sp.a Temse ijvert voor bewonersparkeren

Schepen van Mobiliteit is het idee genegen
TEMSE – sp.a Temse ijvert al jaren om bewonersparkeren in te voeren in de gemeente. De voorbije weken ging de partij op ronde in de centrumstraten en tijdens de wekelijkse marktdag om handtekeningen te verzamelen. Die handtekeningen werden overhandigd aan schepen van Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA).

“Wanneer de slagbomen op de Wilfordkaai in werking komen, wordt weldra de betalende parkeerzone in het centrum van Temse verder uitgebreid”, stelt voorzitter Pascal De Dycker. “sp.a Temse is al vele jaren vragende partij om bewonersparkeerkaarten in te voeren. Zo hielden onze mandatarissen tijdens deze en de voorbije legislaturen regelmatig tussenkomsten tijdens de gemeenteraad, echter zonder succes.”

“Temse is één van de weinige gemeenten in het Waasland waar het systeem van bewonerskaarten nog niet bestaat”, weet oppositieraadslid Bert Bauwelinck. “Nu worden mensen die in een straat met betalend parkeren wonen en geen eigen parking hebben, onredelijk vaak op kosten gejaagd. Aangezien binnenkort dus ook de Wilfordkaai betalend wordt, willen we het debat heropenen, mét de steun van de Temsenaar.”

De voorbije weken ging sp.a Temse op de wekelijkse marktdag en in de straten met betalend parkeren langs om de mening van de bewoners te vragen omtrent het invoeren van bewonersparkeerkaarten in zones waar betalend parkeren geldt.

“De reactie van het college op ons voorstel voor bewonersparkeren de voorbije jaren was steeds dat de middenstand dat niet wil”, aldus Bauwelinck. “Maar de middenstand in de steden en gemeenten waar men wel bewonersparkeren heeft ingevoerd zijn er niet slechter aan toe.”

“De reacties van de inwoners op ons voorstel waren erg positief”,klinkt het bij De Dycker. “Er is duidelijk hoge nood aan een oplossing voor dit probleem. Wij weten dat het gemeentebestuur voor het centrum van Temse een mobiliteitsstudie heeft lopen waarin ook de haalbaarheid van het invoeren van bewonerskaarten wordt onderzocht. We hopen dat de honderden handtekeningen een extra stimulans zijn om de nodige steun te verkrijgen voor ons voorstel binnen het College.

Tijdens de parkeeractie verzamelde men ‘met weinig moeite’ 412 handtekeningen Die werden overhandigd aan schepen van Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA)

Ook zij stond positief tegenover het voorstel.

“Ik ben daar al heel intens mee bezig”, reageerde schepen Truyman. “Maar dat kwam nog niet naar buiten omdat we nog niet klaar zijn met de studie daaromtrent. Maar wat mij betreft ik sta voor honderd procent achter het idee om bewonerskaarten in te voeren. Ik ben er ook van overtuigd dat er bij de bevolking een mentaliteitswijziging nodig is. Het openbaar terrein mag geen massaparking zijn. Iedere bewoner heeft zijn verantwoordelijkheid over zijn voertuig. Met het nieuwe parkeerbeleid moeten we aan een mentaliteitswijziging werken bij de bevolking. Maar dat gaat niet van vandaag op morgen en zal geen gemakkelijke opdracht zijn. Wat ons betreft zal het dan ook niet in één keer ingevoerd kunnen worden maar wel gefaseerd.

“We zijn blij dat er al een eerste aanzet wordt gegeven”, reageerde Magda De Meyer. “Trouwens er hebben ook zelfstandigen onze petitie getekend. Er is trouwens ook heel wat frustratie bij de inwoners. Vooral dan bij inwoners met kleine kinderen die buggy’s en kinderwagens uit de wagen moeten halen bij het thuiskomen, en geen parkeerplaats vinden.”

sp.a Temse voorzitter Pascal De Dycker overhandigde 412 handtekeningen aan schepen Lieve Truyman

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *