KWB verbond Sint-Niklaas haalt herinneringen op in Temse

TEMSE/SINT-NIKLAAS – Onlangs verzamelde het kruin van wat in vervlogen tijden het “verbondsbestuur” van KWB regio Sint-Niklaas heette. Dit in het Rozenhofke in Temse.

Opzet was om de regionale bestuursleden uit de jaren ’80 en ’90 van vorige eeuw, de tijd voor de provincialisering van KWB Waasland, nog eens samen te brengen.

Temsenaar Eddy Noens, in die jaren KWB-verbondssecretaris, nam het initiatief voor de réunie samen met de toenmalige verbondsvoorzitters Karel Reyns en Leon Vincke. Oud-bestuurslid Paul Groenwals en de proost van weleer, EH Stefaan De Paepe versterkten de voorbereidende werkgroep en samen werkten ze een aangenaam ontmoetingsmoment uit.

“De decennia van 1980 en ’90 vormden een van de hoogtepunten in de KWB-werking”, stelt Eddy Noens. “Vlaanderen telde toen meer dan 100.000 KWB-leden en in het arrondissement Sint-Niklaas waren 37 parochiale kernen actief. In 1985, na een ledenwervingsactie, klopte KWB Sint-Niklaas de kaap van 5.000 leden af, wat hen meteen tot een groots opgezet feest bracht op 25 maart 1985. In die tijd was de kwb nog een louter mannenbeweging en het aansluitingsgetal stond in de feiten dus voor een werking gericht op 5.000 gezinnen in het Waasland, een cijfer dat sindsdien niet meer werd verbeterd.”

“Liefst zestien ex-bestuursleden tekenden present op de bijeenkomst, acht personen moesten zich verontschuldigen wegens omstandigheden en acht mensen uit de groep van weleer zijn ondertussen spijtig genoeg overleden.”

“Uiteraard werden vele herinneringen en anekdotes opgehaald tijdens het gezellige ontmoetingsinitiatief”, glundert Noens. “Het viel op hoe sterk de band tussen de vrijwilligers nog steeds is, zelfs na zowat 30 jaar. Velen onder hen bleken ook vandaag nog actief in kwb of namen een ander maatschappelijk engagement op in hun omgeving. Van sociaal engagement gesproken.

In hun jaren was de KWB nog veel sterker gericht op ‘vorming’. Er werd gewerkt met maatschappelijke jaarthema’s en uitgewerkte actiemodellen voor de afdelingsbesturen. De honderden lokale bestuursleden kwamen in de regel maandelijks samen om een gevarieerd programma voor hun leden te realiseren. De afdelingsverantwoordelijken kwamen ook geregeld gewestelijk en verbondelijk samen om zich te laten inspireren door de onderwerpen en het beschikbare werkmateriaal. Doel was om mensen te informeren, te sensibiliseren rond bepaalde thema’s en leden te doen participeren aan info-initiatieven en/of te activeren voor (plaatselijke) impactgedreven acties.

“Het viel de groep op dat de thema’s die indertijd werden uitgerold ook vandaag nog best betekenisvol zouden kunnen zijn voor de samenleving”, klinkt het.

Enkele voorbeelden: ‘Aan dokters muren, tarieven en uren’ (tegen ereloonsupplementen in de gezondheidszorg) – ‘Leefmilieu in onze gemeente’ (PFAS of fijn stof zou er niet in misstaan) – ‘Met het verkeer de andere kant op’ (rond het individuele mobiliteitsgedrag en het belang van een goed en betaalbaar openbaar vervoer) – ‘Haal de gezinnen uit de kou’ (ja, ook toen al werd geijverd voor een stooktoelage aan kwetsbare gezinnen) – ‘Hoopvol perspectief’ (tegen de verzuring en vereenzaming) – enz.

“De band tussen de ex-leden van het verbondsbestuur blijkt vandaag nog steeds zeer sterk aanwezig”, vertelt Eddy Noens. “Niet verwonderlijk: hoe sterk zij in het verleden hebben samen gewerkt, samen maatschappelijke thema’s en onrecht op de maatschappelijke agenda hebben gezet, en als het moest ook samen op de barricaden hebben gestaan om de verontwaardiging gestalte te geven, wantoestanden aan te klagen of verbetering af te dwingen. Deze ontmoeting was een heuglijk, deugddoend weerzien en hoe fijn om te merken dat hun dynamiek en sociale betrokkenheid nog niet is weggeëbd.”

Foto staand vlnr: Jules Van der Herten, Hugo De Blende, Jef Foubert, Roland Van Riet, Jan de Jonghe, Robert van Peteghem, Jan Smet, Karel Reyns, Julien Ghesquière. Zittend vlnr: Eddy Noens, Leon Vincke, Staf Lerno, Stefaan De Paepe, Maurice De Letter, Jean-Pierre De Smet, Paul Groenwals.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *