Actiegroep vreest dat plan voor 300 woningen leefbaarheid van Tielrode onder druk zet

Er is al eerste verkavelingsaanvraag voor twee keer acht appartementen ingediend

TIELRODE – Het burgerinitiatief Red de Roomacker vreest dat de Groenpool Tielrode de deur open zet voor veel nieuwbouw, en wil zo snel mogelijk overleg met de bevoegde schepen.

Red de Roomacker reageert positief op de studie ‘Groenpool Tielrode’ die op de gemeenteraad van 27 april werd goedgekeurd. Het masterplan schetst een niet-definitieve visie van een recreatieve groene as van de kleiputten van de Roomacker langs de Durmetuin tot aan de oevers van de Durme.

Het document vormt de basis van een subsidiedossier bij de Vlaamse overheid om de Durmetuin te laten aankopen door het Agentschap Natuur en Bos.

Het actiecomité is blij met de groene suggesties, zoals de opwaardering van de Vlierbeekvallei als groene long, maar vreest dat het schepencollege ook vlug zal starten met de onderhandelingen met projectontwikkelaar Matexi om een grote verkaveling op de Roomacker-helling te realiseren.

Startpunt voor verkavelingen

“Het college stelt onomwonden dat de ‘Groenpool Tielrode’ ook moet zorgen voor het ‘deblokkeren van de woonuitbreiding in Tielrode in alle zones’”, klinkt het bij Red de Roomacker. Het masterplan schept meer duidelijkheid rond bijvoorbeeld mobiliteit en wateroverlast, en het actiecomité vreest dat verkavelaars die informatie zullen gebruiken om hun verkavelingsaanvragen makkelijker goedgekeurd te krijgen. “Dan dient die Groenpool-studie helemaal niet als ‘startnota’ voor die groene ontwikkeling, maar als startpunt voor het verkavelen van onder andere de Roomacker.”

De actievoerders vrezen dat de bouw van driehonderd woningen in de woonuitbreidingzones de leefbaarheid onder druk zal zetten, en voelen zich gesteund door meer dan 1.300 handtekeningen. Red de Roomacker zet liever in op het verdichten in de kernen van Temse. Het actiecomité stelt voor om het ruimtelijk uitvoeringsplan te herzien en de Roomackers om te zetten van woon- naar natuurzone, en dat samen met de Durmetuin te koop aan te bieden aan het Vlaams Gewest.

“Financieel niet haalbaar”

Het actiecomité vroeg overleg aan bij schepen van Ruimtelijke Planning Wim Van Rossen (Open VLD), zegt Ruth Vermeire van Red de Roomacker.

“We hopen dat overleg op zeer korte termijn te kunnen hebben, zeker nu we vernomen hebben dat er een verkavelingsaanvraag is ingediend voor twee keer acht appartementen aan de Gentstraat. Het lijkt er dus op dat de ‘deblokkering van de 300 wooneenheden’ al gestart is.”

Groen Temse heeft de bouwaanvraag van de appartementen ook op de agenda van de gemeenteraad van maandag gezet. Naar aanleiding van de goedkeuring van de Groenpool liet groenschepen Hugo Maes (CD&V) eerder al weten dat een omvorming van de Roomacker van woon- naar natuurzone financieel niet haalbaar is.

Het actiecomité bij een vorige actie. Er is al eerste verkavelingsaanvraag voor twee keer acht appartementen ingediend. Actiegroep vreest dat plan voor 300 woningen leefbaarheid vanTielrode onder druk zet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *