Archeologen vinden vroegmiddeleeuwse graven bij Sigmawerken in Durmevallei

TEMSE/ELVERSELE – De Vlaamse Waterweg nv realiseert in het kader van het Sigmaplan een zoetwatergetijdengebied in de Durmevallei. Bij het archeologisch onderzoek in Elversele ondekte een team van archeologen 47 graven uit de vroege middeleeuwen, een uitzonderlijke vondst in Vlaanderen.
Het team van archeologen deed een unieke vondst

“We zijn gestoten op een restant van onze rijke geschiedenis”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “Onze investeringen in meer waterveiligheid creëerden al meerwaarde voor de natuur en het toerisme, maar werpen nu ook vruchten af voor ons erfgoed. Ik ben zeer benieuwd welke geheimen deze Merovingers nog zullen prijsgeven”.

De vindplaats van de graven ligt in Klein Broek, op het grondgebied van Temse. In dit gebied vlak bij de Durme en de Mirabrug werkt waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv in het kader van het Sigmaplan aan een zoetwatergetijdengebied, samen met het Agentschap voor Natuur en Bos. In de bestaande Durmedijk worden bressen gemaakt en meer landinwaarts komt er een nieuwe ringdijk. Zo krijgt de Durme meer ruimte om te stromen, wat de kracht van het getij vermindert. Tegelijk vormen zich zeldzame zoetwaterslikken en –schorren.

Klik hieronder door voor meer info over de unieke vondst


Glanzende restanten

De Merovingers heersten van de vijfde tot de achtste eeuw in onze contreien. Mannen, vrouwen en kinderen werden individueel begraven, meestal in een houten grafkamer of in een kist in een grafkuil. De dode kreeg heel wat geschenken mee voor de reis naar het hiernamaals.


In Klein Broek kwamen tal van sieraden zoals kralen, amuletten en mantelspelden aan de oppervlakte, maar ook zwaarden, dolken, schilden en messen. De zure zandgrond tastte de grafgiften sterk aan, maar met röntgenfoto’s konden de voorwerpen worden geïdentificeerd. Van de graven zelf rest alleen nog een afdruk, een ‘lijkschaduw’ in het jargon.

Een grafveld uit die periode wordt zelden aangetroffen in Vlaanderen. De site bevat een schat aan informatie over de grafrituelen, status en cultuur van de vroege middeleeuwers. Het terreinwerk is nu afgerond. De grafgiften worden zorgvuldig geconserveerd terwijl de archeologen een antwoord formuleren op tal van onderzoeksvragen. De Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel engageren zich voor verder onderzoek op deze unieke site.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *