Sp.a Temse organiseert actie rond menstruatiearmoede

TEMSE – Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag op maandag 8 maart organiseert sp.a Temse komende week een actie rond menstruatiearmoede
Iedereen die wil kan komende week menstruatiemateriaal doneren in de box bij Dokter Brigitte Caura Kasteelstraat 24

“De Internationale Vrouwendag is een belangrijke dag om deze actie te voeren want jammer genoeg bestaat er nog heel wat ongelijkheid en zijn er diverse problemen waar vrouwen dagelijks mee geconfronteerd worden”, aldus dokter/gemeenteraadslid Brigitte Caura (Tesamen) en Magda De Meyer (Tesamen), Bij het OCMW Temse lid van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (BCSD). “Samen met sp.a Temse organiseren we daarom komende week in dit kader een concrete actie rond menstruatiearmoede.”
Een onderzoek van Caritas bij meisjes tussen 12 en 25 jaar toonde aan dat:

12% van de meisjes ontbreekt geld om menstruatieproducten te kopen
12% van de Vlaamse meisjes moest al eens een product lenen van een vriendin door geldgebrek
45% van meisjes die leven in armoede (materiële behoefte) kent menstruatiearmoede en ontbreekt dus de middelen om de nodige producten te kopen.

“Van die meisjes leven in 15 procent armoede (materiële deprivatie) en hebben al eens een dag school gemist omdat ze geen menstruatieproducten hadden”, stelt De Meyer. “Er gingen ook vier diepte-interviews door met meisjes in armoede om de impact van menstruatiearmoede te verkennen: de stress en angstgevoelens waren zeer groot, evenals de schaamte voor menstruatiearmoede. genderongelijkheid in stand wordt gehouden.”

“We zamelen zoveel mogelijk menstruatiemateriaal in en doneren dit aan Welzijnsschakels Temse die deze verder verdeelt over de doelgroep die hier noden rond heeft”, klinkt het bij Caura. “Menstruatiemateriaal is immers duur en heel wat meisjes en vrouwen kunnen zich dit maandelijks niet permitteren. Ze blijven thuis van school, komen minder buiten of schamen zich. Menstruatiemateriaal mag zeker geen luxeproduct worden.”

“We beseffen dat deze actie het probleem niet geheel zal oplossen maar we zetten het wel in de schijnwerpers, doorbreken mee het taboe en betekenen concreet iets voor een aantal vrouwen.”

Iedereen die wil kan komende week (8 maart tot met 12 maart) menstruatiemateriaal doneren en dit in de box bij Dokter Brigitte Caura
Kasteelstraat 24 Temse

Sompershoekwijk krijgt een bomenplan

Ook nieuwe aanplantingen voor gekapte bomen 

TEMSE – De voorbije week was er op de sociale media commentaar van enkele buurtbewoners op het verwijderen van twee bomen aan de vijver in de Sompershoekwijk. Volgens een bewoner uit de Kardinaal Cardijnlaan zouden de bomen de goede werking van een aantal zonnepanelen verhinderd hebben.

Wij vroegen uitleg aan schepen van Groen en Natuur Hugo Maes (CD&V)

“De reden van de kapping is omdat één van de bomen ziek was”, stelt Hugo Maes. “De andere was de naam boom niet meer waardig. Opgesnoeid door de jaren heen en opgeschoten in de hoogte. Knotten was niet meer mogelijk, de boom zou toch afsterven. Daarom hebben we ervoor gekozen om deze te kappen.”

Gebrainstormd

In het najaar worden er in de wijk nieuwe aanplantingen voorzien.

“Trouwens tegen deze zomer gaan we gans de wijk onder het vergrootglas nemen om te kijken waar we opnieuw bomen kunnen aanplanten – bomen die in een wijk thuishoren -, klinkt het bij de schepen. “Met de bewoners van de Sompershoekwijk, die zich hiervoor aangesproken voelen, zal hierover gebrainstormd worden. Deze actie was normaal voorzien voor de zomer van 2020 maar corona heeft daar wat roet in het eten gegooid.”

Nog dit jaar zal tegemoet gekomen worden aan de vraag van de bewoners om iets te doen aan het water in de vijvers.

Stromend water

“Stilstaand water trekt muggen en andere insecten aan en begint op de duur te stinken”, aldus Maes. “Het voederen van de vissen met (te veel) brood geeft ook een verzuring van het water. Het brood zakt naar de bodem en ligt daar te gisten. Er zijn vijverpompen aangekocht voor de twee vijvers in de Sompershoek om het water te laten circuleren en om zuurstof in het water te brengen. Die worden geïnstalleerd einde maart, begin april. Ik ben er nu al zeker van dat hierop alweer commentaar zal komen. Het geluid van het stromend water zal er wellicht voor zorgen dat men (te) veel moet gaan plassen.”

Enkele bewoners vroegen zich af waarom de bomen gekapt werden (foto: (C) Facebook)

Kruispunt hoogkamerstraat/N16 krijgt conflictvrije verkeerslichtenregeling

Hoogkamerstraat krijgt langs beide zijden van N16 twee rijstroken voor links afslaand verkeer

TEMSE – Wegen & Verkeer Oost-Vlaanderen wil aanpassingen uitvoeren aan het kruispunt van de Hoogkamerstraat met de gewestweg N16. Werken die nodig zijn om het kruispunt veiliger te maken voor alle weggebruikers, en om de doorstroming te verbeteren. Momenteel loopt hiervoor een aanvraag tot omgevingsvergunning bij Departement Omgeving.

Het kruispunt is al jaren opgenomen op de lijst van gevaarlijke punten in Vlaanderen. Eerdere aanpassingen in het kader van een TV3V project hebben niet geleid tot een verbetering van de veiligheid. Om de veiligheid te verbeteren is een conflictvrije verkeerslichtenregeling op het kruispunt noodzakelijk. Deze regeling kan ingebouwd worden, doch zonder infrastructurele aanpassingen zou deze leiden tot nog grotere problemen in verband met de doorstroming.

Infrastructurele maatregelen

Op het kruispunt zijn er momenteel doorstromingsproblemen in ochtend- en avondspits en dit vanuit verschillende richtingen. De file op N16 in de richting van Bornem kent vaak terugslag tot op de parallelweg van de E17. Wat dan ook op die plaats problemen met de veiligheid oplevert.

Door de lange noodzakelijke groentijden op de N16, verloopt de toegang vanuit TTS en vanuit het centrum van Temse naar de N16 dan ook zeer moeizaam in de spits, met lange files voor zowel het openbaar vervoer (bus) als het gemotoriseerd verkeer. De moeizame toegang vanuit centrum Temse leidt bovendien tot sluipverkeer in bijvoorbeeld de Secretaris Generaal (SG) Boereboomstraat.

De oplossing bestaat, naast het doorvoeren van een conflictvrije regeling in volgende infrastructurele maatregelen op het kruispunt:

1) Hoogkamerstraat kant Temse:

– aanleg van een dubbele linksaf richting E17: om de capaciteit van de   lichtenregeling te verhogen

– hierdoor opschuiven van de voetgangers- en fietsoversteek over N16 met         aanpassing van de eilandjes

– hierdoor opschuiven van de bypass richting Bornem

2) Hoogkamerstraat kant TTS:

– aanleg van een dubbele linksaf richting Bornem: om de capaciteit van de     lichtenregeling te verhogen

– aanleg van een korte busbaan richting Temse: oversteek van de rijstroken van   de bypass via een steunlicht

– hierdoor opschuiven van de bypass richting E17

De invoegstrook vanuit de TTS zone richting E17 wordt verlengd. Dit om het vrachtverkeer uit de industriezone dat moeizaam optrekt voldoende tijd te geven om in te voegen. De bestaande pechstrook wordt daarom omgevormd tot invoegstrook tot aan het uitvoegen voor de oprit E17. Vrachtverkeer richting Antwerpen hoeft zo niet in te voegen in de rijstroken N16 waar een snelheidsregime van 90 km. per uur geldt.

Rechtstreekse toegang

Het plan beoogt ook het verbreden van het fietspad tot 2,5 m in de werkzone, daar waar de ruimte beschikbaar is.

De aantakkende gemeentewegen SG Boereboomstraat en Laagstraat worden na realisatie van de werken afgekoppeld van rechtstreekse toegang tot N16. Dit verkeer krijgt zijn nieuwe route via het kruispunt Hoogkamerstraat waarvoor op dat ogenblik een betere doorstroming gegarandeerd is.

De aanvraag bevat op zich een reeks relatief beperkte ingrepen aan een kruispunt op de N16. Het grootste deel van de ingrepen bevindt zich aan de noordzijde, en is perfect inpasbaar in de omgeving van de industriezone. De aanpassingen aan de zuidzijde beperken zich tot wat nu ook al als kruispuntzone wordt aanzien.

Lees ook: “Laagstraat en SG Boereboomstraat worden afgesloten van N16”

Zowel langs de kant van TTS als de kant van Temse krijgt de Hoogkamerstraat twee rijstroken voor links afslaand verkeer

Laagstraat en SG Boereboomstraat worden afgesloten van N16

TEMSE – Het project om het kruispunt van de Hoogkamerstraat met de N16 veiliger te maken omvat enkele wijzigingen aan gemeentewegen echter zonder dat de rooilijn wijzigt. Zo zullen de Laagstraat en de SG Boereboomstraat afgesloten worden van de N16.

De N16 is als een primaire weg type I opgenomen in het gewestplan. De weg vervult deze functie al jaren via een indeling van 2×2 rijstroken, gescheiden door een middenberm en met een snelheidsregime van 90 kilometer per uur.

De ontwerprichtlijnen van dit type weg voorzien dat er geen onbeveiligde kruisingen of aantakkingen zijn op deze weg. In het verleden zijn er echter een aantal van deze aantakkingen blijven bestaan.

Zo is er de SG Boerenboomstraat die aansluit  op de richting Bornem en de Laagstraat die aantakt op de richting Sint-Niklaas. Zo lang de intensiteiten op de N16 beperkt bleven, waren deze aantakkingen bruikbaar, maar dat punt zijn we al even voorbij. Momenteel zijn dit twee onveilige aantakkingen.

SG Boerenboomstraat

Deze aantakking zorgt voor een onveilige invoegbeweging tussen de aantakking E17 en het kruispunt N16. Ze wordt gebruikt voor oprijdend verkeer dat vanuit Temse de Hoogkamerstraat mijdt omwille van de doorstromingsproblemen. Het gaat dus voor een groot deel om sluipverkeer.

Door de aanpassingen aan het kruispunt N16/Hoogkamerstraat zal de doorstroming in de Hoogkamerstraat zelf in belangrijke mate verbeteren, zodat we dit sluipverkeer en deze aantakking kunnen supprimeren. Deze aantakking wordt in dit project dus afgesloten van de N16.

Ter hoogte van deze knip wordt de verharding van de SG Boereboomstraat opgebroken, de fietspaden worden in asfalt doorgetrokken, de resterende zone wordt berm. De uitvoering hiervan zal pas op het einde van de werken gebeuren
Laagstraat

Deze aantakking wordt voornamelijk gebruikt door in- en uitrijdend verkeer naar TTS. Het inrijdende verkeer moet gezien de korte bochtstraal, enorm vertragen op N16 om te kunnen inrijden. Dit leidt tot gevaarlijke rembewegingen op de eerste rijstrook van N16.

Het uitrijdend verkeer is vaak langzamer optrekkend vrachtverkeer, wat eveneens zeer storend werkt en tot rembewegingen leidt op de eerste rijstrook van de N16. Aangezien de doorstroming voor het verkeer op het kruispunt N15/Hoogkamerstraat in belangrijke mate verbeterd zal worden, kan ook deze gevaarlijke aantakking afgesloten worden.

De hulpdiensten zullen wel nog steeds de mogelijkheid hebben om via deze tak TTS in te rijden. De knip zal gematerialiseerd worden met behulp van betongrasdallen. De fietspaden worden doorgetrokken in asfalt voor het comfort van de fietsers. De uitvoering hiervan zal pas op het einde van de werken gebeuren.

Lees ook: “Kruispunt hoogkamerstraat/N16 krijgt conflictvrije verkeerslichtenregeling”

Na de werken aan het kruispunt van de Hoogkamerstraat en de N16 worden de SG Boereboomstraat (boven) en de Laagstraat (onder) afgesloten van de N16

Twee gewonden bij ongeval op N16

TEMSE – Bij een kop-staartaanrijding op de N16 in Temse zijn woensdagmiddag twee bestuurders gewond geraakt.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van het kruispunt met de Doornstraat. De bestuurder van een bestelwagen kon niet meer tijdig stoppen toen zijn voorligger remde aan de verkeerslichten. De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen. Door het ongeval was er verkeershinder richt Sint-Niklaas.

Hulpverleningszone Waasland investeert in opwaardering van wagenpark

Brandweerpost Temse krijgt nieuwe duikwagen

BEVEREN/TEMSE – Aan de brandweerkazerne van Beveren stelde Hulpverleningszone Waasland enkel nieuwe voertuigen voor. Burgemeester Luc de Ryck kreeg symbolisch de sleutels overhandigd van een nieuwe duikwagen voor post Temse.

“Elk jaar worden heel wat verouderde voertuigen van brandweer en ambulance vervangen door nieuwe, modernere en waar dat kan energiezuinigere voertuigen”, stelt burgemeester van beveren en tevens zonevoorzitter Marc Van de Vyver. “Daarnaast wordt er gekeken welke investeringen nodig zijn om de risico’s binnen het Waasland op te vangen en wat nodig is voor een optimale werking. Er zijn daardoor heel wat wijzigingen gekomen in het wagenpark van onze zone. Het gaat over een investering van 1 891 780 euro sinds 2019.”

Zeven gemeenten

“Als brandweer hebben we een breed gamma aan uitdagingen, en dus ook aan voertuigen”, klinkt het. “De brandweer heeft een ruim taakveld. Om die taken tot een goed einde te brengen hebben we heel wat geschikt materiaal nodig, waaronder ook wagens. Deze wagens zijn inzetbaar volgens de noden in de zeven gemeenten die onder het grondgebied van Hulpverleningszone Waasland vallen.”

Deze optimalisaties in het wagenpark zorgen ervoor dat elke burger in het Waasland dezelfde hulpverlening krijgt, zowel voor brandweer- als ambulancezorg. De burgemeesters van het Waasland zijn daarom akkoord gegaan met de vervanging en modernisering van het wagenpark.

Duikwagen

Er werd ook een nieuwe ambulance voorgesteld. Eentje volgens een nieuw model met een elektrische brancard, die zorgt voor een betere ergonomische manier van werken voor de ambulanciers en een brancard die meer kan tillen. De ambulance zal in Kruibeke gestationeerd staan.

Eén van de specialisaties van de brandweer is het duiken . De brandweer mannen en – vrouwen zijn naast hun taak als brandweer ook nog duiker. Zij helpen bij reddingen op het water. Een duikwagen dient om hun materieel te vervoeren en kan gebruikt worden als mobiele verkleedruimte. In de volledige zone zijn drie duikwagens ter beschikking. De nieuwe duikwagen zal in Temse staan.

Naast deze voertuigen werden er ook ook nog een autopomp, karweiwagens, een personeelsbusje, een hoogtewerker van 32 meter, een logistiek voertuig voor decontaminatie, een klein terreinvoertuig en een haakarmvoertuig met kraan in gebruik genomen. Elk voertuig wordt op een bepaalde plaats gestationeerd maar kan over de ganse zone ingezet worden.

Meer foto’s, klik hier

Burgemeester Luc De Ryck kreeg een nieuwe duikwagen voor brandweerpost Temse
De nieuwe voertuigen werden voorgesteld in aanwezigheid van de burgemeesters uit de Hulpverleningszone Waasland

POLITIE. Inbraak in gebouwen volwassenenonderwijs Focus

TEMSE –  Onbekenden hebben ingebroken in de gebouwen van het centrum voor volwassenenonderwijs Focus in de Schoolstraat in Temse.

De deur van het secretariaat werd geforceerd en de burelen werden doorzocht. Er werd een laptop gestolen. De feiten werden dinsdag vastgesteld. Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een onderzoek geopend naar de zaak.

(Foto: (C) Shutterstock)

KetnetHeld Nico laat leerlingen van de Hollebeekschool bewegen

Hollebeekschool gevraagd voor project  Wereld Obesitas Dag 

TEMSE – Kinderzender Ketnet (VRT) lanceerde de “beweegchallenge” naar aanleiding van Wereld Obesitas Dag op 4 maart. “Op vraag van AZ Rivierenland Bornem nam ook de Hollebeekschool deel aan het project.

“Naast een school in Bornem werden wij als enige school in Temse met ons vierde leerjaar gevraagd om deel te nemen aan een gloednieuw project rond Wereld Obesitas Dag, dit op vraag van het AZ Rivierenland uit Bornem”, schetst Caronline De Vriendt, directeur van de vrije lagere School.

“Men werkte onder impuls van Sophie De Meester een actieve en informatieve voormiddag uit. Enkele dokters, een chirurg en een diëtiste gaven onze leerlingen een ganse voormiddag info over bewegen, hoe men gezond kan eten en de preventie tegen obesitas. Als verrassing voor de leerlingen stelde één van de KetnetHelden Nico (Van Hole red.) een HeldenParkour op in onze turnzaal waar zij met hem actief aan de slag gingen.”

Met bijna 15.000 volgers op Instagram is Nicolas Van Hole een ware inspiratiebron voor iedereen die interesse heeft in Parkoursport. Hij was daardoor de geknipte man om de leerlingen van de Hollebeekschool te laten bewegen.

“Dit project past volledig binnen onze schoolvisie van ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ en vermits wij beweging erg belangrijk vinden en daar ook bewust veel tijd voor vrijmaken, waren wij dan ook erg enthousiast voor de unieke kans die wij kregen om deel te nemen aan dit project”, besluit Caroline De Vriendt.

Meer foto’s, klik hier

KetnetHeld Nico (links) liet de leerlingen van het vierde leerjaar van de Hollebeekschool bewegen
De zorgverleners en directrice Caroline De Vriendt (staand links) leefden zich ook even uit op het HeldenParkour

Verkeerskussens in Ruisstraat om snelheid bestuurders te temperen

TEMSE/TIELRODE – In het begin van de Ruisstraat, op de zogenaamde ‘berg’ werden, in samenspraak met de politie, twee verkeerskussens geplaatst door de gemeente. Dit na klachten van overdreven snelheid.

“We werden hiervan niet op de hoogte gesteld”, klinkt het bij een buurtbewoner die liever anoniem blijft. ” Ik heb geen probleem met de plaatsing maar het is wel smal om met een fiets te passeren.”

“Meermaals krijgen we klachten over overdreven snelheden in de Ruisstraat”, stelt schepen van Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA). “De politie doet regelmatig controle op die overdreven snelheden en er worden inderdaad vaak chauffeurs geflitst. Om de bestuurders erop te wijzen dat men de snelheid moet aanpassen, wordt er door het plaatsen van de verkeerskussens tegemoet gekomen aan de vele klachten die we binnenkrijgen. Bij het plaatsen van de kussens is er ook rekening mee gehouden dat de fiets er comfortabel kan naast rijden.”

De verkeerskussens werden geplaatst na meerdere klachten van overdreven snelheid

 

Nieuw parkeerbeleid met extra zones voor schijfparkeren vanaf 1 april

In de Kasteelstraat ook zone voor kortparkeren  tijdens openingsuren van de winkels

TEMSE – Wie na 1 april in Temse centrum parkeert, zal vaker de parkeerschijf moeten leggen in plaats van dieper in de geldbuidel te tasten. Het bestuur ziet langparkeerders liever op de centrumparkings staan. in de winkelstraten zal men ook een systeem van kortparkeren invoeren.

Naast het nieuwe politiereglement heeft de gemeenteraad van maart ook de nieuwe parkeerretributies goedgekeurd. Meteen de laatste horde voor het parkeerplan dat op 1 april start.

De prijs aan parkeerautomaten wordt verdubbeld van 0,50 naar 1 euro per uur. Maar de betaalzone krimpt wel tot enkel het winkellint, zijnde de Kouterstraat en omgeving. Dit wil zeggen dat ongeveer de helft van de zone voor betalend parkeren verdwijnt en opgaat in schijfparkeren. Het gratis parkeren in de betaalzone gaat wel van vijftien naar dertig minuten.

De blauwe zone in het centrum wordt dus uitgebreid. Bijvoorbeeld op de Markt en de Kasteelstraat, nu nog betalend, geldt na 1 april de parkeerschijf.

“Bewoners van de blauwe en betalende zone kunnen een bewonerskaart aanvragen. De eerste is gratis, de tweede kost 150 euro. Langparkeerders kunnen gratis terecht in de centrumparkings zoals die aan het station en De Zaat, zegt schepen voor Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA). “Met dit nieuwe parkeerbeleid willen wij niet alleen tegemoetkomen aan de noden van de burgers, maar ook het gebruik van de centrumparkings stimuleren. Die liggen allemaal op 200 tot 300 meter wandelafstand van het centrum.”

Te duur

Wie zich niet aan de regels houdt, betaalt 30 euro, terwijl dat nu 20 euro is. Te duur, vindt Annemie Muyshondt (Vlaams Belang): “Als mensen per ongeluk hun schijf vergeten, moeten ze meteen 30 euro betalen.” Vlaams Belang had een amendement voorbereid om van 30 naar 15 euro te gaan. Daarop wou Tesamen ook een amendement indienen, voor 20 euro, maar dat ging niet door omdat raadsvoorzitter Geert Vandersickel (N-VA) vond dat Tesamen niet snel genoeg een duidelijk amendement kon verwoorden.

Uiteindelijk stemde enkel Vlaams Belang voor het eigen amendement: de meerderheid stemde tegen, Tesamen wilde liever het eigen amendement goedgekeurd zien, en Groen stemde ook tegen omdat een lage retributie leidt tot meer auto’s. Een redenering die schepen Truyman volgt. “Een lagere boete is geen sturend middel. Dan zeggen mensen: het is maar 15 euro, en ze blijven staan.”
In de winkelstraten zal men wel een systeem van gratis kortparkeren behouden. Dat zijn zogenaamde ‘Shop&go’ -plaatsen, tijdens de openingsuren van de winkels om de circulatie in deze straten te blijven garanderen.

Kortparkeren

“In de Kasteelstraat komt, tussen de Priester Poppestraat en de Veerstraat inderdaad een zone voor kort parkeren”, stelt schepen van Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA). “Daar zal men een half uur gratis kunnen parkeren om naar de winkel te gaan. De controle daarop gebeurd trouwens digitaal. Dit werkt met een soort sensoren. Als men langer dan een half uur op zo’n plaats geparkeerd staat krijgt de dienstdoende parkeerwachter een melding en kan men beboet worden.”

In de betalende zone komen ook nieuwe parkeerautomaten.

“Die parkeerautomaten zullen werken met nummerplaatherkenning”, klinkt het. “Men zal dus de nummerplaat van de wagen moeten invoeren. ( zoals in Sint-Niklaas red.) Dat systeem zorgt er ook voor dat men maar één keer een half uur gratis kan parkeren.”

Ondermeer in de Kasteelstraat en op de Markt wordt schijfparkeren ingevoerd

Gemeente ziet extra coronapremie voor de lokale horeca niet zitten

TEMSE – Tijdens de gemeenteraad van maart deed de Vlaams Belang-fractie een voorstel om de horeca in Temse een éénmalige coronapremie te schenken. Het gemeentebestuur wou echter niet ingaan op het voorstel.

“Ik vrees dat deze populistische vraag  totaal zijn doel zal missen”
schepen Lokale Economie, Stephan Vandergucht (N-VA)

“Het zou zeer spijtig zijn indien bijvoorbeeld het ‘lokale café’ dat onmiskenbaar deel uitmaakt van onze Vlaamse cultuur de langdurige sluiting niet zou overleven”, stelde fractievoorzitter Annemie Muyshondt. “Met zo’n steunmaatregel hopen we dat na de corona-pandemie de horeca in onze gemeente opnieuw voluit zijn sociale en maatschappelijke rol zal kunnen vervullen.”

Omdat er op dit moment nog geen reëel uitzicht is op een heropening, wou Vlaams Belang dat de gemeente de lokale horecaondernemers een éénmalige premie zou toekennen van 500 euro.

“Om in aanmerking te komen, dient de horecazaak in bedrijf te zijn sinds 19 oktober 2020 en gelegen te zijn op het grondgebied van Temse”, aldus Muyshondt. “Onder horecazaak wordt verstaan een drank- of eetgelegenheid met een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De premie zou worden uitgekeerd in gemeentelijke aankoopbons, de Cadeaucheque. Hopelijk kan de gemeente nog een extra inspanning doen voor de horeca in Temse”.

Faillissement

“Ik vrees dat deze populistische vraag  totaal zijn doel zal missen”, reageerde schepen van Lokale Economie Stephan Vandergucht (N-VA). “Ook moeten we ons de vraag stellen of zo’n steunmaatregel met gemeentelijke cadeaucheques een zaak van een faillissement kan redden. Eerlijk gezegd, ik denk het niet. Met de cadeaucheques gaat men geen BTW, RSZ, belastingen of leveranciers betalen.”

“We hebben met het lokaal bestuur vanaf het begin geanticipeerd op de pandemie met diverse acties”, aldus de schepen. “Zoals de viooltjesactie en de Winkelhieractie met heel wat restaurant – en consumptie-bons in de prijzenpot. Daarnaast kreeg elke marktbezoeker een mooie draagtas en de winnaar van de actie ‘Lichtpuntjes’ kreeg een resto-bon van 150 euro.”

Schot voor de boeg

Ook de terrassen met een open karakter op het openbaar domein krijgen dit jaar een vrijstelling van belasting

“We publiceerden daarnaast een lijst met de zaken die take away deden”, klonk het. “De belasting op gesloten terras is dit jaar niet verschuldigd en ook voor de terrassen met een open karakter op het openbaar domein is er dit jaar een vrijstelling. De marktkramers kregen vorig jaar tijdens het tweede semester een korting van 50 procent op het staangeld en dat zal ook dit jaar gebeuren. De concessies voor de cafetaria’s van Tielrode en Steendorp zijn dit jaar vrijgesteld tot ze mogen heropenen.”

“Ook dit jaar doen we weer een viooltjesactie maar nu voor alle handelszaken en take away’s. Ook de Winkelhieractie in mei doen we weer waarbij we nog meer de aandacht zullen vestigen op het winnen van restaurant- en consumptiebons. Het geheel van al deze acties zal veel meer bijdragen dan zo’n éénmalig schot voor de boeg”, besloot schepen Vandergucht.

De marktkramers kregen vorig jaar tijdens het tweede semester een korting van 50 procent op het staangeld en dat zal ook dit jaar gebeuren.

Nieuw intergemeentelijk politiereglement goedgekeurd.

Vanaf 1 april ook GAS-boetes voor verkeer en snelheid

TEMSE – Op de gemeenteraad van 1 maart keurde de gemeente Temse het nieuw intergemeentelijk politiereglement goed. Opvallend hierbij is de toevoeging van gemeentelijke administratieve sancties (GAS) voor verkeer (stilstaan en parkeren) en snelheid (snelheidsovertredingen 30 en 50 km/u).

“Zo kan de gemeente kort op de bal spelen bij fenomenen die zich voordoen in de gemeente” Politiecommissaris Katty De Bruyn

Tijdens de gemeenteraad van februari werd het nieuw intergemeentelijk politiereglement goedgekeurd waarin ook de aanpassingen van het GAS-reglement werden opgenomen. Het nieuwe politiereglement, dat in


gaat op 1 april 2021, is van toepassing voor de politiezone Temse-Kruibeke.

GAS-reglement

“Het nieuwe politiereglement zal dus ook van toepssing zijn in Kruibeke wat hiervoor niet het geval was”, schetst commissaris Katty De Bruyn. “Dat was niet makkelijk voor onze ploegen op de baan die rekening moesten houden dat in de ene gemeente alles kon en in de andere niks.”

“Een aantal overtredingen zijn nu ook in een GAS-reglement gestoken omdat de capaciteit van het Parket beperkt is”, aldus De Bruyn. “Zo kan de gemeente kort op de bal spelen bij fenomenen die zich voordoen in de gemeente.”

Tijdens de commissiezitting Algemeen Beleid van 24 februari werd een overzicht gegeven van de aanpassingen die werden doorgevoerd. Een belangrijke nieuwigheid in het reglement is de toevoeging van gemeentelijke administratieve sancties voor verkeer (stilstaan en parkeren) en snelheid (snelheidsovertredingen 30 en 50 km/u).

Centrum en dorpskernen leefbaarder

Hiermee maakt het gemeentebestuur werk van de vooropgestelde doelstellingen die in het meerjarenplan werden opgenomen, waarbij wordt ingezet op het bestrijden van kleine criminaliteit en overlast, zowel preventief als repressief. Concreet betekent dit dat de gemeente zelf hinderlijk en foutief stilstaan en parkeren kan bestraffen met een GAS-boete, alsook het bestraffen van snelheidsovertredingen.

Deze aanpassingen sluiten tevens aan bij de implementatie van de snelheidsregimes (zone 30 en 50) en het nieuwe parkeerbeleid die in het mobiliteitsplan in 2020 werden opgenomen. Een ambitieus plan waarmee de gemeente Temse haar centrum en de dorpskernen van de deelgemeenten de komende jaren leefbaarder en verkeersluwer wil maken.

“Bij de uitwerking van het parkeerbeleid werd rekening gehouden met de veelvuldige vragen en suggesties die we hebben gekregen van bewoners en handelaars.” aldus, schepen van mobiliteit Lieve Truyman (N-VA).

Opbrengsten voor verkeersveiligheid

De gemeente wil voluit inzetten op de veiligheid van haar inwoners en investeert daarom in een gloednieuw flitstoestel dat de politie in staat stelt om op eender welke locatie de snelheidsovertreders te vatten.

“Het oude toestel had beperkingen en kon niet worden ingezet op specifieke locaties, zoals bijvoorbeeld op de ventwegen naast de N41 in Elversele”, aldus commissaris De Bruyn.

N-VA fractieleider, Davy De Rijbel, benadrukte dat flitsacties op die locatie, alsook in de dorpskern van Elversele, dringend nodig zijn.

“Fietsers die gebruik maken van het tunneltje onder de N41, riskeren hun leven door de talrijke snelheidsduivels die over de ventwegen zoeven. Het wordt hoog tijd dat zo’n roekeloos rijgedrag aan banden wordt gelegd”, aldus het raadslid.

Vanaf het moment dat het nieuwe intergemeentelijk politiereglement in werking treedt, zullen de inkomsten van de GAS-boetes rechtstreeks kunnen worden ingezet voor de verkeersveiligheid van Temse.

Het volledige reglement kan men binnenkort checken op de websites van de gemeente en de politie.

MIWA verwelkomde 600ste vrijwilliger Schoon Volk

131 vrijwilligers houden Temse ‘schoon’

SINT-NIKLAAS/TEMSE – Het project ‘Schoon Volk’ werd in het voorjaar van 2017 opgestart door intercommunale MIWA i.s.m. de gemeenten Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster. Met dit project bouwt MIWA en de gemeenten een netwerk uit van zwerfvuilvrijwilligers die op regelmatige basis zwerfvuil in hun eigen buurt opruimen.

Recent mocht MIWA de 600ste vrijwilliger verwelkomen in hun ambtsgebied die zich aansloot bij ‘Schoon Volk’. Dit is Christel Cornelis en haar zoon Kevin Suy uit Steendorp. Regelmatig kun je ze met afvalknijper en zwerfvuilzak spotten in de omgeving van de Heirputstraat en Hospitaalstraat.

De teller voor Temse staat momenteel op 131 enthousiaste vrijwilligers.
Wordt jij ook Schoon Volk ? Contacteer dan de gemeentelijke Milieudienst: tel 03 710 12 31 of mail joris.baeck@temse.be.

 

Christel Cornelis en haar zoon Kevin Suy uit Steendorp vrijwilligers bij Schoon Volk

Eva stopt met halve eeuw oude schoenenzaak om zelf droomjob na te jagen

TEMSE – Na meer dan een halve eeuw houdt Vicky Shoes er mee op. Eva Meersman, de uitbaatster van de schoenenwinkel in de Scheldestraat, wil meer met kinderen gaat werken. Op dinsdag 2 maart start ze met een uitverkoop.

Net zoals vele ander winkelhouders, heeft Eva Meersman tijdens deze coronaperiode diep nagedacht over waar ze naartoe wil. “Het afgelopen jaar heeft me doen stilstaan bij het leven en de toekomst”, zegt ze. “Uiteindelijk nam ik de moeilijke beslissing om een nieuwe weg in te slaan.”

“Al sinds mijn jonge jaren droom ik ervan om met en voor kinderen te kunnen werken. Een droom die ik nu wil verwezenlijken. Zorgen voor mensen ligt me van nature na aan het hart. Zorgen voor voeten en voetjes zal nu zorgen voor kinderen worden.”

Band met gemeente blijft

Vanaf dinsdag 2 maart start ze met een uitverkoop. “Ik ben nu volop bezig met de voorbereiding ervan, zodat de klanten een mooi overzicht zullen krijgen van wat we nog in stock hebben, om dan veilig hun koopjes te kunnen doen”, zegt Eva.

“Hoewel ik alleen de winkel run, krijg ik achter de schermen steun van mijn familie. De verkoop zeg ik nadien vaarwel, net als Temse en mijn klanten die ik zonder twijfel hard zal missen. De band met de gemeente blijft wel: mijn familie woont hier nog, net als vrienden en collega’s.”

Eva is telg van de tweede generatie in de schoenenwinkel. Negen jaar geleden kwam ze voltijds werken in de zaak die door haar ouders in 1966 werd opgestart. Daarvoor leidde ze het ondertussen verdwenen Dendermondse kinderfiliaal Vicky Junior. Wat er na de sluiting met de winkel in Temse gaat gebeuren, is nog niet beslist. (Bron: HN/Tom Nuytemans)

Afgelopen weekend 18 PV’s uitgeschreven voor negeren avondklok

TEMSE – Afgelopen weekend werden er door de politiezone extra controles gehouden inzake verkeer en toezicht op de naleving van de corona maatregelen.

Er werden 81 ademtesten afgenomen van bestuurders. Twee bestuurders legden een positieve ademtest af. Een 53-jarige man uit Temse diende zijn rijbewijs onmiddellijk af te geven voor 15 dagen De man had 1,56 promille alcohol in zijn bloed.

Een 25 jarige man uit Sint Niklaas legde een positieve speekseltest af. De man reed onder invloed van drugs. Zijn rijbewijs werd eveneens onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Eén persoon werd betrapt op het bezit van lachgas.

Er werden nog 14 andere overtredingen vastgesteld: zoals geen drager van het rijbewijs, voertuig niet gekeurd, niet dragen veiligheidsgordel,..
Er werden ook 18 COVID PV’s uitgeschreven voor het negeren van de avondklok.