Temse verlengt titel Kindvriendelijke Gemeente

TEMSE – Op 14 november honoreerde Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) maar liefst 17 lokale besturen met het label kindvriendelijke stad of gemeente. Temse behaalde het label voor het eerst op 6 november 2016 en kon het opnieuw verlengen. Ondertussen zijn er 34 Vlaamse steden en gemeenten die deze erkenning mogen dragen.

Het label in een notendop

“Kinderen en jongeren zijn volwaardige burgers, met een eigen beleving, mening, bezorgdheden en visie over heel wat zaken. Té vaak praten we en nemen we

beslissingen over hun hoofden heen. In kindvriendelijke steden en gemeenten staat het actorschap van kinderen en jongeren centraal: er wordt actief geluisterd naar de jongste inwoners, niet alleen als het gaat over pakweg spelen en skaten maar ook als het gaat over ongelijkheid, duurzaamheid, armoede of mobiliteit. En wat kinderen en jongeren te vertellen hebben, krijgt een duidelijke plek in het beleid”, stelt Imke Pichal, voorzitter stuurgroep kindvriendelijke steden en gemeenten.

Een kindvriendelijke stad of gemeente verbindt zich ertoe de rechten van het kind te realiseren en te implementeren doorheen alle beleidsdomeinen. Elke 2 jaar kunnen steden en gemeenten hun kandidatuur indienen. Ze bouwen daarvoor een dossier op dat naast een gedragen lokale visie op kindvriendelijkheid ook een actieplan voor de toekomst bevat. Dat dossier wordt beoordeeld door experten op vlak van lokaal beleid en kinderrechten.

Kinderen en jongeren zijn experten

“We kennen in Temse een enorme vergroening, de groep kinderen en jongeren groeit sterk aan. Het is voor mij essentieel om hen ook als volwaardige burgers te beschouwen, niet in hun plaats te denken maar goed naar hen te luisteren en zelf aan het woord te laten. Zij zijn de experten en weten het best wat goed is voor hen.” vertelt Tineke Van Britsom, schepen van jeugd.

Frisse dynamiek in de dienstverlening

Kindvriendelijkheid geeft een frisse dynamiek aan onze dienstverlening. Lokaal Bestuur Temse maakte de afgelopen 6 jaar heel wat veranderingen door: de samensmelting gemeente-OCMW bracht niet alleen een nieuw organogram maar ook veel nieuwe mensen aan boord. We introduceerden vier nieuwe organisatiewaarden die we verbinden met onze kindvriendelijke visie. Daarnaast is het een bewuste keuze geweest om kindvriendelijkheid als organisatiebreed thema op te nemen in ons Meerjarenplan. Dit alles maakt dat het een breed gedragen project is waar alle medewerkers met hart en ziel bij betrokken zijn.

“Het label geeft ons niet alleen erkenning van onze geleverde inspanningen maar zorgt ook voor een extra dynamiek bij onze medewerkers en bestuursleden om verder te blijven bouwen aan een dienstverlening op maat van alle kinderen en jongeren in Temse.” geeft Nele De Cleen, algemeen directeur, aan.

Het label is geen eindpunt, het zorgt voor uitdagingen.

“Ik mocht zelf als jonge Chiroleider ervaren hoe we met onze groep uit onze jeugdlokalen werden gezet en hopeloos op zoek moesten naar een nieuwe plek”, vertelt burgemeester Hugo Maes. “Een nare ervaring die geen enkele jeugdbeweging hoeft mee te maken. Het was dan ook mijn ambitie als jonge schepen van Jeugd te ijveren voor een eigen plek voor alle jeugdbewegingen in Temse. Meer nog, samen met de Jeugdraad streden we en bouwden we samen aan nog meer plekken voor de jeugd: een jeugdhuis, kinderopvang, extra speelruimten… Die samenwerkingen waren elke keer opnieuw verrassend en verrijkend.”

“Door te kiezen voor kindvriendelijkheid geven we de stem van de meest kwetsbare groep in onze samenleving een prominente plek en kiezen we expliciet voor breed jeugdbeleid over alle beleidsdomeinen heen. Het label is voor onze gemeente geen eindpunt, het zorgt voor extra uitdagingen en een groot gemeenschappelijk engagement gedragen door de volledige gemeenteraad.”

Overhandiging label op maandag 14 november in het Vlaams Parlement,
vlnr.: Tineke Van Britsom (schepen van jeugd), Emmeline Foubert (jeugdconsulent), Joke Maes (teamverantwoordelijke opgroeien), Benjamin Dalle (Vlaams minister van Jeugd), Hugo Maes (burgemeester).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *