemeenteraad volgt ze de dossiers mee op om zo de N-VA fractie te versterken.

“In mijn job als archeozoöloge neem ik het verleden van de Vlamingen onder de loep door hun voedingspatronen te bestuderen. Maar als jonge geëngageerde vrouw denk ik vooral na over de toekomst. Hoe kunnen we met realistische maatregelen onze welvaart beschermen en Vlaanderen versterken? Het verderzetten van de socio-economische hervormingen is zonder twijfel noodzakelijk. Jobcreatie dankzij het ondersteunen van onze kmo’s en de taxshift zorgt voor een stijging van de welvaart en een daling van de armoedecijfers. Als jongere vind ik bovendien verdere pensioenhervormingen belangrijk, zodat ook de volgende generaties nog van een pensioen kunnen genieten. Hierover zouden de gewesten zelf moeten kunnen beslissen. Enkel een confederaal België biedt garanties voor een welvarend Vlaanderen, nu en in de toekomst.”

Erik Gosselin en Lili Maerevoet, 60 jaar getrouwd

TEMSE – Op donderdag 7 februari werden Erik Gosselin en Lili (eigenlijk: Liliose) Maerevoet door burgemeester Luc De Ryck op het gemeentehuis ontvangen n.a.v. hun diamanten huwelijksjubileum.

Beiden werden geboren in 1937: Erik in Temse op 9 juli, Lili in Hoboken op 11 april. Op 6 februari 1959 werden zij in Temse in de echt verbonden door burgemeester August Maes. Erik was schrijnwerker, Lili stikster en strijkster. Hun zoon, Marc, is overleden. Zij wonen sinds 1961 in de Sint-Jorisstraat.

Veel belangstelling voor nieuwjaarsconcert Sint-Cecilia Tielrode

TIELRODE – De laatste zondag van januari bracht K.K.H. Sint-Cecilia Tielrode onder leiding van Frans Lauwers een nieuwjaarsconcert in de dorpskerk.

Dit samen met sopraan Ilse Vaerendonck. Samen vertolkte men werken en melodieën uit beroemde musicals. Er waren maar liefst 300 aanwezigen die genoten van het muzikale spektakel. Aansluitend was er een nieuwjaarsreceptie in de gebouwen van brouwerij VBDCK aan de Antwerpse Steenweg.

Meer foto’s, klik hier