Temse krijgt label pleegzorggemeente

TEMSE – Temse ontving op zaterdag 19 november het label van pleegzorggemeente. Zo wil men het maatschappelijk draagvlak voor pleegzorg vergroten en pleegzorg in Temse bekend maken.

Pleegzorg in Temse

“In Temse zijn er 33 pleeggezinnen actief. Samen zorgen zij voor de opvang van 50 pleegkinderen en 2 pleeggasten”, stelt schepen van Welzijn Patrick Vermeulen (Open VLD) “Alle pleeggezinnen en -kinderen werden zaterdag uitgenodigd op de overhandiging van het label.”

” Samen met de verantwoordelijken van Pleegzorg Oost-Vlaanderen en de gezinsbegeleiders konden de gezinnen elkaar leren kennen en ervaringen uitwisselen. Er was ook een getuigenis van een pleegmoeder die niet enkel haar verhaal deelde, maar ook enkele nuttige tips had voor de burgemeester en de schepenen. Voor de pleegkinderen was er animatie voorzien en zij keerden huiswaarts met een goedgevulde goodiebag.”

Wat gaat Lokaal Bestuur Temse doen?

“Wij zullen pleegzorg meer bekend maken door promocampagnes en infosessies”, klinkt het. “De pleeggezinnen gaan we extra ondersteunen en we bekijken of we hen toegang kunnen geven tot de Sleutelpas en tot de fietsbibliotheek ‘Op Wielekes’. Voor de maandelijkse bijeenkomst van de (groot)oudergroepen en de vorming van de gezinsbegeleiders stellen we de infrastructuur van het jeugdontmoetingscentrum De Nartist gratis ter beschikking.”

“Wij willen met deze acties niet enkel aandacht vragen voor pleegzorg in Temse maar ook de pleeggezinnen bedanken. Hun warm engagement, dat aan kwetsbare kinderen een veilige thuis biedt, is enorm.” aldus Vermeulen.

De nood is hoog

Vandaag zijn er meer dan 6.500 pleeggezinnen in Vlaanderen. Dat lijkt veel, maar tegelijk blijft de nood heel groot. Ook dicht bij ons zijn er nog altijd heel wat kinderen en jongeren of volwassenen met een beperking of psychiatrische problematiek die het moeilijk hebben omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. Pleeggezinnen geven hen een nieuwe thuis, waar ze de kans krijgen om te groeien.

Pleegzorg in al zijn vormen

Pleegzorg kent vele vormen. Als pleeggezin kan je niet alleen kinderen of jongeren opvangen. Ook pleeggasten, volwassenen met een handicap en/of een psychiatrische problematiek, kunnen terecht bij gastgezinnen. Hoe lang pleegkinderen en pleeggasten in een gezin verblijven is heel variabel. Sommigen wonen er voor lange tijd. Maar in sommige situaties verblijft een pleegkind of pleeggast maar enkele weken of één weekend per maand in een pleeggezin.

Hoe kan je pleeggezin worden?

Samenwonend, getrouwd of alleenstaand, homo of hetero, eigen kinderen of niet. In principe kan iedereen pleegouder worden. Uiteraard moet men in staat zijn om een kind/jongere of volwassene een stabiel en veilig leefklimaat te bieden.

Ben je geïnteresseerd in pleegzorg, dan kan je gratis een infopakket aanvragen via www.pleegzorg.be

Wanneer pleegzorg je blijft prikkelen, ben je welkom op één van de infosessies in jouw buurt. Op www.pleegzorg.be/kalender kan je een overzicht terugvinden van de volgende infosessies.

vlnr.: Burgemeester Hugo Maes, Patricia Van De Keere en Helmut De Graeve
van Pleegzorg Oost-Vlaanderen, schepen Patrick Vermeulen en schepen Tineke Van Britsom.
vlnr.: Helmut De Graeve van Pleegzorg Oost-Vlaanderen, Corinna De Jonge –
ervaringsdeskundige (pleegmoeder uit Temse) en schepen Patrick Vermeulen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *