Temse viert carnaval !!!

Eerste prins carnaval Marcel Phillipaert in de kijker

Hammenaar Erik Vermeire meer dan 20  jaar actief als jurylid van de Temsese carnavalsstoet


Ook dit jaar in de prijzen vallen met de verkiezing van de Leukste Carnavalsselfie van groot-Temse
carnastick_Temse_2015TEMSE – Komend weekend viert men in centrumgemeente Temse voor de veertigste keer carnaval. De roots liggen in 1977 toen werd de eerste Prins carnaval gekozen. Het was de toen 49-jarige Marcel Philippaerts. Ook in 2017 is Marcel nog altijd van de partij als lid van het carnavalscomité. Als eerbetoon voor dat 40-jarig jubileum staat Marcel te blinken op de carnavalsaffiche van dit jaar.

Ook Erik Vermeire uit Hamme is er al sinds begin jaren ’80 bij tijdens Temse carnaval. Hij is al die jaren, bijna ononderbroken, één van de juryleden van de carnavalsstoet.

De stoet zondag vanaf 14.30 u. wordt weer één van de grootste van de regio met alle topgroepen uit het Waasland die present tekenen.

En uiteraard doet uw favoriete webkrant weer zijn duit in het zakje met de Verkiezing van de Leukste Carnavalsselfie 2017.

U leest dit en veel meer in deze carnavalsspecial 2017.

Alaaf, alaaf, alaaf !!!

Marcel Philippaerts werd 40 jaar geleden de eerste Prins carnaval van Temse

“Ik had mezelf niet herkend op de affiche”

Er trok in Temse voor het eerst een echte carnavalsstoet door de straten in 1978. De prins carnaval was de toen vijftigjarige Marcel Philippaerts die regeerde als Marcel I, samen met  eredames Monique Van Wauwe en Marleen De Bauw.
Marcel 1978 ok
Marcel in 1978 met zijn eredames

‘Het idee om mij kandidaat te stellen is ontstaan tussen pot en pint’, vertelt Marcel (84). ‘Ik had toen mijn bakkerszaak overgelaten en had hopen tijd. Toenmalige schepen van Feestelijkheden Désiré Van Riet vroeg daarom of ik geen prins carnaval wou zijn. En omdat mijn echtgenote er niks op tegen had en ik graag in de ambiance zit, stemde ik toe.’

Mede omdat ik nogal gekend was in Temse was ik samen met mijn eredames Monique Van Wauwe en Marleen De Bauw bijzonder gewild door de inwoners.’

Een leuke bijkomstigheid was dat ook Marcels dochter Sabine meeliep in de carnavalsstoet in 1978. ‘Ze deden met een groep mee als Tien Kleine Negertjes, naar het bekende boek van Agatha Christie.’

Ook in 2017 is Marcel nog steeds lid van het carnavalscomité.

“Ik ben na al die jaren nog altijd een carnavalsmaniak”, klinkt het. Voor mijn tachtigste verjaardag, had ik mij nog nog eens kandidaat gesteld voor de Prinstitel, maar heb toen verloren tegen een jongere kandidaat.”

Omdat het in 2017 veertig jaar geleden is dat Marcel gekozen werd tot de eerste Prins carnaval van de centrumgemeente besloot het carnavalscomité hem in de kijker te plaatsen.

Marcel staat te blinken op de carnavalsaffiche van dit jaar.

“Eerlijk gezegd, ik wist daar niks van, het was een complete verrassing”, oppert Philippaerts. “Ik herkende mezelf trouwens niet. Ik vond dat ik daar nogal bleek opsta. maar mijn familie vertelde mij dat het een soort computertekening is. Ondanks dat vind ik het wel een eer dat ik er op sta.”

Marcel Philippaerts affiche carnaval 2017
Marcel had zichzelf niet herkend op de affiche
Hammenaar Erik Vermeire zetelt meer dan 20 jaar in de jury van de carnavalsstoet
Elk jaar doet het carnavalscomité beroep op een aantal juryleden om de groepen tijdens de stoet de quoteren. Eén van hen is Hammenaar Erik Vermeire.
Jurylid Erik Vermeire (foto: Jan Van de Velde)

“Sinds 1981 ben ik bijna jaarlijks van de partij bij de Temsese carnavalsstoet”, vertelt Vermeire. “In 1980 werd ik in Hamme lid van het Wuitenskomitee. Via marktkramers Gustaaf Rooms en Hugo Smet komt het Wuitenskomitee van bij de start van Temse Carnaval in contact met het carnavalscomité. Marcel Van Den Bossche toenmalig voorzitter van het Wuitenskomitee zat toen reeds in de jury en de Prins van Hamme bracht een bezoek aan het “jonge” carnaval van Temse.
Zodoende is 1981 mijn eerste contact met Temse carnaval, toen nog op een zaterdag, een week voor de Wuitensfeesten.”

Dit was trouwens voor vele Hammenaren de reden om een beetje in te lopen en de stoet in Temse te gaan bekijken.

“Maar ook Hamse carnavalsgroepen maakten hun opwachting in Temse, voor hen was ook een laatste “training” voor Hamme”, weet Vermeire. “Toen wij in Hamme in 1989 starten met de cavalcadewedstrijd was dit voor de Hamse topgroepen een must om elkaar in Temse te gaan bekijken en de laatste week nog een tandje bij te steken om elkaar “de loef af te steken”.

“Ik vermoed dat ik als ondervoorzitter van het Wuitenscomité in 1994 mijn eerste stappen in de jury zet, misschien niet jaarlijks maar zeker is dat vanaf mijn voorzitterschap in 2000 ik tot het einde in 2011 onafgebroken deel uitmaakte van de jury en ik was dan ook opgetogen dan men nadien ook op mij bleef beroep doen als jurylid tot op heden.”

Sedert een 6 tal jaar maakt Erik Vermeire ook deel uit van de jury voor de Aalsterse stoet.

“De inspanningen die de carnavalsgroepen leveren zijn ieder op zijn eigen niveau ongezien”, stelt Vermeire. “Voor het merendeel van het publiek is dit de normaalste zaak van de wereld. De groepen verdienen van de juryleden een eerlijke kwotering, een positieve benadering moet dan ook onze taak zijn . Wanneer de groepen inspanningen leveren moet je dit als jurylid ook doen.”

Ook dit jaar de Verkiezing van de Leukste Carnavalsselfie van groot-Temse

Ter gelegenheid van het carnaval in Temse en de deelgemeenten organiseert de webkrant Editietemse.be dit jaar de vierde editie van de Verkiezing van de Leukste Carnavalsselfie van groot-Temse.

DLCS 2016De bedoeling is dat men tijdens de carnavalsviering van komend weekend Temse een leuke selfie neemt die te maken heeft met het carnaval. Iedereen kan deelnemen, niet enkel carnavalisten, apart of in groep, maar ook ondermeer leerlingen van de diverse lagere scholen, tijdens het kindercarnaval, en toeschouwers van de carnavalsstoet.

“De redactie van onze online-krant selecteert tien foto’s uit het  ingezonden aanbod”, aldus Kurt Vermeir “Op die foto’s worden punten gegeven door een jury van enkele bekende Temsenaars. Daarbij ondermeer schepen van Toerisme Franky De Graeve (CD&V) en bellenman Gerard Vercauteren.’

De winnaar krijgt de ingezonden foto in groot formaat op canvas en enkele prijzen, ter waarde van zowat 300 euro, geschonken door lokale handelaars.

De foto, samen met alle contactgegevens (naam, adres en tel/gsm-nr.) moet ten laatste op dinsdag 21 maart 2017 om 20 uur doorgestuurd worden via carnaval@editietemse.be met vermelding ‘Ik heb nota genomen van het reglement’

Het reglement is te lezen op de facebookpagina van de verkiezing: www.facebook.com/deleukstecarnavalsfoto

Carnavalviering in Temse

De carnavalsviering in Temse vinden plaats in op zaterdag 18, zondag 19 maart en maandag 20 maart. Op die dagen is het toegelaten zich te maskeren en te vermommen tot 1 u. ’s nachts. Alle gemaskerde en vermomde personen moeten DRAGER zijn van een herkenningsnummer dat door het Gemeentebestuur KOSTELOOS wordt afgeleverd.

Deze nummers kunnen worden afgehaald op het Politiebureau, Nagelheetmakerslaan 1, tussen 7.30-19.30 u.

Het ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT, afdeling 4 – Overlast en Openbare Orde – Hoofdstuk 4 – Verhullende klederdracht, cf. infra, bevat enkele beperkingen m.b.t. tot het dragen van maskers of vermommingkleding.

De politie is van 7.30-19.30 u. te bereiken op het nummer 03 711 02 02. Voor dringende politiehulp kan men terecht op het noodnummer 101.
CARNAVAL in TEMSE
18 – 19 – 20 MAART
PROGRAMMA 40ste CARNAVALVIERING

Carnaval...Ingericht door het gemeentelijk Carnavalcomité m.m.v. het Gemeentebestuur, Toerisme Temse, sponsors, meters & peters, neringdoeners, talrijke verenigingen en de bevolking via steunkaarten deur aan deur.
Woensdag 15 maart
10.30 u.. STOET De Klimroos )

Donderdag 16 maart
14.00 u. STOET Heilig Hartschool )

Vrijdag 17 maart
14.00 u. STOET Sint-Amelbergaschool )
14.00 u. STOET De Vierklaver ) met bezoek van een
11.00 u. KLEUTERANIMATIE & ) prinselijke delegatie
13.30 u. STOET Hollebeekschool ) namens het Comité
Zaterdag 18 maart
Feestzaal van het gemeentehuis, Markt
14.30 u. KINDERCARNAVAL met KINDERDANSSHOW Kids on the dancefloor
Deuren 14.00 u.
het Jeugdprinsenpaar wordt spelenderwijs verkozen
• met organisatie van spelletjes waaraan iedereen kan deelnemen
• geen confetti, wel serpentins
• fotosessie van het nieuwe jeugdprinsenpaar voor persfotografen en ouders
• inkom gratis

Verkiezing jeugdprins en –prinses
• voorwaarden: carnavalesk verkleed zijn
• woonachtig zijn in de pilootgemeente Temse
• deelname van 9 tot 14 jaar
• toelating van de ouders

16.30 u. CARAMELLENWORP – feestzaal gemeentehuis, Markt

20.00 u. CARNAVALBAL in alle herbergen met diverse attracties

20.00 u. KROEGENTOCHT rondgang met Brassband bij Horeca-sponsors en peters in de gemeente door Prinscarnaval 2017 Eveline I, haar Erejonkers Wouter en Koen, met haar gevolg: het Carnavalcomité en de belangstellende carnavalisten, bezoek aan de steunende horeca
Zondag 19 maart
13.00 u. vorming reclamestoet in de straten van site De Zaat (ex-Boelwerf)
13.30 u. vorming carnavalstoet op de Wilfordkaai
13.30 u. ONTVANGST prinsen en genodigden – feestzaal gemeentehuis, Markt
13.45 u. vertrek van de RECLAMESTOET doorheen het centrum van Temse
14.30 u. vertrek van de 40ste CARNAVALSTOET

* Omschrijving parcours
• publiciteitskaravaan
Vorming in de Orlaylaan en Philippe Saveryslaan, Dijkstraat (vertrek), Markt (kant De Sampan), ….., Stations-, Kasteelstraat (ontbinding)

• cavalcade
Vorming en vertrek op de Wilfordkaai, Markt (over de promenade), K. Wautersstraat, Oeverstraat, Houtkaai, Schoolstraat, Eeckhoutdriesstraat, Gebrs. Van Raemdonckstraat, Gebrs. Boellaan, Vooruitgang-, Gasthuis-, Kouter-, August Wautersstraat, Guido Gezelleplaats, Stations-, Kasteelstraat, Markt over de promenade (ontbinding)

• parcours

Carnaval Temse 2017 parcours ok
19.30 u. PRIJSUITREIKINGEN : ‘beoordeling door deelnemende groepen’
40ste Carnavalstoet en van de wisselbeker ‘Jodeljongen’ in de feestzaal van
het gemeentehuis, Markt
RECEPTIE ‘De Zwarte Garde’ met muzikale omlijsting eveneens in de
feestzaal van het gemeentehuis, Markt

20.00 u. CARNAVALBAL in alle horeca met diverse attracties

20.00 u. KROEGENTOCHT rondgang in de gemeente door Prinscarnaval 2017 Eveline I, haar Erejonkers Wouter en Koen, met haar gevolg: het Carnavalcomité en de belangstellende carnavalisten, bezoek aan de steunende horeca
Maandag 20 MAART
20.00 u. Plechtige VERBRANDING van DE AZIJNZEKER gevolgd door de PRIJSAFROEPING ’beoordeling door Jury Temse’ 40ste Carnavalstoet – gemeentehuis, Markt (ter hoogte van de pui)

20.30 u. KROEGENTOCHT rondgang met Brassband in de gemeente door Prinscarnaval 2017 Eveline I, haar Erejonkers Wouter en Koen, met haar gevolg: het Carnavalcomité en de belangstellende carnavalisten, bezoek aan de steunende herbergiers

24.00 u. UITREIKING GOUDEN AZIJNZEKER voor ‘de best verklede carnavalist’ – na de Kroegentocht in Prinsenlokaal café De Sportvrienden, Gasthuisstraat 35

CARNAVALFOOR TIJDENS HET CARNAVALWEEKEND
OP DE MARKT VAN TEMSE

Kroegentocht Carnaval Temse

Zaterdag 18 maart
19.00 u. Prinsenlokaal De Sportvrienden
20.15 u. Café Royal
21.00 u. Café Chapeau
21.45 u. The Pocket
22.30 u. Pub ‘t Vlietje
23.15 u. Tapperijke ‘De Brug’
00.00 u. Prinsenlokaal De Sportvrienden

Maandag 20 maart
19.00 u. Prinsenlokaal De Sportvrienden
20.00 u. Popverbranding en prijsuitreiking
21.30 u. Tapperijke ‘De Brug’
22.15 u. Café Chapeau
23.00 u. Café Royal
00.00 u. Uitreiking ‘best verklede carnavalist’ in het Prinsenlokaal De Sportvrienden

 

C_Stoet_15mrt-1 ok

C_Stoet_15mrt-2 ok

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *