Dalend aantal coronabesmettingen in Temse

TEMSE – De coronacijfers in Temse evolueren in gelijke mate met de algemene tendens: het aantal nieuwe besmettingen per week neemt af. Dat concludeerde de Veiligheidscel tijdens het tweewekelijks overlegmoment op donderdag 19 november.

Daarbij werd vanuit de Huisartsenkring duidelijk gesteld dat het virus absoluut niet weg is en dat met grote omzichtigheid de evolutie als gematigd positief kan bestempeld worden. Nu de scholen terug heropgestart zijn, valt de verdere evolutie van het aantal besmettingen af te wachten.

CIJFERS

Inwoners: 57 nieuwe besmettingen in week 46 (2de week herfstvakantie) >< 183 tijdens piek in week 44

Woonzorgcentra: ook hier een gunstige evolutie; het personeel wordt opnieuw preventief getest.
1. De Reiger: géén nieuwe besmettingen de voorbije 2 weken

2. ‘t Blauwhof: géén besmettingen sinds de 2de golf

3. Huize Vincent: géén nieuwe besmettingen de voorbije 2 weken

4. Assistentiewoningen: 1 echtpaar testte positief

Lagere scholen: over het algemeen weinig meldingen van zieke of afwezige leerlingen; door het hier en daar afhaken van vrijwilligers voor middagopvang omwille van besmettingsgevaar dreigt een tekort aan vrijwilligers op sommige scholen.

Secundaire school: ook positieve evolutie, nog 2 leerlingen in quarantaine >< 25 % vóór herfstvakantie; blijvende vaststelling van overtredingen van de maatregelen buiten de schoolpoorten, waarop de Politie meer toezicht zal uitoefenen, ook aan lagere scholen.

Politie: op één na geen afwezigheden meer in het korps. Helaas geen daling van het aantal oproepen m.b.t. geweld en uitgeschreven PV’s de voorbije 2 weken: 14 voor overtreding samenscholing, 28 voor avondklok, 28 voor afstand houden, 4 voor mondmaskerplicht; actie ‘Covid’ van Politie leidde op één zaterdagavond tot opmaak van 48 dossiers.

Op basis van de gunstige evolutie oordeelde de Veiligheidscel dat geen bijkomende maatregelen moeten worden genomen bij het Burgemeestersbesluit van 29 oktober.

Via de gemeentelijke communicatiekanalen werd dat Besluit intussen bekendgemaakt, met de nadrukkelijke oproep tot de inwoners om strikter dan ooit de maatregelen te volgen en fysieke contacten stop te zetten, onder het motto: ‘Het leven van jezelf en anderen ligt in je eigen handen.’

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *