Temse op dit moment één van de gemeenten met het laagste aantal besmettingen in het Waasland.

TEMSE – De balans van de tweede coronagolf valt in Temse tot op heden nogal mee. Dat schrijft huisarts Brigitte Caura op haar Facebookpagina. Op dit moment is Temse één van de gemeenten met het laagste aantal besmettingen in het Waasland.

“De vorige weken waren uitzonderlijk hectisch maar stilaan begint het tij te keren” huisarts Brigitte Caura

De Huisartsenkring vraagt wel ondersteuning voor patiënten, zonder mantelzorg, die ontslagen worden uit het ziekenhuis.

Tweewekelijks komt op donderdag de Veiligheidscel van Temse samen om de pandemietoestand in onze gemeente te evalueren en advies te verstrekken omtrent het nemen van bijkomende maatregelen.

De aanwezige vertegenwoordigers van de Huisartsenkring, Hogere Gezondheidszorg, schepencollege, medewerkers Lokaal Bestuur, Politie, Hulpverleningszone Waasland (brandweer), woonzorgcentra en scholengemeenschappen gaven op donderdag 5 november toelichting bij de stand van zaken omtrent corona. Binnen het Waasland is Temse op dit moment één van de gemeenten met het laagste aantal besmettingen.

Cijfers Temse

Van de 33 huisartsen in de gemeente testen er de voorbije twee weken drie positief.

Vanuit de Huisartsenkring werd de klinische problematiek van de pandemie onder de aandacht gebracht: patiënten zonder mantelzorg worden ontslagen uit het ziekenhuis, moeten thuis nog medische zorg krijgen of hebben nood aan ondersteuning en hiervoor is vaak geen oplossing.

Het Lokaal Bestuur onderzoekt de mogelijkheden om lokaal in te zetten op contactopsporing om te helpen bij het brononderzoeken, burgers beter te informeren over de richtlijnen en hen ook door te verwijzen naar ondersteunende dienstverlening (boodschappendienst, DGAT, babbellijn, sociale dienst…)

Inwoners: 183 nieuwe besmettingen in week 44 (laatste week oktober) >< 156 besmettingen in week 43 – in de eerste week van november stelden de artsen een afzwakking vast – opvallend hierbij is de stijging in de oudere leeftijdscategorieën, die tot hiertoe het meest gespaard bleven

In werkelijkheid ligt het aantal besmettingen hoger, omdat personen die besmet zijn maar geen symptomen vertonen, zich niet meer moeten laten testen

Ook de Woonzorgcentra namen de nodige maatregelen in functie van de lokale toestand:

– De Reiger, besmetting: 3 residenten en 4 personeelsleden
– ’t Blauwhof: géén besmettingen
– Huize Vincent: in oktober testten 3 personeelsleden positief en het testen van bewoners is nu volop aan de gang; externe kappers e.d. worden voorlopig niet meer toegelaten

Lagere scholen

In oktober waren er 4 besmette personeelsleden verspreid over 2 scholen en 7 besmette leerlingen over 4 scholen; de verlenging van de herfstvakantie tot en met 15 november zorgt voor verademing bij de directies en leerkrachten. voor ouders zonder enige opvangmogelijkheid blijft de gemeentelijke Buitenschoolse Kinderopvang open; voor de nodige hygiëne wordt meer poetspersoneel ingezet.

Voor anderstalige ouders werd vanuit het Lokaal Bestuur een meertalige visuele infofolder samengesteld en verspreid

Politie

Er werden 82 PV’s uitgeschreven voor corona-overtredingen – ook onder het politiepersoneel zijn besmettingen vastgesteld – het Onthaal in het Politiekantoor is nu enkel op afspraak toegankelijk. De Veiligheidscel concludeerde – op basis van de huidige toestand – dat het nemen van strengere maatregelen dan dié in het burgemeestersbesluit van 29 oktober niet nodig zijn.
Ook gemeenteraadslid/huisarts Brigitte Caura ervaart dat de huisartsen sinds kort in iets rustiger vaarwater terecht gekomen zijn.

“Sinds mijn alarmkreet ‘de dokter verzuipt’ van enkele weken geleden is er veel veranderd”, zegt ze. “De regering heeft de nodige maatregelen genomen om de epidemie in te dijken. Deze keer meer doordacht, met minder absurditeiten en met meer oog voor de psychische aspecten. Je mag je je nu verplaatsen met de wagen om in de natuur te gaan wandelen en sporten en 1 contact thuis ontvangen, alleenstaanden zelfs 2 (steeds dezelfde en niet tegelijk).”

“Ook de woonzorgcentra gaan niet volledig op slot. Beperkt bezoek blijft mogelijk mits naleving van de veiligheidsmaatregelen. In De Reiger zijn vorige week enkele personeelsleden en 6 bewoners positief getest, waarvan er twee ziek zijn. Deze zijn onmiddellijk afgezonderd van de overige bewoners om verdere verspreiding tegen te gaan.”

“De vorige weken waren uitzonderlijk hectisch maar stilaan begint het tij te keren. Sinds vorige week vrijdag zie ik opvallend minder patiënten met luchtwegeninfecties en dus ook minder corona-patiënten. De kentering begon dus een 10-tal dagen na de sluiting van de Horeca, wat beantwoordt aan de verwachtingen. De recente maatregelen én de verlengde vakantie zullen voor een verdere daling zorgen, daar ben ik van overtuigd.

“De balans van deze tweede golf valt in Temse tot op heden nogal mee, persoonlijk heb ik maar weet van 1 overlijden een 3-tal weken geleden. Zelf heb ik 2 patiënten moeten laten opnemen. Beiden werden 1 week na het begin van de griepverschijnselen meer en meer kortademig en hadden nood aan intensieve zuurstoftoediening.”

“Denk dus nooit: het kan mij niet overkomen”, waarschuwt Caura. “Vanaf 50 jaar kan COVID-19 een gecompliceerd verloop kennen met aantasting van de longen. Wie positief getest is dient alert te zijn op volgende risico-signalen: snelle ademhaling en kortademigheid bij inspanning. Bij twijfel: bel je huisarts, deze zal je saturatie komen meten, deze geeft de meest betrouwbare info over je reële ademnood en dient normaal boven de 95 te zijn.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *