N-VA Temse wil het hoofd koel houden

TEMSE – Meer dan 100 aanwezigen genoten van het eerste nieuwjaarsontbijt van N-VA Temse. Na het welkomswoord van lokaal voorzitter Joris Baert was het woord aan federaal volksvertegenwoordiger Peter Dedecker. Lijsttrekker en schepen van Mobiliteit, Cultuur en Integratie Lieve Truyman sloot het officiële gedeelte af met enkele verwezenlijkingen van de afgelopen legislatuur en enkele voorstellen voor de toekomst.

“In 2012 hebben wij van de burgers een overtuigend signaal gekregen. Deze score heeft ervoor gezorgd dat wij met 7 gemeenteraadsleden een plaats kregen in de meerderheid waaronder de voorzitter van de gemeenteraad, 3 schepenen en de OCMW-voorzitter”, aldus Lieve Truyman. “Allen hebben wij de voorbije 5 jaar heel wat werk verricht, zowel vóór als achter de schermen. Wat ons betreft, zullen wij het laatste jaar van deze legislatuur het hoofd koel houden en tijdens dit verkiezingsjaar gewoon verder werken voor de burgers.

Vanuit de meerderheid een beleid voeren, wil zeggen compromissen sluiten, evenwicht zoeken.
Er wordt ons verweten dat wij de verhoging van de belastingen mee hebben doorgevoerd.
Met spijt in het hart moeten wij zeggen dat dit klopt, maar wat er niet wordt bij verteld is dat de vorige bestuursploeg die beslissing reeds genomen heeft voor de toekomst in 2012.
Toen stond er reeds een belastingverhoging in om de begroting te doen kloppen en er waren geen investeringen opgenomen voor de huidige bestuursploeg van 2013-2019.
Een goede verstaander hoort dat wij zijn gestart met een zeer mager spaarvarken, dat aantoonde dat er extra inkomsten noodzakelijk waren.
Wat ons betreft zullen wij opnieuw onderzoeken of deze belastingverhoging nog noodzakelijk is en of bepaalde heffingen niet beter worden aangepast aan de steeds meer veranderende gezinssamenstellingen.”

Meer foto’s, klik hier

De bestuursploeg van N-VA Temse met volksvertegenwoordiger Peter De Decker

 

Meer lezen ? Klik hieronder verder

Lieve Truyman:

“Verkiezingen zijn fundamenteel belangrijk.
U kan democratisch uw stem laten horen, ons een signaal geven hoe het anders moet of bevestigen wat goed is.
Sommige politici komen tijdens een verkiezingsjaar vaker naar buiten of laten zich na 5 jaar politieke windstilte plotseling gelden
Wie onze HAH- bladen leest, heeft kunnen vaststellen dat wij gedurende de voorbije 5 jaar heel wat werk geleverd hebben en dat wij op heel wat activiteiten aanwezig en aanspreekbaar waren.
N-VA Temse zal het komende jaar zichzelf blijven en verder werken aan een consequent, rechtvaardig en verantwoordelijk beleid.

Waarvoor staat N-VA en N-VA Temse en wat willen wij voor de toekomst? Om het met de woorden van onze nationale voorzitter Bart De Wever te zeggen: “De toekomst van Vlaanderen is welvarend, veilig en vrij.”
Dat wensen wij ook voor Temse.
De partij zal inzetten op méér veiligheid door o.a. drugsdealers van de straten te halen, sluikstorten te reduceren en dubbelparkeerders op te sporen door o.m. gebruik te maken van een cameranetwerk Op vlak van verkeersveiligheid wil de partij de kwetsbare weggebruikers beschermen door het aanleggen van fietspaden, fietsstraten en comfortabele voetpaden met een reflex voor blinde geleide tegels op cruciale oversteekplaatsen.

N-VA Temse zal inzetten op een verantwoordelijk beleid dat de gemeente laat bruisen.
De dienstverlening moet verder geoptimaliseerd en nog meer afgestemd worden op de noden van de bevolking. Van aanbodgerichte dienstverlening moet Temse evolueren naar een vraaggerichte dienstverlening. Klantgedreven en op maat van de burger.

Temse moet financieel gezond blijven en er moet tevens consequent omgaan worden met open ruimtes waarbij er meer aandacht wordt gegeven aan vergroening in de kernen.
N-VA blijft waken over onze Vlaamse cultuur en onze Europese manier van leven.
Wij steunen een open Vlaamse samenleving, waar integratie de sleutel is tot burgerschap. Waar jong en oud samenkomt in verenigingen, in wijken en dorpen.

Sommigen willen échte verandering liefst achter het behang plakken. Niet de N-VA. Wij gaan uit van onze eigen sterkte. En die sterkte, dat bent u!
Vandaag, morgen en hopelijk ook in de toekomst!
N-VA tekent voor een Veilig, Verantwoord en Vlaams beleid.

Wat betekent dit nu zeer concreet voor Temse?

Bij de herwaardering van de dorpskernen willen wij aandacht voor groen en recreatie.
Voortaan dient consequent te worden nagegaan waar er nog wél en niet meer mag gebouwd worden. Wie wil bouwen dient ook voldoende ruimte te voorzien voor zijn wagens. Dit is verantwoordelijkheid opnemen!
Dit jaar wordt er van start gegaan met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan, waarbij de fiets een prominente plaats krijgt.
Op vlak van parkeerbeleid vindt N-VA dat bepaalde zones in Temse in aanmerking komen voor bewonerskaarten. Samen met dat nieuw mobiliteitsplan wordt onderzocht hoe we de winkelkern door verkeerstechnische maatregelen aangenamer kunnen maken. Door deze winkel-as zuurstof te geven, geloven wij er steevast in dat handelaars opnieuw voor Temse kiezen.

Een premie voor gevelrenovatie van winkelpanden kan eveneens een stimulans betekenen. Hiervoor heeft schepen Vandersickel nog recent gezorgd. Lokale economie is ook verder werken aan inspraak met ondernemers.
Door de realisatie van de ISA– site heeft Temse opnieuw een afspraak met de geschiedenis. Dit vernieuwende project zal de kern van Temse een boost geven. Het moet een mix worden van open groene ruimte, ruimte voor wonen, handelszaken, praktijken,

Deze heropleving in het centrum van Temse zal eveneens de aanleiding geven om andere straten zoals Kouterstraat – Akkerstraat aan te pakken. Waardoor Temse een frisse uitstraling krijgt.
Het bewonersaantal is de laatste decennia sterk gestegen.
Het is positief dat vele Temsenaren ervoor kiezen om in eigen gemeente te sporten, maar dan dient ook de sportinfrastructuur zich hieraan aan te passen. Vele clubs dienen nu noodgedwongen uit te wijken naar onze buurgemeente, zoals Kruibeke, Sint-Niklaas.

Temse laten bruisen is maximaal inzetten op het verenigingsleven.
Verenigingen zijn de bouwstenen van onze gemeenschap, zij zorgen ervoor dat Temse leeft.
Om aan de noden van het verenigingsleven te voldoen, werd de voorbije jaren gewerkt aan nieuwe infrastructuur zoals De Mosterdpot en de Artiestenfoyer. Beide infrastructuren zijn in gebruik vanaf januari 2018.
Dankzij onze OCMW- voorzitter Werner Maerevoet werden de plannen voor de renovatie van het rusthuis de Reiger geconcretiseerd.

De werken zullen nog in 2018 starten. Ook het dossier De Pelikaan wordt nog tijdens deze legislatuur afgewerkt waardoor deze werken kunnen starten van zodra De Reiger is afgewerkt. Timing: 2021. De zorgsector zal de komende 6 jaar sterk veranderen en verbeteren!
De TTS – zone is een bedrijventerrein van de jaren 60, ontwikkeld vanuit andere noden, vertrekkende vanuit een ander economisch beeld.

Het terrein zit nu op zijn maximale capaciteit en is verouderd, het heeft dus nood aan een grondige renovatie.
Samen met AWV zal het kruispunt N16/ Hoogkamerstraat worden aangepakt zodat een vlottere ontsluiting komt vanuit de TTS-Zone als vanuit Temse. De lichtenregeling moet veranderen waardoor fietsers kunnen oversteken wanneer de auto’s ook rechtdoor rijden. Zo komen er geen conflicten meer met voertuigen die afslaan richting Bornem of Sint-Niklaas.

Integratie en Inburgering is een verhaal waar iedereen aan mee hoort te werken.
Integratie komt van beide kanten. Een actieve integratie bereik je door in te zetten op taal. Wanneer iemand de taal kent, zal die persoon ook vlugger in contact komen met andere mensen, vlugger werk vinden en sneller worden opgenomen in de maatschappij.
De vrouwen verdienen extra aandacht, want wanneer de moeder geïntegreerd is, zal de rest van het gezin zich ook vlugger integreren.

Ook onze nationale voorzitter Bart De Wever hamerde er tijdens zijn nieuwjaarstoespraak op dat nieuwkomers zich moeten aanpassen aan de in Vlaanderen heersende waarden en normen. Wij verwerpen racisme én wij verwerpen naïviteit. In ons huis gelden er huisregels’, zei hij zaterdag. ‘Wie die nog niet kent, die helpen we graag ruimhartig om ze aan te leren.’
Met de scholen in gesprek gaan over hoe schoolgebouwen ook buiten de schooluren gebruikt kunnen worden door verenigingen is een ambitie. Zo een systeem komt uiteindelijk de verenigingen in Temse (werkingsruimte) EN de scholen (financieel/geen langdurige leegstand)) ten goede.
We vinden het tenslotte van belang dat mensen zo veel mogelijk kunnen gaan werken, dit zorgt ervoor dat ze op hun eigen benen kunnen staan, dat ze zich kunnen ontplooien en kunnen groeien in het menszijn. Het is dan ook van groot belang dat er voldoende ruimte en aanbod is om kinderen na schooltijd op te vangen. Zo dient onze BKO kritisch geëvalueerd te worden en zal het moeten aangepast worden.
Tevens kijken wij met belangstelling naar de mogelijke herbestemming van de kerken met een gezonde erfgoed reflex!
Wij zijn bereid om constructief met de eigenaars van de kerken in gesprek te gaan, zodat deze gebouwen die veel leeg staan een nieuwe invulling kunnen krijgen, dat kan voor sport, buitenschoolse kinderopvang, cultuur, verenigingen….
Durven Denken er iets mee Doen is de boodschap!

U hoort het al, na 6 jaar is het werk voor bepaalde dossiers niet klaar, en er staan tevens al nieuwe uitdagingen op ons te wachten.
Wij hopen dat N-VA in Temse met uw steun verder mag groeien zodat wij samen met u kunnen bouwen aan een nog beter Temse voor onze burgers.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *