Herinrichting kruispunten Cauwerburg – Leie – Edgard Tinelplaats

1ste Fase: Cauwerburg – Leie

Op maandag 14 september start de eerste fase van die herinrichting op Cauwerburg-Leie.

Werken_TemseHet betreft de vernieuwing van de riolering en de aanleg van een rotonde. De werfzone loopt tot halfweg het kruispunt Leie-Houtkaai. Op een bepaald moment worden aan het kruispunt tijdelijke verkeerslichten geplaatst, zodat de verkeersafwikkeling beurtelings geschiedt.

De werken hebben geen invloed op de halteplaatsen van De Lijn.

Duurtijd: 50 werkdagen (zonder weerverlet).

Wegomlegging:

– komend uit het centrum, rijdend richting Tielrode: via Houtkaai – Schoolstraat – St.-Amelbergalaan

– komend uit richting Tielrode over Cauwerburg: via St.-Amelbergalaan – Hoogkamerstraat – Schoolstraat

Info:
Luc Van Hul, Technische Dienst Temse, tel. 03 710 13 13, e-mail: luc.van.hul@temse.be
Hoofdcommissaris Antoine Van Hove, tel. 03 711 02 02, e-mail: hoofdcommissaris@temse.be

‘Kankerplek voor de buurt’

Het nooit afgewerkte appartementsgebouw, dat de Muntstraat in Steendorp een nieuw elan moest geven, wordt geplaagd door onkruid en ongedierte. Er werden ook al krakers opgemerkt. Een openbare verkoop is op til.

Steendorp In de Muntstraat, gelegen achter de Steendorpse kerk, stonden vroeger verouderde huisjes. Vijf jaar geleden maakten die plaats voor een nieuw appartementsgebouw.

‘De huisjes waren aan vervanging toe: ze hadden het comfort van een woning uit de jaren 1920: vrij erbarmelijke omstandigheden dus’, weet het Steendorpse gemeenteraadslid Wim Van Rossen (Open VLD). ‘De vervanging van de oude huisjes door een nieuw complex leek een verbetering voor de wijk. Maar het gebouw raakte nooit afgewerkt. Het staat leeg, verloedert, wemelt van het onkruid en er is sprake van ongedierte. Een aantal pannen op het dak is beschadigd. En er zijn ook al krakers opgemerkt in het bijna afgewerkte gebouw. Kan er niet ingegrepen worden? Want in plaats van een verbetering te krijgen, is de buurt nu nog slechter af’, pleitte Wim Van Rossen maandagavond, tijdens de gemeenteraadszitting.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Freddy Verbeke (CD&V) is op de hoogte van het probleem. ‘Dat gebouw is een kankerplek in de buurt’, beseft de schepen. ‘Het gaat om een appartementsgebouw met acht woongelegenheden, dat winddicht is gemaakt. Het zou ontwikkeld worden door 4 Sale BVBA, maar die ging in 2011 failliet. De politie stelde vervuiling vast aan het leegstaande pand en stuurde verscheidene aangetekende brieven naar de eigenaar, maar die werden nooit opgehaald. Zelfs de curator weet niet waar de eigenaar woont. De gemeente zorgde al een keer voor een grote opkuisbeurt, die 2.495 euro kostte. Als de vervuiling de spuigaten uitloopt, kan de gemeente voor een nieuwe opkuisbeurt zorgen. Dat kost veel geld en als we de eigenaar niet vinden, kunnen we het ook niet op hem verhalen. Een heel vervelende zaak is dit.’

Toch is er mogelijk een oplossing in de maak. ‘Een notaris uit Dendermonde is bezig met het voorbereiden van een openbare verkoop van het pand.’ Al blijft het dan afwachten of er gegadigden zijn.

Bron: Het Nieuwsblad, GVH

Appartement Muntstraat Steendorp 2015

Onkruid, roestende elementen, kapotte pannen en een struik die in het dak van het leegstaande appartementsgebouw groeit… (Foto: gvh)

Omvorming oude Sint-Amelberga site start volgend jaar

TEMSE – Het kruispunt Pastoor Boelstraat-Gasthuisstraat wordt een groen toegangsplein naar de Temsese winkelkern. Dat is een extra troef van de omvorming van de Sint-Amelbergaschool tot een gemengd woonproject, dat volgend jaar start.

Tijdens de laatste gemeenteraad werd, met éénparigheid van stemmen door meerderheid en oppositie, beslist de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP),  goed te keuren en  Interwaas aan te stellen tot ontwerper.

Geen drukte van jongelui aan de poorten van het Amelberga-instituut op de eerste schooldag: de laatste leerlingen trokken vijf jaar geleden de schoolpoort definitief achter zich dicht. Reden voor de sluiting was

het tanende leerlingenaantal in de ooit zo bloeiende school. Interwaas werkt momenteel, in nauw overleg met de gemeente Temse, een masterplan uit voor de site. Dat plan is nog niet klaar, maar een aantal verrassende grote lijnen zijn wel al duidelijk.

‘De nadruk in het project ligt op wonen. We plannen een gemengd project met een kleine 100 woongelegenheden. We praten hierover met de huisvestingsmaatschappijen en de private sector’, vertelt Interwaas-directeur Bart Casier.

Gezien de ligging van het project in hartje Temse, is het ook de bedoeling kernversterkend te werken. ‘Op dat vlak is dit een uitdagend project. Langs de kant van de Pastoor Boelstraat willen we nieuwe winkelruimte en zo de omgeving aantrekkelijker maken als winkelkern’, vult schepen van Ruimtelijke Ordening Freddy Verbeke (CD&V) aan.

Erfgoed

Het Amelbergaproject heeft een onverwachte weerslag op de verkeersafwikkeling. ‘Het kruispunt Pastoor Boelstraat-Gasthuisstraat is momenteel weinig overzichtelijk. Door afbraak van het gebouw op de hoek ontstaat ruimte voor de aanleg van een pleintje, waar ook een zitbank en groen kan komen. Gevolg is dat het kruispunt ruimer, veiliger en overzichtelijker wordt. In combinatie met het parkje aan de overzijde, langs de kant van de kliniek, ontstaat een aantrekkelijke toegangspoort naar de winkelkern.’

Er mag dan een gedeelte van de school gesloopt worden, dat betekent volgens Casier en Verbeke niet dat alles tegen de vlakte gaat. ‘Veel Temsenaren liepen hier school. Amelberga is een begrip in de gemeente. Daarom blijft een deel van het gebouw bewaard. De voorgevel van het klooster en de kapel zijn waardevolle elementen en staan op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. De kapel krijgt een nieuwe bestemming, mogelijk als horeca, en zal een centrale plaats in het nieuwe project innemen.’

Volgend jaar al starten de voorbereidende werken. Eerst moet Interwaas wel een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken: volgens het gewestplan is Amelberga momenteel een zone voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut en dat moet gewijzigd.

Bron: Het Nieuwsblad, GVH

Project Sint-Amelberga 2015
Freddy Verbeke, Bart Casier en projectmanager Wannes De Vleeschauwer op de speelplaats voor de vroegere klaslokalen, die worden vervangen door bijna 100 woningen.

 

 

Komende weken extra controles aan scholen in de politiezone

De komende weken zal de politiezone dagelijks extra controles uitvoeren aan de scholen in de gemeenten Temse en Kruibeke.

logo Politie Kruibeke-Temse‘Er zullen controles zijn op het foutparkeren en op de gordeldracht’, weet commissaris Katty De Bruyn’ ‘Bij het foutparkeren wordt er gewerkt in twee fasen. De eerste fase loopt van 1 september 2015 tot en met  14 september 2015. Bij aantreffen van een foutparkeerder aan de schoolpoort zal aan de bestuurder een gele kaart ‘een waarschuwing’ worden afgegeven. Vanaf 15 september wordt er geverbaliseerd en krijgt men een rode kaart.
Er zal ook extra controle worden uitgevoerd op de gordeldracht.

‘We stellen regelmatig vast dat er toch nog kinderen in de wagen worden meegevoerd zonder veiligheidsgordel aan of niet in een kinderzitje’, stelt De Bruyn.

TERUG NAAR SCHOOL. Startmoment in de Hollebeekschool.

Traantjes in de instapklas…

 
 Ook in de Hollebeekschool is men een nieuw schooljaar begonnen.

 Naar jaarlijkse gewoonte was er een startmoment, op de speelplaats van de lagere  school, waar de leerlingen ondermeer verwelkomd werden door directrice Caroline  De Vriendt. Alle klassen werden ook op foto gezet…

 Peuters vanaf 2.5 jaar kunnen terecht in een instapklas. Ook in de Hollebeekschool  biedt men die mogelijkheid. De juffen van de peuterklas van de Hollebeekschool  mochten aan het begin van het nieuwe schooljaar 13 instappertjes verwelkomen. Daarbij lieten enkele peuters, bij het afscheid van mama en/of papa enkele traantjes.

Meer foto’s startmoment lagere school, klik hier
M
eer foto’s uit de instapklas, klik hier

Bekijk een filmpje op onze Facebookpagina…

15-DSC_0040
Startmoment op de speelplaats van de lagere school Hollebeek

 

Temse in de Wolken beleeft topeditie

Nieuw DJ-Eiland op de Kleine Kaai lokt massaal veel jongeren

De 16de editie van Temse in de Wolken is een hoogvlieger geworden. Duizenden feestvierders gingen uit de bol langs de boorden van de Schelde.
Veel volk voor Niels De Stadsbader
Veel volk voor Niels De Stadsbader

 De verhuis van de kermis naar de brugkant van de kaai werd door velen als  positief ervaren.

 De Socks mochten zaterdag de aanzet geven tot een zwoele zaterdagavond en  ook later op de avond mocht Flip Kowlier  zich verheugen in een massa volk  aan het hoofdpodium.

 Het programma op zondagnamiddag lokte, door het bloedhete weer, niet al te  veel volk naar de Wilfordkaai.  Maar de gezelligheid met de sixtiesmuziek van  Who The Fab en Mama Jody was er niet minder om.

 ’s Avonds waren de feestvierders wel massaal op de afspraak voor Niels ‘Is er  Wifi in Tahiti’ de Stadsbader en coverband The Vicious.

De nieuwe initiatieven van JOC De Nartist op de Kleine Kaai, de Koekenplank en vooral het DJ-Eiland, werden bijzonder gesmaakt. Zo lokte de DJ set van 2Ché DJ’s zaterdagnacht een massa jongeren. En ook voor de Temsese DJ’s Disco Dasco zondagavond liep de Kleine Kaai vol met, volgens de organisatie, zowat  duizend feestende jongeren.

De foto’s spreken voor zich…

TIDW 2015 DJ Eiland (124)
Zowel zaterdagnacht als zondagavond zakten massaal veel jongeren af naar de Kleine Kaai

Wordt 16de Temse in de Wolken een hoogvlieger ?

Komend weekend wordt er weer gefeest langsheen de boorden van de Schelde met de 16de editie van Temse in de Wolken (TIDW). Volgens de diverse nationale en regionale weerberichten wordt het komend weekend zomers warm.

Samen met de viering van de Internationale Vliegweek in 1912 en de herdenking ervan in 2012 is TIDW het grootste evenement dat ooit georganiseerd werd in de Scheldegemeente. Net zoals vele andere openlucht activiteiten staat en valt dergelijk evement met het weer.

Peter Eeckelaert Als we de nationale weermannen – en vrouwen mogen geloven krijgen we komend weekend stralend  zomerweer. Ook amateurweerman Peter Eeckelaert (foto) van Meteo Temse ziet zaterdag en zondag de  temperatuur de hoogte inschieten.

‘ De temperaturen worden zomers met op zaterdag 25°c en op zondag tot 27°c’, weet de Temsese regioweerman  ‘Maar er is toch iets wat we in de gaten moeten houden, de warme lucht die naar ons toekomt is niet stabiel en zowel zaterdag als zondag, telkens in de loop van de avond, is er kans op buien, zelfs met onweer) die fel uit de hoek kunnen komen en een flinke plens neerslag kunnen lossen.

 We moeten echter komende weekend van deze zomerse temperaturen genieten want volgende week is het over en uit, de wind ga dan de noord-west hoek opzoeken en dan gaan de zomerse temperaturen op vakantie voor een langere perioden.’

Dankzij de zomerse temperaturen kan deze editie van TIDW uitgroeien tot een hoogvlieger.

DSC_5126

Praktische voorbereidingen voor 16de Temse in de Wolken begonnen

Een evenement als Temse in de Wolken vereist heel wat voorbereidende werkzaamheden.

Zoals het plaatsen van parkeerverbodsborden, de nodige stoelen en tafels voor de diverse standen, en toiletwagens, eentje aan de Kleine Kaai en ter hoogte van de Nijstraat en de nodige nadarafsluitingen.

Donderdag werd ook het hoofdpodium geplaatst, naar jaarlijkse gewoonte op de Wilfordkaai, ter hoogte van de Veerstraat.

Omdat op de Kleine Kaai JOC De Nartist enkele nieuwigheden introduceert zoals Het DJ-Eiland en de Koekenplank zal de kermis te vinden zijn dichtbij de Scheldebrug. Donderdag werd daar de kindermolen al geplaatst.

Meer foto’s, klik hier
Alle info over de 16de editie van Temse in de Wolken leest u hier

DSC_0261

Het Zomerde weer onder de Toren…

Elke dinsdag in augustus Zomerde het weer onder den Toren, een organisatie van het gemeentelijk Cultuurcentrum.

Traditiegetrouw konden de aanwezigen op de Markt genieten van de sfeervolle muziek vanuit ‘de Zingende toren’. Jos D’Hollander en Joannes Thuy kunnen als geen ander de beiaard bespelen. Nadien was er een optreden van Temsese muzikanten of groep.

Op 4 augustus mocht pop/rockband The Empathy de spits afbijten.
Op 11 augustus was het muzikaal genieten met de saxofoonmuziek van Sax-O-Four.
De Funmanagers deden op 18 augustus de aanwezigen muzikaal wegdromen.
Het laatste beiaardconcert, met Harmonie Orkest Temse (HOT), op 25 augustus, moest wegens het herfstige zomerweer verhuizen naar de feestzaal van het gemeentehuis.

Klik op de namen voor meer foto’s…

The Empathy
The Empathy
DSC_0222
Sax-O-Four
De Funmanagers
De Funmanagers
HOT
Harmonie Orkest Temse (HOT)

 

Muziekquiz voor iedereen aan vooravond Temse in de Wolken

Voor de vijfde maal vindt op de vooravond van Temse in de Wolken een muziekquiz plaats, die zich richt tot het breedste publiek. De feestzaal van het gemeentehuis (Markt) is ook nu de plaats van het gebeuren op vrijdag 28 augustus om 19.30 uur.

Er zijn 31 ploegen ingeschreven.
De quiz omvat het herkennen van muziekfragmenten.

De 10 reeksen die Dany De Bock samenstelt, zijn ongewijzigd, met name
– Nederlands
– 1980-1989
– 2000-2009
– anderstalig
– 1970-1979
– filmtitel
– 1990-1999
– kleinkunst
– 2010-2015
– ambiance

Tot dusver stelde burgemeester Luc De Ryck de vragen samen omtrent
The Sixties & Temse en het Waasland.

Omdat de ‘vijver’ van laatstgenoemd onderwerp te beperkt is, wordt deze rubriek vervangen. De titel van de nieuwe rubriek wordt vooraf niet vrijgegeven.

Muziekquiz TIDW 2013 archief

Zestiende Temse in de Wolken met nieuwigheden op de Kleine Kaai

 

Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus vindt op de Wilfordkaai de 16de editie van Temse in de Wolken plaats.
TidW_logoNaast kermis, straatanimatie, boottochten en gezelligheidsstands van verenigingen worden de hoogtepunten ook nu gevormd door muziekoptredens en vuurwerk. De organisatoren introduceren in samenwerking met de Jeugddienst en JOC De Nartist ook twee nieuwe smaakmakers: het DJ-eiland en de Koekenplank, beide gesitueerd op en aan de Kleine Kaai.

Daardoor verhuist een deel van de kermis naar de kant van de Scheldebrug waarbij naast de gebruikelijke kermisattracties ook de ‘Top Spin’ van de partij zal zijn..

‘Eigenlijk keert zo de kermis terug naar de oorspronkelijke plaats waar het opgesteld stond tijdens de Kaaifeesten’, weet burgemeester Luc de Ryck (CD&V).

‘Door de verhuis van de kermis van de Kleine Kaai naar de zijde van de Scheldebrug is de ganse kaai opgevuld met  stands’, stelt Carine Smet hoofdverantwoordelijke van de organisatie.

Muziek vormt als altijd het zwaartepunt van de feesten.

Zaterdag achtereenvolgens op het hoofdpodium (vanaf 18.30 u.):

The Norwegian Socks: Rockband  van eigen bodem, die steeds veel volk naar de kaai trekken.

Fixkes: Bekend van de megahit ‘Kvraaghetaan’ en in 2015 terug van weg geweest.

Filip Kowlier: Bekend van ’t Hof Van Commerce en de Westvlaming van dienst op Temse in de Wolken.

Het zondagprogramma op het hoofdpodium voorziet (vanaf 14.30 u.):

Who The Fab?: Zij brengen een hommage aan de laatste plaat van The Beatles. Ze waren er ook bij tijdens de Parkconcerten in Juli in het Scheldepark.

Mama Jody: Verrezen uit de samensmelting van vier muzikanten die hun roots hadden in de Sixties. Zo ondermeer Cell De Cauwer ex-drummer van The Pebbles en Vaya Con Dios. Ze brengen een mix van herkenbare songs uit sixties en seventies.

Niels Destadsbader: Tegenwoordig bekend van het VTM programma ‘Is er Wifi in Tahiti’ brengt met zijn vierkoppige live band een gloednieuwe live-tour.  Het publiek wordt getrakteerd op een swingende Nederlandstalige show met zowel eigen nummers als covers van Clouseau, Guus Meeuwis en vele anderen.

The Vicious: Een coverband die in 2015 tien jaar op de planken staan. Ze brengen de beste partymuziek aller tijden van de sixties tot het heden.

‘Ook dit jaar behouden we de traditie dat we Temse in de Wolken op zondag afsluiten met veel ambiance’, weet Carine Smet. ‘Ook dit jaar is dit niet anders met The Vicious.’

Dit jaar werkt ook JOC De Nartist mee aan het evenement. Zij introduceren twee nieuwigheden die zich situeren aan –  en op de Kleine Kaai: Het DJ-Eiland en de Koekenplank.

‘Deze zijn ontstaan om een fris en vernieuwend aanbod te garanderen voor het jonge publiek’, aldus verantwoordelijke Nicola De Cock. ‘Het wordt overdag een trekpleister voor de allerkleinsten, en ’s avonds voor de jongeren en jongvolwassenen. Een nieuwe inkijk die bij goed weer een meerwaarde zal betekenen in het totaalconcept.

Het DJ-Eiland en de Koekenplank worden verzorgd door medewerkers van JOC De Nartist en de Jeugddienst van Temse. Schepen van Jeugd Debby Vermeiren en jeugdconsulente Joke Maes hebben de nodige middelen uitgetrokken om dit project te realiseren.

DJ-Eiland

Dit Eiland zal de Kleine Kaai inpalmen, en zonder twijfel de harten veroveren van een talrijk jong publiek. Op de affiche staan top-DJ’s die de kaai in vuur en vlam zullen zetten.

2CHé Deejays

Dit vrolijke duo is al jarenlang een gevestigde waarde in Temse en ver daar buiten. Ze stonden al verscheidene keren in de Noxx, Carré, Daydream en ook al op Temse in de Wolken. Zij sluiten zaterdagnacht het feestgedruis af op het DJ-Eiland.

Disco Dasco

Hoogtijd dat deze internationaal bekende Temsenaren te horen en te zien zijn op eigen bodem. Met hun happy grooves en  sunshine rhythm house sluiten ze het zondagavondprogramma af.

Kidsdisco met Anick

Zeker even belangrijk als de andere DJ’s is Anick. Zij zorgt er met een interactieve DJ-set voor dat de allerkleinsten zich op zondagnamiddag kunnen uitleven.
Verder zijn er nog toppers als Hyperia, PRFSSRS, Cloudgrinder en Ramshack Party Pack.

Koekenplank

De Koekenplank is een creatie die ontstaan is om de twee hoofdsponsors van het evenement in de kijker te zetten. De ‘koeken’ verwijzen naar een biscuiterie en de ‘plank’ verwijst naar een houtshop.

‘De Koekenplank biedt twee dagen straatanimatie met sterke artiesten’, weet De Cock. ‘De voorbijgangers kunnen ook genieten van lokale talenten. De Koekenplank is er voor jong en oud. Het zullen trouwens de jeugdbelleman- en vrouw zijn die de Koekenplank zaterdag om 16 uur officieel openen op de Kleine Kaai.

Samuel Goossens

Dit toptalent zorgde al meermaals voor kippenvel en rechtstaande haren tijdens zijn periode bij de band Trivial Time. Deze keer verzorgt hij de show solo. Met zijn uniek stemgeluid en zijn voortreffelijk gitaarspel kan iedereen hem zondagavond bewonderen.

Drumsolo Arthur/Louis/Steven

Stuk voor stuk fantastische drummers, die op Temse in de Wolken de uitdaging aangaan om niet enkel op een drumstel te drummen. Ze geven een show met zowel alledaagse als verrassende elementen. Het loont beslist de moeite om deze jonge talenten zaterdag aan het werk te zien.

Finalisten Temse’s Got Talent

Finalisten van de talentenjacht Temse’s Got Talent geven het beste van zichzelf op de Koekenplank op zaterdagnamiddag. Zij zullen de eerste artiesten zijn die ooit op de Koekenplank zijn opgetreden.

Amaltea

Voor elk wat wils: Amaltea is een gemengd koor dat al jarenlang zijn repetities houdt in JOC De Nartist. Zij komen nu ook op het podium. Amaltea zal zondagavond te bewonderen zijn op de Koekenplank.

Beide dagen worden ook gekleurd door kermis, straatanimatie en boottochten. De toegang tot de kaai is gratis.

Traditioneel wordt op beide avonden vuurwerk afgeschoten en wordt de duisternis doorbroken met candlelightballooning.

‘Er is regelmatig kritiek op het feit dat we op beide dagen vuurwerk programmeren’, weet De Ryck. Maar enige jaren geleden hadden we beslist om het vuurwerk slechts één avond te programmeren. Maar de vuurwerkmaker stelde voor om zowel op zaterdag als zondag vuurwerk af te steken voor dezelfde prijs. Dus daarom staat er steeds tweemaal vuurwerk op het programma voor de prijs van één.’

Verspreid over de kaai staan er ook dit jaar   gelegenheidstanden van een aantal verenigingen: Handbalclub Attila, Scouts en Gidsen Temse, KV De Oeteldonkers, Volley Team Temse en KV De Fuivers Steendorp

TIDW 2015 organisatie
Vlnr.: Hoofdverantwoordelijke Carine Smet, Voorzitter van het organisatiecomité burgemeester Luc De Ryck (CD&V), verantwoordelijke ‘DJ-Eiland’ en de ‘Koekenplank’, Nicola De Cock

 

 

POLITIE. Resultaten snelheid en ongeval met gewonde.

logo Politie Kruibeke-TemseResultaten snelheid
Maandag 24 augustus tussen 20.00 en 21.00 uur werd een snelheidscontrole gehouden in de Hoogkamerstraat in Temse. Er werden 347 voertuigen gecontroleerd. Hiervan werden er 28 geflitst.

Ongeval met gewonden
Dinsdagmorgen 25 augustus omstreeks 6.30 uur belandde een 30-jarige man uit Temse met zijn voertuig tegen een gevel in de Dorpstraat te Elversele. De man kwam, vermoedelijk iets te snel, uit de Bokmolenstraat gereden.

Cordeel droomt nog altijd van woontoren op de Zaat

Bouwbedrijf Cordeel opende een gloednieuwe prefabafdeling op De Zaat. Het is de voorbode van een volledige verhuizing naar De Zaat. Cordeel blijft intussen ijveren voor een gigantisch appartement als landmark langs de Schelde.

Groep Cordeel, sinds de overname van het bedrijf Imtech België vorige week goed voor ruim 1800 werknemers, zet met de opening van de nieuwe prefabafdeling een belangrijke stap naar de complete verhuizing richting De Zaat. De groep was mee de drijvende kracht achter het immense vernieuwingsproject, waarbij de vroegere Boelscheepswerf na het faillissement werd omgevormd tot een kmo- en woonzone, goed voor ongeveer 900 nieuwe woongelegenheden en meer dan duizend jobs. Nu krijgt de groep op De Zaat zijn eigen thuishaven. “De prefabafdeling met betoncentrale en ijzervlechterij is 20.000 vierkante meter groot”, zegt algemeen directeur Dirk Cordeel. De afdeling ligt naast het droogdok, met aan de andere kant de metaalafdeling. Binnenkort verhuizen alle diensten van Cordeel uit de industriezone TTS naar De Zaat. Enkel Imtech België, goed voor 800 werknemers, blijft actief vanuit zijn vestiging in Brussel.

Voor algemeen directeur Dirk Cordeel is de verhuizing een belangrijke stap, maar hij kijkt ook uit naar een ander orgelpunt. “Een landmark langs de Schelde zou een opmerkelijke blikvanger kunnen zijn. Een hoog appartementsgebouw, dat het einde van de bewoning markeert. Het geeft dan meteen de grens aan met het kmo-gedeelte. Het hoogste gebouw telt momenteel een tiental verdiepingen. Zo’n landmark zou dubbel zo hoog moeten worden”, oppert Cordeel. Eerder dit jaar werd het voorstel al gelanceerd bij het gemeentebestuur van Temse. “Ik kreeg een brief met hde mededeling dat het bestuur dit niet ziet zitten.”

Uitstraling

Toch bergt Dirk Cordeel de droom nog lang niet op. “Zo’n gebouw zou een enorme uitstraling geven aan Temse en ik hoop dat het gemeentebestuur dat ook inziet. We hopen op twintig verdiepingen maar als dat voor de gemeente niet haalbaar is, kan het ook lager. Maar het zouden toch zeker vijftien verdiepingen moeten zijn. De bal ligt in het kamp van de gemeente.”

Cordeel wil nog altijd een woontorenrealiseren,op de Zaat
Cordeel wil nog altijd een woontoren realiseren,op de Zaat

Bron: HN, GVH

Kathleen Aerts en KidCity Show te gast op 36ste Sleutelbraderij

TEMSE – Op zaterdag 12 september van 10 tot 20 uur vindt de 36e Sleutelbraderij plaats. het evenement, op de as Kouterstraat-Vrijheidstraat-Scheldestraat, is doorheen de jaren uitgegroeid tot een begrip in Temse en de regio.

Er staan ook dit jaar weer een waaier aan amusementsmogelijkheden op het programma.

In 2013 was Mega Mindy de extra publiekstrekker, vorig jaar Meneer de Burgemeester uit Samson en Gert. Ook dit jaar zijn er weer ‘special guests’.

braderij 15 KATHLEEN AERTS 03Om 15.15 uur treedt de intussen alom bekende KidCity Show aan, om 17 uur gevolgd door ex-K3-ster Kathleen Aerts (foto), die ook een Meet & Greet houdt.

Andere blikvangers: kermis, kinderanimatie, De Strooien Hoedjes, springkasteel, pretcamionette, sportcafé, hindernissenparcours, picknick…, met daarbovenop de Sportstraat (vanaf 13.30 u.) en signeersessies (14-16 u.) in de Standaard Boekhandel met Sandra Bekkari (‘Nooit meer diëten’), thrillerauteur Hilde Vandermeeren (‘Stille grond’), Sophie Maes (‘Geluk(t)’) en Maartje van Neygen (CD ‘Brussel-Berlin’).

Petanqueclub de Hoeve wint opnieuw internationale wedstrijd

TEMSE – Petanqueclub ‘ De Hoeve ‘  organiseerde een petanquewedstrijd tegen de Harderwieker Bieleggers ’84 uit het Nederlandse Harderwijk.
Petanque De Hoeve België-Nederland 2015 winnaars-verliezers
Winnaars en verliezers samen op de foto met schepen van Sport Debby Vermeiren (CD&V) en Hugo Maes (Cd&V), schepen van Seniorenzaken.

Dit in de context van de herdenking ‘ Honderd Jaar Belgenkamp’, een interneringskamp waar 13000 Belgische militairen verbleven die gevlucht waren voor het oorlogsgeweld. De Temsese sportclub was in oktober vorig jaar te gast bij de club in Harderwijk.

‘We werden vorig jaar glorieus ontvangen door onze Nederlandse collega-petanquers’, aldus voorzitter Guido Noens van de Hoeve . ‘Daarom organiseerden we deze retour-ontmoeting. net zoals vorig jaar won de Hoeve na een spannende strijd de wedstrijd.

 

Meer foto’s, klik hier

 

Petanque De Hoeve België-Nederland 2015 groepsfoto
Temse en Harderwijk verbroederden weer tijdens een petanquewedstrijd