“Veel bestuurders duwen het gaspedaal te diep in”

Buurtbewoner vraagt in open brief maatregelen voor verkeersoverlast aan De Zaat

TEMSE – Chris Verbeeck heeft in naam van de wijkbewoners van De Zaat een open brief geschreven naar het gemeentebestuur, waarin hij de overlast van het verkeer aanklaagt. De gemeente heeft wel oren naar de klacht. De Zaat wordt binnenkort een zone dertig.

“De Zaat staat in ons mobiliteitsplan en zal deel uitmaken van een zone 30”
Lieve Truyman, schepen van Mobiliteit

284 wagens rijden er op een zaterdag tussen 12 en 13 uur door de Philippe Saveryslaan, zo heeft Chris Verbeeck geteld en genoteerd in zijn open brief. “Velen daarvan duwden hun gaspedaal diep in, wat de veiligheid van de zwakke weggebruiker – er is trouwens geen fietspad – niet ten goede komt.”

Simpele oplossing

De Philippe Saveryslaan is een drukke baan voor zo’n smalle weg, zegt Chris. “We hebben het geluk, of de pech, dat hier een Delhaize en Carrefour zijn. Dat lokt vaak heel wat verkeer.”

Omdat er in de wijk nog enkele woonblokken worden bijgebouwd, vreest Chris dat er tegen 2023 nog eens zeker zeventig auto’s van buurtbewoners zullen bijkomen. Volgens hem is er een simpele oplossing. “De Tekenaarslaan loopt evenwijdig met de Philippe Saverys- laan, maar die wordt nauwelijks gebruikt”, zegt hij. Door van de Tekenaarslaan en de Philippe Saveryslaan straten met enkele richting te maken, creëert men in feite een heel grote rotonde. “Zo kan het verkeer in de Philippe Saveryslaan met de helft afnemen.”

Chris wil in de nabije toekomst ook een comité oprichten met buurtbewoners. “Want dan sta je toch sterker”, zegt hij.

“Als de hele coronasituatie is gaan liggen, willen we graag eens in gesprek gaan met het bestuur. We begrijpen ook wel dat een oplossing er niet van vandaag op morgen kan komen. Daarom stellen we een snelheidsbeperking voor. Heel het centrum van Temse is immers een zone 30, maar in De Zaat mag je 50.”

Zone 30

Vorig jaar werden er enkele mobiliteitsvergaderingen belegd door mobiliteitsschepen Lieve Truyman (N-VA), waarin ook het verkeer op en rond De Zaat ter sprake kwam.

“Bij de beslissing over het nieuwe mobiliteitsplan voor Groot-Temse werd er met geen woord gerept over De Zaat, aldus Chris.

“We hebben meer dan vierhonderd ideeën gekregen”, reageert schepen Truyman. “Die zijn evenwel niet allemaal realiseerbaar. Maar De Zaat komt wel degelijk voor in ons mobiliteitsplan, dat in februari dit jaar werd goedgekeurd.”

“De wijk zal deel uitmaken van de zone 30 die nu al in het centrum geldt. Enkele richting invoeren is makkelijk gezegd, maar moeilijker uitvoerbaar. Bovendien is er ook een circulatieplan voor vrachtwagens, die mogen niet door het centrum rijden. Vrachtverkeer naar Delhaize zal dus altijd langs de Philippe Saveryslaan gaan.” (Bron: HN/Tom Nuytemans)

Buurtbewoner Chris Verbeeck vreest in de toekomst nog meer verkeer in de Philippe Saveryslaan. (foto: Tom Nuytemans)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *