Nu al meer dan 250 bezwaarschriften tegen nieuwe bestemming steenbakkerij

Actiecomité ‘Steendorp Leefruimte’ krijgt steun van oppositie
STEENDORP – ‘Steendorp Leefruimte’ roept inwoners op om bezwaar in te dienen tegen de omgevingsvergunning voor de steenbakkerijsite. Het comité krijgt daarvoor bijval van alle oppositiepartijen. Donderdag worden de bezwaren ingediend op het gemeentehuis.

“Zo’n grootschalig afvalverwerkend bedrijf hoort hier niet thuis”
Steendorp Leefruimte

Het bestuur van actiecomité ‘Steendorp Leefruimte’ ontving ondertussen al meer dan tweehonderdvijftig bezwaarschriften tegen de lopende omgevingsvergunning voor de site van de leegstaande steenbakkerij. Donderdagochtend zullen alle ingezamelde bezwaarschriften overhandigd worden aan het gemeentebestuur.

Grondwerkenbedrijf Vagaetrans heeft een aanvraag ingediend voor de bouw van een afvalverwerkend bedrijf met een ambachtelijke steenbakkerij op de locatie van de oude Wienerberger-steenbakkerij, die in 2011 sloot. In 2017 werd een herbestemming van de site naar industriegebied en woonruimte ook afgeketst door het actiecomité.

Om de nieuwe aanvraag tegen te houden, verspreidde het comité bezwaarschriften in het dorp. “Een afvalverwerkend bedrijf pal naast een woonwijk is onverantwoord. De verwerking van slibhoudende gronden brengt immers zeker geurhinder mee en gegeven de overheersende zuidwestelijke wind wordt hierdoor ook de kern van Steendorp (samen met de kleuterschool en de basisschool Sint-Henricus) geïmpacteerd. Daarnaast zullen de tien voorziene bedrijfsvoertuigen op het terrein, samen met de breek- en de zeefinstallaties voor geluidsoverlast zorgen. Verder is ook de impact op de luchtkwaliteit van deze voertuigen en installaties niet te onderschatten, los van het stof dat hierdoor in tijden van droogte zal worden geproduceerd en dat zich vlot tot in de kern van het dorp zal verspreiden. Stof dat bovendien vervuild kan zijn, want het aanvraagdossier voorziet de opslag en overslag van 2.000 ton materiaal met een hoog risicoprofiel. Ten slotte hoort zulk een grootschalig afvalverwerkend bedrijf niet thuis tussen vier kwetsbare natuurgebieden: het Gelaagpark, de Roomkouter, het Kijkverdriet en de Schausselbroekpolder”, stelt de brief.

Oppositiepartijen Groen, Tesamen en Vlaams Belang steunen het initiatief. Ook zij vrezen voor geluids- en geurhinder en mobiliteitsproblemen.
Bezwaar indienen kan nog tot 24 februari. Dan loopt het openbaar onderzoek af. (Bron + foto: HN/GVA – Mattias Goossens)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *