Gemeente organiseerde participatiemoment voor nieuw Mobiliteitsplan

Tweede participatiemoment op woensdag 12 juni (20 u.)in AC De Zaat
TEMSE – Temse maakt een nieuw Mobiliteitsplan op, samen met het studiebureau Arcadis. Samen willen zij de bevolking zoveel mogelijk betrekken bij het onderzoek naar mogelijke en haalbare realisaties ter verbetering van het verkeer in onze gemeente. Woensdagavond 13 maart vond in AC De Zaat de participatieavond plaats i.v.m. de totstandkoming van het nieuwe mobiliteitsplan.

Doelstelling van dit mobiliteitsplan is een visie ontwikkelen voor de komende 10 jaar.

“Hierbij streven we naar een harmonieus beleid voor alle weggebruikers”, aldus Lieve Truyman (N-VA), schepen van Mobiliteit. “Het is dus van groot belang dat we werken aan een verbeterde verkeersveiligheid door het juiste verkeer tegen de juiste snelheid op de juiste ingerichte weg te organiseren.”

Op de participatieavond waren er 95 inwoners aanwezig!

“Dit wijst erop dat mobiliteit leeft onder de bevolking, het hen bezig houdt”, klinkt het. “Tegelijkertijd zijn we er allen partners van en dragen ook allemaal onze verantwoordelijkheid in het mobiliteitsverhaal.”

Na de verwelkoming van schepen van mobiliteit Lieve Truyman, de toelichting van het studiebureau over wat juist de doelstelling is van een mobiliteitsplan, alsook het praktische verloop van de avond door het diensthoofd mobiliteit Davy De Cock, werden de 95 aanwezigen verdeeld in verschillende werkgroepen: snelheidsregimes, parkeren, fietsers en voetgangers. Gedurende de hele avond was er ook de mogelijkheid om ideeën neer te schrijven over hoe er gewerkt kan worden aan een duurzamere mobiliteit.

Het participatietraject werd door de aanwezigen positief onthaald, het is een mogelijkheid om mee te bouwen aan een harmonieus mobiliteitsverhaal.
Het lokaal bestuur Temse, de lokale politie en het studiebureau Arcadis hebben op deze manier rechtstreeks kunnen aanvoelen wat er leeft onder de inwoners, waar de bezorgdheden liggen. Tevens werden er ook heel wat frisse ideeën gelanceerd. Deze informatie wordt verder onderzocht en concrete relevante scenario’s die bijdragen tot het algemeen belang zullen voorgesteld worden op de 2de participatieavond van 12 juni 2019.

Klik hieronder door voor een overzicht van de 3 fases die doorlopen worden om tot een mobiliteitsplan te komen.

Verder lezen Gemeente organiseerde participatiemoment voor nieuw Mobiliteitsplan