Winnaars actie Lichtpuntjes bekend

TEMSE – In december deed het gemeentebestuur een oproep aan alle inwoners om hun gevel, raam, balkon, voortuin… extra sfeervol te verlichten, zeker in deze donkere tijden. De winnaars in de diverse deelgemeenten zijn nu bekend.

Naast sfeervolle verlichting kon ook een mooie tekst op de voordeur of knutselwerkje achter het raam kon het hart van de voorbijganger verwarmen en een boodschap van hoop en verbondenheid uitdragen.

Inwoners konden hun warmste foto insturen om kans te maken op een leuke attentie. Uit alle inzendingen trok een onschuldige hand volgende winnaars, verdeeld over de verschillende deelgemeenten:

voor Temse: Claudia Sciacca, Nathalie Van Loo en de familie Meersman-Braem
voor Elversele: de familie Van Stappen
voor Tielrode: Ronny De Keyzer
voor Velle: de familie Boschmans-Van Britsom
voor Steendorp: de familie Buytaert-Vercauteren

De winnaars worden persoonlijk verwittigd.

De winnende foto voor Steendorp van de familie Buytaert-Vercauteren

WZC Huize Vincent opnieuw coronavrij

TEMSE/TIELRODE – Eind december was in woonzorgcentrum Huize Vincent in Tielrode een beperkte uitbraak van het coronavirus. Om de uitbraak te stoppen werd een bubbelwerking opgezet.

Door het vroegtijdig detecteren van deze besmetting is de uitbraak beperkt gebleven tot in totaal 18 bewoners en 9 medewerkers. Er werd een cohortafdeling opgestart. De meeste bewoners en medewerkers vertoonden weinig of geen symptomen.

De opgezette bubbelwerking heeft haar nut bewezen: bij de twee voorbije testings van alle medewerkers en bewoners bleken geen nieuwe besmettingen te zijn.

Deze week is dan ook beslist om de cohortafdeling volledig af te bouwen.

Komende week, dinsdag 19 januari is de vaccinatie gepland en dit zowel voor de bewoners van het woonzorgcentrum als voor de gebruikers van de assistentiewoningen.

Een vaccinatiedatum voor de medewerkers wordt eerstdaags verwacht.

BREAKING: Geen vaccinatiecentrum in Temse. Temsenaars kunnen terecht in Bauhuis in Sint-Niklaas of feestzaal van Sporting Lokeren-Temse in Daknam

Burgemeester Luc de Ryck betreurt dat vaccinatieplan geen vaccinatiecentrum  in Temse toelaat.

SINT-NIKLAAS / LOKEREN / TEMSE / WAASMUNSTER / MOERBEKE-WAAS – De inwoners van Sint-Niklaas, Lokeren, Temse, Waasmunster en Moerbeke-Waas weten waar ze binnenkort hun Covid-19-vaccin kunnen halen. Deze inwoners kunnen terecht in ’t Bau-huis in Sint-Niklaas en de feestzaal van Sporting Lokeren in Daknam.

Voor de inwoners van Sint-Niklaas, Lokeren, Temse, Waasmunster en Moerbeke-Waas (eerstelijnszone Waasland Zuid-West, nvdr.) worden weldra ’t Bau-huis in Sint-Niklaas en de Jan Kollerfeestzaal op het Daknamstadion op het terrein van voetbalclub Lokeren-Temse ingericht als vaccinatiecentrum. Er komt dus geen vaccinatiecentrum in de Klavers in Belsele, zoals eerder gesuggereerd werd.
Burgemeesters Lieven Dehandschutter (Sint-Niklaas), Luc De Ryck (Temse), Jurgen Bauwens (Waasmunster), Robby De Caluwé (Moerbeke-Waas) en Filip Anthuenis (Lokeren) bereikten hierover woensdagavond een akkoord.

De voorbije dagen waren er geruchten dat er een vaccinatiecentrum zou geinstalleerd worden in sportal Temsica, maar dat plan gaat dus niet door.

Elke stad en gemeente zal een communicatie- en transportplan opstellen met het oog op een optimale bereikbaarheid van de vaccinatiecentra, dat is nodig om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad van de bevolking te realiseren, zodat ook minder mobiele Waaslanders hun spuitje kunnen krijgen.

De vijf steden en gemeenten rekenen daarvoor op de medewerking van de Vlaamse overheid naast de eigen inspanningen van de lokale besturen.

De burgemeesters van Temse, Waasmunster en Moerbeke betreuren dat het Vlaamse vaccinatieplan niet toelaat een vaccinatiecentrum in de eigen gemeente te installeren. (Bron: HN/Ivan Elegeert)

Temsenaars kunnen voor een spuitje terecht in het Bau-Huis achter de station van Sint-Niklaas

Bewoners WZC De Reiger zijn gevaccineerd met Covid-19 vaccin

TEMSE – Dinsdag 12 januari werden de bewoners van WZC De Reiger gevaccineerd met het COVID-19 vaccin. Er kon ook reeds een deel van het zorgpersoneel gevaccineerd worden.

“Het hele gebeuren verliep georganiseerd en vakkundig”, klinkt het bij de directie.

Ludo Van Neck was de eerste bewoner van De Reiger die het vaccin toegediend kreeg

“Er is een herhaling van het COVID-19 vaccin nodig drie weken na het eerste vaccin. Het tweede vaccinatiemoment in WZC De Reiger zal op dinsdag 2
februari plaatsvinden. Op deze dag zal ook GEEN bezoek mogelijk zijn.

De bewoners van WZC ’t Blauwhof in Steendorp worden op donderdag 21 januari gevaccineerd. Ook dan is er in ’t Blauwhof geen bezoek mogelijk. Tevens zullen mogelijk ook (een deel van) de personeelsleden het vaccin krijgen.”

“Wat de algemene bezoekregeling en huidige maatregelen betreft, deze blijven voorlopig onveranderd. We hopen de ,bezoekregeling na het tweede vaccinatiemoment te herbekijken in het kader van de dan geldende richtlijnen.”

 

Eindelijk veilige nieuwe fietsweg tussen Sint-Niklaas en Temse

TEMSE/SINT-NIKLAAS – Op maandag 18 januari 2021 gaan de werken van start voor de aanleg van een veilige fietsverbinding tussen Sint-Niklaas en Temse. De werken gaan gepaard met een verbetering van de weginfrastructuur en zullen zo’n zes maanden in beslag nemen, tot aan de zomervakantie. Op het viaduct over de E17 komt een gloednieuw dubbelrichtingsfietspad. Aansluitend zal AWV ook het kruispunt met de N16 veiliger inrichten.

Veiligheid en comfort voor fietsers

Sint-Niklaas en Temse hebben de handen in elkaar geslagen om de druk bereden fietsroute te vernieuwen en verkeersveilig te maken.

De werken gaan dus van start op 18 januari en zullen zes maanden duren. Tegen de zomervakantie moet alles klaar zijn.

“In 2022 starten er dan rioleringswerken in de Houten Schoen waar we het huidig dubbelrichtingsfietspad, dat iets te smal is naar de huidige normen, vervangen door twee afzonderlijke fietspaden”, zegt Sint-Niklase schepen van Mobiliteit Carl Hanssens. “De nieuwe fietsroute zal hier op aangesloten worden.”

“De focus ligt op de realisatie van veilige en comfortabele fietspaden over heel de route”, stelt Lieve Truyman (N-VA), de Temsese schepen van Mobiliteit. “Daarbij is er in het ontwerp veel aandacht besteed aan de herinrichting van de kruispunten op het traject, met aangepaste en veilige oversteekvoorzieningen voor fietsers. Door de bredere en veiligere fietspaden zijn er minder conflictsituaties mogelijk. Bovendien wordt het wegprofiel aangepast, in functie van het respecteren van de maximum toegelaten snelheid van 50 km per uur.”

In de zomer van 2021 staat de vernieuwing van het wegdek van de brug over de E17 op de planning, in opdracht van de Vlaamse overheid (Agentschap Wegen en Verkeer – AWV).

“Vanaf oktober 2021 voert AWV ook werken uit aan het kruispunt met de N16, om het industriegebied beter te ontsluiten en de kruispuntafwikkeling veiliger te maken”, klinkt het bij Truyman. “Zo wordt het nieuwe kruispunt conflictvrij voor fietsers. De heraanleg van het kruispunt met de N16 gaat ook gepaard met een wijziging van de verkeerscirculatie in de TTS-zone. Tussen de Eurolaan en de Kapelanielaan richting Sint-Niklaas wordt ondermeer éénrichtingsverkeer ingevoerd. AWV communiceert nog over dit project.

Op het kruispunt Eigenlostraat/Hoge Heerweg/Houten Schoen gaat de aanleg van de fietsroute gepaard met rioleringswerken, die deel uitmaken van het rioproject ‘Aansluiting Hoogkameren’. Op die manier vermijden we dat dit belangrijk kruispunt twee keer opengebroken moet worden.

De nieuwe fietsroute Sint-Niklaas-Temse zal later aangesloten worden op het nieuwe fietspad in Houten Schoen. De aanleg van dit fietspad in de Houten Schoen is niet in deze werken voorzien maar is opgenomen in het rioproject ‘Aansluiting Hoogkameren’, waarbij er onder andere een nieuwe, gescheiden riolering komt in de Houten Schoen. Hierdoor vermijden we dat er in de Houten Schoen twee keer grote werken op korte termijn plaatsvinden. Deze werken zijn voorzien in 2022.
Bedrijven blijven bereikbaar

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken worden de werken uitgevoerd in vijf verschillende fasen, vanaf 18 januari tot juli 2021.

Tot 15 februari wordt er enkel gewerkt in de Eigenlostraat. Vanaf 15 februari tot begin juli is de Hoogkamerstraat afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. De aannemer voorziet, voor de volledig duur van de werken, wel een obstakelvrije zone voor voetgangers en fietsers.

De bedrijven in de TTS-zone en de Laarstraat/Pachtgoedstraat/Eigenlostraat blijven vanaf de N16 bereikbaar via de Eurolaan, behalve tijdens de twee laatste weken van juni. Op dat moment werkt de aannemer op het kruispunt Eurolaan/Hoogkamerstraat en loopt de toegang tot de bedrijventerreinen via de Kapelanielaan en de Walgoedstraat.

De aannemer zorgt voor de bereikbaarheid van de bedrijven op het werftracé. De toegang tot de bedrijven blijft daardoor verzekerd.

Aan de ondernemers van de bedrijven in de projectzone wordt gevraagd om hun toeleveringsbedrijven te verwittigen, zodat chauffeurs uit binnen- en buitenland op de hoogte zijn van de aanrijroute naar de bedrijventerreinen.

Webinar

De gemeente Temse organiseert op donderdag 21 januari 2021 om 19.30 uur een webinar over het project. Onder meer de fasering en de bereikbaarheid van de bedrijven komen daarin aan bod. Inschrijven kan via mobiliteit@temse.be.

Meer info: www.fietspadhoogkamerstraat.be

Schepenen van Mobiliteit van Temse Lieve Truyman (midden) en Sint-Niklaas Carl Hanssens (links) samen met André Verheyen en Jozef Van Breuseghem (2x rechts) van Fietsersbond Temse aan de brug over de E17

 

 

Brandweer opgeroepen voor gasgeur aan Hollebeekschool

TEMSE – Deze morgen rond 10 uur werd brandweerpost Temse opgeroepen voor een gasgeur in de buurt van de Hollebeekschool. Later bleek het loos alarm.

De Hulpverleningszone kwam samen met de politie snel ter plaatse voor controle.

De oorzaak van de zogenaamde gasgeur werd al snel gevonden.  Arbeiders waren aan een woning even verderop achteraan roofingwerken aan het uitvoeren. De melder had de geur van de roofing met gas verward. Het sissende geluid kwam van de brander.

“Er was alarm voor een gasgeur op straat waardoor we de scholen moesten ontruimen op advies van de brandweer”, meldde de Hollebeekschool op haar Facebookpagina. “We hebben prima geëvacueerd, alles is rustig verlopen. De Hollebekertjes waren allemaal superflink. Ondertussen is alles alweer opgelost en zitten de kinderen terug veilig in de klassen.”

Foto: (C) Facebook

 

 

Gemeente schenkt Cadeaucheques Temse aan Sleutelpashouders

TEMSE – Om mensen met een laag inkomen extra ondersteuning te bieden in de coronacrisis ontving de gemeente Temse een bedrag van € 66 500 van de Vlaamse overheid. Enkel inwoners met een Sleutelpas komen in aanmerking.

De gemeenteraad besliste eind 2020 dat mensen die op 1 januari 2021 in het bezit zijn van een geldige Sleutelpas deze steun zullen ontvangen in de vorm van Cadeaucheques waarmee aankopen kunnen gedaan worden bij de meeste handelaars in onze gemeente. De cheques zijn zes maanden geldig en kunnen gebruikt worden tussen 1 februari en 31 juli 2021.

Op de eerste dag van het nieuwe jaar waren 926 mensen in het bezit van een Sleutelpas. Het totale bedrag aan cheques dat een gezin zal ontvangen, wordt bepaald door de gezinssamenstelling.

De gemeentelijke  diensten zijn momenteel volop bezig met de correcte berekening van het aantal cheques per gezin en de organisatie van de – coronaveilige – bedeling ervan.

In de loop van de maand januari ontvangen alle rechthebbenden een persoonlijke brief met praktische informatie over waar, wanneer en hoe de cheques kunnen afgehaald worden.

De bedeling gaat van start op maandag 1 februari.

POLITIE. Bestuurders vluchten, fietsers ten val, inbraken en bestuurders met rijverbod tegengehouden

Bestuurders vluchten voor politiecontrole tijdens nachtklok

Zaterdagnacht 9 januari is in Leie in Temse een voertuig op de vlucht geslagen toen een politiepatrouille de bestuurder aanmaande te stoppen.

De bestuurder reed aan een onaangepaste snelheid weg. Uiteindelijk werd de 30-jarige man uit Temse bij hem thuis aangetroffen. Aanvankelijk ontkende hij dat hij de bestuurder was, maar nadien bekende hij dit toch. De man had geen geldige reden om zich tijdens de nachtklok op de baan te begeven. Hij blies alarm bij een alcoholtest. Hij had 0.55 promille alcohol in zijn bloed. Zijn rijbewijs werd drie uur ingehouden. Er werd PV opgemaakt voor het niet naleven van de nachtklok, alcohol in het verkeer, het negeren van een bevel en onverantwoord rijgedrag.

Ook in de Gebroeders Van Raemdonckstraat vluchtte zaterdagnacht een voertuig toen een politiepatrouille hem wou doen te stoppen.

De patrouille zette de achtervolging in en zag even later het voertuig een oprit oprijden en de bestuurder een woning binnenlopen. De 40-jarige man uit Temse ontkende evenwel dat hij met zijn voertuig op pad geweest was. Ook hier werd PV opgemaakt voor het niet naleven van de nachtklok en onverantwoord rijgedrag.

Fietsers ten val op gladde wegdek

Zaterdagvoormiddag kwam in de Frank Van Dyckelaan in Temse een fietsster ten val. Ze ging op het gladde wegdek onderuit in een bocht. De 37-jarige vrouw uit Antwerpen werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht.

In de Hofstraat in Kruibeke kwam zondagvoormiddag een fietser ten val op het ijzige wegdek. De 58-jarige man uit Kruibeke werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

Inbraken

In de Bosweg in Temse werd zondag een inbraak vastgesteld. Er was een deur opengebroken, maar op het eerste zicht leek er niets gestolen. In de Burggravestraat in Temse was er een poging tot inbraak. Men raakte de woning niet binnen maar er was lichte schade aan de deur.

 

Bestuurders met rijverbod tegengehouden

Maandagnamiddag 11 januari werd bij een politiecontrole in Kruibeke een bestuurder gecontroleerd die een rijverbod bleek te hebben. Op de 21-jarige man zijn auto werd een wielklem geplaatst. In de auto vond men een fles lachgas en een mes. Deze werden in beslag genomen.

Ook bij een verkeerscontrole in de Sint-Amelbergalaan in Temse werd een bestuurder tegengehouden die een rijverbod had.

Winnetou’s droom wordt werkelijkheid

Steendorpse piraat trekt met tweemaster langs Europese wateren

STEENDORP/PUURS-SINT-AMANDS – Caféhouder Winnetou Truyts uit Steendorp gaat een nieuw avontuur tegemoet. Zijn oorspronkelijke plannen om definitief te verhuizen naar het buitenland laat hij varen.

De komende jaren wil hij voorbereidingen treffen om echt de Europese wateren te bevaren. Daarvoor kocht hij het schip de Kookaburra dat al enkele jaren voor anker ligt in een zijspoor van de Schelde in Puurs-Sint-Amands.

“Als eerbetoon aan de overleden eigenaar wil ik zijn plannen verder zetten”
Winnetou Truyts

Eind vorig jaar kreeg Winnetou Truyts, zaakvoerder van café ’t Piratennest, te horen dat het pand verkocht werd. Na 30 jaar besloot hij het caféleven en Steendorp vaarwel te zeggen. Dit om een nieuw avontuur te beginnen in het buitenland. Hij had het plan opgevat om in Hongarije een kleinschalige camping op te starten.

Liefde op het eerste gezicht

Tot hij van een vriend een bericht kreeg op Facebook van een persartikel dat er in Puurs-Sint-Amands, aan de Schelde, een schip te koop stond. “Is dit niks voor jou, Winnetou”, schreef de vriend.

‘Ik had eigenlijk de knop al omgedraaid en was volop bezig met de voorbereidingen voor de verhuis naar Hongarije”, vertelt Winnetou. “Maar ik ben de boot wel eens gaan bezichtigen. En het was meteen liefde op het eerste gezicht. Enkele dagen later was alles in kannen en kruiken. “

Het schip werd in 1910 gebouwd in Zwijndrecht

“Het schip de Kookaburra werd eind vorig jaar te koop gezet door Marijke Baken, wiens echtgenoot, Marc Roelens de bezieler van het schip, vorig jaar overleed.

“De Kookaburra werd rond 1910 gebouwd in Zwijndrecht, en is dus meer dan een eeuw oud”, vertelt Winnetou. “Het vaartuig werd in Nederland gebruikt voor vrachtvervoer. Rond 1995 kocht Marc het schip en voer er mee naar Sint-Amands. Daar lag het tot op heden in de kille, een zijspoor van de Schelde.”

Zevende hemel

“Tijdens de bezichtiging ervan was ik meteen verkocht”, stelt de Steendorpse piraat. “Ik wil Marijke trouwens bedanken dat ik de nieuwe eigenaar mag zijn. Ik moest hiervoor een lening afsluiten en er waren kandidaten die heel wat meer geld wilden geven. ”

“Ik ben zo gelukkig met deze aankoop, ik voel mij als in de zevende hemel”, glundert hij. “Ik heb echt geluk gehad. Zo een kans krijgt men niet één keer op dertig jaar maar één keer in je leven.”

“Nu kan ik mijn droom werkelijkheid laten worden. Marc had plannen om met de Kookaburra de Donau af te varen. Daarom wil ik als eerbetoon aan de overleden eigenaar zijn plannen verder zetten.”

“Ik heb nog zeven jaar tot mijn pensioen. De komende jaren ga ik inwonen bij mijn vriendin. Daarnaast wil ik het tijdens de weekends de binnenzijde van het schip ‘zeewaardig’ maken. Net voor ik ga vertrekken zal op een scheepswerf dan de buitenkant in orde gemaakt worden. Ik wil het schip de waardigheid geven die het verdiend.”

Op ’t gemakske

“Ik ga het schip dus gereed maken om binnen enkele jaren richting Zwarte Zee te varen. Dat wil zeggen heel Europa door. Dat is zowat 4500 kilometer varen. Langs Nederland, via de Rijn in Duitsland richting Zwitserland om zo het Rijn-Donau kanaal te bereiken en dan op de Donau, verschillende landen te passeren zoals Oostenrijk, Hongarije, de grens met Kroatië, Servië, de grens van Roemenië en Bulgarije. Maar ik ken de streek daar want ik was daar ooit al in de buurt toen ik een road-trip maakte met mijn Chevrolet.”

“Ik zal zeker een aantal jaren onderweg zijn. Daarom moet ik het vaartuig in orde brengen en ondermeer voorzien van een zonnepaneel en een gyroscopisch fornuis zodat ik onderweg mijn potje kan koken. Maar het gaat dus zeker nog een aantal jaren duren voor ik ga vertrekken. Want ik doe alles op het gemakske, het mag niet op werk beginnen lijken.”

Binnen enkele jaren vertrekt Winnetou met de Kookaburra richting Zwarte Zee

RETRO. Naar school in de jaren ’60

TEMSE – Vanaf heden plaatsen wij hier op uw favoriete webkrant op regelmatige tijdstippen filmpjes van het Temse van lang en minder lang geleden.

Beginnen doen we met beelden uit het filmarchief van de gemeente Temse.

In de jaren ’60 draaiden Ray Van Der Plassche en zijn assistent Bernard Henry de film “Een dag in de kindertuin van de R.M.S. Temse.”

Met dank aan filmmaker Eddy Van Acker
Hebt u zelf leuke of verrassende  filmpjes uit Temse die we op onze site mogen plaatsen ? Stuur ze door met het gratis programma We Transfer via: nieuws@editietemse.be of stuur ons de you-tube-link door

 

 

 

Huisartsenkring wil vaccinatiecentrum in sporthal Temsica

TEMSE – Op donderdag 7 januari evalueerde de gemeentelijke Veiligheidscel de coronacijfers.

In de week van kerst waren er 58 nieuwe besmettingen. Tijdens de nieuwjaarsweek 29,  en van 4 tot 7 januari waren er 26 positieve gevallen.

Eén huisarts is momenteel besmet.
Deze maand wordt gestart met het vaccineren van bewoners en personeel van de woonzorgcentra: op 12 januari De Reiger, op 21 januari ’t Blauwhof, op 19 januari Huize Vincent.

Ten vroegste vanaf eind februari komen de 65-plussers en de risicogroepen aan de beurt. In de zomer volgen de -65-jarigen. Over de organisatorische aanpak en het verloop is nog geen duidelijkheid, maar namens de Huisartsenkring pleitte dokter Rosiers voor een plaatselijke aanpak, m.a.w. de inentingen vinden best in Temse zelf plaats.
Hiervoor wordt gedacht aan de sporthal Temsica. De overheid stelt één vaccinatiecentrum voor per 50.000 inwoners. Temse komt niet aan dit aantal, maar er kan wel samengewerkt worden met een buurgemeente zoals Kruibeke.

Dokter Rosiers benadrukte dat het vaccin volkomen veilig is en dat ingezet moet worden op het sensibiliseren van inwoners en personeel om zich zeker te laten vaccineren.

Woonzorgcentra

In de woonzorgcentra De Reiger en ’t Blauwhof zijn de voorbije 3 weken geen nieuwe besmettingen bij bewoners en personeel vastgesteld.
In Huize Vincent in Tielrode was er een uitbraak: bij de hospitalisatie van een bewoner (niet omwille van Covid) werd deze uit voorzorg getest en positief bevonden. Bijgevolg werden alle residenten en personeelsleden getest: 18 residenten en 5 personeelsleden bleken besmet, gelukkig met geen of zwakke symptomen. De nodige maatregelen werden meteen genomen om verdere verspreiding te voorkomen.

Onderwijs

In het Gemeenschapsonderwijs waren de voorbije drie weken gemiddeld 1 tot 2 leerkrachten en 1 tot 2 leerlingen per school afwezig om coronagerelateerde redenen. Ook in het vrij onderwijs moesten enkele leerkrachten en leerlingen in quarantaine.
Directies van beide onderwijsnetten ervaren dat ouders inzake vakantie niet altijd de correcte informatie aan de school doorgeven.

Politie

De Lokale Politie stelde de voorbije drie weken 61 coronagerelateerde overtredingen vast, waarvan 4 in Kruibeke. Onder het politiepersoneel zijn geen afwezigheden wegens ziekte op dit moment.

Maatregelen

Op basis van de cijfers in de voorbije weken adviseerde de Veiligheidscel om de maatregelen in Temse niet te versoepelen en niet te verstrengen.

Het geldende burgemeestersbesluit is tot 15 januari van kracht. Op basis van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van vrijdag 8 januari en de bespreking in de collegezitting van 11 januari a.s., zal de burgemeester volgende week beslissen of zijn besluit van 4 december 2020 wordt gehandhaafd of aangepast. De Veiligheidscel vergadert opnieuw op donderdag 21 januari.

Foto: Shutterstock

Ook bewoners WZC ’t Blauwhof krijgen binnenkort spuitje met Covid-19 vaccin

STEENDORP – Op donderdag 21 januari zullen de bewoners van WZC ‘t Blauwhof in Steendorp
gevaccineerd worden met het COVID-19 vaccin.

“Hierdoor zal er helaas geen bezoek mogelijk zijn op deze dag”, stelt de directie.
“Gedurende de vaccinatie een arts aanwezig zijn om de eventuele symptomen die kort na de vaccinatie kunnen optreden, op te volgen. Bewoners die deze dag ziektesymptomen vertonen, zullen NIET gevaccineerd worden. De tweede dosis van het vaccin zal, net zoals in WZC De Reiger, na drie weken toegediend worden, hiervoor is er nog geen exacte datum bekend.

Bij Huize Vincent in Tielrode zullen de bewoners op dinsdag 19 januari gevaccineerd worden.

CD&V Temse organiseert digitale nieuwjaarsreceptie

TEMSE – CD&V Temse organiseert ook dit jaar een nieuwjaarsreceptie. In coronatijden een digitale versie uiteraard. Net zoals de voorbije jaren heeft men ook een gastspreker. Voor drank moet men wel zelf zorgen. 🙂

De openbare digitale nieuwjaarsreceptie van de Temsese Christen-democraten gaat door op zondag 17 januari van 11.00 tot 12.00 uur.

“Om het even wie, met of zonder Facebookaccount kan samen met ons klinken op het nieuwe jaar”, klinkt het. “Aangezien we niet fysiek kunnen samenkomen, zal het een digitale editie worden. Naar goede gewoonte nodigen we een centrale gastspreker uit. Hiervoor hebben we niemand minder dan Federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem enthousiast voor kunnen maken.

Wie er bij wil zijn kan inloggen door hier te klikken

 

Expo Paul Geerts & Suske en Wiske in het vernieuwde Gemeentemuseum

TEMSE – Nu tentoonstellingen opnieuw zijn toegelaten, pakt Temse in het Gemeentemuseum  meteen uit met een voltreffer: ‘Paul Geerts & Suske en Wiske’.
Paul Geerts

De expo wordt georganiseerd naar aanleiding van de verschijning van twee nieuwe luxe-edities van ‘Tazuur en Tazijn’ (= Suske en Wiske in Temse), beide al weken voor de verschijning uitverkocht.

De tentoonstelling, georganiseerd door de Culturele Vereniging Spirit en het Gemeentebestuur, omvat ondermeer de covers van alle (= 126) door Paul Geerts gecreëerde Suske en Wiske-albums en alle bladzijden uit ‘Tazuur en Tazijn’. Op de expo is de ‘Tazuur en Tazijn’-brochure (rijkelijk geïllustreerd, 20 bladzijden) gratis verkrijgbaar.

De expo vindt plaats in het (gerenoveerde) Gemeentemuseum, Kasteelstraat 16, en loopt van zaterdag 9 januari tot zondag 28 februari. In Temse worden in de coronaperiode geen vernissages gehouden.

Zaakvoerder

Paul Geerts (°Turnhout 1937) geldt als de beste tekenaar-scenarist van zijn generatie. In dienst gekomen bij Willy Vandersteen in 1968, kreeg hij gaandeweg meer verantwoordelijkheid. Het eerste Suske en Wiske-verhaal waaraan hij meewerkte was De charmante koffiepot (1970).

Als tekenaar-scenarist debuteerde hij met De gekke gokker (1972). Paul Geerts slaagde erin de overname geruisloos te laten verlopen en stuwde bovendien de oplage geleidelijk van 100.000 naar 400.000 exemplaren. Hij volgde zijn leermeester ook op als zaakvoerder van de Studio Vandersteen.

Veelzijdig talent

Gevraagd naar het beste Suske en Wiske-verhaal in de hele reeks, inclusief zijn eigen verhalen, antwoorde Vandersteen tijdens zijn viering in Temse in 1987: De parel in de lotusbloem van… Paul Geerts.

Na 30 jaar, 65 jaar jong, legde Paul in 2002 de tekenpen neer, maar hij bleef met de striphelden verbonden als ambassadeur van Suske en Wiske. Hij ging zijn weg als tekenaar-schilder en bevestigde zijn groot en veelzijdig talent, in het bijzonder als portrettist en landschapsschilder. Bovendien creëerde hij zijn eigen (geïllustreerde) prozareeks, met in de hoofdrollen de Vietnamese kinderen Mo en Jade en het draakje Plakapong.

Bij de 75ste verjaardag van Suske en Wiske (2020) kreeg hij van de Standaard Uitgeverij de opdracht het jubileumalbum te tekenen. Paul creëerde De preutse Prinses.

Bekijk hier een reportage uit het VTM nieuws over de release van De Preutse Prinses

Volgende week vaccinaties tegen Covid 19 in WZC De Reiger

TEMSE – Volgende week dinsdag, 12 januari, zullen de bewoners van WZC De Reiger gevaccineerd worden met het COVID-19 vaccin. Dat schrijft welzijnsvereniging Sleutelzorg in haar nieuwsbrief.

“Hierdoor zal er helaas geen bezoek mogelijk zijn op deze dag”, klinkt het. “Gedurende de vaccinatie zal een Coördinerend Raadgevend Arts (CRA) aanwezig zijn om de eventuele symptomen die kort na de vaccinatie kunnen optreden, op te volgen.”

“Bewoners die deze dag ziektesymptomen vertonen, zullen niet
gevaccineerd worden. De tweede dosis van het vaccin zal na drie weken toegediend worden, hiervoor is er nog geen exacte datum bekend.”