Sp.a Temse kijkt vol goede moed vooruit

TEMSE – Aan het begin van het verkiezingsjaar organiseerde sp.a Temse een nieuwjaarsreceptie. Fractieleider Bert Bauwelinck mocht het project ‘Tesamen’ voorstellen, waarbij de partij samen met burgers van diverse verenigingen en actiecomités naar de verkiezingen trekt. Voorzitter Pascal De Dycker mocht de nieuwjaarsrede uitspreken waarna eregaste en fractieleider in de Kamer Meryame Kitir de zowat 75 aanwezigen toesprak.

Zo’n zes jaar geleden werden er in onze gemeente grote veranderingen aangekondigd”, aldus voorzitter Pascal de Dycker. “Een gemeente die volgens enkele kwatongen nog diep in de 20ste eeuw vertoeft. Kwatongen blijven kwatongen, maar ze hebben ook vaak gelijk en waar rook is, is er ook vaak vuur. En ja, de verwachtte grote veranderingen in deze Scheldegemeente zijn inderdaad moeilijk te vinden. Men heeft er indertijd ook een jaar over gedaan om tot een bestuursakkoord te komen. Dat deze legislatuur een sof ging worden, stond in de sterren geschreven. Dat de meerderheidspartijen CD&V en N-VA net niet op de straatstenen lagen te rollebollen was misschien wel een verrassing. Geen gerollebol uit liefde, maar eerder uit frustratie om elkaar. Laat ons eerlijk zijn, graag zien ze elkaar niet. We laten in het midden wie daar vaak de schuldige was van de conflicten binnen de meerderheid.”

Meer foto’s, klik hier

sp.a Temse gaat er TESAMEN voor

Lees het volledige artikel door hiernaast te klikken

Een nieuw zwembad is ondertussen in afwerking, maar je zal slechts enkele weken voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen baantjes kunnen trekken. Toeval? Natuurlijk niet! Dit is de grootste verkiezingsstunt die je kan hebben, brood en spelen. Een nieuwe polyvalente zaal in Steendorp staat er ondertussen ook. Mooi, dat zeker en vast! En een nodige verrijking voor het sociale leven in onze deelgemeente.

Een vernieuwd rustoord werd aangekondigd, maar de spade zal pas volgend jaar de grond in gaan. Ook de geplande assistentiewoningen in het oude ziekenhuis De Pelikaan werden uitgesteld. Alles leek in kannen en kruiken, de plannen waren klaar tot een brandweerstudie de betonstructuur onderzocht. Renovatie was plots geen optie meer, er komt een nieuwbouw, maar pas na 2021.

Er werd ook uitbreiding van onze gemeente aangekondigd. Maar gelukkig regeerde hier de wet van de burger. Zowel in Tielrode als Steendorp werden mooie sites bedreigd door bouwontwikkelaars.
Gelukkig konden de buurtcomités en plaatselijke verenigingen op een heel korte termijn duizenden mensen mobiliseren en konden de geplande wijken en kmo – zones voorlopig tegengehouden worden. Voorlopig ja, de strijd is nog niet helemaal voorbij! Dat beseffen we maar al te goed.

En als klap op de vuurpijl mochten we Temse in de Wolken vieren op een heraangelegde Wilfordkaai. Mooi met graspleintjes (verboden het gras te betreden), mooi met parkeerplaatsen langs de uitzijden (gelieve dubbel zo veel te betalen t.o.v. elders in de centrumkern), mooi met een toiletgebouw in het midden van de kaai (sorry aan de appartementsbewoners die nu hun zicht op de Schelde kwijt zijn), mooi met een glazen restaurantbokaal in het midden (hier ga ik nog niets over zeggen, want slechts enkele dagen open en het kan er misschien wel ongelooflijk lekker zijn)

Ik grijp even terug naar mijn toespraak van januari 2014, dus bij aanvang van het tweede jaar van deze legislatuur: “Jammer dat de belangrijkste van deze (en andere) initiatieven worden verschoven naar het einde van de legislatuur, ja zelfs naar 2019. Op dat moment zit er al een nieuw college. De eerstkomende jaren is het vooral de stilstand die regeert.” Zeg nu niet dat we geen gelijk hadden.
Maar zoals wel vaker krijgen we achteraf gelijk. De voorbije weken vonden verschillende partijen zelfs plots inspraak in onze gemeente uit. Ze gaan op ronde, organiseren bevragingen, organiseren thema – avonden… De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan, dat is duidelijk!
Maar dialoog, inspraak en participatie, het was voor sp.a Temse al langer duidelijk dat de Temsenaar zijn of haar stem niet langer enkel wil laten horen in het stemhokje, maar zich ook gehoord wil voelen bij grote en kleine projecten.

Meer dan een jaar geleden bevroegen we onze leden, omtrent verschillende thema’s in onze gemeente en de voorbije zomermaanden hielde we, lang voor andere partijen het licht zagen, reeds een grote bevraging van de bevolking.

Tijd om nu, met al die bevragingsresultaten onder onze arm, vol goede moed vooruit te kijken, want over 266 dagen willen we TeSamen met jullie zorgen voor échte verandering in Temse. De verandering is volop bezig. Vorige week zaterdag hielden we een fijne algemene ledenvergadering, waarbij jullie, onze leden, unaniem de toelating gaven om in te gaan op de vraag van verschillende verenigingen om samen naar de verkiezingen te trekken.
De voorbije maanden hadden we reeds heel wat gesprekken met deze en andere mensen die zich willen inzetten voor een ander Temse. Samen een team vormen en ons inzetten voor àlle inwoners. TeSamen is geboren, de suikerbonen zijn eergisteren uitgedeeld op een persconferentie en nu groeien we verder door naar een breedgedragen lijst kandidaten waarmee we naar de kiezer trekken in onze strijd voor een ander Temse.
Een Temse waar er enkel nog kan gebouwd kan worden met respect voor onze open ruimtes.
Een Temse dat bruist door vele culturele evenementen voor een divers publiek.
Een Temse waar fietsers zich veilig kunnen verplaatsen dankzij een breed gedragen mobiliteitsplan. Een Temse waar voetgangers flaneren in de gezellige winkelstraten, dankzij de heraanleg van de infrastructuur in de centrumgemeente waardoor ook het verkeer zich vlotter en veiliger beweegt.
Een Temse waar de armoede bij kinderen, in gezinnen én bij ouderen echt wordt aangepakt.
Een Temse waarbij inwoners met een andere afkomst een betere uitgestoken hand krijgen en niet gewoon een advertentie in de Nieuwe Omroeper met de spreekuren van de burgemeester. Wij kiezen hier voor een echte dialoog met àlle gemeenschappen in onze gemeente!
Een Temse waar u en alle andere inwoners zich thuisvoelen en mee kunnen bepalen wat er gebeurt. En dat is waar we samen aan willen werken!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *