“Tegen dit plan waren er meer bezwaarschriften dan tegen de Oosterweelverbinding”.

Burgerinitiatief Steendorp spreekt de gemeenteraad toe

TEMSE – Marijke De Roeck pleitte tijdens de Temsese gemeenteraad namens het burgerinitiatief van Steendorp Leefruimte om de ontwikkelingsplannen voor de vroegere steenbakkerij in Steendorp af te wijzen en te kiezen voor duurzame ontwikkeling. Een opvallende vaststelling was dat slechts enkele tientallen Steendorpenaars aanwezig waren op de hoogste verdieping van AC De Zaat.

Dat Steendorp Leefruimte en veel inwoners fel gekant zijn tegen het plan van een privé-investeerder om de vroegere steenbakkerij te ontwikkelen, bleek al uit het groot aantal bezwaarschriften en uit de massale steun voor het burgerinitiatief om in de gemeenteraad te mogen spreken. “Het aantal bezwaarschriften was indrukwekkend. Er waren er in onze kleine gemeente zelfs meer dan voor de veelbesproken Oosterweelverbinding”, haalde woordvoerder Marijke De Roeck aan.

Negatieve adviezen

Ze hield de eigen argumenten grotendeels in de kast en zette het standpunt van het burgerinitiatief kracht bij door de negatieve adviezen op te lijsten. “Ruimte Vlaanderen geeft een negatief advies omdat er geen nood is aan bijkomende woningen en omdat nieuwe economische activiteiten niet thuis horen in een woonkern. En omdat het verlies aan open ruimte gestopt moet worden. De provincie Oost-Vlaanderen stelt als voorwaarde dat de woonzone geschrapt moet worden en dat de nood aan een extra bedrijventerrein aangetoond. De Administratie Wegen en Verkeer geeft negatief advies omdat de ontsluiting langs de Kapelstraat onverantwoord is. Het zou voor een overbelasting zorgen op een weg die al overbelast is. Met extra wagens staan we stil van de brug in Temse tot het sas in Kruibeke”, voorspelde Marijke De Roeck, die ook nog aangaf dan de Gecoro een unaniem negatief advies gaf.

Andere aanpak

Ze pleitte namens het burgerinitiatief voor een andere aanpak. “We kunnen pionieren door duurzaam te herbestemmen. Hoeveel dat moet kosten? Maximum 75 euro per Temsenaar. Of enkel de kostprijs van een nieuw GRUP, als er een privé-investeerder komt die duurzaam wil herbestemmen. Eens beton gestort, zijn we dit stuk groen voor de volgende eeuw kwijt”, waarschuwde de burger.

60 dagen
De gemeenteraad besliste meteen om de definitieve vaststelling van het ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Steenbakkerij met zestig dagen uit te stellen. “Dat uitstel is nodig omdat er veel bezwaarschriften waren en die moeten allemaal onderzocht worden. Er kwamen ook verschillende negatieve adviezen binnen. Tenslotte is er ook nog het feit dat het verslag van de Geocoro-vergadering, waarin het negatief advies werd gegeven, nog niet werd goedgekeurd”, motiveerde Eddie Van der Vieren, pas gisteren aangesteld als nieuwe schepen van Ruimtelijke Ordening.

Bron: HN/GVA – Guy Van Vliet

Meer foto’s, klik hier

Marijke De Roeck sprak namens Steendorp Leefruimte de gemeenteraad toe

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *