Open Vld Temse vraagt meer aandacht voor dierenwelzijn

TEMSE – Tijdens de gemeenteraad van februari vroeg raadslid Bart Van Geyt (Open VLD) aandacht voor het dierenwelzijn in de gemeente. Naast een pilootproject van een honden-losloop-zone wil hij meer geluidsarm vuurwerk bij evenementen.
Raadslid Bart Van Geyt aan het grasveld in de Pieter Dierckxlaan

“In het verleden zijn er al inspanningen gedaan voor onze trouwe viervoeters in de gemeente maar momenteel moeten we jammer genoeg vaststellen dat er diverse hondentoiletten verwijderd zijn en dat er van hondenweides weinig sprake is”, stelt Bart Van Geyt. “Enkel de sanctie in de vorm van een GAS-boete voor het niet verwijderen van hondenpoep is gebleven. Een GAS-boete is een handig instrument om een mentaliteitswijziging teweeg te brengen maar is geen doel op zich of een oplossing. In het kader van het dierenwelzijn lijkt voor Open Vld Temse een betere facilitering dan ook noodzakelijk.”

Opstart pilootproject honden-losloop-zone
“Ik vind dat we als gemeente ambiteuzer mogen zijn en dat dit beter kan”, aldus Van Geyt. “Daarom wil ik dan ook het voorstel doen om een pilootproject op de starten voor de aanleg van een omheinde hondenlosloopzone. Een geschikte locatie om dit pilootproject te ontplooien is een openbaar bos, natuurgebied of een grasland. Het welzijn van mens en dier, in combinatie met natuur dient hierbij centraal te staan.”
Bart Van Geyt stelt daarvoor het volledige grasplein kunnen zijn ter hoogte van de Pieter Dierickxlaan.

“Deze locatie heeft het bijkomende voordeel dat er hierdoor extra sociale controle zal zijn op het correct
gebruik van de nabij gelegen afvalcontainers”, klinkt het. “Uiteraard dient er ook een goed reglement opgesteld worden voor het gebruik van deze hondenlosloopzone met duidelijke afspraken.
Als dit pilootproject een succes blijkt te zijn, kan een omheinde hondenlosloopzone ook opgenomen
worden in de mogelijke plannen bij de opwaardering van het Scheldepark.”

Vuurwerk
“Daarnaast dient er de mogelijkheid bekeken te worden om in de toekomst meer geluidsarm vuurwerk
te gebruiken bij evenementen of zelfs te vervangen door een hedendaags lichtspektakel. Ik kan alleen maar vaststellen dat in vele omliggende gemeenten men deze beslissing al genomen heeft ten gunste van het welzijn van mens en dier” aldus het gemeenteraadslid.

“Ik ben het project zeker genegen”, aldus Tinneke Van Britsom (N-VA), schepen van Dierenwelzijn. “In het verleden waren er inderdaad hondentoiletten, die door misbruiken spijtig genoeg zijn afgeschaft in 2014. Het is dus niet de bedoeling om dezelfde situatie te gaan creëren als voorheen. Daarom zal ik eerst met de bevoegde diensten samen zitten. Dan zal er zeker gekeken worden , dat als we zo een project opstarten, er een stevig reglement zal komen dat wijst op ieders verantwoordelijkheid en misbruiken zwaar zal bestraffen en waar respect voor het werk van de medewerkers van de gemeente centraal staat.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *