Tesamen hekelt resultaten gemeentemonitor

TEMSE – Het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen publiceerde zopas de gemeente- en stadsmonitor. Dat onderzoek peilt onder andere naar de tevredenheid van burgers over hun lokale woon- en leefomgeving en naar hoe ze leven. Volgens het nieuwe verbond TESAMEN, waar de lokale SP-A deel van uitmaakt, is Temse het zwakke broertje in deze gemeentemonitor met enkele bedroevende resultaten.

“Volgens de Vlaamse Gemeentemonitor is slechts slechts 6 op 10 Temsenaren tevreden over de dienstverlening van het gemeentebestuur”, klinkt het bij lokaal SP-A voorzitter Pascal De Dycker. “We blijken hiermee het zwakste resultaat in het Waasland te behalen. Daarnaast vindt slechts 3 op 10 inwoners dat de gemeente voldoende inspanningen doet om inwoners te betrekken. Nochtans is er heel wat talent aanwezig in onze gemeente dat zijn steentje wil bijdragen aan een warmer, veiliger en leefbaarder Temse. We hebben bijvoorbeeld adviesraden waar puike mensen in zitten, maar zelden of nooit wordt hen door het gemeentebestuur om advies gevraagd.”

Samen zorg dragen voor onze ouderen…

Het aantal ouderen in Temse groeide de voorbije jaren sterk aan in onze gemeente, sterker dan in Vlaanderen.
“‘Prognoses voorspellen dat tegen 2030 één op drie inwoners ouder is dan 60 jaar”, stelt Bert Bauwelinck, fractieleider van de partij in de gemeenteraad. “Het is dus uiterst belangrijk om toekomstgericht met deze groep rekening te houden. Nochtans merken we vandaag in de gemeentemonitor dat in Temse slechts 57% van de inwoners tevreden is over de ouderenvoorzieningen (ter vergelijking: voor heel Vlaanderen is dit 74% red.). De volgende jaren zal het Woonzorgcentrum De Reiger een grondige renovatie ondergaan, maar we vrezen dat dit niet voldoende zal zijn.”

“Uit het Ouderenbehoefteonderzoek van professor Verté (VUB) leren we dat 43% van onze senioren een kruidenier (en vaak ook een bakker en/of slager) mist in de wijk, zeker in de deelgemeenten”, aldus TESAMEN. “We pleiten daarom voor de opstart van mobiele kruidenierszaken, de uitbouw van dorpspunten (dit zijn lokale afhaalpunten waar mensen elkaar ook kunnen ontmoeten) en de organisatie van boerenmarkten in alle deelgemeenten, zodat ook minder mobiele senioren hun dagelijkse inkopen kunnen doen en tegelijk kunnen genieten van meer sociaal contact. Want meer dan 4 op 10 senioren kampt met eenzaamheid.
Op dit moment kent Groot – Temse slechts één dienstencentrum. TESAMEN pleit er voor om ook in wijken buiten het centrum dienstencentra op te richten, zodat elke senior een leuke activiteit kan bijwonen of een betaalbare, lekkere en gezonde maaltijd kan eten in goed gezelschap.”

Klik hieronder door, om het volledig artikel en de reactie van burgemeester Luc De Ryck te lezen

Samen zorg dragen voor de toekomst

TESAMEN:
“Er worden al veel inspanningen geleverd om activiteiten aan te bieden aan de bijna 7.000 kinderen en jongeren in onze gemeente, alleen is het jammer dat ze daar niet veilig geraken. 1 op 2 Temsenaren vindt dat het voor kinderen onveilig is om zich te verplaatsen op ons grondgebied (Temse staat op de 9e slechtste plaats in Vlaanderen). Bijna de helft van de inwoners vindt dat er niet genoeg veilige fietspaden zijn in Temse, een derde vindt de staat van de voetpaden ondermaats.”

“Ongeveer één op drie inwoners vindt dat er te weinig speelvoorzieningen zijn voor kinderen tot 12 jaar en onvoldoende geschikte plekken voor de jeugd. Dit konden we ook lezen in het Kindrapport (2016) van Temse: “Er staan aan de kraan van de Boelwerf veel huizen maar er is geen plaats meer om buiten te spelen, dat vinden we niet leuk. Er is wel nog genoeg plaats om een speeltuin te maken” (klasgesprek 1e leerjaar).
TESAMEN wil méér speelplekken en groen in Temse, waarbij de kinderen zelf ook mogen meedenken over de inrichting. Een écht Huis van het Kind op pakweg de ISA – site kan ervoor zorgen dat alle kindvoorzieningen gebundeld worden op één locatie, zodat ouders én kinderen weten waar ze terecht kunnen.

TESAMEN vraagt ook veel meer aandacht voor de sterk stijgende kinderarmoede.

“Eén op zes kinderen leeft in armoede in onze gemeente, dat zijn maar liefst drie kinderen in elke klas”, klinkt het. “We stellen het systeem van een babykaart voor, die aan kwetsbare gezinnen recht geeft op 1 jaar gratis apotheek, eersteleeftijdsmelk en verzorgingsproducten. Samen met de ondersteuning van kansarme zwangere vrouwen en gratis kinderopvang voor kwetsbare gezinnen kan dit zorgen voor een gelijke start voor alle kinderen. Voor oudere kinderen willen we bekijken hoe we het inschrijvingsgeld voor activiteiten en verenigingen betaalbaar houden voor iedereen.”

Volgens TESAMEN verdient elk kind het om mee op schoolreis, bos – of zeeklassen of scoutskamp te kunnen gaan.

“Armoede mag niet leiden tot uitsluiting”, aldus De Dycker. Met TESAMEN willen we van Temse een warme gemeente maken, een gemeente waar we niemand achterlaten en iedereen meetelt. Want een gemeente die investeert in mensen, daar worden we allemaal samen beter van.”

“Het is evident dat we niet in de volmaakte gemeente wonen, want die bestaat niet”, reageerde burgemeester Luc De Ryck (CD&V). We scoren nu eenmaal voor enkele domeinen en op enkele domeinen minder, dat is in alle gemeente zo. In onze gemeente werden er 950 personen aangeschreven, waarvan er 386 de bevraging hebben ingevuld. De monitor bevat objectieve feiten over onze gemeente zoals bevolkingsaantal, economische gegevens enzovoort, en ook een subjectieve beoordeling door de bevolkingsbevraging.

En bij die bevraging moet men één en ander relativeren. Want het beoordelen van een bepaald iets is vooral afhankelijk van de kennis die men heeft terzake. Dus als die kennis ontbreekt zal de beoordeling navenant zijn. Maar dat is eigen aan dit soort enquetes. Van de 35 indicatoren zijn er 6 waar we minder scoren dan het Vlaamse gemiddelde. Met andere woorden zijn er nog 29 punten waar de goed op scoren.

Eén en ander moet dus genuanceerd worden. We werken momenteel aan een omgevingsanalyse voor het meerjarenplan 2020-2025 en daar zullen die objectieve gegevens verwerkt worden. De subjectieve beoordeling van de monitor is geagendeerd voor het schepencollege van komende maandag en daar zullen we zien op welke wijze we met deze monitor omgaan.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *