Netwerken AC De Zaat en OCMW verbonden met radioverbinding

TEMSE – In het kader van de integratie tussen gemeente en OCMW zijn al een aantal diensten samengevoegd.

Met de indiensttreding van een nieuw diensthoofd IT op 1 maart 2017 werd de informatica-dienst als eerste samengevoegd tot 1 geïntegreerde ploeg, die diensten verleent aan zowel OCMW als gemeente.
Om andere diensten vlot samen te kunnen voegen moeten ook de informaticanetwerken gekoppeld worden, zodat de mail, elektronische dossiers en diverse toepassingen vanop beide locaties bereikbaar zijn. Dit veronderstelt een integratie van de infrastructuur (hardware) alsook van beheers- en toepassingssoftware.

Meer info, klik hieronder door…

De communicatie tussen beide informatica-systemen werd in een eerste fase gerealiseerd via beveiligde VPN-verbindingen over internet. Een glasvezelverbinding tussen beide netwerken is de betere oplossing. Er zijn al een aantal gemeentelijke gebouwen verbonden met glasvezel, maar de verbinding richting OCMW is nog niet uitgevoerd.

Het nieuwe glasvezelplan waarbij een lus gecreëerd wordt langsheen alle gemeentelijke gebouwen ligt klaar. In het kader van “minder hinder” werd besloten om het glasvezelplan stapsgewijs uit te voeren ter gelegenheid van andere werken in de straten.

De VPN-oplossing was een eerste voorlopige oplossing met goede resultaten. Om meer bandbreedte, snelheid, veiligheid en bedrijfszekerheid te creëren werden het AC en de OCMW-campus verbonden via een straalverbinding.
Deze point-to-point bidirectionele radioverbinding verbindt beide netwerken waardoor alle gegevens vanop beide campussen bereikbaar zijn. De plaats van de werknemers kan nu bepaald worden door de functionele samenvoeging van diensten ongeacht of ze werknemer van OCMW of gemeente zijn.

Deze verbinding zal later dienst doen als back-up oplossing voor de te realiseren glasvezelverbinding.
Deze legislatuur werd de bevoegdheid “informatica” gecreeerd. Dankzij de IT kennis van schepen Geert Vandersickel (N-VA) zijn er op korte tijd grote stappen gezet zijn in de actualisering en modernisering van de gemeentelijke IT-infrastructuur met de koppeling van beide netwerken (gemeente en ocmw) als sluitstuk.
“Ik ben terecht fier op mijn team … ze leveren uitstekend werk”.

Bij het ontwerp van deze straalverbinding is rekening gehouden met diverse aspecten zoals storing, dataveiligheid alsook continuïteit van de verbinding (zgn. maximale uptime).

Er wordt gebruik gemaakt van een vrij beschikbare radiofrequentie die niet interfereert met de klassieke wifi signalen. Ook het gsm-verkeer verloopt over een andere frequentie. De point-to-point verbinding heeft bovendien ook een gericht signaal onder een kleine stralingshoek. Hierdoor ondervinden wij geen storing van deze netwerken en ook omgekeerd.

Een netwerk is maar zo krachtig als de zwakste schakel.
De installatie is daarom dubbel uitgevoerd. Dit betekent dat er 2 radioverbindingen zijn. In normale omstandigheden zorgen deze voor een grotere snelheid en bandbreedte. In geval één van deze verbindingen zou uitvallen, neemt de andere alle verkeer over. Als deze ook nog zou uitvallen, dan worden de VPN-verbindingen geactiveerd. In de toekomst zal de gasvezelverbinding de basis- verbinding zijn met de radioverbinding als redundante back-up.

Om de gegevens te beveiligen worden ze volledig versleuteld verstuurd. Er gaat geen enkele informatie “de lucht in” zonder sterke encryptie. Zender en ontvanger zijn ook met elkaar gekoppeld wat ook nog eens een verhoogde veligheid oplevert.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *