Temse gaat strijd aan tegen sluikstorters met mobiele camera’s

TEMSE – Sluikstorten is een pest in onze samenleving en daaraan moet een einde komen. Bijna iedere dag worden zeven personeelsleden van de gemeentelijke Milieudienst ingezet in het kader van het gemeentelijk afvalstoffenbeleid. Niet alleen voor het leegmaken van vuilbakjes op het grondgebied van onze Scheldegemeente maar ook voor de opruiming van sluikstorten en slingervuil.
Temse gaar mobiele camera’s inzetten tegen sluikstort

Om sluikstorten een halt toe te roepen, besliste het schepencollege op maandag 10 februari om mobiele camera’s in te zetten, op voorstel van schepen voor Leefmilieu Hugo Maes (CD&V).

“Verschillende firma’s werden uitgenodigd om hun camerasysteem te komen toelichten en uiteindelijk werd beslist om mobiele camera’s te huren”, stelt Hugo Maes. “De camera’s zullen afwisselend op alle sluikstortgevoelige plaatsen worden ingezet. Dit wordt niet aangekondigd, maar borden langs de invalswegen van onze gemeente zorgen ervoor dat camerabewaking mogelijk wordt conform de privacywetgeving.”

Sluikstorten is een hardnekkig probleem met een grote maatschappelijke kost en bovendien een algemene bron van grote ergernis.

“Het is niet alleen het dumpen van huisvuil in grachten, bermen, verborgen hoekjes… maar ook het achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen aan glasbollen en textielcontainers”, klinkt het. “We stellen ook meer en meer vast dat er huishoudelijk afval in de gemeentelijke vuilnisbakjes terecht komt, wat uiteraard niet de bedoeling is. In 2019 werden door de Milieudienst ca. 450 sluikstorten opgeruimd met een totaal gewicht van 45,618 ton.”

Tal van sensibiliseringsacties werden eerder al op touw gezet om het grondgebied proper te houden:

“Iedere maand wordt door onze diensten een veegplan uitgerold en worden een aantal straten grondig aangepakt.

Schoon Volk is een groep van enthousiaste vrijwilligers (reeds 100 deelnemers) die de moeite doen om zwerfvuil en kleine sluikstorten op te ruimen. Ze worden door onze gemeentelijke Milieudienst voorzien van de nodige attributen om dit op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren.

Wegspotters (voor trage wegen) zijn het derde oog van onze Groen- en Technische dienst. Ze geven aan waar er problemen zijn op vlak van onderhoud en sluikstorten op de trage wegen. Via een smartphone wordt de plaats van het probleem gefotografeerd en doorgezonden naar een site. Onze administratieve diensten kunnen dit direct traceren. Dit probleem wordt dan doorgegeven aan de uitvoerende diensten voor het aanpakken van de meldingen. Eens het probleem verholpen, kleurt het rode bolletje groen en weet de aangever dat er gevolg werd gegeven aan zijn melding.”

“In de volksmond gaat men er van uit dat het invoeren van het diftar-systeem met grijze afvalcontainers voor de huisvuilophaling de grote boosdoener is voor het stijgen van het aantal sluikstorten op ons grondgebied”, aldus de schepen. “Dit moet evenwel genuanceerd worden. Blackpoints, zogenaamde sluikstortgevoelige plaatsen, worden bepaald op basis van metingen, ervaringen en getuigenissen en worden zo in kaart gebracht. In een aantal gevallen konden de daders geïdentificeerd worden en werden ze met een GAS-boete en een gepeperde opruimingsfactuur geconfronteerd.”

“Met het inzetten van mobiele camera’s binnenkort kunnen we als lokaal bestuur nu efficiënter gaan optreden tegen de daders van deze ergerlijke afvaldumpingen”, vertelt Hugo Maes. “Wie vervuilt, kan betrapt, geïdentificeerd en gesanctioneerd worden. GAS-boetes kunnen oplopen tot € 350 en daarnaast betaalt de sluikstorter ook een retributie voor het opruimen en afvoeren van het sluikstort.”

“Het uiteindelijke doel van de inzet van mobiele camera’s is de hardleerse sluikstorters te ontmoedigen, hen te doen betalen voor de opruiming en verwerking van de illegaal gestorte afvalstoffen en een bijkomende GAS-boete op te leggen om zo een gedragswijziging te stimuleren. Ook in de raad van bestuur van MIWA is deze manier van werken al onder de loep genomen. In Temse konden we evenwel niet meer wachten om de handen uit de mouwen te steken.”

2 gedachtes over “Temse gaat strijd aan tegen sluikstorters met mobiele camera’s”

  1. Beste , wij hebben woning in op bouw in Piet pienter en Bert bibberlaan , we hebben al meerderemalen gezien dat buurman achter ons ( stripverhalenlaan ) zijn tuinafval in de beek dumpt ( gras , rotte planten ) ik heb hem daar ook over aangesproken en zijn reactie is dan das hier ne meter van mij , kunnen wij daar iets aan doen want als iedereen zo begint zalt daar mooi worden . Mvg Christine hopend op een antwoord

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *