Wie een nieuw huis of appartement bouwt moet nu verplicht parkeerplaatsen op privéterrein voorzien: “Wildgroei aan appartementsblokken zonder parking tegengaan”

Vrijstellingen en alternatieven wel mogelijk voor bijvoorbeeld smalle woningen

TEMSE – Wie een huis of zaak in Temse wil optrekken, moet verplicht stalplaatsen voorzien voor wagens én fietsen. Dat heeft de gemeenteraad maandag goedgekeurd. Het bestuur wil zo de parkeerdruk aanpakken en de bouw van grote meergezinswoningen afremmen.

“Met de verordening willen we ook de druk van ontwikkelingen van meergezinswoningen in de deelgemeenten verlagen”
Schepen Ruimtelijke Ordening Wim Van Rossen

Vorig jaar keurde de Gemeenteraad van Temse het mobiliteitsplan goed. Dit vernieuwde mobiliteitsplan bepaalt de krijtlijnen waarop Lokaal Bestuur Temse de komende 10 jaar zal inzetten.

Eén van de doelstellingen is het verhogen van de leefbaarheid in de gemeente, zeker op plaatsen waar er een hoge parkeerdruk is. Om hier actief werk van te maken, is de koppeling met de omgevingsvergunning belangrijk.

“Het komt er dus op neer dat wanneer men een woning, een meergezinswoning, een zaak… bouwt, er ook gezorgd wordt voor de nodige parkeerplaatsen op privéterrein zowel voor wagens als voor fietsen. Zo vermindert de parkeerdruk in de straten en de parkeeroverlast voor de buurt.” aldus schepen voor Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA).

Opmaak gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘parkeren’

Om dit te realiseren, werd een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘parkeren’ opgemaakt waarin aangegeven wordt hoeveel parkeerplaatsen er moeten gerealiseerd worden bij een (bouw)project. Deze verordening is van toepassing op het volledige grondgebied van Temse met uitzondering van land- en tuinbouw en industriegebieden TTS en De Zaat. Het aantal te realiseren parkeerplaatsen is anders voor het centrum van Temse, dan voor wijken, deelgemeenten en het buitengebied.

Gekoppeld aan een compenserende vergoeding

Het ontbreken van de vereiste parkeerplaatsen wordt gekoppeld aan een compenserende vergoeding. Het niet realiseren van een parkeerplaats voor wagens kost 7500 euro, het niet realiseren van een fietsstalplaats kost 750 euro. Deze middelen komen in een grondfonds terecht. De gemeente kan dit geld investeren in o.a. duurzame parkeerprojecten daar waar een hoge parkeerdruk is.

Vrijstellingen en alternatieve oplossingen mogelijk

Vrijstellingen op deze verordening zijn mogelijk zoals bv. bij een gesloten eengezinswoning met een beperkte gevelbreedte tot 7 meter, verbouwing van een bestaande vergunde woning zonder realisatie van bijkomende woongelegenheden, toeristische logies en gastenverblijven tot 4 kamers…

Naast vrijstellingen zijn er alternatieven mogelijk zoals bij dubbel gebruik van parkeerplaatsen waarbij duidelijk wordt gewerkt met tijdsafbakeningen. Dit wil bv. zeggen dat de parkeerplaats overdag wordt gebruikt door de zaak terwijl ’s avonds de bewoners die boven de zaak wonen, er kunnen parkeren.

Er kan ook ingezet worden op deelwagens bij meergezinswoningen of op een parkeerplaats in eigendom die binnen een straal van 400 meter van de woning of zaak ligt.

“Deze stedenbouwkundige verordening is een sturend middel bij grote ontwikkelingen zoals meergezinswoningen. Zo moet men vanaf 10 parkeerplaatsen deze plaatsen ondergronds voorzien. Is dit niet mogelijk, dan moet de ontwikkelaar zijn project verkleinen waardoor parkeren op eigen terrein bovengronds wel mogelijk wordt. Zo willen we ook de druk van ontwikkelingen van meergezinswoningen in de deelgemeenten verlagen.” – zegt schepen voor Ruimtelijke Planning Wim Van Rossen Open VLD).

De nieuwe verordening kadert in het mobiliteitsplan 2020 dat vorig jaar in voege ging

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *