Uw mening tijdens Klimaatcafé Temse op 19 januari in AC De Zaat

Klimaatland 19 01 16De Wase gemeenten engageren zich om tegen 2020 de CO2-uitstoot in het Waasland met 20 % te verminderen. Hiervoor ondertekenden zij op 19 juni 2015 het Burgemeestersconvenant in het kader van Waasland Klimaatland, een samenwerkingsverband tussen de Provincie Oost-Vlaanderen en Interwaas.

Deze laatste maakt voor de Wase gemeenten een klimaatactieplan op en organiseert meer dan 50 inspraakmomenten i.s.m. de gemeentebesturen.

Om de doelstelling van CO2-vermindering te realiseren wordt beroep gedaan op uw mening en bijdrage.

Op dinsdag 19 januari om 19.30 u. kan men deelnemen aan het Klimaatcafé in AC De Zaat, in zaal De Arcke (5de verdieping). Terwijl u een drankje nuttigt, kan u in verschillende groepen meedenken rond 3 thema’s: mobiliteit, werk en wonen.

Unizo boegbeeld Karel Van Eetvelt te gast op CD&V nieuwjaarsreceptie

Ingrid Deschepper verkozen tot nieuwe voorzitter
Ook CD&V Temse hield weer een nieuwjaarsreceptie. Heel wat leden en sympathisanten kwamen elkaar de beste wensen overbrengen in de bovenzaal van de Gulden Cop.

Eregast dit jaar was gedelegeerd bestuurder van Unizo Karel Van Eetvelt. Hij werd na de speech van uittredend voorzitter Roger Monnissen op de rooster gelegd door burgemeester Luc De Ryck.

Er werden ook heel wat leden in de bloemetjes gezet.

Voorzitters CD&V 2016
vlnr.: VZ CD&V Senioren Lieve Vinck, VZ lokale afdeling Ingrid Deschepper en VZ CD&V Jongeren Nicola De Cock

Tegelijkertijd met de nieuwjaarsbijeenkomst waren er ook de verkiezingen voor een nieuwe voorzitter, voorzitter Jong CD&V en voorzitter CD&V Senioren.

Met 94 procent van de stemmen is Ingrid Deschepper verkozen als tiende naoorlogse voorzitter van CD&V Temse. Zij is de eerste vrouwelijke voorzitter van de Temsese afdeling en de opvolger van Roger Monnissen die zes jaar lang de lokale afdeling leidde en de tijd rijp achtte om de fakkel door te geven. Oorspronkelijk had ook Koen de Clercq zich kandidaat gesteld maar om geen tweespalt in de partij te brengen had hij zijn kandidatuur ingetrokken.

Bij de Temsese CD&V jongeren werd Nicola De Cock als enige kandidaat verkozen tot voorzitter. Hij neemt het voorzitterschap over van Kristof Van Royen. Voor de plaatselijke CD&V Senioren werd Lieve Vinck tot nieuwe voorzitter verkozen.

Meer foto’s, klik hier

DSC_0015

Harmonie Orkest Temse hield eerste teerfeest in zijn bestaan.

Harmonie Orkest Temse bestaat één jaar en hield het eerste teerfeest in zijn bestaan in Club 45 in de Schoolstraat.

’s Namiddags was er een rondgang langs de plaatselijke horecazaken. Vooraf werd voorzitter Katty Van Cauwenberghe met veel muziekgeschal ten huize afgehaald.

Harmonie Orkest Temse (HOT) is de samenvoeging van harmonieën Recht Door Zee en Moed en Volharding. Zij beschikken beiden over een rijke geschiedenis maar beslisten om samen te gaan werken om de toekomst van de harmoniemuziek in Temse veilig te stellen.

Meer foto’s, klik hier

Harmonie Orkest Temse 2016

Temse start met bib-aan-huis-dienst

Nadat bijna twee jaar geleden de bib van Temse de filialen in de deelgemeenten sloot breidt men de dienstverlening uit met een bib-aan-huis-dienst.

Bib aan huis 2016 flyer“We kregen eerder al de vraag van enkele mensen die minder mobiel zijn of er geen mogelijkheid was om materialen van de bib aan huis te laten afleveren”, aldus schepen van Cultuur Lieve Truyman (N-VA).

“Met de sluiting van de uitleenposten in de deelgemeenten zijn we de werking van de bib voor een groot stuk gaan herbekijken. Daarom heeft het gemeentebestuur beslist om in te gaan op de vraag en een bib-aan-huis-dienst op te starten.

“Het is een dienst voor mensen die minder mobiel zijn of langdurig ziek zijn en zich niet kunnen verplaatsen. De aanvrager krijgt een bibmedewerker over de vloer voor een kennismakingsgesprek waarin men polst naar de interesses van de lezer. Nadien wordt de klant bediend door een vaste medewerker van de bib.

Lydia Verhelst uit Elversele is de eerste bib-aan-huis-klant.

“Omdat ik zelf niet beschik over een wagen en ik met het openbaar vervoer naar de bib in Temse moet besloot ik mij in te schrijven voor deze dienstverlening”, vertelt Lydia. “Ik ben een veellezer, vooral dan detectiveverhalen van Vlaamse auteurs, zoals Aspe en recent ook Coppers, de tv-serie die momenteel op VTM loopt, Waarvan ik niet wist dat er eigenlijk eerst een boekenreeks van bestond. Ik hou niet van die zeemzoete liefdesverhaaltjes”.

Lydia is er het hart van in dat de bib in Elversele gesloten werd.

“Ik ging om de drie weken naar de bib. Het was echt een sociaal gebeuren”, klinkt het. “In Elversele kent iedereen elkaar en bij het aanschuiven in de bib werden er leuke gesprekken gevoerd. Ook voor de plaatselijke school is het sluiten van het bibfiliaal een probleem. Vroeger kon men per klas een bezoekje brengen aan de bib. Ik kan me niet voorstellen dat de school nu een bus gaat inleggen om alle leerlingen samen naar de bib in Temse te voeren”.

Info bib-aan-huis-dienst: 03-710.13.20 of bibliotheek@temse.be

Bib aan huis 2016
vlnr.: Schepen van Cultuur Lieve Truyman (N-VA), bibliothecaris Marijke Dierckx, eerste bib-aan-huis-klant Lydia Verhelst en bib-medewerker Sabine Meeus.

 

Overname PWA- Dienstenchequebedrijf door ‘Het Poetsbureau’

Vanaf 15 januari 2016 stopt het PWA van Temse met zijn dienstencheque-activiteiten.
Het ganse personeelsbestand (53 personeelsleden) en klantenbestand zal vanaf dan beheerd worden door “het Poetsbureau”.
Deze dienstencheque-onderneming (met hoofdzetel in Genk) heeft momenteel al méér dan 3 000 werknemers in dienst en opent een nieuw kantoor in de Akkerstraat 6B te Temse. Tel. 03/500.05.39 mail: temse@poetsbureau.be

Het huidige PWA-kantoor (gehuisvest in AC De Zaat, 2e verdieping) behoudt nog wel zijn oorspronkelijke activiteiten als PWA.
Privé-personen kunnen er terecht voor oa. tuinonderhoud, kleine klusjes, opvang van (zieke) kinderen en bejaarden thuis.
Ook scholen, openbare besturen, land-en tuinbouwbedrijven en niet-commerciële verenigingen kunnen voor allerhande activiteiten een beroep doen op het PWA. Het PWA-kantoor is elke werkdag open van 8.30u tot 12u en op woensdagnamiddag van 13.30u tot 16.00u. U kan hen telefonisch bereiken op 03/710.80.16.

Geschiedenis
Het pwa van Temse (vzw) werd opgericht in mei 1995 en is een gevestigde waarde geworden in Temse.
In de hoogtijjaren 2003 – 2004 werden op jaarbasis 34 000 u hulp gepresteerd met 145 pwa-ers.
Door het invoeren van het dienstenchequesysteem in november 2004, waarbij poetshulp niet meer onder de vleugels van het pwa terecht kon, kreeg men een terugval van aantal uren. Toch presteerden onze 73 pwa-ers in 2014 en 2015 nog 18 100 u.
In november 2004 begon het pwa van Temse met een dienstenchequebedrijf. Vrij vlug groeide het dienstenchequebedrijf uit tot een kleine kmo met 75 personeelsleden in dienst . 72 000 u poetshulp op jaarbasis werden er gepresteerd bij privépersonen.
In 2015 was het dienstenchequebedrijf nog goed voor 62 000 u.
De Raad van Bestuur, onder voorzitterschap van Hugo Maes (nog altijd de eerste voorzitter), koos resoluut voor tewerkstelling. Maar helaas tal van factoren dwongen de Raad van Bestuur tot stopzetting van de dienstencheque-activiteiten. Op 15 januari 2016 wordt de dienstenchequeafdeling van het pwa overgenomen door het poetsbureau.

Schepen Hugo Maes:
“Met pijn in het hart moeten we afscheid nemen van onze medewerkers. Het zijn stuk voor stuk prima werkkrachten die met hart en ziel hun poetstaak vervulden bij mensen thuis en die hierbij ook een sociale rol vervulden. Ook het ondersteunend en sturend personeel, gegroeid tot volwaardige bedrijfsleiders, mogen in deze arbeidsfierheid delen.
Na lange maar constructieve onderhandelingen werd een akkoord met ‘Het Poetsbureau’ gemaakt en wordt de tewerkstelling van 53 personeelsleden gevrijwaard naar de toekomst toe”.

Ouderenadviesraad wil nieuw ouderenbehoeftenonderzoek

Prof. Dominique Verté besprak het ouderenbevolkingsonderzoek van Temse op de open Algemene Vergadering van de ouderenadviesraad.

Temse was één van de eerste gemeente in Oost-Vlaanderen die een 10 tal jaren geleden een ouderen behoeftenonderzoek deed bij zijn bevolking.
De resultaten resulteerden in heel wat kleine en grote acties.
De oprichting van de seniorenmobiel dienst, het dienstencentrum Het Achterpoortje , warme maaltijden, plannen voor de bouw van ouderenvoorzieningen, meer blauw op straat.
Nu meer dan 180 gemeenten deze bevraging gedaan hebben gedurende de afgelopen 10 jaar kan men vergelijkingen maken en verdere acties suggereren.

“Het zou ook goed zijn van deze bevraging over te doen bij de huidige oudere bevolking in Temse na 10 jaar”, aldus schepen van Seniorenzaken Hugo Maes (CD&V) “Ik doe hiervoor de komende week de nodige inspanning om te laten goedkeuren op het cbs”.

De Ouderenadviesraad wil alvast hier zijn schouders onder zetten, bij mensen thuis op bezoek gaan en de vragenlijst invullen.
Een bevragen van ouderen door ouderen.
De seniorendienst zal in afspraak met de Vrije Universiteit Brussel deze resultaten inputen.
Aan Prof. Verté en zijn dienst om opnieuw conclusies te trekken en het beleidsondersteunend te werken naar de toekomst toe.

Dominique Verté is Doctor in de Gerontologie en als professor verbonden aan de opleiding Agogische Wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel. Hij is de stuwende kracht achter de Ouderenbehoefteonderzoeken. Daarnaast begeleidt hij meerdere doctoraatsstudenten in het domein van de sociale gerontologie. Dominique Verté participeert in verschillende Europese onderzoeksprojecten (bv. rond ouderenmishandeling, sociale inclusie) en heeft expertise op verschillende vlakken: politieke en sociale participatie van ouderen, vrijwilligerswerk, buurtontwikkeling, huisvesting, kwetsbaarheid, mobiliteit, ouderenmishandeling.

Ouderenadviesraad 2016
Op de foto vlnr staande Hugo Maes (bevoegde schepen voor ouderenbeleid) Miralda Verdickt (diensthoofd sociale dienst – seniorenconsulent) Roger Troubleyn (ere-voorzitter) Prof. Verté, Jos Verhulst (voorzitter Ouderenadviesraad) Freddy Heyndrickx (ere-voorzitter ) Daan Van Duppen (medewerker Prof. Verté) vlnr zittend : Eddy Calle, Marie-Thérèse Smet, Ingrid Derkinderen, Theo Baecke, Walter Waterschoot.(allen lid van het dagelijks bestuur)

 

Maak kennis met de oostelijke tangent op 26 januari 2016

Op dinsdag 26 januari 2016 organiseren het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de stad Sint-Niklaas en de gemeente Temse een infomarkt over de oostelijke tangent. Dat is de nieuwe verbindingsweg tussen het knooppunt van de R42 (Singel) met de N70 en de E17. Tijdens deze infomarkt krijg je meer informatie over het project.

De oostelijke tangent in een notendop
De oostelijke tangent is een nieuwe verbinding tussen de N70 / R42 en de E17 langs de spoorlijn Sint-Niklaas-Mechelen. Er komt een nieuwe weg voor auto’s en vrachtverkeer met een afgescheiden dubbelrichtingsfietspad. Door vlotter verkeer te creëren rond Sint-Niklaas verlicht de verkeersdruk in het centrum van de stad. Daarnaast maakt de nieuwe weg verschillende bedrijvenzones vlotter en beter bereikbaar. Het project zet ook in op de fietsers en het openbaar vervoer met een snelle en veilige fietsas tussen de N70 en Eigenlo en een beter bereikbaar station.
19/01/16 tot 18/03/16: openbaar onderzoek

Op 4 december 2015 is een belangrijke procedurele stap gezet: de Vlaamse Regering heeft het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) voorlopig vastgesteld. De volgende stap is een openbaar onderzoek. Vanaf 19 januari 2016 tot en met 18 maart 2016 ligt het plan en het plan-MER ter inzage en kan je opmerkingen, bezwaren of adviezen indienen. Meer info over deze procedure vind je op www.ruimtelijkeordening.be.

Kom naar de infomarkt
Om het openbaar onderzoek zo goed mogelijk te laten verlopen, organiseren AWV, stad Sint-Niklaas en gemeente Temse op dinsdag 26 januari 2016 een infomarkt in Sint-Niklaas voor alle geïnteresseerden. Deze markt vindt plaats in de refter van VTS (Vrije Technische Scholen), Breedstraat 194 (ingang tegenover Magnolialaan), 9100 Sint-Niklaas. De markt is doorlopend open van 15 tot 20 uur. Aan de hand van kaart- en beeldmateriaal krijg je uitleg bij de plannen van de oostelijke tangent.

beeldot_uitnodiginginfomarkt_0-page1

Nieuwjaarsreceptie TTS Ondernemingsclub met 200 aanwezigen

Ondernemingsclub TTS organiseerde een nieuwjaarsreceptie in de gebouwen van garage Rapid.

De zowat 200 aanwezigen werden vergast op een walking dinner en muzikale jazzy animatie van gelegenheidsband @Berkeley Square.
Tijdens zijn openingswoord blikte voorzitter Roland Van Gasse terug op de realisaties van de ondernemingsclub, in de industriezone, in 2015 en verklapte hij wat er voor 2016 op het programma staat.
Burgemeester Luc De Ryck (CD&V) hield er aan in naam van het gemeentebestuur de aanwezigen een gelukzalig nieuw jaar toe te wensen.

Meer foto’s, klik hier

36-DSC_0779

Helena Van der Gucht wint Provinciaal Kampioenschap kogelstoten.

Van der Gucht 2016TEMSE – Helena Van der Gucht uit Temse is sterk begonnen aan het indoor atletiek seizoen. Zij behaalde afgelopen weekend de eerste plaats op het Oost-Vlaams Provinciaal Kampioenschap kogelstoten in de topsporthal in Gent.

Helena stootte de kogel 14.23 meter ver in haar derde poging. Deze prestatie is goed voor de negende plaats op de Belgische ranking aller tijden.

Deze goede start geeft haar de motivatie om op de ingeslagen weg verder te gaan. Dit na een moeilijk en bewogen 2015. Ambitieus zoals ze is hoopt Helena te kunnen bevestigen op het komende Vlaams en Belgisch kampioenschap. Daar hoopt Helena niet enkel haar sterkte concurrentes achter zich te houden maar haar afstand nog te verbeteren naar 14.75 meter.

Minister Maggie De Block eregast bij nieuwjaarsontbijt Open VLD

Als eerste politieke fractie in Temse in 2016 organiseerde Open VLD een nieuwjaarsbijeenkomst voor de leden.

Net zoals de voorbije jaren was dat een nieuwjaarsontbijt, dat bijzonder gesmaakt werd door ruim 150 aanwezigen. Gastspreker was minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block.

Meer foto’s, klik hier

Open VLD 2016

Wijkcomité ‘DurGod’ brengt bewoners weer samen

Net zoals vorig jaar organiseerde het wijkcomité Durmedal/Godevaert Braemstraat (DurGod) in Elversele een nieuwjaarsdrink voor de bewoners.

De zowat 90 aanwezigen genoten van een gezellige avond met hapjes en drankjes De voorbije jaren vestigden zich heel wat koppels met jonge kinderen in de wijk. Daarom besloot men vorig jaar om een nieuw wijkcomité op te richten en aan te knopen met de aloude traditie van een nieuwjaarsreceptie’. In juli organiseert men in de wijk een rommelmarkt en barbecue.

Meer foto’s, klik hier

DurGod 2016
De nieuwjaarsdrink in de wijk ‘DurGod’ was weer een succes. Net zoals vorig jaar kwamen burgemeester Luc De Ryck en enkele schepenen langs.

Erfgoedvereniging Op Stoapel wil groots evenement op poten zetten

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde Op Stoapel een nieuwjaarsdrink voor leden en geinteresseerden.

Voorzitter Lieven Muësen gaf een overzicht van de activiteiten in 2015. Hij keek ook al even in de toekomst met de activiteiten die voor dit jaar gepland staan.
Zo lichtte de voorzitter een tipje van de sluier over jaarlijkse reis van Op Stoapel, Erfgoeddag 2016 met als thema rituelen (tewaterlatingen, doopplechtigheden, kiellegging…) en ook over de zomertentoonstelling in het gemeentemuseum van Temse rond de onlangs overleden fotograaf Alex Suanet, en een publicatie ’De Zaat vroeger en nu’. Verder stipte hij ook de plannen aan voor het project ’Een plan voor ons scheepsbouw-erfgoed’.

Tijdens de nieuwjaarsdrink waren eveneens alle interviews te zien die het afgelopen jaar zijn afgenomen door CANVAS (VRT) voor de reeks ’de Werkende Mens’, en de interviews afgenomen door studenten van het RITS (Brussel).

Momenteel is de erfgoedvereniging ook al bezig met plannen om in 2019, wanneer het 25 jaar geleden zal zijn dat de Boelwerf de deuren sloot, een groots evenement op poten zetten in Temse.

Meer foto’s, klik hier

Op Stoapel 2016
Op Stoapel blijft ook de komende jaren het erfgoed van de Boelwerf in de kijker plaatsen

Derde editie van ‘De Verkiezing van de leukste Carnavalsselfie’ !!!

Win(n)a(a)r(es) krijgt zijn of haar foto op canvas en prijzen ter waarde van 300 euro !!!
Ter gelegenheid van het carnaval in Temse en de deelgemeenten organiseert de webkrant Editietemse.be de derde editie van de Verkiezing van de Leukste Carnavalsselfie van groot-Temse.

De bedoeling is dat men tijdens de carnavalsvieringen in groot-Temse een leuke selfie neemt die te maken heeft met het carnaval. Iedereen kan deelnemen niet enkel carnavalisten, apart of in groep, maar ook ondermeer leerlingen van de diverse lagere scholen (tijdens het kindercarnaval ?) en toeschouwers van de carnavalsstoeten in Temse en de deelgemeenten, Steendorp en Elversele.

De redactie van de onlinekrant selecteert tien foto’s uit het ingezonden aanbod. Op die foto’s worden punten gegeven door een jury van enkele bekende Temsenaars. Daarbij ondermeer schepen van Toerisme Franky De Graeve (CD&V) en belleman Gerard Vercauteren.’

De winnaar krijgt de ingezonden foto in groot formaat op canvas en enkele prijzen, ter waarde van zowat 300 euro, geschonken door lokale handelaars uit de regio.

De foto, samen met alle contactgegevens (naam, adres en tel/gsm-nr.) moet ten laatste op 1 maart 2016 om 20 uur doorgestuurd worden via carnaval@editietemse.be met vermelding ‘Ik heb nota genomen van het reglement’

Het reglement is te lezen op de facebookpagina van de verkiezing: www.facebook.com/deleukstecarnavalsfoto

De verkiezing van de Leukste Carnavalsselfie 2016 werd mogelijk dankzij:

Taverne-Feestzaal de Gulden Cop, Slagerij Ardenia, Nagel – en Schoonheidssalon Looxs, Drankenhandel Prik & Tik Temse, Frituur Den Bengie, Ijssalon Foubert Sint-Niklaas en Toerisme Temse. 

Flyer DLCS 2016 ok