Afbraakwerken aan de OCMW kapel en bijgebouw zijn gestart

Gebouwen maken plaats voor nieuwe polikliniek van VITAZ

TEMSE – Het vroeger AZ Nikolaas, sinds 2022 VITAZ (door fusie met AZ Lokeren) plant een nieuwe polikliniek in de Gasthuisstraat tussen het huidige ziekenhuisgebouw – De Pelikaan – en de OCMW-kantoren/Sociaal Huis in de Kouterstraat. Daarvoor wordt de vroegere kapel en het aanpalende werkhuis gesloopt.

“De afbraakwerken zijn effectief gestart”, stelt burgemeester Hugo Maes (CD&V) “De eerste twee weken beperken zich die tot asbestverwijdering en dicht metselen van deuren. De eigenlijke sloopwerken werden toegewezen aan de firma Blommaert uit Temse. De effectieve afbraak start op 28 november, de sloop van de gebouwen moeten klaar zijn tegen 15 januari van volgend jaar.”

“De verwijdering van het asbest wordt uitgevoerd volgens de geldende wetgeving”

De werken van de asbestverwijdering worden voor de gemeente opgevolgd door coördinerend preventieadviseur Bob De Ryck.

Speciaal labomeetpunt

“De werken worden uitgevoerd conform de geldende wetgeving”, aldus Bob De Ryck. “Alle toegangen zijn afgesloten en afgeplakt ook de ventilatie en openingen. De werknemers die de werken in de kapel uitvoeren dragen de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Er worden constant metingen uitgevoerd op verschillende plaatsen of er al dan niet asbestvezels zouden vrijkomen. Hiervoor staat er speciaal een labomeetpunt ter plaatse dat constant de metingen registreert. Alle afval wordt ook op de wettelijke manier afgevoerd.”

Nieuwbouw medio 2023

VITAZ investeert tot 4 miljoen euro in de nieuwbouw van 1 300 m² met twee bouwlagen.

“Onze gemeente verleent een langdurig recht van opstal en voorziet gratis parkeergelegenheid voor artsen, personeel en patiënten”, klinkt het bij Hugo Maes. “De laatste hand wordt gelegd aan deze plannen en zullen eerstdaags ingediend worden via het omgevingsloket. Verwacht wordt dat medio 2023 de nieuwbouwwerken zullen starten na goedkeuring van deze plannen en het toewijzen van het aanbestedingsdossier.”

Sloop deel de Reiger

De polikliniek in het huidige gebouw zal de deuren pas sluiten nà de ingebruikname van de nieuwbouw, zodat de dienstverlening niet wordt onderbroken. Ze ontvangt jaarlijks meer dan 25 000 patiënten. Het is de ambitie van het ziekenhuis om het aanbod in de nieuwbouw verder uit te breiden.

Na voltooiing van de nieuwbouw van de polikliniek zal een deel van het oude ziekenhuis De Reiger gesloopt worden. Het gaat om de rechtervleugel. Naast de polikliniek komt zo plaats vrij. Die kan ofwel bebouwd worden of braak blijven liggen. Verder wordt ook voorzien in een nieuwe doorsteek naar de Kouterstraat voor voetgangers en fietsers.”

Een computersimulatie hoe de nieuwbouw van de polikliniek langsheen de Gasthuisstraat er zal uit zien.
Zo zou op lange termijn (de volgende legislatuur) de zorgsite er moeten uitzien.
Met onderaan rechts de nieuwe polikliniek en bovenaan links de nieuwbouw van WZC De Reiger

Een gedachte over “Afbraakwerken aan de OCMW kapel en bijgebouw zijn gestart”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *