Vlaams Belang Temse stapt met Sylvia Rombaut als lijsttrekker naar de verkiezingen

TEMSE – Op de jongste afdelingsvergadering werd Sylvia Rombaut, na overleg met de leden van Vlaams Belang Temse, gevraagd om als lijsttrekker te fungeren voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
Sylvia Rombaut

De 35-jarige fiscaal deskundige bij Douane en Accijnzen aanvaardde het aanbod. Sylvia Rombaut zetelt sinds 2012 in de gemeenteraad van Temse en is niet aan haar proefstuk toe. Zo was ze eerder al kandidaat voor Vlaams Belang bij de federale en de Vlaamse verkiezingen en zetelde ze tijdens de vorige legislatuur drie jaar in de OCMW-raad.

“Temse moet een mooie, veilige en Vlaamse gemeente zijn met respect voor open ruimte en natuur”, stelt een vastberaden Rombaut. “Een gemeente waar de Temsenaar zich thuis voelt. Daarvoor is Vlaams Belang de beste garantie.”

Vlaams Belang gaat in Temse resoluut voor een vierde zetel in de gemeenteraad.

“Gebouw met tien appartementen past niet in historische kern”

Tielrodenaren na Roomakker opnieuw in het verweer tegen bouwplannen
TEMSE / TIELRODE – Bewoners van de historische kern van Tielrode zijn niet te spreken over de plannen voor een nieuw appartementsgebouw aan de Antwerpsesteenweg. Volgens de bewoners vloekt het nieuwe gebouw met het dorpszicht. Ze verzamelden een pak bezwaarschriften.
Dit is de historische kern van Tielrode en dat uitzicht willen we behouden

“Dit is de historische kern van Tielrode en dat uitzicht willen we behouden”
Daan De Beleyr en Vanesse D’Hoey 

Nadat de Tielrodenaren vorig jaar ten strijde trokken tegen de geplande verkaveling aan het provinciaal domein Roomakker, gaan ze opnieuw in het verweer. Deze keer vormen de plannen voor een appartementsgebouw aan de Antwerpsesteenweg een doorn in het oog.

“Het gaat om een blok van tien appartementen, op een plaats waar nu een woning en een schuur staan”, vertellen buurtbewoners.

“Moderne doos”

“Volgens ons zijn de plannen in strijd met het ruimtelijk uitvoeringsplan op de as van de Antwerpsesteenweg met Gentstraat en Sint-Jozefstraat. Dit is de historische kern van Tielrode, waarbij een aantal gebouwen in de pijplijn zitten om beschermd te worden. Daarom is er een specifieke regeling waarbij de architectuur moet passen in de omgeving en de bestaande dakhoogte gerespecteerd moet worden. Maar we gingen de plannen inkijken en het gaat gewoon om een moderne doos met een zinken dak, die niet in het straatbeeld past en hoger komt dan de huidige dakhoogte”, aldus Daan De Beleyr en Vanesse D’Hoey.

“Het appartementsgebouw betekent meteen de komst van tien extra gezinnen, in een straat waar nu al gigantisch veel parkeerproblemen zijn. Het hele plaatje klopt niet”, menen de buren.

Het openbaar onderzoek liep tot gisteren en het aantal ingediende bezwaarschriften maakt duidelijk dat de buurt niet gelukkig is.

“We hadden niet bepaald een rustige kerst. We hoopten dat we misschien wel vijftig bezwaarschriften zouden halen, maar we hebben uiteindelijk 180 bezwaarschriften bezorgd aan de gemeente. Daar komen nog een aantal mails bij en een bezwaarschrift van de milieuwerkgroep Ons Streven. De bezwaarschriften komen bewust alleen maar van mensen die in de historische kern wonen en dus betrokken zijn”, voeren Daan De Beleyr en Vanesse D’Hoey aan.

Zij wijzen nog op een bijkomend aspect. “Er zijn plannen voor de heraanleg van onze straat. Daarbij is duidelijk gekozen voor behoud van de historische kern. Daar is dit gebouw moeilijk mee te verzoenen. Het grote aantal bezwaarschriften is een duidelijk signaal naar het schepencollege dat we dit niet willen.”

Grondig bestudeerd

Schepen van Ruimtelijke Ordening Eddie Van der Vieren (CD&V) bevestigt dat er bezwaarschriften binnenkwamen.

Die worden, aldus de bevoegde schepen, samen met de nodige adviezen grondig bestudeerd door de dienst Ruimtelijke Ordening, waarna het schepencollege van Temse een beslissing kan nemen over de aanvraag.

Bron: HN-GVA/ Guy Van Vliet

Daan De Beleyr en Vanesse D’Hoey verzamelden 180 bezwaarschriften tegen de komst van een appartementsgebouw langs de Antwerpsesteenweg, op een plaats waar nu een woning en een schuur staan. (FOTO: GVH)

Geen PWA meer in AC De Zaat

TEMSE – Sinds 1 januari 2018 verdween het PWA-stelsel met spreekuren/zitdagen in AC De Zaat. De VDAB-verantwoordelijke blijft wel nog een zitdag hebben in het AC.

PWA wordt Wijk-werken

Door de zesde staatshervorming werd het PWA-stelsel een Vlaamse bevoegdheid. Vanaf 1 januari werd het PWA-stelsel hervormd tot een nieuw instrument: ‘Wijk-werken’. De lokale verankering, het uitvoeren van maatschappelijk relevante taken en de laagdrempelige opstap bij aanvang van een traject naar werk voor de werkzoekende, zijn belangrijke kenmerken van dit Wijk-werken. Werkzoekenden of leefloners met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt kunnen maximum 12 maanden werkervaring opdoen in een werkregime van maximum 60 u. per maand. De nieuwe werking sluit nauw aan bij maatregelen binnen de sociale economie. Het Wijk-werken wordt ondergebracht in de structuur van Interwaas, het intergemeentelijk samenwerkingsverband van het Waasland.
De adres- en contactgegevens van de Wijk-werkenverantwoordelijke worden later bekend gemaakt.

VDAB (Werkwinkel)
Verantwoordelijke: Ellen Miedema (VDAB Sint-Niklaas)
tel. 03 710 80 10
www.vdab.be – www.werkwinkel.be

Zitdag in AC De Zaat (Frans Boelplein 1, Temse) om de 2 weken op woensdag van 9 tot 12 u. en in de namiddag op afspraak – data: www.werkwinkel.be

algemene dienstverlening (aan werkzoekenden, werknemers, werkgevers…): inschrijvingen, info opleidingen, info vacatures, attesteringen…
(Naast de zitdag kunnen de klanten ook iedere werkdag terecht op het gratis nummer 0800 30 700 van 8 tot 19 u.)

Open VLD laat Temse spreken

TEMSE – Naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober lanceert Open VLD een grootschalige inwonersenquête in groot-Temse, onder de titel: “Temse Spreekt’. Hierbij krijgen de inwoners per deelgemeente specifieke vragen voorgeschoteld. Open VLD is in Temse de voorbije jaren grondig verjongd en wil de gemeente nu echt de 21ste eeuw in loodsen.

“We willen met dit grootschalig onderzoek ‘Temse Spreekt’ graag weten wat de mening van de Temsenaar is”, aldus lokaal voorzitter Philippe Heyvaert. “We willen luisteren en in dialoog gaan met de burger. Er werd wel bewust gekozen om voor de verschillende deelgemeenten en Velle vijf varianten van de enquête uit te geven. Omdat elke deelgemeente zijn eigen aandachtspunten heeft en eigen antwoorden verdiend.”

“Met deze bevraging willen we de ideeën toetsen die leven bij de bevolking”, stelt fractieleider Wim Van Rossen. “Deze bevraging komt niet zomaar uit de lucht gevallen, maar het geeft ook de richting aan waarbij wij als partij belangrijke thema’s in zien die belangrijk zijn voor Temse. Daarbij willen we niet enkel toetsen of die thema’s door de bevolking worden gedragen maar ook de boodschap meegeven aan de inwoners dat we zelf al nagedacht hebben over specifieke aandachtspunten in de gemeente. De enquête zal trouwens een grote bron van inspiratie zijn voor ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen.”

Op vlak van veiligheid, mobiliteit en wonen & winkelen moet het volgens de liberalen een pak beter in Temse. Daarbij wil men de gemeente definitief de 21ste eeuw in loodsen.

“We willen dat ondermeer doen met een modern communicatief bestuur”, aldus Heidi Bauer. “Waarbij de inwoners inspraak hebben en mee aan de beleidstafel kunnen zitten om voor hen belangrijke thema’s op tafel te kunnen leggen. Ook de renovatie van de centrumkern, Kouterstraat, Akkerstraat en Schoolstraat en de sites van De Pelikaan en het ISA moeten voor ons breekijzers om dat ganse centrum te renoveren.”

Daarbij is voor de partij ook de realisatie van een lussenplan in het centrum een belangrijk aandachtspunt.

De enquête kan schriftelijk of digitaal ingevuld worden via www.temsespreekt.be.
Half januari stelt de partij zijn lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen voor.
Begin maart gaan de mandatarissen van Open VLD op café in alle deelgemeenten om met de inwoners in dialoog te gaan.

Open VLD wil Temse ‘definitief de 21ste eeuw in loodsen’. vlnr.: Emre Öz, Wim Van Rossen, Heidi Bauer, Bart Van Geyt, Gert Poppe, Karin Deschuttere-Van Hyfte, VZ Philippe Heyvaert, Wim Riské en Herbetrt Felix