Open VLD Temse vraagt conflictvrije kruispunten langs de N16

TEMSE – Het verkeer op de N16 neemt jaar na jaar toe en ook het aantal, al dan niet elektrische, fietsers die de N16 kruisen langs de Hoogkamerstraat en Doornstraat/Gasthuisstraat stijgt. Deze combinatie zorgt dagelijks voor levensgevaarlijke situaties op beide kruispunten. Het kruispunt aan de Hoogkamerstraat werd bovendien ook opgenomen in de lijst van Zwarte Punten in Vlaanderen. Open VLD Temse vraagt om deze conflictsituaties op te lossen.

De automobilisten die links en rechts afslaan op de N16 moeten momenteel voorrang verlenen aan de zwakke weggebruikers die de gewestweg kruisen.

“We zien dagelijks automobilisten die een fietser te laat of niet opmerken waardoor zowel de automobilist als de fietser de remmen moet dichtslaan, met alle gevolgen vandien.

Conflictvrije kruispunten

“Conflictvrije kruispunten zijn kruispunten waarop elke verkeersstroom op zijn beurt voorrang krijgt” verklaart Gert Poppe (bestuurslid Open Vld Temse). “Dit zou ervoor zorgen dat enerzijds de zwakke weggebruikers probleemloos kunnen oversteken en anderzijds het aantal ongevallen drastisch afneemt.”

Volgens een studie door het Steunpunt Verkeersveiligheid kan dit leiden tot een afname van het aantal ongevallen met 45%.”

Definitieve oplossing

“Deze ingreep hoeft ook niet duur te zijn. Een aanpassing van de bestaande verkeerslichten is voldoende. We vragen dan ook met aandrang aan het schepencollege om zo snel mogelijk met het Agentschap Wegen en Verkeer samen te zitten en werk te maken van conflictvrije kruispunten. Op korte termijn kan met enkele kleine ingrepen veel leed vermeden worden!” Op lange termijn Naast deze oplossing op korte termijn moeten we ook denken aan een definitieve oplossing voor de oplopende verkeersdruk. “Met de aanleg van ronde punten en tunnels voor de N16 zouden we deze problematiek voorgoed kunnen oplossen. Het doorgaand verkeer van de N16 wordt niet meer onderbroken en de afwikkeling van het verkeer in de Hoogkamerstraat en Doornstraat/Gasthuisstraat zal veel vlotter verlopen voor zowel zwakke weggebruikers als voertuigen.” stelt Bart Van Geyt, Ondervoorzitter Open Vld Temse.

Open VLD Temse vraagt conflictvrije kruispunten langsheen de N16. (foto: (C) Fietsersbond Temse)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *