Nieuw: jubileumboek ‘40 jaar Culturele Vereniging Spirit Temse’

TEMSE – Op zaterdag 2 december vond in de feestzaal van het gemeentehuis de officiële voorstelling plaats van het jubileumboek ‘40 jaar Culturele Vereniging Temse’. Ruim 100 belangstellenden woonden het gebeuren bij.

De genodigden werden verwelkomd met een fotoreportage over de 40-jarige geschiedenis. De voorstelling werd gepresenteerd door Spirit-secretaris Soames Maes, die in zijn inleiding de historiek van de strip toelichtte. Voorzitter Raoul De Graeve sprak het officiële welkomst- en dankwoord uit, waarna Sascha Van Laeken ludiek zijn relatie tot Spirit belichtte.

Is Spirit over heel Vlaanderen bekend voor haar stripactiviteiten, dan heeft de vereniging doorheen de jaren initiatieven ontwikkeld die de breedste domeinen van het culturele leven bestrijken. Die veelheid komt nadrukkelijk in het boek aan bod en zal voor velen een verrassing zijn. Bovendien wordt de historiek gesitueerd in een breder kader van tijd en ruimte, zodat het deels ook een spiegel is van het Temses culturele leven van de jongste 40 jaar.

“Rond strips worden aparte hoofdstukken gewijd aan de vieringen, de publicaties en de verschillende samenwerkingsverbanden, met als toemaatjes Temse in de strip en Temse en zijn striptekenaars”, vertellen auteurs Luc De Ryck, Sascha Van Laeken en Raoul De Graeve.

Verschillende bekende tekenaars met wie Spirit samenwerkte, leverden speciaal voor deze uitgave een felicitatietekening, zoals onder anderen Merho, Paul Geerts, Hec Leemans, Jeff Broeckx, Patrick Cornelis, Steve Van Bael, Eric Vancoillie, D’ Auwe, Luk Martens en Tony Van Drom.

,Der auteurs van het boek: Sascha Van Laeken Luc De Ryck en Raoul De Graeve.

Ereburgemeester Luc De Ryck, medestichter en onafgebroken bestuurslid, sprak de feestrede uit. Hij belichtte de inhoud van het boek, waarbij hij de veelzijdigheid van de organisaties doorheen de jaren onderstreepte en verwees naar muziekevenementen, tentoonstellingen, quizzen, filmvoorstellingen, uitstappen in binnen- en buitenland, zoektochten en zoveel meer. Hij stelde dat deze verscheidenheid van initiatieven voor velen een verrassing zal zijn.

Vanzelfsprekend legde hij de klemtoon op Spirits specialiteit: de strip. Hij weidde uit over de vele publicaties en evenementen, en kruidde zijn toespraak met wetenswaardigheden en anekdotes. Bijzondere aandacht besteedde hij aan twee hoofdstukken in het boek: ‘Temse in de strip’ en ‘Temse en zijn striptekenaars’. Hij wees daarbij op de vele vormen waaronder Temse aanwezig is in een groot aantal strips en naar de talrijke striptalenten van de eigen gemeente.

De ereburgemeester eindigde zijn toespraak met een warme hulde aan Raoul De Graeve: stichter, bezieler en 40 jaar onafgebroken voorzitter, die 80 wordt op 14 januari. Spirit schonk hem 2 originele creaties van de voormalige resp. de huidige huistekenaar van de vereniging: Tony Van Drom resp. Luk Martens. Daarbovenop kreeg hij ook nog een jubileumtaart. De voorzitter dankte ontroerd voor de hulde.

De voorzitter kreeg 2 originele creaties en en een jubileumtaart

Het boek (A4, hard cover, kleurenuitgave) telt 224 bladzijden en omvat 373 foto’s en illustraties. Auteurs: Luc De Ryck, Sascha Van Laeken en Raoul De Graeve.

De historiek wordt gesitueerd in een breder kader van tijd en ruimte, zodat het deels ook een spiegel is van Temses culturele leven van de jongste 60 jaar, zelfs een naslagwerk.

De oplage is beperkt. Het boek kost 50 euro en is verkrijgbaar bij de voorzitter, August Wautersstraat 10, Temse, 03 771 02 55, lut.com@me.com. Men kan ook overschrijven op rekeningnummer BE41 7370 0542 8710 van Spirit, verzendingskosten: 9 euro.

Inhoud van het boek: klik hieronder door

 1. Van (Dienst) Studio 69 tot Spirit
 2. Een nieuwe lente, een nieuw geluid: de Culturele Vereniging Spirit
 3. Beginjaren 1983-1990: (over)volle agenda met brede waaier aan activiteiten
 4. Veelzijdige activiteiten: samenvattend overzicht
 5. Quizzen, van Studio 69 over Broebelke en Unizo tot Spirit
 6. Muziek
 7. Tentoonstellingen
 8. Vieringen van striptekenaars en albums
 9. Publicaties
 10. Organisaties van het Gemeentebestuur
 11. Samenwerking met personen, verenigingen en instanties
 12. Temse in de strip
 13. Temse en zijn striptekenaars
 14. Filmvoorstellingen
 15. Allerlei
 16. Spirit in 2023
 17. Bestuur 1983-2023
 18. Bronnen
  De auteurs

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *