Ook PFAS-vervuiling op voormalige oefenterreinen van brandweer

Nieuw bodemonderzoek en voorzorgsmaatregelen

TEMSE – Op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid werden eerder dit jaar voorzorgsmaatregelen opgelegd aan de inwoners in een zone van 100 meter rond de site van de huidige brandweerkazerne in de Kasteelstraat. Dit is een locatie met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging. Ook op enkele voormalige oefenterreinen van de brandweer in Tielrode en Temse is er nu PFAS vervuiling vastgesteld.

In opdracht van OVAM werd op de locatie van de brandweerkazerne een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd. Bijkomend werden er ook op voormalige brandweeroefenterreinen verkennende bodemonderzoeken uitgevoerd waarvan de resultaten nu bekend zijn.

Resultaten bodemonderzoek

OVAM bracht Lokaal Bestuur Temse recent op de hoogte van de resultaten van de bodemonderzoeken van 6 locaties.

Voor de site Wilfordkaai bleek uit het verkennend bodemonderzoek dat er geen verder onderzoek meer nodig is. Voor deze locatie zijn er geen voorzorgsmaatregelen nodig.

Voor vijf andere onderzoekslocaties blijken verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in de bodem en/of het grondwater en is de uitvoering van een beschrijvend bodemonderzoek noodzakelijk. Tijdens dit onderzoek zal de grootte van de verontreiniging verder bepaald worden, ook buiten het terrein. Op basis van dit beschrijvend bodemonderzoek wordt beslist of bodemsanering noodzakelijk is.

Het gaat om deze locaties:

De site van de brandweerkazerne, Kasteelstraat 16: er werd PFAS vastgesteld in de bodem en het grondwater.
Op de voormalige brandweeroefenterreinen in de Burgemeester Siegfried Buytaertdreef in Tielrode, Parklaan, Frans Boelplein 1 en Kasteelstraat 76 werd er enkel PFAS vastgesteld in het grondwater.

Voorzorgsmaatregelen nemen

In afwachting van de resultaten van het verder bodemonderzoek adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid het lokaal bestuur om, afhankelijk van de locatie, de eerder genomen no regret-maatregelen te behouden, bij te stellen of uit te breiden.

Voor de site van de huidige brandweerkazerne blijven de eerder genomen voorzorgsmaatregelen voor gebruik van bodem en grondwater voor bewoners in een straal van 100 meter behouden. Er worden bijkomend voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van grondwater opgelegd aan bewoners in een straal van 500 meter rond deze site.

Voor de bewoners in een straal van 500 meter rondom de voormalige brandweeroefenterreinen Burgemeester Siegfried Buytaertdreef, Parklaan, Frans Boelplein 1 en Kasteelstraat 76, worden voorzorgsmaatregelen opgelegd voor het gebruik van grondwater.

Hoe gaat het nu verder?

Alle betrokken inwoners, bewoners in een zone van 100 meter of 500 meter rondom bovenvermelde locaties, ontvingen een brief van de gemeente met de voorzorgsmaatregelen die voor hen van toepassing zijn. Deze no regret-maatregelen gelden in afwachting van meer gegevens over de reële PFAS-verontreiniging na verder onderzoek en metingen.

De gemeente is gestart met de procedure om een erkend bodemsaneringsdeskundige aan te stellen om zo snel als mogelijk de beschrijvende bodemonderzoeken te laten uitvoeren.

Eerder dit jaar werden al voorzorgsmaatregelen opgelegd aan de inwoners in een zone van 100 meter rond de site van de huidige brandweerkazerne

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *