Aanvraag voor woonproject op oude site textielfabriek Wittock-Van Landeghem

TEMSE – Er komt schot in de realisatie van een woonproject op de voormalige terreinen van de textielfabriek Wittock-Van Landeghem.
Momenteel loopt er een aanvraag voor een verkaveling met 25 woningen en twee meergezinswoningen met in totaal 68 woongelegenheden.

De textielfabriek op het terrein tussen de Piet Nutenlaan, Oscar Van Durmelaan en de Gasthuisstraat stond jaren te verkommeren. Tot het in 2010 gesloopt werd. In 1983 werd er nog een roofoverval gepleegd door de Bende van Nijvel waarbij kogelvrije vesten werden buit gemaakt.

In 2010 werd een brownfieldconvenant opgemaakt voor de herbestemming van historisch vervuilde verlaten gronden), met als hoofdrolspelers: TIS en vastgoed-NV Claver (Merksem) i.s.m. Ovam, het Departement Ruimte Vlaanderen en het Gemeentebestuur.

Aanvankelijk was het de bedoeling op de site een retailcentrum op te richten met 12 units: Er zouden goederen worden verkocht die een aanvulling betekenden op het bestaande commerciële aanbod van Temse.

Woonproject

In 2014 nam de nv Santerra TIS over van Sioen. Omwille van aanslepende problemen met de bodemsanering, bijkomende studies en enorme
tijdverliezen door de procedures stapte Claver uit het convenant. Zijn rol werd overgenomen door de nieuwe eigenaar Santerra, met de bedoeling een woonproject te realiseren. Het convenant werd in die zin aangepast. Aansluitend gaf het gemeentebestuur opdracht tot het maken van een RUP.

In januari 2016 ging de bodemsanering van start op het voormalige bedrijfsterrein. De gronden buiten de grenzen van de site zouden in een
tweede fase gesaneerd worden.

En nu in 2020 is er dus de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het woonproject.

Autoluw

Als woningtypologie is er gekozen voor een combinatie van half-open en gesloten bebouwing met daarnaast ook meergezinswoningen.

De verkaveling kan gezien worden als 5 bouwblokken. Het eerste bouwblok bestaat uit 12 geschakelde loten waarvan 2 halfopen en 10 gesloten. Het tweede bouwblok bestaat uit 5 geschakelde loten waarvan 2 halfopen woningen en 3 gesloten. Het derde bouwblok bestaat uit 8 loten waarvan 2 halfopen en 6 gesloten. De overige twee bestaan uit meergezinswoningen.

De indeling van de wegenis werd zo ontworpen dat de projectzone autoluw wordt. Doordat er verschillende parkeerpockets voorzien worden, kan men reeds bij het betreden van de projectzone zijn auto parkeren.

Er worden 30 zonecarports voorzien, 4 private parkeerplaatsen en 13 publieke parkeerplaatsen. De 4 private parkeerplaatsen zijn geen carports om lot 13 zo veel mogelijk kwaliteit en lichtinval te geven. De verschillende carports worden ingewerkt in het groen.

De parkeerplaatsen worden allemaal gegroepeerd in parkeerpockets op 3 locaties. Twee van deze locaties bevinden zich onmiddellijk bij het toetreden van het terrein. Door deze clusters te voorzien wordt een autoluwe woonzone gecreëerd. De ontwikkelaar zal per woning 1 carport privatief toebedelen. Dit is opgenomen in de voorschriften. De ontwikkelaar laat eveneens opnemen in verkavelingsakte dat elk lot zijn carport moet behouden bij latere verkoop zodat men later de carport en de woning niet afzonderlijk kan verkopen. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat elke woning, ook op lange termijn, steeds minstens één parkeerplaats heeft.

Groene ruimtes

Verder wordt er per woning een inpandige fietsenstalling voorzien. Doordat de fiets makkelijk weg te plaatsen is en het eveneens makkelijk is om deze te nemen, wordt het fietsgebruik gestimuleerd. De auto staat op een grotere afstand bij de parkeerpockets waardoor men als bewoner gestimuleerd wordt om zeker voor korte afstanden de fiets te gebruiken.

Verder wordt er een grote openbare groenzone ontwikkeld waarbij er ruimte is om te spelen en te ontspannen. In deze verkaveling wordt de verharding tot het minimum beperkt. Ter hoogte van de centrale meergezinswoningen, wordt er een groene verbinding voorzien tussen de verschillende groene ruimtes. Op die manier beleeft men steeds verschillende groene ruimtes die door hun verbindingen een geheel vormen.

Ten slotte werd er gekozen om zo weinig mogelijk verharding te creëren. Zo worden de private parkeerplaatsen en de weg ter hoogte van de woningen deels aangelegd met grasdallen

Verkeersafwikkeling

Volgend de aanvraag zijn de Piet Nutenlaan en de Oscar van Durmelaan voldoende uitgerust voor het opvangen van bijkomend verkeer afkomstig uit de nieuwe woningen. Doorgaand verkeer is mogelijk doorheen het gebied. Er echter geen sluipverkeer plaatsvinden aangezien de vorm en de materialisatie van de wegen ervoor zorgen dat men deze route niet zal nemen. De beperkte breedte van de weg en de slinger vorm ervan, zorgen ervoor dat men sterk moet vertragen. Voor doorgaand verkeer is het volgen van de Piet Nutenlaan of de Oscar Van Durmelaan daardoor logischer.

Ten slotte zorgen de verschillende parkeerpockets ervoor dat zowel bewoners als bezoekers zo weinig mogelijk door het gebied moeten met de auto.

De garageweg aan de oostelijke zijde van het projectgebied wordt ingezet als fiets- en voetgangersverbinding. (foto boven)

Doordat er verschillende reeds bestaande garages uitkomen op deze weg, kan er niet gekozen worden voor een autovrije weg. Er wordt echter wel ingezet om geen bijkomend verkeer op deze weg aan te sluiten zodat er een veilige route voor de zwakke weg gebruiker wordt gecreëerd. Er worden onder meer paaltjes voorzien net na de carport zone zodat er geen doorgaand verkeer mogelijk is.

Dichtheid

Totale oppervlakte van het project is 1,74 hectare. In totaal worden er 93 wooneenheden gerealiseerd in de verkaveling wat resulteert in 53 woningen/hectare. 53 woningen is in overeenstemming met het RUP dat vraagt om tussen de 25 en 60 woningen per hectare te blijven.

Het openbaar onderzoek voor het project loopt van 16 november tot 15 december.

Bekijk hier het ganse project

De verkaveling kan gezien worden als vijf bouwblokken.

2 gedachtes over “Aanvraag voor woonproject op oude site textielfabriek Wittock-Van Landeghem”

  1. Leuk dat het fietsgebruik gestimuleerd wordt! De overheid wil dat we groener gaan rijden. Worden er oplaadpunten voorzien voor electrische wagen?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *