Gemeentebestuur stopt procedure Ruimelijk Uitvoeringsplan steenbakkerij

STEENDORP / TEMSE – De oude Steenbakkerij in Steendorp wordt voorlopig niet omgevormd tot industrieterrein met woningen. Een burgerinitiatief kon de gemeente op andere gedachten brengen. Het Temsese schepencollege het ontwerpplan nu laten vervallen.

Steendorp stond op stelten toen bekend raakte dat een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in opmaak was, waardoor een privé-ontwikkelaar de kans zou krijgen de oude Steenbakkerij, die er al jaren verlaten bij ligt, om te vormen tot een lokaal bedrijventerrein met ook nog ruimte voor 120 woongelegenheden. Verschillende verenigingen zaten samen om een protestplan uit te werken en zij mobiliseerden de inwoners via een burgerinitiatief, waardoor er meer dan 1.000 bezwaarschriften werden ingediend. Enkele maanden geleden mocht een vertegenwoordiger tijdens de gemeenteraad vertellen waarom het plan onaanvaardbaar was. Het verzet maakte indruk want het schepencollege vraagt de gemeenteraad nu om het plan niet definitief vast te stellen. Hierdoor vervalt het volgende maand automatisch.

“Er was allesbehalve een maatschappelijk draagvlak”, voert schepen van Ruimtelijke Ordening Eddie Van der Vieren (CD&V) aan. “Bovendien bleek het ontwerp na grondig onderzoek tegenstrijdigheden te vertonen met de geldende structuurplannen. Volgens Ruimte Vlaanderen horen bijkomende woongelegenheden thuis in de kerk tussen het Waesmeer en Vijfhuizen. De steenbakkerij valt buiten dat gebied. De administratie Wegen en Verkeer zag problemen in de ontsluiting langs de Kapelstraat”, motiveert de schepen.

Tweede grote project tegengehouden

Het is al de tweede keer in enkele maanden dat een burgerinitiatief er in slaagt om een groot project in Temse te stoppen. Eerder dit jaar zorgde een groot aantal inwoners van deelgemeente Tielrode ervoor dat de gemeente een negatief advies gaf voor de verkaveling Roomacker. Daar wou een ontwikkelaar 116 woningen realiseren in een woonuitbreidingszone naast het natuurgebied. “Wij vinden het heel positief dat de gemeente heeft geluisterd naar de burgerinitiatieven en naar het openbaar onderzoek. We durven nu hopen op meer inspraak van alle stakeholders. Als alternatief voor het geschrapte ontwerp willen we een RUP dat alle geldende beleidskaders volgt en waar de hele gemeenschap beter van wordt”, klinkt de eerste reactie van woordvoerder Hilde De Roeck.

Steendorpenaren voerden regelmatig actie tegen het plan

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *