Gemeente organiseerde participatiemoment voor nieuw Mobiliteitsplan

Tweede participatiemoment op woensdag 12 juni (20 u.)in AC De Zaat
TEMSE – Temse maakt een nieuw Mobiliteitsplan op, samen met het studiebureau Arcadis. Samen willen zij de bevolking zoveel mogelijk betrekken bij het onderzoek naar mogelijke en haalbare realisaties ter verbetering van het verkeer in onze gemeente. Woensdagavond 13 maart vond in AC De Zaat de participatieavond plaats i.v.m. de totstandkoming van het nieuwe mobiliteitsplan.

Doelstelling van dit mobiliteitsplan is een visie ontwikkelen voor de komende 10 jaar.

“Hierbij streven we naar een harmonieus beleid voor alle weggebruikers”, aldus Lieve Truyman (N-VA), schepen van Mobiliteit. “Het is dus van groot belang dat we werken aan een verbeterde verkeersveiligheid door het juiste verkeer tegen de juiste snelheid op de juiste ingerichte weg te organiseren.”

Op de participatieavond waren er 95 inwoners aanwezig!

“Dit wijst erop dat mobiliteit leeft onder de bevolking, het hen bezig houdt”, klinkt het. “Tegelijkertijd zijn we er allen partners van en dragen ook allemaal onze verantwoordelijkheid in het mobiliteitsverhaal.”

Na de verwelkoming van schepen van mobiliteit Lieve Truyman, de toelichting van het studiebureau over wat juist de doelstelling is van een mobiliteitsplan, alsook het praktische verloop van de avond door het diensthoofd mobiliteit Davy De Cock, werden de 95 aanwezigen verdeeld in verschillende werkgroepen: snelheidsregimes, parkeren, fietsers en voetgangers. Gedurende de hele avond was er ook de mogelijkheid om ideeën neer te schrijven over hoe er gewerkt kan worden aan een duurzamere mobiliteit.

Het participatietraject werd door de aanwezigen positief onthaald, het is een mogelijkheid om mee te bouwen aan een harmonieus mobiliteitsverhaal.
Het lokaal bestuur Temse, de lokale politie en het studiebureau Arcadis hebben op deze manier rechtstreeks kunnen aanvoelen wat er leeft onder de inwoners, waar de bezorgdheden liggen. Tevens werden er ook heel wat frisse ideeën gelanceerd. Deze informatie wordt verder onderzocht en concrete relevante scenario’s die bijdragen tot het algemeen belang zullen voorgesteld worden op de 2de participatieavond van 12 juni 2019.

Klik hieronder door voor een overzicht van de 3 fases die doorlopen worden om tot een mobiliteitsplan te komen.

  1. Verkenningsfase bestaat uit de screening van het huidige plan en het in kaart brengen van de aandachtspunten. Deze was klaar in december 2018.
    Te raadplegen op www.temse.be en www.temse.be/inspraak

2) Onderzoeksfase, hierbij onderzoekt men de verschillende verkeersonderzoeken, dit is de fase waarin we nu zitten en bestaat uit 2 participatietrajecten.
1ste participatiemoment bestaat uit:
Oproep aan bevolking – tot 20 maart – om suggesties in te dienen voor een vlotter, veiliger en duurzamer verkeer via huis-aan-huis bedeelde invulkaart of burgerparticipatieplatform www.temse.be/inspraak (met mogelijkheid om voorstellen van anderen te steunen)
Bent u ook benieuwd naar wat de medeburger aan de gemeente heeft voorgesteld ter verbetering van het verkeer? Lees dan zeker de bijna 350 voorstellen op www.temse.be/inspraak.

Tweede participatiemoment op woensdag 12 juni (20 u.)in AC De Zaat

Inwoners die graag mee willen kiezen uit de verschillende scenario’s die hen worden voorgelegd op basis van ingediende suggesties door de bevolking e.a., dienen vóór 31 mei in te schrijven (beperkt deelnemersaantal!) via de dienst Mobiliteit, tel. 03 710 12 67/75, mobiliteit@temse.be, of het inschrijvingsformulier af te printen op www.temse.be en in te vullen (ook beschikbaar aan Infobalie in AC De Zaat).
Je ontvangt begin juni een bevestiging als deelnemer.

3) Beleidsfase, hier wordt de beleidsnota opgemaakt met daaraan actiepunten gekoppeld op korte termijn, middellange termijn en lange termijn die naar concrete uitvoering gaan. Dit dient klaar te zijn in het najaar van 2019.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *