Heraanleg Kouterstraat – Pastoor Boelstraat – Schoolstraat gaat binnenkort van start

Werken moet klaar zijn tijdens het voorjaar van 2025

TEMSE – Binnenkort gaat de eigenlijke heraanleg van de as Kouterstraat – Schoolstraat van start. Het effectieve begin van de werken staat gepland in januari 2024. Het einde is voorzien voor voorjaar 2025. “Na de werken zullen de Kouterstraat en omgeving er veel aantrekkelijker uitzien”, stelt schepen van Openbare Werken Lieve Truyman (N-VA)

“De werken aan de kruispunten moeten telkens op 25 werkdagen klaar zijn om grote mobiliteitshinder te beperken”
Schepen Lieve Truyman

Op dit moment voeren de nutsbedrijven werken uit in de omgeving van de Kouterstraat. In november starten de voorbereidingen voor de rioleringswerken.

Er komt een gescheiden riolering en de Kouterstraat, Pastoor Boelstraat en Schoolstraat worden heringericht. De aannemer is aangesteld en
op 23 oktober vond opnieuw een infovergadering voor de buurtbewoners en de handelaars plaats.


De effectieve grote wegenwerken starten in januari 2024.

Welke wegenwerken gebeuren er?

In de Kouterstraat en omgeving gaan we werken aan zowel de riolering als aan de straten zelf, met:

• aanleg van een gescheiden riolering (scheiding van het afval- en regenwater)

• opvang en infiltratie van regenwater

• creëren van een aangename en veilige winkelkern met nieuwe voetpaden en parkeerplaatsen,
met behoud van het totaal aantal parkeerplaatsen

• meer groen in het straatbeeld en aanleg van geveltuintjes voor inwoners die dat wensen

• vernieuwing van de volledige rijbaan

• aandacht voor slimme mobiliteit

“Aan de werken ging heel wat voorbereiding vooraf. De grote centrumprojecten, zoals bv. de nieuwbouw voor De Reiger, de ISA-site en de nieuwe polikliniek, werden allemaal op elkaar afgestemd. Deze werken zijn nodig om verder te bouwen aan een aangenaam en duurzaam Temse”, geeft burgemeester Hugo Maes aan.

Verder staan er voor deze straten nog specifieke werken op de planning:

• Kouterstraat: wordt een fietsstraat, max. snelheid 30 km/u, eenrichtingsstraat voor auto’s, uitgezonderd voor openbaar vervoer dat in tegenrichting een busstrook krijgt, gescheiden door een groene middenberm, waarop plaatselijk kan geparkeerd worden op grasbetontegels en een laad- en loszone wordt voorzien.

• Pastoor Boelstraat en Schoolstraat: zone 30, extra groen en parkeervakken in grasbetontegels.

• Tot slot komen er intelligente verkeerslichten (iVRI) aan het kruispunt van de Gasthuisstraat met de N16 en aan het kruispunt van de Kouterstraat met de Pastoor Boelstraat. Deze verkeerslichten zorgen voor een vlotte verkeersdoorstroming. Het ene licht waarschuwt het andere over hoeveel verkeer eraan komt.

“Dit zijn de grootste wegenwerken van de afgelopen en komende jaren. We werken in fases om de hinder te beperken. Na de werken zullen de Kouterstraat en omgeving er veel aantrekkelijker uitzien”, vertelt schepen van Openbare Werken Lieve Truyman.

In verschillende fases

Het volledige project moet binnen 210 werkdagen afgerond zijn. De kruispunten moeten telkens op 25 werkdagen klaar zijn om de mobiliteitshinder tot een minimum te beperken. De effectieve start van de werken staat gepland in januari 2024. Het einde is voorzien voor voorjaar 2025.

Het project bestaat uit 5 fases: (zie afbeelding onderaan)

• Fase 1 (paars): Kouterstraat, Clement D’hooghelaan tot woonzorgcentrum De Reiger, parking Residentie Elisabeth en kruispunt Kouterstraat-Vrijheidstraat

o Fase 1 a – parking Residentie Elisabeth: 10 januari tot 24 mei 2024
o Fase 1 b – Kouterstraat: 5 februari tot 29 april 2024
o Fase 1 c – Clement D’hooghelaan: 16 februari tot 16 mei 2024
o Fase 1 d – Kruispunt Vrijheidstraat: 4 maart tot 13 mei 2024 (aansluitend moet beton nog verder drogen)

In de eerste fase wordt een parking voor 20 wagens gecreëerd aan Residentie Elisabeth

• Fase 2 (groen): Gasthuisstraat tot Mariadal, incl. het kruispunt Gasthuisstraat-Pastoor Boelstraat
o Fase 2 a – Gasthuisstraat tot Mariadal: 13 mei tot 23 juli 2024
o Fase 2 b – kruispunt Gasthuisstraat-Kouterstraat: 14 mei tot 18 juni 2024 (nadien moet beton nog drogen en worden de voetpaden afgewerkt)

• Fase 3 (rood): Pastoor Boelstraat

• Fase 4 (blauw): Schoolstraat, inclusief kruispunt Eeckhoutdriesstraat

• Fase 5 (geel): sportvelden, met verbreding van de grachten, opvang van regenwater en aanleg gescheiden riolering


Grondige voorbereiding

Aan de komende centrumwerken gingen heel wat andere voorbereidende studies vooraf:

• Afbakening van het winkelkerngebied (afgerond in 2017)

• Opmaak van mobiliteitsplan (afgerond in 2020)

• Opmaak van master- en beeldkwaliteitsplan (afgerond in 2020)

• Opmaak hemelwater- en droogteplan, samen met Aquafin (klaar in 2023)

“Al deze studies zijn participatief tot stand gekomen, samen met Unizo Temse en de buurtbewoners”, besluit Truyman.

4 gedachtes over “Heraanleg Kouterstraat – Pastoor Boelstraat – Schoolstraat gaat binnenkort van start”

  1. Intelligente verkeerslichten aan kruispunt Gasthuisstraat- N16- Doornstraat? Goed voor autoverkeer en net zo gevaarlijk voor voetgangers en fietsers. Enige oplossing: Confliktvrij maken! Gemeentebestuur en Provincie O-Vl. zal weer zeggen dat dit niet kan voor de voetgangers. Bij groen licht haal je zelfs de overkant niet!!!

  2. mooi maar wat gaat er gebeuren in de vooruitgangstraat eenrichting voor de kouterstraat betekent veel meer verkeer door de vooruitgangstraat daar hoor ik niks over of wordt het een racebaan voor de ingrepen van de gemeente hoog tijd om ook de vooruitgangstraat veilig te maken voor de bewoners daar

  3. Beter ook eens iets doen aan de genstraat net voorbij de bocht aan de steenbakkerij. Deze asfalt gaat over op andere asfalt wat voor veel geluidshinder zorgt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *